Hướng dẫn gấp giấy Gấu trúc

7 40 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 23:09

Đây là tài liệu hướng dẫn gấp con gấu trúc. Từ 1 tờ giấy vuông không cắt dán, nhưng vẫn đầy đủ chi tiết và trông rất sinh động. Thích hợp cho các bậc phụ huynh hướng dẫn con em mình nhằm giải trí và nâng cao tính sáng tạo.
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn gấp giấy Gấu trúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay