TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế đối NGOẠI NHỮNG vấn đề ôn LUYÊN THI KINH tế đối NGOẠI

52 27 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 22:04

Khu CNC là khu có có ranh giới xác định; nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao; sản xuất – kinh doanh công nghệ cao.Khu công nghệ cao có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo môi trường thuận lợi thu hút FDI trong lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là thu hút các tập đoàn đa quốc gia. Khu công nghệ cao còn là nơi thu hút, tập hợp lực lượng trí thức KHCN trong cả nước, trí thức Việt kiều và các nhà KHCN nước ngoài trong nghiên cứu, sáng tạo và chuyển giao công nghệ trực tiếp cho sản xuất và ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao. ... mạch bán dẫn, công nghệ thông tin viễn thông; Công nghệ tự động hóa, khí xác; Cơng nghệ sinh học áp dụng cho y tế, dược phẩm môi trường; Công nghệ vật liệu mới, công nghệ nano lượng - Triển vọng... phép ta mở rộng quan hệ kinh tế ngoại thương thu hút vốn đầu tư nước Về tài nguyên thi n nhiên Việt Nam quốc gia có nguồn tài nguyên thi n nhiên đa dạng để phát triển kinh tế 12 Về đất đai: Diện... vào lĩnh vực cơng nghệ thông tin, truyền thông, công nghệ phần mềm tin học, công nghệ sinh học, công nghệ vi điện tử, khí xác, c - iện tử, cơng nghệ vật liệu Bộ Khoa học Công nghệ chịu trách nhiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế đối NGOẠI NHỮNG vấn đề ôn LUYÊN THI KINH tế đối NGOẠI, TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế đối NGOẠI NHỮNG vấn đề ôn LUYÊN THI KINH tế đối NGOẠI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay