Hướng dẫn xếp con mèo

9 20 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 22:43

Đây là tài liệu hướng dẫn gấp con mèo rất dễ thương. Chỉ làm từ 1 tờ giấy không cắt dán, nhưng vẫn đầy đủ chi tiết và trông rất sinh động. Thích hợp cho các bậc phụ huynh hướng dẫn con em mình nhằm giải trí và nâng cao tính sáng tạo. Cat Page Victoria Serova (Russia) Http://vs-origami.narod.ru 5- Page (cat) Victoria Serova (Russia) Http://vs-origami.narod.ru 10 12 11 45 15 13 14 17 16 Fold by specified lines to flat figure 18 19 20 Squash fold Squash fold 21 Unfold to step 20 22 Pull down the outer layer 23 Victoria Serova (Russia) http://vs-origami.narod.ru Page (cat) 25 24 26 Squash fold 29 28 27 Crease lines on the nearest flap Repeat steps 19-24 30 31 34 33 32 35 Crease lines Unfold to step 24 37 36 38 39 Pull out a layer 42 41 40 Pull out a layer Squash fold Page (cat) Victoria Serova (Russia) http://vs-origami.narod.ru 43 46 45 44 41-42 180 48 47 49 51 50 50 53 -5 54 57 52 56 55 58 59 180 Page (cat) Victoria Serova (Russia) http://vs-origami.narod.ru 62 61 60 64 63 65 Fold the right side to flat 66 Fold the left side to flat 68 67 90 70 69 a a Unfold to step 69 71 Victoria Serova (Russia) http://vs-origami.narod.ru Page (cat) 73 72 74 a 73 68 - 76 75 77 79 78 80 82 81 83 Crease the lines on all layers of the near flap Crease the fold by folding the flap as far as you can 85 84 87 Fold all figure by axis At the same time crimp the near flap 89 88 86 b b The figure isn't flat b Open sink Victoria Serova (Russia) http://vs-origami.narod.ru Page (cat) 90 92 91 93 b Fold the corner inside out Lower the head holding it near the ears 95 94 96 97 98 Get one layer of paper (the near layer of the tail plus the far layer of the near leg) and flap it to the far side of the tail To it you should squash a triangle between the tail and the leg 99 100 Inside reverse fold between the two near layers as far as you can 101 Victoria Serova (Russia) http://vs-origami.narod.ru Page (cat) 102 103 Lower the tail Pleat on the near layer of the tail 104 106 105 107 108 109 Form the chest spreading the layers 110 111 112 ... fold Page (cat) Victoria Serova (Russia) http://vs-origami.narod.ru 43 46 45 44 4 1-4 2 180 48 47 49 51 50 50 53 -5 54 57 52 56 55 58 59 180 Page (cat) Victoria Serova (Russia) http://vs-origami.narod.ru.. .Cat Page Victoria Serova (Russia) Http://vs-origami.narod.ru 5- Page (cat) Victoria Serova (Russia) Http://vs-origami.narod.ru 10 12 11 45 15 13 14 17... Pull down the outer layer 23 Victoria Serova (Russia) http://vs-origami.narod.ru Page (cat) 25 24 26 Squash fold 29 28 27 Crease lines on the nearest flap Repeat steps 1 9-2 4 30 31 34 33 32 35 Crease
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn xếp con mèo, Hướng dẫn xếp con mèo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay