TRÌNH bày CHUYÊN đề môn học KT,KTNH

11 30 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 22:42

... X, XI ) HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ THẠC SĨ Về hình thức trình bày Luận văn trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sẽ, khơng tẩy xóa Tiêu đề chương, mục lớn trình bày chữ viết hoa Các... .Trang PHỤ LỤC Trang CHƯƠNG 1: Căn vào tên chuyên đề lựa chọn, chương có nhiệm vụ trình bày vấn đề lý luận liên quan đến tên chuyên đề lựa chọn CHƯƠNG 2: Chương 2, vào lý luận chương... TÊN HỌC VIÊN (Size 16) TÊN CHUYÊN ĐỀ (Size 20) ( Tên đề tài chữ in hoa, không viết tắt, khơng q 20 từ) CHUN ĐỀ MƠN HỌC (Size 18) Kế toán, kiểm toán ngân hàng (Size 16) Người hướng dẫn khoa học:
- Xem thêm -

Xem thêm: TRÌNH bày CHUYÊN đề môn học KT,KTNH, TRÌNH bày CHUYÊN đề môn học KT,KTNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay