CÔNG THỨC TÍNH TOÁN ĐIA LÍ THPT

15 50 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 21:29

... đến 900B) Được tính công thức sau: Số ngày dài 24h = (arcos.cos A : 0.398) x 93 : 45 + @ Nam Bán Cầu: Số ngày dài 24h = (arcos.cos A : 0.398) x – * Cơng thức tính số ban ngày địa điểm vào ngày... lên thiên đỉnh CƠNG THỨC TÍNH MẶT TRỜI LÊN THIÊN ĐỈNH THEO HÌNH HỌC KHƠNG GIAN Gồm bước cụ thể sau: Bước 1: Tính số ngày dài 24 vĩ độ tương ứng với vĩ độ A 900- A theo công thức sau: Ở BBC: x... (9,9 - 9,8 - 9,7- 9,6 ) Cách tính trái đất    Cơng thức tính giờ: Tm = To + m Trong đó: Tm: múi To:giờ GMT m: số thứ tự múi Thiết lập công thức tính múi giờ: Ở Đơng bán cầu : m=(kinh tuyến Đông):
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG THỨC TÍNH TOÁN ĐIA LÍ THPT, CÔNG THỨC TÍNH TOÁN ĐIA LÍ THPT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay