Hướng dẫn xếp con mèo

9 47 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 22:43

Đây là tài liệu hướng dẫn gấp con mèo rất dễ thương. Chỉ làm từ 1 tờ giấy không cắt dán, nhưng vẫn đầy đủ chi tiết và trông rất sinh động. Thích hợp cho các bậc phụ huynh hướng dẫn con em mình nhằm giải trí và nâng cao tính sáng tạo. ... fold Page (cat) Victoria Serova (Russia) http://vs-origami.narod.ru 43 46 45 44 4 1-4 2 180 48 47 49 51 50 50 53 -5 54 57 52 56 55 58 59 180 Page (cat) Victoria Serova (Russia) http://vs-origami.narod.ru.. .Cat Page Victoria Serova (Russia) Http://vs-origami.narod.ru 5- Page (cat) Victoria Serova (Russia) Http://vs-origami.narod.ru 10 12 11 45 15 13 14 17... Pull down the outer layer 23 Victoria Serova (Russia) http://vs-origami.narod.ru Page (cat) 25 24 26 Squash fold 29 28 27 Crease lines on the nearest flap Repeat steps 1 9-2 4 30 31 34 33 32 35 Crease
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn xếp con mèo, Hướng dẫn xếp con mèo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay