nhật ký thực tâp chi cuc

9 18 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 00:30

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH KHOA ĐỊA LÝ _QLTN NHẬT THỰC TẬP Sinh viên: TRẦN THỊ HÒA Lớp: 54K11 – QLTNMT Địa điểm thực tập: CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH NGHỆ AN Thời gian thực tập: TỪ 13/02/2017 ĐẾN 09/04/2017 Giáo viên hướng dẫn thực tập: TS TRẦN THỊ TUYẾN VINH,ngày 09 tháng 04 năm 2017 Tuần 1:Từ ngày13tháng năm 2017 đến ngày 17 tháng năm2017 Thứ Ngày, tháng, năm Thứ 13/02/2017 Nội dung công việc Ra mắt đơn vị thực tập, giới thiệu sở thực tập, thời gian làm việc,các quy định Chi cục Bảo Vệ Mơi Trường Họp nhóm để phân chia nhóm, chọn phòng thực tập cập nhật thông tin cá nhân Thứ 14/02/2017 Gặp trưởng phòng phòng Thẩm định để nạp danh sách nhóm thực tập phòng Giới thiệu thành viên phòng thành viên nhóm Phân cơng cán hướng dẫn Thứ 15/02/2017 Chọn đề tài, lập đề cương chi tiết cho đề tài báo cáo thực tập Thứ 16/02/2017 Họp nhóm thực tập B1101( trường đại học Vinh) Giáo viên hướng dẫn duyệt đề cương chi tiết Thứ 17/02/2017 Tập hợp đề tài bạn nhóm , gửi tới sở thực tập xét duyệt Cán hướng dẫn Sinh viên Tuần 2:Từ ngày20 tháng 02 năm 2017 đến ngày 24tháng 02 năm2017 Thứ Ngày, tháng, năm Nội dung công việc Thứ 20/02/2017 Gặp mặt trực tiếp cán hướng dẫn,trao đổi đề tài nghiên cứu tham khỏa ý kiến cán hướng dẫn đề tài nghiên cứu Thứ 21/02/2017 Tìm hiểu,đọc tài liệu nhiệm vụ ,quyền hạn ,chức chi cục.Theo dõi học hỏi cách làm việc chi cục Thứ 22/02/2017 Tìm hiểu cơng tác lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thẩm định Đtm chi cục Thứ 23/02/2017 Tổng hợp tài liệu, đối chiếu, so sánh, nhận xét đánh giá tài liệu thu thập tiến hành nghiên cứu Thứ 24/02/2017 Họp nhóm: Báo cáo kết thực tập tuần Cán hướng dẫn Sinh viên Tuần 3:Từ ngày 27 tháng năm 2017 đến ngày tháng 3.năm2017 Thứ Ngày, tháng, năm Nội dung công việc Thứ 27/2/2017 Tìm đọc ,nghiên cứu luật bảo vệ môi trường 2014,thông tư 27/2015/TT- BTNMT,nghị định số 18/2015/NĐ-CP Thứ 28/2/2017 Tìm đọc,nghiên cứu đánh giá tác động môi trường xây dựng khu đô thị,khu dân cư đánh giá ,thẩm định phê duyệt có chi cục Thứ 01/3/2017 Xin tài liệu tìm hiểu địa bàn nghiên cứu : phường Lê Lợi-Thành phố vinh-Nghệ an Thứ 02/3/2017 Khảo sát thực tế phường Lê Lợi Thứ 03/3/2017 Họp nhóm: Báo cáo kết thu nhận Thống đề tài báo cáo thực tập cho cá nhân Cán hướng dẫn Tuần 4:Từ ngày tháng Năm 2017 đến ngày10 tháng 3.năm2017 Sinh viên Thứ Ngày, tháng, năm Thứ 06/3/2017 Nội dung công việc Tham khảo với cán hướng dẫn đề tài xin số tài liệu liên quan để tiến hành làm lập báo cáo Thứ 07/3/2017 Sắp xếp hồ sơ chi cục theo hướng dẫn cán chi cục Thứ 08/3/2017 Tặng hoa nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 cho Nữ cán bộ, nhân viên Chi cục Nghiên cứu tài liệu Thứ 09/3/2017 Đọc tài liệu Thứ 10/3/2017 Họp nhóm Báo cáo tình hình thực tập đến thời điểm Cán hướng dẫn Tuần 5:Từ ngày13 tháng năm2017 đến ngày17 tháng3.năm2017 Sinh viên Thứ Ngày, tháng, năm Nội dung cơng việc Thứ 13/3/2017 Tìm đọc tài liệu thông số môi trường người hướng dẫn cung cấp ,đánh giá trạng môi trường khu vực xây dựng dự án khu đô thị Nam Lê Lợi Thứ 14/3/2017 Thứ 15/3/2017 Khảo sát thực tế khu vực xây dựng dự án Trao đỏi với người hướng dẫn tình hình khảo sát thực tế Tìm đọc tài liệu,tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng khu đô thị Nam Lê Lợi Thứ 16/3/2017 Họp nhóm Thứ 17/3/2017 Nghiên cứu tài liệu Cán hướng dẫn Sinh viên Tuần 6:Từ ngày 20 tháng 03 năm 2017 đến ngày 24 tháng 03 năm 2017 Thứ Ngày, tháng, năm Thứ 20/03/2017 Nội dung công việc Trao đổi với cán hướng dẫn thắc mắc tác động dự án xây dựng khu đô thị Nam Lê Lợi Thứ 21/03/2017 Sắp xếp hồ sơ tài liệu,izo chi cục Thứ 22/03/2017 Chuẩn bị tài liệu để viết báo cáo thực tập Thứ 24/03/2017 Tiến hành viết báo cáo Thứ 25/03/2017 Họp nhóm thực tập Cán hướng dẫn Sinh viên Tuần 7:Từ ngày 27 tháng 03 năm 2017 đến ngày 31 tháng 03 năm 2017 Thứ Ngày, tháng, năm Nội dung công việc Thứ 27/03/2017 Viết báo cáo,trao đổi với cán hướng dẫn báo cáo Thứ 28/03/2017 Tiến hành viết báo cáo thực tập Thứ 29/03/2017 Tiến hành viết báo cáo thực tập Thứ 30/03/2017 Tham khảo ý kiến cán hướng dẫn báo cáo Thứ 31/03/2017 Liên hệ giáo viên hướng dẫn nhận xét, chỉnh sửa nội dung báo cáo thực tập Cán hướng dẫn Sinh viên Tuần 8:Từ ngày0 tháng 04năm 2017 đến ngày 09 tháng 04 năm 2017 Thứ Ngày, tháng, năm Nội dung công việc Thứ 20/03/2017 Gửi báo cáo thực tập tới Chi Cục Thứ 21/03/2017 Cán hướng dẫn bổ sung thông tin báo cáo thực tập Thứ 22/03/2017 Hoàn thiện báo cáo thực tập Thứ 24/03/2017 Hoàn thiện hồ sơ thực tập Thứ 25/03/2017 Chia tay Chi Cục sau hoàn thành đợt thực tập Cán hướng dẫn Sinh viên ... công việc Ra mắt đơn vị thực tập, giới thiệu sở thực tập, thời gian làm việc,các quy định Chi cục Bảo Vệ Mơi Trường Họp nhóm để phân chia nhóm, chọn phòng thực tập cập nhật thơng tin cá nhân Thứ... cáo thực tập tới Chi Cục Thứ 21/03/2017 Cán hướng dẫn bổ sung thông tin báo cáo thực tập Thứ 22/03/2017 Hoàn thiện báo cáo thực tập Thứ 24/03/2017 Hoàn thiện hồ sơ thực tập Thứ 25/03/2017 Chia... ,chức chi cục.Theo dõi học hỏi cách làm việc chi cục Thứ 22/02/2017 Tìm hiểu công tác lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thẩm định Đtm chi cục Thứ 23/02/2017 Tổng hợp tài liệu, đối chi u,
- Xem thêm -

Xem thêm: nhật ký thực tâp chi cuc, nhật ký thực tâp chi cuc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay