về bãi chôn lấp chất thải rắn xã Nghi Yên – huyện Nghi Lộc –tỉnh Nghệ An.

8 151 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 00:28

... 6696:2000 - Chất thải rắn - Bãi chôn lấp hợp vệ sinh Những vấn đề bãi chôn lấp rác thải Nghi Yên – Nghi Lộc – Nghệ An năm gần 2.2.1 Vấn đề thiết kế xây dựng: - Chỉ có 2/8 ô chôn lấp vào hoạt... tiêu chuẩn phải đạt trình hoạt động bãi chôn lấp - QCVN 25:2009/BTNMT – QCVN Nước thải bãi chôn lấp chất thải rắn - TCXDVN 261:2001 - Bãi chôn lấp chất thải rắn Tiêu chuẩn thiết kế - TTLT 01/2002/BKHCNMT-BXD... BCL chất thải rắn - QCXDVN 01: 2008/BXD - Quy chuẩn Quốc gia quy hoạch xây dựng - TCVN 7733:2007: Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải BCL chất thải rắn - QCVN 25:2009/BTNMT - QCKTQG nước thải
- Xem thêm -

Xem thêm: về bãi chôn lấp chất thải rắn xã Nghi Yên – huyện Nghi Lộc –tỉnh Nghệ An., về bãi chôn lấp chất thải rắn xã Nghi Yên – huyện Nghi Lộc –tỉnh Nghệ An.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay