GIẢI THÍCH các nội DUNG KHÓ TRONG SGK địa lí 10

10 31 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 21:29

... Thuyết kiến tạo mảng học thuyết giải thích chuyển động kiến tạo qua 1trinh2 diễn biến địa chất Trái đất theo chế động Nguồn gốc qua 1trinh2 địa chất nội sinh giải thích dịch chuyển thạch mềm từ...6.Hãy giải thích lực Cơriơlit 1.Hãy giải thích hình 6.1 2.Hãy giải thích hình 6.2 3.Hãy trả lời ngắn gọn: Âm lịch gì? Dương lịch gì?... mạnh mẽ dần thay số số giống trồng địa giống địa phương, làm cho giống địa phương bị phương bị tuyệt chủng mai rơi vào tình trạng tuyệt chủng 1.Hãy giải thích ý: các ??? thành phần, phận lãnh thổ,
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI THÍCH các nội DUNG KHÓ TRONG SGK địa lí 10, GIẢI THÍCH các nội DUNG KHÓ TRONG SGK địa lí 10

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay