TIỂU LUẬN GIÁO dục học PHƯƠNG HƯỚNG đổi mới PHƯƠNG PHÁP dạy học TRONG các TRƯỜNG đại học HIỆN NAY

25 43 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 22:39

Phương pháp là một vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người, từ giản đơn cho đến những hoạt động phức tạp, khó khăn. Thực tiễn đã cho thấy, có những hoạt động không đạt được chất lượng, hiệu quả, thậm chí thất bại không phải vì không có mục tiêu phương hướng rõ ràng mà chủ yếu vì thiếu phương pháp thích hợp. Hoạt động càng khó khăn, phức tạp thì càng đòi hỏi phải có phương pháp thích hợp mới đem lại chất lượng hiệu quả cao. ...cứu đổi phương pháp dạy học nhà trường đại học quân vấn đề có ý nghĩa lý luận thực tiễn sâu sắc Những vấn đề lý luận thực tiễn đổi phương pháp dạy học nhà trường đại học 1.1 Phương pháp dạy học. .. lại lẫn Về phương pháp dạy học đại học, X I Ac-khan-ghen-xki cho rằng, phương pháp dạy học đại học thống phương pháp, biện pháp dạy mà hệ thống nhận thức định hướng hoạt động khoa học học tập sinh... trình dạy học gọi phương tiện dạy học Tính trực quan thuộc tính đặc trưng phương tiện dạy học Trong biện pháp tạo đổi phương pháp dạy học kết hợp phương pháp dạy học cụ thể với phương tiện dạy học
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN GIÁO dục học PHƯƠNG HƯỚNG đổi mới PHƯƠNG PHÁP dạy học TRONG các TRƯỜNG đại học HIỆN NAY, TIỂU LUẬN GIÁO dục học PHƯƠNG HƯỚNG đổi mới PHƯƠNG PHÁP dạy học TRONG các TRƯỜNG đại học HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay