38 HƯỚNG dẫn đo bóc KHỐI LƯỢNG xây DỰNG CÔNG TRÌN1

14 41 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 22:43

... đặt) 2.3 Thực đo bóc khối lượng cơng trình theo Bảng tính tốn, đo bóc khối lượng cơng trình, hạng mục cơng trình 2.4 Tổng hợp khối lượng xây dựng đo bóc vào Bảng khối lượng xây dựng cơng trình... dày khối xây, chiều cao khối xây, theo phận cơng trình điều kiện thi công - Khối lượng xây dựng đo bóc bao gồm phần nhơ chi tiết khác gắn liền với khối xây phải trừ khối lượng khoảng trống xây khối. ..Mylearn.edu.vn tác xây dựng tổ chức, cá nhân thực đo bóc khối lượng cơng tác xây dựng tự đưa phương pháp đo bóc phù hợp với hướng dẫn đo bóc khối lượng cơng trình theo cơng bố có
- Xem thêm -

Xem thêm: 38 HƯỚNG dẫn đo bóc KHỐI LƯỢNG xây DỰNG CÔNG TRÌN1, 38 HƯỚNG dẫn đo bóc KHỐI LƯỢNG xây DỰNG CÔNG TRÌN1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay