Tích hợp liên môn chủ đề nói không với việc sử dụng túi ni lông

24 44 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 21:47

... hội hạn chế sử dụng túi nilông, bảo vệ môi trường: Đây việc người mua người bán cần ln cân nhắc xem lúc sử dụng lúc không cần sử dụng túi nilông; Là việc phân loại, thu gom hiệu túi nilông bảo vệ... người quen việc dùng túi ni- lông, quen đến nỗi, nhiều không cần sử dụng Việc túi ni- lông tiện, rẻ phục vụ cho khơng làm thói quen suy nghĩ, cân nhắc lợi hại việc dùng túi hay không dùng túi cộng... kiểm soát gốc: Việc kêu gọi hạn chế sử dụng túi ni- lông không hiệu quả, không quản lý việc sản xuất cung cấp túi ni- lông, dẫn tới việc người bán hàng sẵn lòng phục vụ người mua túi ni- lơng, người
- Xem thêm -

Xem thêm: Tích hợp liên môn chủ đề nói không với việc sử dụng túi ni lông, Tích hợp liên môn chủ đề nói không với việc sử dụng túi ni lông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay