CÔNG THỨC TÍNH TOÁN ĐIA LÍ THPT

15 18 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 21:29

CƠNG THỨC ĐỊA LÍ Tính độ cao địa hình hai sườn núi (Hiện tượng gió Fơn) VD1: Dựa vào hình trên, em tính độ cao trung bình nơi có nhiệt độ 100C Ta áp dụng sau: +Sườn đón gió: 220C – 100C = 120C =>Độ cao sườn đón gió = (120C / 0,60C) x 100m = 2000m +Sườn khuất gió: 300C – 100C = 200C =>Độ cao sườn khuất gió = (200C / 1,00C) x 100m = 2000m Như vậy, nơi có nhiệt độ 100C có độ cao địa hình 2000m VD2: Tính độ cao đỉnh núi, biết độ cao chênh lệch chân núi đỉnh núi 1,8 0C? Ta áp dụng : = (100 x 1,8) / 0,6 = 300 m Như vậy, độ cao đỉnh núi 300m Tính độ cao chênh lệch địa hình Cơ cấu dân số theo giới Cơ cấu dân số theo giới biểu thị tương quan giới nam so với giới nữ so với tổng số dân Đơn vị tính phần trăm (%) Trong đó: TNN : Tỉ số giới tính Dnam: Dân số nam Dnữ: Dân số nữ Cơ cấu dân số theo giới biến động theo thời gian khác nước, khu vực, nước phát triển, nữ nhiều nam ; ngược lại, nước phát triển, nam nhiều nữ Nguyên nhân chủ yếu trình độ phát triển kinh tế - xã hội, tai nạn, tuổi thọ trung bình nữ thường cao nam chuyển cư Cơ cấu theo giới có ảnh hưởng đến phân bố sản xuất, tổ chức đời sống xã hội hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quốc gia Khi phân tích cấu theo giới, người ta khơng ý tới khía cạnh sinh học, mà quan tâm tới khía cạnh xã hội vị thế, vai trò, quyền lợi, trách nhiệm giới nam giới nữ Tính số phát triển người (HDI-Human development index) Chỉ số phát triển người (HDI-Human development index): thước đo tổng hợp phản ánh phát triển người phương diện thu nhập (thể qua bình quân GDP/người), tri thức (thể qua số học vấn) sức khoẻ (thể qua tuổi thọ bình qn tính từ lúc sinh) HDI tính theo cơng thức: - HDI= 1/3 (HDI + HDI +HDI 3) Trong đó: HDI : Chỉ số GDP/người bình qn tính theo sức mua tương đương; HDI : Chỉ số học vấn đựoc tính cách bình qn hố số tỷ lệ biết chữ (dân cư biết độc, biết viết với quyền số 2/3 số tỷ lệ người lớn (24 tuổi trở lên) học với quyền số 1/3; HDI : Chỉ số tuổi thọ bình quân tính từ lúc sinh (kỳ vọng sống tính từ lúc sinh) HDI nhận giá trị từ đến HDI gần có nghĩa trình độ phát triển người cao, trái lại gần nghĩa trình độ phát triển người thấp Cơng thức tính số thành phần (HDI 1, HDI 2, HDI 3) sau: Lg(GDP thực tế)- lg(GDPmin) HDI = Lg(GDP max)- lg(GDPmin) Từng số tỷ lệ biết chữ tỷ lệ người lớn học tínốntán riêng biệt theo cơng thức khái qt sau đây: L thực tế – L HDI = -Lmax- Lmin L tỷ lệ người lớn học tỷ lệ biết chữ dân cư T thực tế- T HDI = -T max- T T tuổi thọ bình quân tính từ lúc sinh Các giá trị tối đa (max) tối thiểu (min) tiêu liên quan để tính HDI quy định sau: Chỉ tiêu Đơn vị tính Giá trị tối đa (max) Giá trị tối thiểu (min) Tổng sản phẩm nước bình quân đầu người tính theo sức mua USD 40 000 100 tương đương (PPP) % 100 Tỷ lệ dân cư biết chữ % 100 Tỷ lệ người lớn học năm 85 25 Tuổi thọ bình qn tính từ lúc sinh Tỷ giá theo sức mua tương đương (Purchasing power parity Rate- PPP Rate): tỷ lệ giá rổ hàng biểu thị tiền nước với giá trị rổ hàng tương tự nước ngồi biểu thị ngoại tệ Dưới dạng cơng thức, tỷ giá theo sức mua tương đương viết sau: p S= P* Trong đó: S: Tỷ giá định nghĩa theo số đơn vị tiền nước đơn vị ngoại tệ P: Giá rổ hàng biểu thị tiền nước P*: Giá rổ hàng tương tự nước biểu thị ngoại tệ Khi tương quan mức giá nước so với mức giá nước tăng làm giảm giá trị tiền nước so với ngopại tệ Sức mua tương đương thường sử dụng để so sánh mức sống dân cư quốc gia Tỷ giá hối đoái thường chịu ảnh hưởng lưu lượng vốn thị trường tiền tệ, nên dùng tỷ giá hối đối để tính tiêu tổng sản phẩm nước tổng sản phẩm quốc gia bình quân đầu người dẫn đến sai lệch Ví dụ: Các số Canada/98 GDP/người: 19232 USD Tuổi thọ TB: 77 tuổi Tỉ lệ biết chữ: 99% Số năm học TB: 12,1 Cách tính: G= 99% x + 12.1 - = 70.03 Lg 19232 - Lg100 2.284 HDI1: = = = 0.877 Lg 40000 - Lg 100 2.602 Lg 70.03 - Lg0 HDI2: = = 0.922 Lg 100 - Lg0 Lg 77- Lg25 0.489 HDI3: = = = 0.920 Lg85- Lg25 0.531 0.877 + 0.922 + 0.920 HDI = - = 0.906 1- (0.877 + 0.922 + 0.920) HDI = = -0.573??? HDI =(0.997) HDI = 0.931 Tính góc nhập xạ Cơng thức tính góc nhập xạ: ngày quan trọng: 21/3 23/9, 22/6, 22/12 Ho = 900 - φ ± α Trong đó: h0 góc tới, φ vĩ độ địa điểm cần tính, α góc nghiêng tia sáng Mặt Trời với mặt phẳng xích đạo Trong ngày 21/3 23/9, Mặt Trời chiếu thẳng góc vào xích đạo, độ cao mặt trời vào lúc trưa vĩ độ khác xác định theo công thức: H o = 900 - φ (α =0) Trong ngày hạ chí (22/6), Mặt Trời chí tuyến Bắc, độ cao Mặt Trời vĩ độ Bắc là: Ho = 900 - φ + 23027’B, vĩ độ Nam là: Ho = 900 - φ - 23027’B Ngược lại, Mặt Trời chí tuyến Nam (22/12), độ cao Mặt Trời vĩ độ Bắc là: Ho = 900 - φ - 23027’B vĩ độ Nam là: : Ho = 900 - φ + 23027’B Tính ngày Mặt Trời lên thiên đỉnh CƠNG THỨC TÍNH MẶT TRỜI LÊN THIÊN ĐỈNH THEO HÌNH HỌC KHÔNG GIAN Gồm bước cụ thể sau: Bước 1: Tính số ngày dài 24 vĩ độ tương ứng với vĩ độ A 900- A theo công thức sau: Ở BBC: x (ngày) = (Arccos.cos [ 900 – A ] : 0.398) x 93: 45 + Ở NBC: x (ngày) = (Arccos.cos [ 900 – A ] : 0.398) x – Bước 2: Tính số ngày Mặt Trời di chuyển từ xích đạo lên vĩ độ A là: Ở BBC: N (ngày) = 93 - [ x : ] Ở NBC: N (ngày) = 90 - [ x : ] Bước 3: Tính ngày Mặt Trời lên thiên đỉnh lần thứ nhất: Ở BBC: 21/3 + N ngày Ở NBC: 23/9 + N Ngày Bước 4: Tính Mặt Trời lên thiên đỉnh lần thứ 2: Ở BBC: 23/9 – N ngày Ở NBC: 21/3 – N ngày · · · · · · _ Cách ấn máy tính casio fx 220 hay fx 500 Ở vĩ độ Bắc làm sau: Bước 1: Ấn A0 (vĩ độ yêu cầu tìm bài) Ví dụ: tính Mặt Trời lên thiên đỉnh theo công thức vĩ độ 16026’B 90(0’’’) ấn dấu (=) trừ 16(0’’’)26(0’’’) ấn dấu (=) Ấn Cos, dấu (=) Ấn dấu (:) Ấn số 0.398 (dấu chấm máy tính = dấu phẩy) Ấn dấu (=) Ấn SHIFT ấn Cos (tương đương với Arscos) · · · Bước 2: Ấn dấu (x) ấn tiếp số 93 Ấn dấu chia (:) cho 45 kết Cộng thêm 1, làm tròn số xong Kết 93.3794397 (làm tròn số 93,4 ngày) Còn vĩ độ Nam: Bước 1: làm tương tự bước vĩ độ Bắc Bước 2: cần nhân cho trừ xong * Cơng thức tính số ngày dài 24 theo vĩ độ từ 66o33' đến 90o00': @ Bắc Bán Cầu: từ 66033’B đến 900B Ta biết từ vòng cực tới cực có tượng ngày dài 24h mùa hạ (ở BBC từ ngày 21/3 đến ngày 23/9) đêm dài 24h kéo dài mùa đông (ở BBC từ ngày 23/9 đến 21/3 năm sau) Số ngày dài 24h điểm A (điểm A nằm vùng từ 66033’B đến 900B) Được tính cơng thức sau: Số ngày dài 24h = (arcos.cos A : 0.398) x 93 : 45 + @ Nam Bán Cầu: Số ngày dài 24h = (arcos.cos A : 0.398) x – * Cơng thức tính số ban ngày địa điểm vào ngày 22- 6: Số ban ngày=[180o-arcos(tan (vĩ độ địa điểm cần tính) tan 23 o27')] 2:15 Cơng thức tính theo múi: Giờ theo múi =giờ GMT + múi * Vào ngày 22 - 6: - Ở nửa cầu Bắc, nếu: + Vĩ độ < 23o27’ α = 90o - 23o27’ + vĩ độ + Vĩ độ > 23o27’ α = 90o - vĩ độ + 23o27’ + Vĩ độ nửa cầu Nam α = 90o - 23o27’ - vĩ độ * Vào ngày 22-12: - Ở nửa cầu Nam, nếu: + Vĩ độ < 23o27’ α = 90o - 23o27’ + vĩ độ + Vĩ độ > 23o27’ α=90o - vĩ độ + 23o27’ + Vĩ độ nửa cầu Nam α = 90o - 23o27’ - vĩ độ * Vào ngày 21 - 23 - 9: - Tại vĩ độ hai nửa cầu Bắc Nam α = 90o – vĩ độ Chú ý kết góc nhập xạ tính phải làm tròn đến phút Cách tính cự ly vận chuyển trung bình CƠNG THỨC tính tốn thường gặp địa lý - Mật độ dân số: ln làm tròn lên số ngun (1,2,3,4,5,6,7,8,9,0) - Tất tính tốn lại làm tròn sau dấu phẩy số (9,9 - 9,8 - 9,7- 9,6 ) Cách tính trái đất    Cơng thức tính giờ: Tm = To + m Trong đó: Tm: múi To:giờ GMT m: số thứ tự múi Thiết lập cơng thức tính múi giờ: Ở Đông bán cầu : m=(kinh tuyến Đông): 150 Ở Tây bán cầu: cách Cách 1: m=(3600 - Kinh tuyến Tây): 150 Cách 2: m = 24 - (Kinh tuyến Tây): 150 Áp dụng: Cho biết kinh tuyến số 1000Đ ,1000T, 1150T, 1760Đ thuộc múi số mấy? Bài làm Kinh tuyến 1000Đ thuộc múi giờ: 1000 : 15 = 6,66 ( làm tròn số theo quy tắc toán học 7) Kinh tuyến 1000T thuộc múi giờ: (3600 - 1000) : 15 = 17 nên thuộc múi số 17 Hoặc 24 - = 17 => 17 - 24 = -7 (nghĩa múi thuộc kinh tuyến 1000T -7) Kinh tuyến 1150T thuộc múi giờ: (3600 - 1150) : 15 = 16 thuộc múi số 16 Hoặc 24 - = 16 => 16 - 24 = - Kinh tuyến 1760Đ thuộc múi giờ: 176 : 15 = 12 Tương tư tính múi nước sau: Nước Kinh độ Múi Braxin 450T 21 VN 1050Đ Anh 00 Nga 450Đ Mỹ 1200T 16 Ac hen ti na 600T 20 Nam Phi 300Đ Dăm bi a 150T 23 Trung Quốc     1200Đ Tính giờ: Giờ… ( biết) “+”; “-” ( khoảng cách chênh lệch múi giờ)-> “+” tính phía đơng, “-” tính phía tây Tính nước = nước ta +/- số múi Dấu “+” nước bên phải nước ta, dấu “-” nước bên trái nước ta Tóm lại: Giờ phía Đơng = Giờ gốc+ khu vực địa phương( múi giờ) Giờ phía Tây =khu vực địa phương(múi giờ)- gốc Ví dụ: Khi kv gốc 12 lúc nước ta 19 (12 + = 19) Khi kv gốc 12 lúc Niu Iooc (19 - 12 = 7) Khi kv gốc 12 lúc Mat-xcơ-va 15 (12 + = 15) Khi kv gốc 12 lúc Niu đê li 17 (12 + = 17) Khi kv gốc 12 lúc Bắc Kinh 20 (12 + = 20) Khi kv gốc 12 lúc Tơ ki ô 21 (12 + = 21) * Tính ngày: - Cùng bán cầu khơng đổi ngày - Khác bán cầu đổi ngày theo quy luật kinh tuyến 1800 ( bán cầu Tây sang bán cầu Đông lùi ngày ngược lại) Bảng chuyển đổi từ múi 13 đến 23 múi âm Múi Đổi (giờ đêm) 13 -11 14 -10 15 -9 16 -8 17 -7 18 -6 19 -5 20 -4 21 -3 22 -2 23 -1 VD : Vào lúc 19h ngày 15.2.2006 Hà Nội khai mạc SEAGAME 22 Hỏi lúc giờ, ngày địa điểm sau: Xeun:120oĐ; Matxcơva : 300Đ ; Pari : 200Đ; Lot Angiơ let : 1200T (Biết Hà Nội :1050Đ) Bài làm: - Hà Nội thuộc múi :(105 : 15)=7 Xeun thuộc múi : 120:15= Khoảng cách chênh lệch Xeun HN – = - Vì HN lúc 19 ngày 12.5.2006 Giờ Xeun 19 + =20h ngày 12.5.2006 - Pari thuộc múi (=24h) Kc chênh lệch từ HN Pari :7 – =7 Giờ Pari 19 - =12h ngày 15.2.2006 - Matxcơva thuộc múi : 30 : 15 = Kc chênh lệch từ HN đến Matxcơva :7 – = Giờ Matxcơva 19 - =14h ngày 15.2.2006 - Lot Angiơ let thuộc múi : (360- 120) : 15 = 16 Kc chênh lệch từ HN đến Lot Angiơ let:16 – = Giờ Lot Angiơ let 19 + =28h – 24h = 4h ngày 16.2.2006 VD: Một máy bay cất cánh sân bay Tân Sơn Nhất lúc 6h chiều ngày 1/3/2006 đến Luân Đôn sau 12h bay, máy bay hạ cánh Tính máy bay hạ cánh Ln Đơn tương ứng giờ, ngày địa điểm sau: Vị trí Tokyo New Deli Xitni Washington LotAngiolet Kinh độ 1350Đ 750Đ 1500Đ 750Đ 1200T Giờ Ngày, tháng        Bài làm Hướng dẫn: Để biết địa điểm trên, ta phải biết London Tân Sơn Nhất (múi số 7), London (múi số 0) (=24h) Khoảng cách chênh lệch từ Tân Sơn Nhất London:0 – =-7h Khi máy bay xuất phát London là: 6- = -1h( 23h ngày 28/2).Lúc Anh 23h ngày 28/2 Sau 12h bay ( 23 + 12 = 35h – 24h = 11h ngày 1/3 ) máy bay đến Anh lúc 11h ngày 1/3/2006 Khi biết London ta tính tương ứng Ví dụ: Khi London 11h Tokyo là: London cách Tokyo: 0+9=9 múi 11+9=20h ngày 1/3/2006 Tương tự ta tính địa điểm lại ta bảng kết sau: Vị trí Tokyo New Deli Xitni Washington LotAngiolet Kinh độ 1350Đ 750Đ 1500Đ 750Đ 1200T Giờ 20h 16h 21h 6h 3h Ngày, tháng 1/3/2006 1/3/2006 1/3/2006 1/3/2006 1/3/2006 Cơng thức tính góc nhập xạ Vào ngày 21 / 23 / : ( Mặt trời lên thiên đỉnh Xích Đạo : vĩ độ 00 ) Công thức : GNXA = 900 – α Mà α = vĩ độ A ± 00 Vào ngày 22 / : (Mặt trời lên thiên đỉnh Chí tuyến Bắc : vĩ độ 23027’B ) Công thức : GNXA = 900 – α Mà α = vĩ độ A ± 23027’ Lưu y: Nếu A cùng bán cầu ( phía Bắc bán cầu ) trừ 230 27’ Nếu A khác bán cầu ( Nam bán cầu ) cợng 230 27’ Tính anpha (α ) trước rời lấy 900 trừ α α luôn dương Góc nhập xạ lớn = 900 khơng có GNX lớn 900 Vào ngày 22 / : (Mặt trời lên thiên đỉnh Chí tuyến Nam : vĩ độ 23027’N ) Công thức : GNXA = 900 – α Mà α = vĩ độ A ± 23027’ Lưu y: A cùng bán cầu ( phía Nam bán cầu ) trừ 23027’ Nếu A khác bán cầu ( Bắc bán cầu ) cợng 23027’ Vào ngày : (Mặt trời lên thiên đỉnh điểm N : vĩ độ N0 ) Cơng thức : GNXA = 900 – α Mà α = vĩ độ A ± N0 Lưu y: A cùng bán cầu với N trừ N0 ( vĩ độ N ) Nếu A khác bán cầu với N cợng N0 Ví dụ : Tính góc nhập xạ TP.HCM : 10047’B Hà Nội : 21002’B Vào ngày 21/3; 22/6 ; 23/9; 22/12 ngày mặt trời lên thiên đỉnh TP Huế vĩ độ 16003’B Bài làm: a Vào ngày 21/3 23/9 (Mặt trời lên thiên đỉnh Xích đạo) ta có công thức : GNXA = 900 – α Mà α = vĩ độ A ± 00 GNXTP.HCM = 900 – 10047’ = 790 13’ GNXTP.HN = 900 – 21002’ = 680 58’ b Vào ngày 22/6 ( Mặt trời lên thiên đỉnh Chí Tuyến Bắc : 23 027’ B ta có: Cơng thức : GNXA = 900 – α Mà α = vĩ độ A ± 230 27’ = 23027’ – 100 47’ = 12040’ Tp HCM : GNX = 900 – 120 40’ = 77020’ Hà Nội : GNX = 900 – [210 02’ – 23027’] = 77020’ ... đến 900B) Được tính công thức sau: Số ngày dài 24h = (arcos.cos A : 0.398) x 93 : 45 + @ Nam Bán Cầu: Số ngày dài 24h = (arcos.cos A : 0.398) x – * Cơng thức tính số ban ngày địa điểm vào ngày... lên thiên đỉnh CƠNG THỨC TÍNH MẶT TRỜI LÊN THIÊN ĐỈNH THEO HÌNH HỌC KHƠNG GIAN Gồm bước cụ thể sau: Bước 1: Tính số ngày dài 24 vĩ độ tương ứng với vĩ độ A 900- A theo công thức sau: Ở BBC: x... (9,9 - 9,8 - 9,7- 9,6 ) Cách tính trái đất    Cơng thức tính giờ: Tm = To + m Trong đó: Tm: múi To:giờ GMT m: số thứ tự múi Thiết lập công thức tính múi giờ: Ở Đơng bán cầu : m=(kinh tuyến Đông):
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG THỨC TÍNH TOÁN ĐIA LÍ THPT, CÔNG THỨC TÍNH TOÁN ĐIA LÍ THPT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay