TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ VAI TRÒ của NHÀ nước với TĂNG TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN KINH tế bền VỮNG

12 9 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 21:34

Khái niệm: Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng của tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hoặc tổng sản lượng quốc gia (GNP) hoặc quy mô sản lượng quốc gia tính bình quân trên đầu người (PCI) trong một thời gian nhất định.Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng của GDP hoặc GNP hoặc thu nhập bình quân đầu người trong một thời gian nhất định. Tăng trưởng kinh tế thể hiện sự thay đổi về lượng của nền kinh tế. Tuy vậy ở một số quốc gia, mức độ bất bình đẳng kinh tế tương đối cao nên mặc dù thu nhập bình quân đầu người cao nhưng nhiều người dân vẫn sống trong tình trạng nghèo khổ. VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC VỚI TĂNG TRƯỞNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG Quan niệm chung tăng trưởng phát triển kinh tế * Khái niệm: Tăng trưởng kinh tế gia tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tổng sản lượng quốc gia (GNP) quy mơ sản lượng quốc gia tính bình qn đầu người (PCI) thời gian định Tăng trưởng kinh tế gia tăng GDP GNP thu nhập bình quân đầu người thời gian định Tăng trưởng kinh tế thể thay đổi lượng kinh tế Tuy số quốc gia, mức độ bất bình đẳng kinh tế tương đối cao nên thu nhập bình quân đầu người cao nhiều người dân sống tình trạng nghèo khổ Phát triển kinh tế mang nội hàm rộng tăng trưởng kinh tế Nó bao gồm tăng trưởng kinh tế với thay đổi chất kinh tế (như phúc lợi xã hội, tuổi thọ, v.v.) thay đổi cấu kinh tế (giảm tỷ trọng khu vực sơ khai, tăng tỷ trọng khu vực chế tạo dịch vụ) Phát triển kinh tế q trình hồn thiện mặt kinh tế bao gồm kinh tế, xã hội, môi trường, thể chế thời gian định nhằm đảm bảo GDP cao đồng nghĩa với mức độ hạnh phúc * Các nhân tố tăng trưởng phát triển kinh tế Sau nghiên cứu tăng trưởng kinh tế nước phát triển lẫn nước phát triển, nhà kinh tế học phát động lực phát triển kinh tế phải bốn bánh xe, hay bốn nhân tố tăng trưởng kinh tế nguồn nhân lực, nguồn tài nguyên, tư công nghệ Bốn nhân tố khác quốc gia cách phối hợp chúng khác đưa đến kết tương ứng Nguồn nhân lực: chất lượng đầu vào lao động tức kỹ năng, kiến thức kỷ luật đội ngũ lao động yếu tố quan trọng tăng trưởng kinh tế Hầu hết yếu tố khác tư bản, nguyên vật liệu, cơng nghệ mua vay mượn nguồn nhân lực khó làm điều tương tự Các yếu tố máy móc thiết bị, nguyên vật liệu hay công nghệ sản xuất phát huy tối đa hiệu đội ngũ lao động có trình độ văn hóa, có sức khỏe kỷ luật lao động tốt Thực tế nghiên cứu kinh tế bị tàn phá sau Chiến tranh giới lần thứ II cho thấy hầu hết tư bị phá hủy nước có nguồn nhân lực chất lượng cao phục hồi phát triển kinh tế cách ngoạn mục Một ví dụ nước Đức, "một lượng lớn tư nước Đức bị tàn phá Đại chiến giới lần thứ hai, nhiên vốn nhân lực lực lượng lao động nước Đức tồn Với kỹ này, nước Đức phục hồi nhanh chóng sau năm 1945 Nếu khơng có số vốn nhân lực khơng có thần kỳ nước Đức thời hậu chiến" Nguồn tài nguyên thiên nhiên: yếu tố sản xuất cổ điển, tài nguyên quan trọng đất đai, khoáng sản, đặc biệt dầu mỏ, rừng nguồn nước Tài nguyên thiên nhiên có vai trò quan trọng để phát triển kinh tế, có nước thiên nhiên ưu đãi trữ lượng dầu mỏ lớn đạt mức thu nhập cao gần hồn tồn dựa vào Ả rập Xê út Tuy nhiên, nước sản xuất dầu mỏ ngoại lệ quy luật, việc sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú khơng định quốc gia có thu nhập cao Nhật Bản nước gần khơng có tài nguyên thiên nhiên nhờ tập trung sản xuất sản phẩm có hàm lượng lao động, tư bản, cơng nghệ cao nên có kinh tế đứng thứ ba giới quy mô Tư bản: nhân tố sản xuất, tùy theo mức độ tư mà người lao động sử dụng máy móc, thiết bị nhiều hay (tỷ lệ tư lao động) tạo sản lượng cao hay thấp Để có tư bản, phải thực đầu tư nghĩa hy sinh tiêu dùng cho tương lai Điều đặc biệt quan trọng phát triển dài hạn, quốc gia có tỷ lệ đầu tư tính GDP cao thường có tăng trưởng cao bền vững Tuy nhiên, tư khơng máy móc, thiết bị tư nhân dầu tư cho sản xuất tư cố định xã hội, thứ tạo tiền đề cho sản xuất thương mại phát triển Tư cố định xã hội thường dự án quy mô lớn, gần chia nhỏ nhiều có lợi suất tăng dần theo quy mơ nên phải phủ thực Ví dụ: hạ tầng sản xuất (đường giao thông, mạng lưới điện quốc gia ), sức khỏe cộng đồng, thủy lợi Công nghệ: suốt lịch sử loài người, tăng trưởng kinh tế rõ ràng chép giản đơn, việc đơn tăng thêm lao động tư bản, ngược lại, q trình khơng ngừng thay đổi công nghệ sản xuất Công nghệ sản xuất cho phép lượng lao động tư tạo sản lượng cao hơn, nghĩa q trình sản xuất có hiệu Cơng nghệ phát triển ngày nhanh chóng ngày công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu có bước tiến vũ bão góp phần gia tăng hiệu sản xuất Tuy nhiên, thay đổi công nghệ không túy việc tìm tòi, nghiên cứu; cơng nghệ có phát triển ứng dụng cách nhanh chóng nhờ "phần thưởng cho đổi mới" - trì chế cho phép sáng chế, phát minh bảo vệ trả tiền cách xứng đáng * Vai trò tăng trưởng kinh tế phát triển kinh tế Thành tựu kinh tế vĩ mô quốc gia thường đánh giá theo dấu hiệu chủ yếu như: ổn định, tăng trưởng, công xã hội Trong đó, tăng trưởng kinh tế sở để thực hàng loạt vấn đề kinh tế, trị, xã hội - Trước hết, tăng trưởng kinh tế thể tăng lên số lượng, chất lượng hàng hoá, dịch vụ yếu tố sản xuất nó, tăng trưởng kinh tế tiền đề vật chất để giảm bớt tình trạng đói nghèo Tăng trưởng kinh tế nhanh vấn đề có ý nghĩa định quốc gia đường vượt lên khắc phục lạc hậu, hướng tới giàu có, thịnh vượng - Tăng trưởng kinh tế làm cho mức thu nhập dân cư tăng, phúc lợi xã hội chất lượng sống cộng đồng cải thiện như: kéo dài tuổi thọ, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng tử vong trẻ em, giúp cho giáo dục, y tế, văn hoá phát triển - Tăng trưởng kinh tế tạo điều kiện giải công ăn việc làm, giảm thất nghiệp Khi kinh tế có tỷ lệ tăng trưởng cao nguyên nhân quan trọng sử dụng tốt lực lượng lao động Vì vậy, tăng trưởng kinh tế nhanh thất nghiệp có xu hướng giảm Mối quan hệ tăng trưởng thực tế tỷ lệ thất nghiệp nước phát triển lượng hoá tên gọi quy luật Okum1 (hay quy luật 2,5% - 1) Quy luật xác định, GNP thực tế tăng 2,5% vòng năm so với GNP tiềm năm tỷ lệ thất nghiệp giảm 1% - Tăng trưởng kinh tế tạo tiền đề vật chất để củng cố an ninh quốc phòng, củng cố chế độ trị, tăng uy tín vai trò quản lý nhà nước xã hội - Đối với nước chậm phát triển nước ta, tăng trưởng kinh tế điều kiện tiên để khắc phục tụt hậu xa kinh tế so với nước phát triển Như vậy, tăng trưởng kinh tế nhanh mục tiêu thường xuyên quốc gia, không theo đuổi tăng trưởng kinh tế giá Thực tế cho thấy, tăng trưởng mang lại hiệu kinh tế - xã hội mong muốn, q trình tăng trưởng mang tính hai mặt Chẳng hạn, tăng trưởng kinh tế mức dẫn đến tình trạng kinh tế "q nóng", gây lạm phát, tăng trưởng kinh tế cao làm cho dân cư giàu lên, đồng thời làm cho phân hoá giàu nghèo xã hội tăng lên Vì vậy, đòi hỏi quốc gia thời kỳ phải tìm biện pháp tích cực để đạt tăng trưởng hợp lý, bền vững Tăng trưởng kinh tế bền vững tăng trưởng kinh tế đạt mức tương đối cao, ổn định thời gian tương đối dài (ít từ 20 - 30 năm) giải tốt vấn đề tiến xã hội gắn với bảo vệ môi trường sinh thái * Phát triển bền vững Phát triển bền vững khái niệm nhằm định nghĩa phát triển mặt mà phải bảo đảm tiếp tục phát triển tương lai xa Khái niệm mục tiêu hướng tới nhiều quốc gia giới, quốc gia dựa theo đặc thù kinh tế, xã hội, trị, địa lý, văn hóa riêng để hoạch định chiến lược phù hợp với quốc gia Thuật ngữ "phát triển bền vững" xuất lần vào năm 1980 ấn phẩm Chiến lược bảo tồn Thế giới (công bố Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Tài nguyên Thiên nhiên Quốc tế - IUCN) với nội dung đơn giản: "Sự phát triển nhân loại trọng tới phát triển kinh tế mà phải tơn trọng nhu cầu tất yếu xã hội tác động đến môi trường sinh thái học" Khái niệm phổ biến rộng rãi vào năm 1987 nhờ Báo cáo Brundtland (còn gọi Báo cáo Our Common Future) Ủy ban Môi trường Phát triển Thế giới - WCED (nay Ủy ban Brundtland) Báo cáo ghi rõ: Phát triển bền vững "sự phát triển đáp ứng nhu cầu mà không ảnh hưởng, tổn hại đến khả đáp ứng nhu cầu hệ tương lai " Nói cách khác, phát triển bền vững phải bảo đảm có phát triển kinh tế hiệu quả, xã hội công mơi trường bảo vệ, gìn giữ Để đạt điều này, tất thành phần kinh tế - xã hội, nhà cầm quyền, tổ chức xã hội phải bắt tay thực nhằm mục đích dung hòa lĩnh vực chính: phát kinh tế - phát triển xã hội - bảo vệ môi trường Vai trò nhà nước với tăng trưởng phát triển kinh tế bền vững Phát triển kinh tế - phát triển xã hội - bảo vệ mơi trường ba trụ cột phát triển, gắn kết củng cố cho quan điểm quán, đường lối sách hành động cụ thể Việt Nam Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X khẳng định hùng hồn hơn, khoa học biện chứng vấn đề cốt tử Đại hội IX nêu lên: Phát triển nhanh, hiệu bền vững, tăng trưởng kinh tế đôi với thực tiến bộ, công xã hội, bảo vệ môi trường Và phát triển kinh tế - xã hội gắn chặt với bảo vệ, cải thiện mơi trường, bảo đảm hài hòa mơi trường nhân tạo với mơi trường thiên nhiên, giữ gìn đa dạng sinh học, nhằm kết hợp hài hòa phát triển kinh tế, công xã hội bảo vệ môi trường, bảo đảm phát triển bền vững đất nước… Chúng ta thẳng thắn nhìn nhận nước ta đường phát triển chưa bền vững, tốc độ phát triển kinh tế chưa cao, đời sống nhân dân cải thiện mức thấp; vấn đề an sinh xã hội, phúc lợi xã hội chưa trở thành mạng lưới bao phủ rộng khắp; vấn đề mơi trường, biến đổi khí hậu vấn đề nan giải Để khắc phục vấn đề đưa nước ta phát triển lên cách bền vững nỗ lực người, tổ chức vai trò chủ đạo thuộc nhà nước Vai trò thể số khía cạnh sau: Một là, vai trò nhà nước xây dựng sở hạ tầng ổn định kinh tế vĩ mô: Nền kinh tế quốc gia "cất cánh" trừ có tảng sở hạ tầng vững Vì thế, nhà nước phải đầu tư sở hạ tầng, ổn định kinh tế vĩ mô đất nước Đặc điểm kinh tế thị trường bất ổn định khủng hoảng chu kỳ Sự ổn định kinh tế điều mà nhà nước mong muốn có lợi cho tất người Do vậy, nhà nước phải trì ổn định Nhà nước sử dụng cơng cụ, sách kinh tế vĩ mô để điều tiết kinh tế, sử dụng ngân sách để tiến hành đầu tư cơng cho cơng trình; xây dựng dự án sở hạ tầng dựa tiêu chí kinh tế thích hợp nhằm giảm thiểu gánh nặng chi phí ngân sách nhà nước kinh tế; tiến hành việc kiểm soát chi tiêu cơng tiền vay tập đồn kinh tế nhà nước để trì ổn định kinh tế Một thực tế quan hoạch định sách nhà nước ta phân quyền tản mạn nên khó thực giải pháp đồng việc hoạch định sách kinh tế vĩ mơ Vì vậy, để bảo đảm việc điều tiết kinh tế hiệu quả, đòi hỏi nhà nước phải thực cải cách để đơn giản hố máy hành phải tiến hành quản lý, kiểm sốt chặt chẽ đầu tư cơng Với tư cách chủ đầu tư, nhà nước hướng chương trình đầu tư vào mục tiêu tối đa hố lợi ích quốc gia Hai là, vai trò nhà nước việc điều tiết yếu tố ngoại vi: Yếu tố ngoại vi ảnh hưởng yếu tố bên gây nên cho hoạt động doanh nghiệp hay cho xã hội Yếu tố ngoại vi xảy có khác biệt phí tổn lợi ích cá nhân xã hội Các chi phí lợi ích khơng tính đến hệ thống giá thị trường Những chi phí ngoại vi cho sản xuất phải tính đến tắc nghẽn giao thơng ô nhiễm môi trường mà nhà máy xí nghiệp sản xuất tạo Những yếu tố gây nên giảm sút phúc lợi người dân sống xung quanh buộc nhà máy khác gần phải tốn thêm chi phí để làm nguồn nước bị nhiễm mà sử dụng sản xuất Ví dụ, trường hợp doanh nghiệp làm loại sản phẩm rẻ lại làm ô nhiễm môi trường, gây giảm sút phúc lợi cho người khác, nhà nước với vai trò cần tiến hành điều chỉnh lại bất hợp lý Bằng can thiệp, nhà nước buộc tất hưởng lợi từ sản xuất tiêu thụ sản phẩm phải trả tồn chi phí sản xuất tiêu thụ sản phẩm Nhà nước sử dụng hệ thống thuế, luật pháp, điều lệ, mức hình phạt, chí truy tố trước pháp luật nhằm giảm thiểu ô nhiễm tạo điều kiện để tổ chức xã hội thành lập quỹ bảo vệ môi trường, môi sinh nhằm giám sát hoạt động doanh nghiệp việc bảo vệ môi trường khuyến nghị biện pháp sản xuất bảo đảm yếu tố bền vững Ngồi ra, nhà nước sử dụng sách quyền sở hữu công khai nguồn tài nguyên, bắt buộc cá nhân, tổ chức sử dụng nguồn tài nguyên gây nhiễm phải chịu chi phí theo giá thị trường Các khoản thuế hay biện pháp trợ cấp coi phương thức để nhà nước xử lý yếu tố ngoại vi Do tồn chi phí xã hội có ý nghĩa quan trọng định phân bố tài nguyên cách hiệu quả, chi phí tư nhân định giá hàng hóa, nên vai trò nhà nước tạo cân cá nhân xã hội thông qua việc điều chỉnh sản xuất thừa tiêu dùng thừa vào chi phí ngoại vi Đối với lợi ích ngoại vi, cần ý tới văn hóa, giáo dục lĩnh vực cần có quan tâm hỗ trợ nhà nước Nếu sản phẩm hoạt động doanh nghiệp tạo lợi ích ngoại vi, nhà nước cần có sách hỗ trợ nhằm khuyến khích sản xuất, tiêu dùng loại sản phẩm cho giá trị đích thực lợi ích ngoại vi tính đến hệ thống giá thị trường Ở đây, can thiệp nhà nước cần thiết, chi phí ngoại vi dẫn đến sản xuất thừa ngược lại, lợi ích ngoại vi lại dẫn đến sản xuất thiếu Ba là, vai trò nhà nước việc bảo đảm công bằng, trật tự xã hội: Để thực chức phân phối, kinh tế thị trường đòi hỏi loạt thể chế phát triển cao, có hệ thống luật pháp để chống gian lận bao gồm: hệ thống có liên quan tới quyền sở hữu, điều luật phá sản khả toán, hệ thống tài với ngân hàng trung ương ngân hàng thương mại để giữ cho việc cung cấp tiền mặt thực cách nghiêm ngặt… Trong kinh tế thị trường người mua lẫn người bán muốn đồng ý trao đổi thoả thuận phải thực Trong quan hệ lao động, mối quan hệ người chủ người làm cơng, người lao động dù với tư cách cá nhân hay tập thể tổ chức hiệp hội có thoả thuận định điều kiện làm việc, tiền lương với chủ sử dụng lao động Nếu khơng có luật pháp giao dịch thị trường trở nên khó thực Nhà nước phải thiết lập bảo vệ quyền sở hữu tư nhân quyền hưởng lợi ích kinh tế xuất phát từ việc sử dụng quyền sở hữu Nếu khơng có bảo đảm ấy, số người gặp rủi ro đầu tư thời gian tiền vốn vào lĩnh vực kinh doanh mà rốt lợi nhuận lại người khác Nhà nước vai trò bảo đảm tính cơng hoạt động xã hội thơng qua bảo hộ sở hữu tư nhân nhà máy, công xưởng, kho chứa sản phẩm hữu hình khác đồng thời áp dụng sở hữu liên quan tới trí tuệ, chẳng hạn sách, viết, phim ảnh, hội họa, phát minh, sáng chế, nhãn hiệu, thương hiệu, thiết kế, bào chế thuốc hay chương trình phần mềm Đây can thiệp quan trọng nhà nước việc bảo vệ quyền tác giả qua đó, khuyến khích hoạt động sáng tạo, khả trí tuệ nhà khoa học, nghệ sĩ Bốn là, vai trò nhà nước việc bảo đảm cạnh tranh chống độc quyền: Vai trò nhà nước thể biện pháp kiểm sốt thơng qua điều tiết hãng có khả chi phối, kiểm sốt vụ việc sáp nhập công ty nhằm ngăn ngừa khả độc quyền hố ngành cơng nghiệp, kiểm sốt hành vi chống cạnh tranh, khuyến khích cạnh tranh lành mạnh nhà cung ứng, đồng thời bảo vệ người tiêu dùng chống lại tình trạng độc quyền Độc quyền gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới thị trường, gây thiệt hại to lớn cho kinh tế Thông thường, kinh tế thị trường, tình hình trở nên nan giải ngành công nghiệp bị chi phối số cơng ty lớn Các cơng ty cấu kết với thành tập đoàn hùng mạnh, áp đảo thị trường với mức giá cao, nhằm thu nhiều lợi nhuận, đồng thời khống chế việc thâm nhập vào thị trường công ty nhỏ cạnh tranh với họ Để ngăn chặn tình trạng cấu kết, độc quyền để trì cạnh tranh lành mạnh cách có hiệu quả, hầu hết kinh tế thị trường thông qua đạo luật chống độc quyền Nhưng, khơng xem xét cẩn thận sách mình, nhiều kiểm sốt phủ sách chống độc quyền thực tế lại dẫn đến giảm cạnh tranh khuyến khích cạnh tranh Các sách bao gồm: giấy phép độc quyền sản xuất loại hàng hoá dịch vụ đó, thuế, hạn ngạch hay việc bảo hộ sản xuất nước dẫn đến hạn chế việc nhập hàng hoá dịch vụ từ nước ngồi Do vậy, sách nhà nước vấn đề cạnh tranh khơng phải khơng có bất cập Tuy nhiên, thực tế giá tiềm tàng cho phép tập đồn (hoặc nhóm doanh nghiệp cấu kết với nhau) giành vị trí độc quyền ngành công nghiệp chủ chốt cao Cái giá đủ lớn để thừa nhận vai trò định nhà nước việc điều tiết, trì cạnh tranh thơng qua đạo luật Để đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế để trì tốc độ tăng trưởng, nhà nước phải tính tới tốc độ tăng trưởng nhanh ngành cơng nghiệp có tính cạnh tranh Các tập đồn kinh tế nhà nước khơng thể tăng trưởng nhanh không cạnh tranh với đối thủ thị trường nội địa quan trọng hơn, thị trường quốc tế Nếu tập đoàn dựa vào vị độc quyền thị trường nội địa nhờ hỗ trợ nhà nước chịu áp lực cạnh tranh không nỗ lực khơng chấp nhận rủi ro để tìm kiếm thị trường hay cải tiến sản phẩm q trình sản xuất; dẫn đến việc lãng phí nguồn lực khổng lồ quý báu, lại tạo doanh nghiệp ỷ lại, thụ động cạnh tranh, đặc biệt khu vực nhà nước Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế nay, thương mại quốc tế không tạo sức ép cạnh tranh mà thước đo lực cạnh tranh doanh nghiệp nội địa Để bảo đảm lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, nhà nước phải tạo lập "sân chơi" bình đẳng cho tất doanh nghiệp toàn kinh tế, không thiên vị với loại hình doanh nghiệp nào, tránh tình trạng bảo hộ cho doanh nghiệp nhà nước Năm là, vai trò nhà nước việc bảo đảm phúc lợi lợi xã hội: Trong kinh tế thị trường, có số người thu nhập hạn chế, đó, số khác lại có nguồn thu nhập cao Do vậy, vai trò nhà nước việc phân phối lại thu nhập quan trọng để thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo xã hội Trên thực tế, phủ nhiều quốc gia thực điều thông qua sách thuế, đặc biệt thuế thu nhập nhằm tạo công phân phối Hiện tồn hai khuynh hướng đối lập Một là, ủng hộ vai trò nhà nước việc hạn chế tập trung tài sản trì lan toả lực kinh tế chủ sở hữu (ý kiến dành nhiều ủng hộ xã hội) Hai là, chương trình phân phối lại nhà nước thông qua thuế thu nhập làm cho số người có thu nhập cao giảm động làm việc để tăng thu nhập, giảm tiết kiệm, giảm đầu tư gây tổn hại tới tăng trưởng kinh tế Trong kinh tế thị trường, nhà nước có vai trò quan trọng việc nâng cao phúc lợi cơng cộng, xố đói, giảm nghèo Các vấn đề việc làm, sức khoẻ, bảo hiểm y tế, lương hưu, trợ cấp khó khăn… vấn đề cần đến quan tâm nhà nước, để khích lệ thành phần lao động việc tạo cải tiết kiệm chi dùng cải Ở nước ta, dù đạt mức thu nhập trung bình thấp (theo tiêu chuẩn quốc tế) phận lớn dân cư cận ngưỡng nghèo Những người rơi xuống ngưỡng nghèo lúc mà giá lương thực, thực phẩm tăng cao gia đình họ có người ốm, tiền học phí, tiền thuê nhà… tăng cao Vì vậy, nhà nước cần nỗ lực để bảo đảm dân cư nghèo chia sẻ thành phát triển, cách quan tâm tới ba lĩnh vực trọng yếu: giáo dục, y tế an sinh xã hội Thực tế, người dân phải gánh chịu tỷ lệ chi phí y tế cao Trong đó, hệ thống y tế tuyến sở nhìn chung nhiều yếu Cung cấp mạng lưới an sinh xã hội cho người nghèo điều kiện cần thiết để bảo đảm người dân chia sẻ thành phát triển, đồng thời giúp cho phát triển trở nên hài hòa bền vững Sự kết hợp mạng lưới an sinh xã hội tốt tài trợ thuế đánh vào nguồn tài sản sách giúp người dân bảo đảm ổn định công xã hội Sự công trở thành điều kiện tiên để trì tăng trưởng Sáu là, vai trò nhà nước sách tài tiền tệ: Nhà nước kinh tế thị trường đóng vai trò lớn việc ổn định kinh tế vĩ mơ Một sách quan trọng việc bình ổn giá cả, giảm lạm phát sách tài sách tiền tệ Các sách tạo thị trường tiền tệ ổn định, chấp nhận rộng rãi, có khả loại bỏ hệ thống giao dịch cồng kềnh, hiệu hạn chế lạm phát Trong kinh tế thị trường, tiền tệ loại hàng hóa đặc biệt Do vậy, động thái phủ tác động trực tiếp đến hệ thống tài thị trường Chức hệ thống tài làm cầu nối tiết kiệm đầu tư Trong đó, thị trường cơng cụ để khuyến khích tiết kiệm, sau dẫn truyền khoản tiết kiệm tới hoạt động đầu tư mang lại tỷ suất sinh lời cao Thị trường tài (bao gồm thị trường vốn thị trường tiền tệ), phụ thuộc nhiều vào niềm tin tác nhân tham gia thị trường, vào minh bạch đầy đủ thông tin vào khả thực thi quy định pháp luật điều tiết quản lý thị trường nhà nước Hơn thế, đầu tư hoạt động rủi ro phụ thuộc nhiều vào điều kiện thực tế Chính lý mà nhà nước đóng vai trò then chốt việc điều tiết thị trường để giảm thiểu rủi ro có tính hệ thống Nếu hoạt động quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô nhà nước thơng qua sách tài tiền tệ mà yếu kém, tất yếu dẫn tới lạm phát Lạm phát không thách thức kinh tế, mà thách thức trị tác động trực tiếp tới đời sống người dân doanh nghiệp Sự ổn định kinh tế vĩ mô giúp cải thiện hình ảnh tính trực nhà nước mắt doanh nghiệp người dân Nếu tình trạng lạm phát tiếp diễn trở nên xấu chắn gây bất lợi cho hoạt động điều hành uy tín phủ Vì vậy, hoạt động mình, phủ cần phải tái lập kiểm sốt sách kinh tế vĩ mơ Nhà nước cơng cụ làm dịu phần lớn tác động tiêu cực hệ thống thị trường Tuy nhiên, điều khơng có nghĩa nhà nước bao biện, đứng làm thay tất hoạt động thị trường, mà nên trọng tới lĩnh vực thị trường làm được, mức độ làm hoàn hảo can thiệp nhà nước Làm trì tăng trưởng phát triển ổn định, bảo đảm tính bền vững thị trường, đưa kinh tế phát triển lên ... dung hòa lĩnh vực chính: phát kinh tế - phát triển xã hội - bảo vệ môi trường Vai trò nhà nước với tăng trưởng phát triển kinh tế bền vững Phát triển kinh tế - phát triển xã hội - bảo vệ mơi trường... quản lý nhà nước xã hội - Đối với nước chậm phát triển nước ta, tăng trưởng kinh tế điều kiện tiên để khắc phục tụt hậu xa kinh tế so với nước phát triển Như vậy, tăng trưởng kinh tế nhanh mục... đề đưa nước ta phát triển lên cách bền vững nỗ lực người, tổ chức vai trò chủ đạo thuộc nhà nước Vai trò thể số khía cạnh sau: Một là, vai trò nhà nước xây dựng sở hạ tầng ổn định kinh tế vĩ mô:
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ VAI TRÒ của NHÀ nước với TĂNG TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN KINH tế bền VỮNG, TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ VAI TRÒ của NHÀ nước với TĂNG TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN KINH tế bền VỮNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay