TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ toàn cầu hóa kinh tế và tác động của toàn cầu hóa kinh tế đến việt nam

29 7 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 21:21

1. Lịch sử tư tưởng vấn đề toàn cầu hóa kinh tếMặc dù phải đến ngày nay dưới sự tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại, lực lượng sản xuất xã hội loài người mà trước hết là ở các nước tư bản phát triển đạt tới trình độ rất cao thì quá trình toàn cầu hóa kinh tế mới nảy sinh. Tuy nhiên, cũng cần phải thấy rằng: đó phải là kết quả phát triển lâu dài của lịch sử sản xuất xã hội loài người gắn với vấn đề phân công lao động xã hội và giao lưu hàng hóa giữa các địa phương, dân tộc và các quốc gia với nhau. Vì vậy, trải qua các thời đại kinh tế khác nhau, các nhà tư tưởng đã ít hoặc nhiều, đầy đủ hoặc chưa đầy đủ, nông hoặc sâu phản ánh những khía cạnh, hình thức khác nhau của những mối quan hệ giao lưu kinh tế giữa các quốc gia, những hình thức quan hệ kinh tế quốc tế đầu tiên của toàn cầu hóa kinh tế. 1 Tồn cầu hóa kinh tế tác động tồn cầu hóa kinh tế đến Việt Nam Lịch sử tư tưởng vấn đề tồn cầu hóa kinh tế Mặc dù phải đến ngày tác động cách mạng khoa họccông nghệ đại, lực lượng sản xuất xã hội loài người mà trước hết nước tư phát triển đạt tới trình độ cao q trình tồn cầu hóa kinh tế nảy sinh Tuy nhiên, cần phải thấy rằng: phải kết phát triển lâu dài lịch sử sản xuất xã hội loài người gắn với vấn đề phân công lao động xã hội giao lưu hàng hóa địa phương, dân tộc quốc gia với Vì vậy, trải qua thời đại kinh tế khác nhau, nhà tư tưởng nhiều, đầy đủ chưa đầy đủ, nơng sâu phản ánh khía cạnh, hình thức khác mối quan hệ giao lưu kinh tế quốc gia, hình thức quan hệ kinh tế quốc tế toàn cầu hóa kinh tế a Các nhà tư tưởng trước C.Mác * Thời cổ đại (chủ yếu Hy Lạp cổ đại) Một số nhà triết học phản ánh tư tưởng kinh tế quan niệm triết học - Xênophon (430-345TCN), tư tưởng phân công lao động ông cho rằng: Phân công lao động có vai trò thúc đẩy giao lưu hàng hóa vùng, nhờ phân công lao động mà nâng cao chất lượng hoạt động Giữa phân công lao động quy mơ thị trường có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, nơi trao đổi phát triển mạnh phân cơng lao động phát triển mạnh - Platon (427-347 TCN), ơng giải thích mối quan hệ phân công lao động, thương mại tiền tệ với vai trò bật thương gia C.Mác đánh giá cao ý tưởng Platon gọi bật thiên tài thời đại - Aristoleles (384-322TCN), ông chia kinh doanh làm hai loại Loại “kinh tế” nhằm mục đích giá trị sử dụng; loại “sản xuất cải”, mục đích hoạt động kinh doanh làm giàu Loại có quan hệ với trao đổi làm giàu T - H - T (đại thương nghiệp), ông cho loại không phù hợp cần loại bỏ * Thời trung cổ, tư tưởng kinh tế Thomasd Aquin (1225-1274) người ITALIA, ông sử dụng quan điểm Aristoteles ba loại thương nghiệp cho rằng: Đại thương nghiệp theo đuổi mục đích chân lý hay cần thiết (thu lợi nhuận không mâu thuẫn với lòng từ thiện) * Thời cận đại - Chủ nghĩa trọng thương kỷ thứ XV- XVI, tư tưởng xuyên suốt chủ nghĩa trọng thương là: Khối lượng tiền (vàng) gia tăng đường ngoại thương; hoạt động ngoại thương phải thực sách xuất siêu (xuất nhiều, nhập ít) Họ hiểu: cải số sản phẩm dư thừa sản xuất nước, sau thỏa mãn tiêu dùng phải chuyển thành tiền thơng qua thị trường nước ngồi Montchectien (1575-1622) cho rằng: nội thương hệ thống ống dẫn, ngoại thương máy bơm, muốn tăng cải phải có ngoại thương nhập dần cải qua nội thương Thomas Mun (1571-1641) cho rằng: thương mại đá thử vàng phồn thịnh quốc gia.Ông đưa thuyết cân đối ngoại thương “bán với số tiền lớn mua vào” Kolbert (1619-1683) cho rằng: ngoại thương làm cho thần dân sung túc thỏa mãn nhu cầu vua chúa Sự vĩ đại hùng cường quốc gia số lượng tiền tệ định - Thế kỷ thứ XVII, sau chủ nghĩa trọng thương suy tàn, Đudley North (16411695) người Anh kiến nghị bãi bỏ ủng hộ nhà nước đề tư tưởng mậu dịch tự Có thể nói ơng người đề xuất tư tưởng - Các nhà tiền bối C.Mác (Kinh tế trị tư sản cổ điển Anh) Ađamsmit cho rằng: Các bên tham gia thương mại có lợi Theo ơng, quốc gia cần chun mơn hóa vào ngành sản xuất mà họ có lợi tuyệt đối tiêu chuẩn định lựa chọn ngành cần chun mơn hóa phân công lao động quốc tế điều kiện tự nhiên, địa lý, khí hậu mà nước có lợi thế, Đó lợi tuyệt đối Theo lý thuyết này, quốc gia có nhiều nguồn lực tận dụng cách hiệu tổng sản phẩm quốc gia tăng lên thơng qua thương mại quốc tế có lợi so với quốc gia khác có khơng có nguồn lực nguồn lực gắn với điều kiện tự nhiên Hạn chế lý thuyết ơng khơng giải thích tượng nước có lợi hẳn nước khác nước khơng có lợi tuyệt đối chỗ đứng nước phân cơng lao động quốc tế đâu thương mại quốc tế xảy với nước Ricácđô, kế thừa phát triển lý thuyết lợi tuyệt đối Ađamsmit, ông đưa lý thuyết lợi tương đối hay gọi lợi so sánh Theo đó, chun mơn hóa sản xuất quốc tế khơng thiết phải có lợi tuyệt đối mà cần có lợi tương đối Một quốc gia không nên sản xuất tất sản phẩm mà nên tập trung vào sản xuất xuất sản phẩm họ làm với chi phí tương đối thấp nhập sản phẩm có chi phí tương đối caơ so với sản phẩm loại nước khác Hạn chế lý thuyết lợi so sánh dựa hàng loạt giả thiết đơn giản hóa khơng tính chi phí vận tải, bảo hiểm hàng hóa, hàng rào thuế quan Vì vậy, xem xét trạng thái động khơng giải thích nguồn gốc phát sinh lợi so sánh nước loại sản phẩm Vì vậy, khơng giải thích ngun nhân sâu xa q trình thương mại quốc tế - Say (1766-1832) nhà kinh tế trị tư sản tầm thường, kết luận ông đưa “thuyết tiêu thụ” việc nhập sản phẩm nước tạo điều kiện để bán sản phẩm nước, qua ơng chứng minh tác hại chế độ thuế quan, bảo hộ cần thiết phải từ bỏ b C.Mác Ph.Ăngghen Hơn 160 năm trước, tác phẩm “Những nguyên lý chủ nghĩa cộng sản” “Tuyên ngôn Đảng cộng sản” ông đại công nghiệp tạo thị trường giới Ph.Ăngghen viết: “Nền đại công nghiệp gắn liền tất dân tộc trái đất lại với nhau, thống tất thị trường địa phương nhỏ bé thành thị trường toàn giới, chuẩn bị khắp nơi cho văn minh tiến bộ, làm cho tất xảy nước văn minh ảnh hưởng tới tất nước khác” Các ơng cho quốc tế hóa kinh tế đặc trưng phát triển sản xuất tư chủ nghĩa Bản thân phương thức sản xuất tư chủ nghĩa có sức mạnh nội đủ khả vượt khỏi biên giới quốc gia, bành trướng phạm vi toàn cầu để kiếm lợi nhuận tối đa Đồng thời ông dự báo rằng: tương lai chủ nghĩa cộng sản quốc tế hóa tồn đời sống nhân loại C.Mác không xây dựng học thuyết riêng lợi so sánh, tư ông so sánh mối quan hệ tiền công dân tộc tiền công quốc tế; suất lao động dân tộc với suất lao động quốc tế Nguyên lý giải thích tổng quát, xác chế xuất lợi ích tham gia phân cơng trao đổi quốc tế Ơng cho rằng: tư đầu tư vào ngoại thương có khả đem lại tỷ suất lợi nhuận cao Vì trước hết người ta cạnh tranh với hàng hóa sản xuất điều kiện thuận lợi hơn, nước tiên tiến bán hàng hóa cao giá trị chúng, nước bán rẻ nước cạnh tranh với họ Tỷ suất lợi nhuận tăng lên lao động nước tiên tiến đánh giá lao động có tỷ trọng cao Vì người lao động khơng trả công với tư cách người lao động có chất lượng cao lại bán với tư cách lao động Đối với nước mà người ta trở hàng đến bán giống nước người ta rút hàng ra, có mối quan hệ Thực chất lãi biết lợi dụng chênh lệch tiền công suất lao động bên tham gia phân công lao động quốc tế c V.I.Lênin Trong tác phẩm “Chủ nghĩa đế quốc giai đoạn chủ nghĩa tư bản”, Ông chất kinh tế chủ nghĩa tư giai đoạn đế quốc chủ nghĩa thống trị tổ chức độc quyền, thể 05 đặc điểm kinh tế bật: - Tập trung sản xuất đời tổ chức độc quyền - Tư tài bọn đầu sỏ tài - Xuất tư - Sự phân chia thị trường giới tập đoàn tư xuyên quốc gia đa quốc gia - Sự phân chia lãnh thổ giới cường quốc đế quốc Đây kết phát triển lực lượng sản xuất tư chủ nghĩa tác động cách mạng khoa học- cơng nghệ đại Trong q trình trực tiếp đạo công xây dựng chủ nghĩa xã hội nước Nga, Lê nin tiên đốn rằng: Tồn đời sống kinh tế, trị, tinh thần nhân loại ngày quốc tế hóa chế độ tư chủ nghĩa tương lai chủ nghĩa xã hội hồn tàn quốc tế hóa đời sống nhân loại Thực chất toàn cầu hóa kinh tế a Thuật ngữ “tồn cầu hóa” q trình tồn cầu hóa * Thuật ngữ “tồn cầu hóa”(Globalisation), dược xuất phổ cập vào thập niên cuối kỷ XX Nó Georg Modelski lần dầu tiên nêu vào năm 1972 tác phẩm “Principle of the World Politics” nói liên minh châu Âu lơi kéo nước khác vào hệ thống thương mại toàn cầu * Q trình tồn cầu hóa - Vấn đề tồn cầu hóa dự báo từ chủ nghĩa tư đời vào kỷ thứ XVI lúc gọi q trình “quốc tế hóa” Q trình quốc tế hóa phát triển mạnh mẽ nhờ phát triển địa lý, chiến tranh xâm lược thuộc địa, phát triển đại công nghiệp, phát triển sản xuất sở áp dụng thành tựu khoa học- công nghệ, mở rộng thị trường quốc tế, mở rộng giao lưu quốc tế Chính phát triển phá vỡ tính chất cát cứ, biệt lập, khép kín phạm vi quốc gia, đưa đến mở rộng phạm vi hoạt động quốc tế Q trình quốc tế hóa khơng ngừng phát triển đánh dấu cột mốc lớn là: Chiến tranh giới thứ Nhất, Chiến tranh giới thứ Hai, Thập kỷ 80, Thập kỷ 90 kỷ XX giai đoạn gần xu quốc tế hóa gọi tên tồn cầu hóa b Khái niệm tồn cầu hóa tồn cầu hóa kinh tế * Nhận thức vấn đề tồn cầu hóa Có nhiều ý kiến khác tồn cầu hóa Vì tồn cầu hóa vấn đề mới, nhiều cách hiểu khác nhau, tùy theo góc độ nghiên cứu Một số học giả xem tồn cầu hóa, coi khái niệm trị, cơng cụ trị Một số khác lại cố gắng làm sáng tỏ khái niệm toàn cầu hóa phạm vi phát triển kinh tế, tồn cầu hóa khơng có tính từ Lại có người chủ trương phân tích tác động tích cực tiêu cực tồn cầu hóa Còn Đảng cộng sản Việt Nam khơng cho tồn cầu hóa mặt khơng cho tồn cầu hóa trị, mà Đảng ta, người cộng sản Việt Nam quan tâm số vấn đề ngày mang tính tồn cầu, trước hết lĩnh vực kinh tế, chủ yếu vấn đề kinh tếkỹ thuật (lực lượng sản xuất), vấn đề kinh tế- xã hội (quan hệ sản xuất) Tuy nhiên, dù đánh giá, nhìn nhận nào, từ góc độ cuối tới quan niệm chung cho rằng: Tồn cầu hóa q trình tăng lên mạnh mẽ mối liên hệ, ảnh hưởng, tác động lẫn nhau, phụ thuộc lẫn tất khu vực, quốc gia, dân tộc giới, làm bật hàng loạt biến đổi có quan hệ lẫn mà từ phát sinh hàng loạt điều kiện Tồn cầu hóa khiến cạnh tranh quốc tế ngày gay gắt làm sâu sắc chun mơn hóa phân cơng lao động quốc tế, kích thích gia tăng sản xuất không cường độ quốc gia mà mở rộng phạm vi toàn giới * Khái niệm tồn cầu hóa kinh tế Hiện nhiều quan niệm khác tồn cầu hóa kinh tế Các nhà kinh tế học phương tây cho rằng: Tồn cầu hóa kinh tế vận động tự yếu tố sản xuất nhằm phân phối tối ưu nguồn lực Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) cho rằng: Tồn cầu hóa kinh tế gia tăng không ngừng nguồn vốn, kỹ thuật, mậu dịch với quy mơ, hình thức phong phú, tăng phụ thuộc kinh tế giới Các học giả khác lại cho rằng: Tồn cầu hóa kinh tế chơi; khơn ngoan, lanh lợi nhiều mất, dại khờ nhiều được; khơng hết hết, có trường hợp chắn hết đóng cửa khơng tham gia vào q trình tồn cầu hóa Đảng cộng sản Việt Nam khẳng định: thực chất tồn cầu hóa kinh tế q trình xã hội hóa lực lượng sản xuất phạm vi quốc tế, quan hệ kinh tế vượt khỏi biên giới quốc gia, dân tộc lan tỏa phạm vi tồn cầu, hàng hóa, dịch vụ, vốn, tiền tệ, thông tin, lao động vận động thơng thống; phân cơng lao động mang tính quốc tế; mối quan hệ kinh tế quốc gia, khu vực đan xen, tùy thuộc lẫn Toàn cầu hóa kinh tế xu khách quan, lơi kéo ngày nhiều nước tam gia, xu bị nước phát triển tập đoàn tư xuyên quốc gia chi phối, chứa đựng nhiều mâu thuẫm, vừa có tích cực, vừa có tiêu cực, vừa có hợp tác, vừa có đấu tranh Tuy nhiên, cần phải phân biệt tồn cầu hóa, tồn cầu hóa kinh tế với khái niệm “quan hệ kinh tế quốc tế”, “quốc tế hóa đời sống kinh tế” Các khái niệm quan hệ kinh tế quốc gia, nhóm quốc gia mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại quốc gia khu vực giới Còn tồn cầu hóa, tồn cầu hóa kinh tế lại coi rộng quan niệm quốc tế hóa đời sống kinh tế Trong năm 80 kỷ XX, người ta dùng khái niệm “những vấn đề toàn cầu” để vấn đề vượt khỏi phạm vi quốc gia, đòi hỏi phải có nỗ lực hợp tác nhiều nước để giải vấn đề như: Dân số, môi trường, ngăn chặn chiến tranh hạt nhân, bệnh hiểm nghèo Từ mà xuất số quan niệm sai lầm coi vấn đề toàn cầu quan trọng vấn đề dân tộc, đấu tranh giai cấp Tư trị kiểu thực chất từ bỏ vấn đề giai cấp đấu tranh giai cấp nguyên góp phần làm sụp đổ chủ nghĩa xã hội Đông Âu Liên Xơ cũ Tồn cầu hóa kinh tế giai đoạn phát triển cao quốc tế hóa đời sống kinh tế Quốc tế hóa đời sống kinh tế gắn liền với cách mạng cơng nghiệp tồn cầu hóa gắn liền với thành tựu cách mạng khoa họccơng nghệ đại Tồn cầu hóa khác với vấn đề tồn cầu Nó diễn tả trình làm giảm bớt khác biệt quốc gia, cốt lõi toàn cầu hóa tồn cầu hóa kinh tế Từ lĩnh vực kinh tế, với hỗ trợ phương tiện truyền thơng đại, tồn cầu hóa lan đến lĩnh vực khác văn hóa, xã hội đem đến cho quốc gia giới điều tốt điều xấu tệ nạn ma túy, mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em Cần phải lưu ý vấn đề là: Tồn cầu hóa ai? Tồn cầu hóa góc nhìn giai cấp vơ sản hay giai cấp tư sản nước tư phát triển hay nước phát triển Rõ ràng có hai tư tưởng đối lập tồn cầu hóa từ giới ngày có hai cách hành xử đối lập trước xu tồn cầu hóa Theo quan điểm C.Mác: xã hội hóa hay rộng quốc tế hóa biểu trình phát triển lịch sử tự nhiên xã hội loài người tiến tới chủ nghĩa cộng sản, giới đại đồng kinh tế lẫn văn hóa người lao động tự phát triển toàn diện Dự báo xã hội tương lai (thế giới đại đồng) C.Mác có sở vật chất thực tiễn từ chất tất yếu trình phát triển lực lượng sản xuất dẫn tới xã hội hóa sản xuất phạm vi toàn cầu Những vấn đề lý luận C.Mác trình bày tác phẩm “Tun ngơn Đảng cộng sản” “Tư bản” Các nước xã hội chủ nghĩa trước đưa lý luận vào thực tiễn thành lập Hội đồng Tương trợ Kinh tế Lý luận tồn cầu hóa kinh tế giai cấp tư sản lý luận kinh tế “Chủ nghĩa tự mới” với hiệu: Tự hóa thương mại toàn cầu, tự đầu tư, tự ln chuyển vốn thị trường tài tồn cầu Hiện nay, với việc tuyên truyền lý thuyết tự kinh tế, nước tư chủ nghĩa tìm cách sử dụng thể chế kinh tế quốc tế để thực thứ chủ nghĩa thực dân kiểu tinh vi hơn, hoàn hảo lên nước phát triển là: “Chủ nghĩa thực dân thương mại”, “Chủ nghĩa thực dân thông tin”, “Chủ nghĩa thực dân công nghệ”, “Chủ nghĩa thực dân văn hóa” Vì vậy, hiểu rõ thực chất tồn cầu hóa, nhận thức đầy đủ việc hệ trọng lý luận thực tiễn Do đó, tồn cầu hóa dù xét nhãn quan gì, góc độ nào? bao hàm khác biệt lợi ích chủ thể tham gia; lợi ích giai cấp với giai cấp khác, dân tộc với dân tộc khác, khu vực với khu vực khác Tính khơng lợi ích buộc quốc gia phải chủ động tham gia có cách ứng xử thích hợp để tận dụng thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, thách thức tồn cầu hóa mạng lại Các nhân tố làm nảy sinh thúc đẩy trình tồn cầu hóa kinh tế Q trình tồn cầu hóa kinh tế nảy sinh nhân tố sau tác động: Một là, phát triển kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trường Ngược dòng lịch sử thấy với phát triển phân công lao động đời sản xuất hàng hóa, xun thủng vòng tuần hồn khép kín kinh tế tự nhiên, tự cấp, tự túc Kinh tế hàng hóa rỡ bỏ tính chất cát vùng miền quốc gia, dân tộc đến mức độ định vượt khỏi biên giới quốc gia Các quan hệ thương mại nước khởi động ngày phát triển với phát triển kinh tế hàng hóa Việc hình thành đường tơ lụa từ Trung Quốc xuyên qua vùng Trung A đến Trung Cận Đông, việc giao lưu buôn bán Châu Âu Châu A chứng minh điều Đến chủ nghĩa tư đời, với phát triển đại công nghiệp với việc đưa quân đội viễn chinh xâm chiếm, cướp bóc thuộc địa đẩy nhanh tốc giao lưu hàng hóa giới Với đà phát triển chủ nghĩa tư bản, thương mại toàn cầu ngày mở rộng Xu C.Mác dự báo cách 160 năm, tác phẩm: “Tuyên ngôn Đảng cộng sản” Ông khẳng định: Đại công nghiệp tạo thị trường giới bóp nặn thị trường giới, giai cấp tư sản làm cho sản xuất tiêu dùng tất nước mang tính chất giới Thực tiễn chứng minh từ năm 1950 kỷ XX trở lại thương mại giới tăng lên nhanh Nếu 1950 giá trị xuất giới đạt 69,7 tỷ USD đến năm 1990 số đạt số 4000 tỷ USD, năm 2000 7360 tỷ USD đạt tới số gần 20.000 tỷ USD Cùng với phát triển thương mại giới mở rộng cấu thị trường quốc tế, thị trường tài ngày có vai trò quan trọng tạo kinh tế ảo mà biến động tác động trực tiếp đến kinh tế toàn cầu Hiện nay, mức giao dịch ngoại hối luân chuyển vốn thị trường chứng khốn tồn cầu đạt khoảng 375.000 tỷ USD/ngày Đầu tư trực tiếp vào nước phát triển đạt 200 đến 250 tỷ USD/năm Hai là, phát triển khoa học công nghệ Vào kỷ thứ XV- XVI phát triển phương tiện hàng hải tìm châu lục mới, giúp cho hàng hóa từ Châu Âu vượt đại dương sang Châu A, Châu Phi, Châu Mỹ Sự đời động nước, phát triển công nghệ luyện kim tạo hệ thống đường sắt, đời xe hơi, tàu thủy chạy động cuối kỷ XIX đầu kỷ XX Sự đời điện tín, điện thoại, máy bay vào đầu kỷ XXđẫ làm cho sản xuất vật chất có điều kiện vượt biên giới quốc gia khu vực Đặc biệt phát triển cách mạng khoa hoc- công nghệ đại nửa cuối kỷ XX, công nghệ thơng tin, hệ thống Internet bao trùm tồn cầu làm cho q trình tồn cầu hóa ngày sâu rộng Ba là, phân công lao động xã hội sản xuất vật chất phát triển Cùng với phát triển khoa học- công nghệ thị trường, sản phẩm sản xuất với đóng góp nhiều công ty giới như:Một ô tô Ford Mỹ sử dụng sản phẩm 162 công ty đặt nhiều nước khu vực khác giới.Sự phân công lao động quốc tế mạng lưới sản xuất tồn cầu làm tăng thêm tính tùy thuộc lẫn công ty nhiều quốc gia khác giới Bốn là, đời phát triển công ty xuyên quốc gia Bàng việc thiết lập hệ thống công ty con, cháu, chắt nhiều quốc gia, công ty xuyên quốc gia thúc đẩy hoạt động thương mại, đầu tư, dịch chuyển vốn liên kết quốc gia với hoạt động kinh tế Hiện giới có 60.000 cơng ty xuyên quốc gia, chiếm 25% giá trị sản xuất toàn cầu, 65% kim ngạch mậu dịch quốc tế, 70% đầu tư nước ngồi, 90% cơng nghệ cao Năm là, đời vai trò ngày tăng tổ chức kinh tế quốc tế, hình thành thể chế toàn cầu khu vực Sự đời Tổ chức Thương Mại giới (WTO); Liên minh Châu Âu (EU); Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu A Thái Bình Dương (APEC), Khu vực Mậu dịch tự ASEAN (AFTA); Khu vực mậu dịch tự Bắc Mỹ (NAFTA); Quỹ tiền tệ Quốc 10 tế (IMF); Ngân hàng Thế giới (WB); Ngân hàng Châu A (ADB) Xu tồn cầu hóa kinh tế thể chế hóa nhiều định chế quốc tế phát triển mạnh chiều rộng chiều sâu, thông qua nhiều hoạt động nhiều tổ chức tài chính, thương mại quốc tế khu vực Nó có tác dụng đẩy nhanh q trình quốc tế hóa khơng lĩnh vực thương mại mà lĩnh vực sản xuất, dịch vụ tài chính, đầu tư, lan sang lĩnh vực văn hóa, xã hội, mơi trường Tác động tồn cầu hóa kinh tế đến Việt Nam a Các quan niệm khác tác động có tính hai mặt tồn cầu hóa kinh tế Do tồn cầu hóa kinh tế mang tính mặt vừa có mặt tích cực vừa có mặt tiêu cực làm tổn thương kinh tế nhỏ yếu nước phát triển nên có nhiều quan điểm khác tác động tồn cầu hóa nước Một số người cho với nước phát triển tồn cầu hóa kinh tế đem lại thách thức tối đa, lợi ích tối thiểu Quan điểm khác lại xem lợi ích thách thức tương đối lớn Nhiều nguyên thủ quốc gia nước phát triển cảnh báo nguy đe dọa độc lập chủ quyền nước từ tác động toàn cầu hóa kinh tế Trên quan điểm Mác- xít xem xét tác động tồn cầu hóa kinh tế đến phát triển nước phát triển nói chung nước ta nói riêng khơng nên tuyệt đối hóa mặt tích cực tiêu cực mà phải thấy hội thách thức lớn Vấn đề quan trọng nước có tranh thủ lấy hội hay không? Bởi hội thách thức chuyển hóa cho b Những tác động tích cực tồn cầu hóa Việt Nam * Thứ nhất, Mở rộng thị trường Nước ta có quy mơ dân số khoảng 86 triệu người Thu nhập bình quân đầu người năm 2006 khoảng 729 USD, năm 2008 ước đạt 1030 USD ( tiêu chí chung nước nghèo phát triển có thu nhập bình quân đầu người 960 USD/năm) Như vậy, dù đứng thứ 13 giới dân số đông, dung lượng thị trường nội địa nước ta thực tế nhỏ thu nhập dân cư thấp Việt Nam tham gia vào tổ chức kinh tế khu vực giới Là thành viên AFTA, hàng hóa Việt Nam vào thị trường nước ASEAN với số dân 500 triệu người Là thành viên thứ 150 WTO, Việt 15 * thứ hai, Xuất phát từ nhận thức xây dựng kinh tế độc lập tự chủ Theo kinh tế độc lập tự chủ khơng có nghĩa kinh tế đóng cửa khép kín ngược lại phải kinh tế có quan hệ rộng mở với tất nước công đồng giới * Thứ ba, xuất phát từ yêu cầu đấu tranh dân tộc, đấu tranh giai cấp Trong điều kiện nước tư phát triển chi phối q trình tồn cầu hóa nước phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế phải coi phận đấu tranh độc lập chủ quyền đất nước Đối với Việt Nam đường xây dựng chủ nghĩa xã hội đấu tranh vừa mang sắc thái đấu tranh dân tộc, vừa mang sắc thái đấu tranh giai cấp chủ nghĩa xã hội Bởi bên cạnh thuận lợi lớn có nhiều hội để tranh thủ nguồn vốn, công nghệ, thị trường giới đẩy nhanh phát triển kinh tế nước, hội nhập kinh tế quốc tế mang lại cho nước ta nhiều thách thức gay gắt Nổi bật là: - Chúng ta cam kết thực quy định nhiều khắt khe quan hệ song phương đa phương Đáng ý Mỹ cường quốc tư phương Tây lợi dụng ưu kinh tế quân để chi phối tổ chức kinh tế tài tồn cầu IMF, WB, WTO, đề luật chơi mang tính áp đặt ép buộc nước nghèo, thách thức độc lập chủ quyền nước phát triển phát triển Vì vậy, không chủ động hội nhập với lộ trình hợp lý, phù hợp với chuẩn bị nước phải trả giá đắt kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh - Chúng ta phải chấp nhận bất khó lường ngày nhiều kinh tế giới Những bất dễ làm nảy sinh phức tạp quốc phòng, an ninh nước ta - Chúng ta phải chấp nhận cạnh tranh phạm vi quốc tế Với kinh tế nhỏ yếu, sức cạnh tranh thấp nước ta, lộ trình hội nhập không tạo đủ thời gian khả cho doanh nghiệp nước thích ứng nguy doanh nghiệp dễ bị phá sản, bị thơn tính ngày nhiều Điều dễ dẫn đến bất ổn trị, an ninh quốc gia 16 - Hội nhập kinh tế quốc tế tạo điều kiện thuận lợi cho lực thù địch thâm nhập để thực “diễn biến hòa bình” lĩnh vực, chủ quan thiếu biện pháp phòng ngừa hữu hiệu Trong thực tế Mỹ lực thù địch tận dụng triệt để q trình tồn cầu hóa kinh tế để thực chiến lược chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa nước ta Vì Đảng ta chủ trương chủ động hội nhập kinh tế quốc tế không chấp nhận giá Quá trình hình thành chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế, bước đi, kết tồn yếu cần khắc phúc a Quá trình hình thành chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam Ngay sau miền Nam giải phóng, thống đất nước, chủ trương tham gia vào Hội đồng tương trợ kinh tế, tích cực tham gia vào Phong trào khơng liên kết, nhóm 77, Liên hợp quốc mà nội dung đấu tranh cho trật tự kinh tế giới cơng Bên cạch hợp tác tồn diện với nước xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy quan hệ hợp tác bình đẳng có lợi với nước tư chủ nghĩa họ thực sách thù địch, bao vây, cấm vận với Việt Nam Trong thời kỳ đổi mới, chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế ngày thực tích cực Đại hội VI (12/86) thức khởi xướng cơng đổi mới, xây dựng kinh tế thị trường mở cửa Việc triển khai Nghị VI diễn bối cảnh tình hình Đơng Âu, Liên Xơ xấu Đến năm 1990, 1991 hệ thống xã hội chủ nghĩa giới thoái trào, Hội đồng đồng tương trợ kinh tế bị giải thể Các Nghị 13 (5/88) Bộ trị, Nghị 8A (3/90) BCHTW phân tích sâu sắc tình hình giới, đề chủ trương, giải pháp để đẩy lùi sách bao vây kinh tế, lập trị nước ta, mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế Với tinh thần tháng 12/87, thơng qua Luật đầu tư nước ngồi với quy định thơng thoáng Đại hội VII (6/91), sáu tháng trước Liên Xô tan rã, thông qua cương lĩnh chiến lược ổn định phát triển kinh tế đến năm 2000; đồng thời đưa đường lối đối ngoại rộng mở với tuyên bố: “Việt Nam muốn làm bạn với tất nước cộng đồng giới, phấn đấu hòa bình, độc lập phát triển” Nghị Trung ương Khóa VII Chính sách đối ngoại kinh tế dối ngoại đưa 17 nguyên tắc: “Giữ vững độc lập, thống xã hội chủ nghĩa, đồng thời phải sáng tạo, động, linh hoạt, phù hợp với vị trí, điều kiện hoàn cảnh cụ thể nước ta diễn biến tình hình giới khu vực, phù hợp với đối tượng mà nước ta có quan hệ” Đồng thời Nghị nêu phương châm: Bảo đảm lợi ích dân tộc, kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước chủ nghĩa quốc tế giai cấp công nhân; giữ vững độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, đẩy mạnh đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; nắm vững hai mặt vừa hợp tác, vừa đấu tranh quan hệ quốc tế; ưu tiên hợp tác khu vực, đồng thời mở rộng quan hệ với tất nước Đại hội VIII (9/96) chủ trương xây dựng kinh tế mở; đẩy nhanh trình hội nhập kinh tế khu vực giới Nghị Trung ương khóa VIII nêu nhiệm vụ: Tích cực, chủ động thâm nhập mở rộng thị trường giới, tiến hành khẩn trương, vững việc đàm phán Hiệp định thương mại với Mỹ, gia nhập APEC, WTO, có kế hoạch cụ thể để chủ động thực cam kết khuôn khổ AFTA Đại hội IX (4/2001), Đại hội tiếp tục khảng định chủ trương đại hội trước: “Thực quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, mở rộng đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế “Việt Nam sẵn sàng bạn, đối tác tin cậy nước cơng đồng quốc tế, phấn đấu hòa bình phát triển” “Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế khu vực theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu hợp tác quốc tế, bảo đảm độc lập tự chủ định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích dân tộc, an ninh quốc gia, giữ gìn sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ mơi trường” Tháng 11/2001, Bộ trị Nghị số 07/NQ/TW hội nhập kinh tế quốc tế Cụ thể hóa đường lối Đại hội IX vạch Nghị đánh giá tình hình thực chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế, xác định mục tiêu, quan điểm đạo vạch nhiệm vụ cụ thể hội nhập kinh tế quốc tế Đại hội X (4/2006), Đại hội tiếp tục khẳng định có bước bổ sung, phát triển thêm đường lối đối ngoại hội nhập kinh tế quốc tế là: “Thực quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác phát triển; sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế Chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác tất lĩnh vực khác Việt 18 Nam bạn, đối tác tin cậy nước cơng đồng quốc tế, tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế khu vực Tháng 7/11/2006 Việt Nam kết nạp vào WTO 1/1/2007 trở thành thành viên thức thứ 150 tổ chức ngày 5/2/2007, Hội nghị Trung ương khóa X Nghị số 08-NQ/TW “Về số chủ trương, sách lớn để kinh tế phát triển nhanh bền vững Việt Nam thành viên Tổ chức Thương mại giới Trên sở đánh giá hội thách thức, Đảng ta đưa quan điển đạo 10 chủ trương, sách lớn có cơng tác tư tưởng, chế, sách, thủ tục hành chính; nâng cao khả cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp sản phẩm; bổ sung nguồn lực, tăng cường đạo phát triển nông nghiệp, nông thôn; giải vấn đề xã hội nảy sinh; giữ sắc văn hóa, bảo vệ mội trường; giữ vững tăng cường quốc phòng, an ninh quốc gia; hồn thiện thiết chế dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tăng cường lãnh đạo Đảng b Các bước Việt Nam trình hội nhập vào kinh tế khu vực giới Năm 1993, ta khai thông quan hệ với tổ chức tài chính, tiền tệ quốc tế như: IMF, WB, ADB Trong quan hệ với tổ chức chấp nhận hỗ trợ tài u cầu họ khơng trái với đường lối, sách ta Ngày 25/7/1995, nước ta gia nhập ASEAN, đồng thời tham gia khu vực mậu dịch tự ASEAN (AFTA) từ ngày 1/1/1996, bắt đầu thực nghĩa vụ cam kết trương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) AFTA Theo quy định CEPT ta có nghĩa vụ giảm thuế nhập xuống 0- 5% vào năm 2006; năm 2001, sáu nước thành viên cũ thực toàn mặt hàng có thuế xuất 0% Việt Nam năm 2010 Ngồi tham gia chương trình hợp tác cơng nghiệp (AICO), khu vực đầu tư ASEAN (CAIA) chương trình hợp tác khác ASEAN Tháng 3/96, nước ta tham gia Diễn đàn hợp tác kinh tế A - Âu (ASEM) nhằm thuận lợi hóa thương mại đầu tư, hợp tác nhà doanh nghiệp A- Âu, cam kết tự hóa thương mại đầu tư chưa nêu 19 Tháng 11/98, Việt Nam gia nhập APEC trở thành thành viên đầy đủ tổ chức vào năm 2020; tháng 10/2006 Việt Nam tổ chức thành cơng Hội ngị cấp cao APEC Hà Nội, có 21 nước thành viên tham dự Tháng 12/1994, Việt Nam gửi đơn gia nhập WTO Để gia nhập tổ chức phải đàm phán đa phương song phương với nước thành viên Từ ngày 16/9/1996 đến 13/7/2000 trải qua 10 vòng đàm phán, Hiệp định Thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ ký kết Ngày 10/2/2001, hiệp định bắt đầu có hiệu lực Việc ký kết Hiệp định Thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ mở thời kỳ bình thường hóa quan hệ thương mại hai nước 7/11/2006 sau nhiều lần đàm phám song phương đa phương, thời gian 12 năm liên tục, Việt Nam kết nạp vào WTO trở thành thành viên thức tổ chức vào 1/1/2007 Là thành viên WTO, Việt Nam phải thực cam kết sau: - Các cam kết đa phương: Là cam kết chung, mang tính nguyên tắc thực quy định WTO Việt Nam cam kết 30 nhóm vấn đề: + Kinh tế phi thị trường, Việt Nam chấp nhận kinh tế phi thị trường 12 năm (chỉ có ý nghĩa vụ kiện chống bán phá giá) không muộn 31/12/2018 + Dệt may, thành viên WTO không áp dụng hạn ngạch dệt may Việt Nam + Trợ cấp phi nông nghiệp: Việt Nam đồng ý bãi bỏ hoàn toàn loại trợ cấp bị cấm theo quy định WTO trợ cấp xuất khẩu, trợ cấp nội địa hóa + Trợ cấp nông nghiệp: Việt Nam không áp dụng trợ cấp xuất nông sản, nhiên bảo lưu quyền hưởng số quy định riêng với nước phát triển lĩnh vực trợ cấp nhằm giảm chi phí xuất sản phẩm nông nghiệp + Quyền kinh doanh (quyền xuất- nhập hàng hóa): Việt Nam đồng ý cho doanh nghiệp cá nhân nước quyền xuất nhập hàng hóa doanh nghiệp cá nhân Việt Nam + Thuế tiêu thụ đặc biệt rượu, bia + Một số biện pháp hạn chế nhập khẩu, minh bạch hóa số nội dung khác 20 - Các cam kết mở cửa thị trường hàng hóa: Việt Nam đồng ý ràng buộc mức trần cho toàn biểu thuế 10.600 dòng Mức thuế bình qn tồn biểu giảm từ mức hành 17,4% xuống 13,4% thực dần 5-7 năm Mức thuế bình quân hàng nơng sản từ mức hành 23,5% xuống 20,9% thực khoảng năm Với hàng công nghiệp mức giảm từ 16,8% xuống 12,6% thực thời gian từ 5-7 năm Có khoảng 1/3 số dòng biểu thuế phải cắt giảm, chủ yếu dòng có thuế xuất 20% cam kết cắt giảm thuế theo số hiệp định tự hóa theo ngành sản phẩm cơng nghệ thơng tin, dệt may, thiết bị y tế Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng hạn ngạch với đường, trứng gia cầm, thuốc điếu muối - Các cam kết mở cửa thị trường dịch vụ: bao gồm cam kết chung (cam kết nền) cam kết cụ thể.Việt Nam cam kết đủ 11 ngành dịch vụ phân theo phân ngành khoảng 110 phân ngành ( đề cập cụ thể phần nội dung hội nhập kinh tế quốc tế) c Một số kết đạt tồn yếu cần khắc phục trình hội nhập kinh tế quốc tế * Kết đạt Như phân tích, thời gian hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam chưa dài, kinh nghiệm bước đầu đạt thành tựu đáng khích lệ: - Chúng ta phá bao vây, cấm vận lực thù địch, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại tạo dựng môi trường thuận lợi cho công xây dựng bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị Việt Nam trường quốc tế - Khắc phục tình trạng hẫng hụt thị trường hệ thống xã hội chủ nghĩa thối trào khơng để bị vào khủng hoảng tài tiền tệ khu vực (1997-1998) giới (2008-2009); mở rộng thị trường xuất - Hiện nay, nước ta thiết lập quan hệ thưong mại với 170 nước vùng lãnh thổ Năm 1990, xuất 2,404 tỷ USD, năm 2000 đạt gần 15 tỷ USD, đạt 60 tỷ USD (năm 2008 đạt 62,9 tỷ USD tăng 29,5% so với năm 2007) Nhờ mở rộng thị trường xuất tạo thêm công ăn việc làm, mở mang ngành nghề - Thu hút nguồn vố lớn đầu tư nước vào nước ta 21 Vốn FDI, tính đến hết năm 2001, có 66 nước vùng lãnh thổ với nhiều tập đoàn công ty đầu tư trực tiếp vào Việt Nam với 3265 dự án cấp giấy phép, vốn đăng ký 38,6 tỷ USD thực 18 tỷ USD Nguồn vốn chiếm 30% tổng vốn đầu tư tồn xã hội, đóng góp 13,3% GDP, 6-7% thu ngân sách, chiếm 35% sản lượng công nghiệp 23% kim ngạch xuất khẩu; thu hút 30 vạn lao động trực tiếp gián tiếp Đến năm 2007, thu hút 20,3 tỷ USD tăng 70% so với 2006 Năm 2008, thu hút 64 tỷ USD có 3,7 tỷ USD vốn đăng ký thêm 60,3 Tỷ USD vốn đăng ký mới, tăng gấp lần so với năm 2007; vốn thực 11,5 tỷ, tăng 43,2% so với năm 2007 Nguồn viện trợ ODA ngày lớn, làm giảm đáng kể nợ nươc Năm 2004 thu hút ODA 3,4 tỷ USD, kiều hối 3,0 tỷ USD; năm 2006, OAD đạt 4,45 tỷ USD tăng 13% so với năm 2005, kiều hối đạt 4,7 tỷ USD; năm 2007, ODA đạt 5,4 tỷ USD, tăng 20% so với 2006, kiều hối thu hút 10 tỷ USD - Tiếp thu khoa học- công nghệ, kỹ quản lý, góp phần đào tạo cán quản lý kinh doanh - Từng bước đưa hoạt động doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế kinh tế vào môi trường cạnh tranh, tạo tư làm ăn mới, thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế cấu lao động, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh - Kết hợp nội lực với ngoại lực hình thành sức mạnh tổng hợp góp phần đưa đến đến thành tựu kinh tế- xã hội lớn Tiếp tục giữ vững độc lập, tự chủ, an ninh quốc gia, định hướng xã hội chủ nghĩa sắc văn hóa dân tộc * Một số yếu kém, tồn cần khắc phục - Chưa làm tốt công tác chuẩn bị cho hội nhập Tuy chủ trương khẳng định nhiều nghị thực bước nhận thức hội nhập chưa đạt trí làm ảnh hưởng tới q trình đề xuất sách triển khai thực Công tác nghiên cứu triển khai chậm, dường hội nhập công việc Trung ương, ngành, cấp có đặt yếu khơng đồng bộ, làm yếu sức mạnh Việt Nam hội nhập - Luật pháp, sách quản lý thương mại chưa hồn chỉnh 22 - Doanh nghiệp Việt Nam yếu sản xuất, quản lý khả cạnh tranh; quy mô nhỏ, yếu công nghệ quản lý; chưa rũ bỏ thói quen bao cấp Nhà nước chưa có chế có hiệu lực nhằm kích thích doanh nghiệp gắn tồn phát triển với khả cạnh tranh thương trường quốc tế - Đội ngũ cán yếu, cơng tác tổ chức đạo chưa thích hợp, đặc biệt cán làm công tác hợp tác quốc tế Mục tiêu, quan điểm đạo, nội dung, hình thức biện pháp hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam a Mục tiêu Theo tinh thần Nghị 07/NQ-TW, Bộ Chính trị Ngày 7/11/2001: Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế nhằm mở rộng thị trường, tranh thủ thêm vốn, công nghệ, kiến thức quản lý để đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thực dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, trước mắt thực thắng lợi nhiệm vụ nêu chiến lược phát triển kinh tế- xã hội năm 2001- 2010 b Những quan điểm đạo trình hội nhập kinh tế quốc tế * Một là, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế khu vực theo tinh thần phát huy tố đa nội lực, nâng cao hiệu hợp tác quốc tế, bảo đảm độc lập tự chủ định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích dân tộc, giữ vững sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ mơi trường * Hai là, hội nhập kinh tế quốc tế nghiệp tồn dân; q trình hội nhập cần phát huy tiềm nguồn lực thành phần kinh tế, toàn xã hội, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo * Ba là, hội nhập kinh tế quốc tế trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh cạnh tranh, vừa có nhiều hội vừa khơng thách thức, cần tỉnh táo, khơn khéo linh hoạt xử lý hai mặt hội nhập, tùy theo đối tượng, vấn đề, trường hợp, thời điểm cụ thể; vừa phải đề phòng tư tưởng trì trệ, thụ động, vừa phải chống tư tưởng giản đơn, nóng vội * Bốn là, nhận thức đầy đủ đặc điểm kinh tế nước ta, từ đề kế hoạch lộ trình hợp lý vừa phù hợp với trình độ phát triển đất nước, vừa đáp ứng quy định tổ chức quốc tế mà nước ta tham gia; tranh thủ ưu đãi dành 23 cho nước phát triển nước có kinh tế chuyển đổi từ kinh tế tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường * Năm là, kết hợp chặt chẽ trình hội nhập kinh tế quốc tế với yêu cầu giữ vững an ninh, quốc phòng, thơng qua hội nhập tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia Nhằm củng cố chủ quyền an ninh đất nước, cảnh giác với mưu toan thông qua hội nhập để thực “diễn biến hòa bình” với nước ta c Nội dung hội nhập kinh tế quốc tế Nói đến hội nhập kinh tế quốc tế nói đến việc tham gia vào tổ chức kinh tế khu vực giới, Tổ chức Thương mại giới WTO Nội dung hội nhập kinh tế quốc tế thực cam kết tiến trình hội nhập vào định chế kinh tế quốc tế mà Việt Nam tham gia Nội dung chủ yếu quy định, định chế số tổ chức kinh tế quốc tế khu vực sau: * Thứ nhất, Nội dung chủ yếu quy định WTO - Về trao đổi thương mại: Các nước cam kết bãi bỏ hàng rào phi thuế quan bao gồm hạn chế định lượng quota, chế độ giấy phép xuất- nhập thay vào thuế (trừ lĩnh vực liên quan đến QP, AN, trật tự an toàn xã hội, đạo đức truyền thống dân tộc) Các tiêu chuẩn dịch tễ, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng sở khoa học công bằng, không lạm dụng để cản trở thương mại Toàn biểu thuế nhập ràng buộc mức hành giảm dần theo lịch trình thực Cơng nhận quyền kinh doanh chủ thể kinh tế nước lãnh thổ nước bình đẳng trước pháp luật - Về dịch vụ: WTO quy ước 12 lĩnh vực 155 tiểu ngành nước mở cửa thị trường cho với tất bốn phương thức cung cấp dịch vụ, cung cấp qua biên giới; xử dụng dịch vụ lãnh thổ; diện thương mại thông qua liên doanh, chi nhánh công ty 100% vốn nước ngoài; diện thể nhân nước - Về đầu tư: WTO quy ước nước cam kết khơng áp dụng đầu tư nước ngồi yêu cầu nội địa hóa, cân xuất- nhập hạn chế tiếp cận nguồn ngoại tệ * Thứ hai, Khu vực mậu dịch tự ASEAN (AFTA) 24 Các nước thành viên cũ (6 nước) giảm thuế quan xuống từ 0- 5% (riêng Việt Nam vào năm 2006) Năm 2010 với nước cũ vào năm 2015 với nước gia nhập ASEAN thực thuế xuất 0% *Thứ ba, Diễn đàm hợp tác kinh tế Châu A- Thái Bình Dương (APEC) đặt mục tiêu tương tự AFTA trên, áp dụng cho nước phát triển vào năm 2010 cho nước phát triển vào năm 2020 * Thứ tư, Diễn đàn hợp tác Kinh tế A- Âu (ASEM) chưa có quy định cụ thể mốc thời gian tự hóa mậu dịch Những hoạt động chủ yếu tìm kiếm khả mở rộng hợp tác kinh tế A- Âu; tăng cường hợp tác lĩnh vực văn hóa, thơng tin, khoa học- cơng nghệ * Thứ năm, Hiệp định Thương mại Việt- Mỹ Hiệp định Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ gồm chương, 72 điều, phụ lục với số nội dung sau: - Về thương mại hàng hóa: Nổi bật quan trọng hai bên dành cho không điều kiện quy chế tối huệ quốc sau hiệp định phê chuẩn Với điều kiện thuế xuất đánh vào hàng hóa Việt Nam xuất vào Hoa kỳ giảm từ mức bình quân 40% xuống 3%, tương lai số mặt hàng Việt Nam hưởng mức thuế 0% - Về sở hữu trí tuệ: Quyền sở hữu sản phẩm trí tuệ, phát minh, sáng chế, tác phẩm, quyền, nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp - Về thương mại dịch vụ: Theo quy định WTO, tổng cộng có 155 phân ngành, ta đàm phán với Mỹ 53 phân ngành tập trung vào lĩnh vực nhạy cảm kinh tế là: ngân hàng, viễn thông, bảo hiểm (Mỹ mở cửa 103 phân ngành cho Việt Nam với nước khác) Về ngân hàng: Hoa Kỳ mở ngân hàng Việt Nam Thủ đô thành phố lớn, không mở địa phương rút tiền từ dân Các chi nhánh ngân hàng Hoa Kỳ Việt Nam huy động vốn sau năm hoạt động không vượt 15% tổng số vốn Về viễn thông: Việt nam quyền giữ đường trục giữ 51%vốn đầu tư Hoa Kỳ phép đầu tư vào đường nhánh số vốn không 49% (diễn bước, không thực ngay) 25 Về lĩnh vực bảo hiểm: Hoa Kỳ phép tham gia lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, không tham gia lĩnh vực bảo hiểm khác Việt Nam - Về đầu tư: Hiệp định quy định áp dụng chế độ “đối xử quốc gia” loạt vấn đề nhạy cảm, lĩnh vực liên quan đến văn hóa, tư tưởng, loại dịch vụ khác giao thơng vận tải, khai thác khống sản (nghĩa không thực phương án mở toang cửa cho tự đầu tư) Hiệp định quy định lộ trình dài, ngắn khác nhau; có mức độ cụ thể doanh nghiệp nước nước trình đầu tư d Hình thức hội nhập kinh tế quốc tế Có hai hình thức song phương đa phương Các định chế kinh tế đa phương có giá trị hướng dẫn tạo khn khổ khống chế quan hệ song phương Nếu không tham gia tổ chưc đa phương khó mở rộng quan hệ kinh tế song phương với nước Các quan hệ đa phương không giới hạn quan hệ lợi ích kinh tế, thương mại trực tiếp cụ thể mà có lợi ích khác liên kết nước phát triển đấu tranh bảo vệ lợi ích chung diễn đàn quốc tế, chống lại áp đặt không công bằng, khơng bình đẳng nước e Một số biện pháp để chủ động hội nhập kinh tế quốc tế - Một là, Tiến hành làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền giải thích tổ chức đảng, quyền, đồn thể, doanh nghiệp tầng lớp nhân dân chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế khu vực Đại hội IX, X nghị chuyên đề quan điểm Bộ Chính trị hội nhập kinh tế quốc tế để đạt nhận thức hành động thống quán hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao niềm tin vào khả tâm nhân dân ta chủ động hội nhập kinh tế quốc tế - Hai là, Chính phủ bộ, ngành, doanh nghiệp khẩn trương xây dựng chiến lược tổng thể hội nhập với lộ trình hợp lý chương trình hành động cụ thể; phát huy tính chủ động cấp, ngành, doanh nghiệp việc tích cực chuẩn bị hội nhập Theo lộ trình hội nhập phải đảm bảo vừa bước rỡ bỏ hàng rào thuế quan phi thuế quan cách hợp lý, vừa khuyến khích buộc doanh nghiệp nước phải tích cực đổi trình độ cơng nghệ, chế quản lý kinh tế, chuyển dịch cấu đầu tư, tìm kiếm thị trường để nâng dần 26 sức cạnh tranh đây, vấn đề củng cố đổi hệ thống doanh nghiệp nhà nước để hình thành tập đồn kinh doanh mạnh, có hiệu làm nòng cốt hội nhập kinh tế quốc tế có vị trí đặc biệt Cần đặc biệt quan tâm bảo đảm phát triển ngành dịch vụ tài chính, ngân hàng, viễn thông lĩnh vực quan trọng mà yếu - Ba là, chủ động khẩn trương đẩy mạnh đổi công nghệ trình độ quản lý, chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa nhằn khai thác tối đa tiềm năng, mạnh đất nước, tạo lên chuyển biến thực cấu lao động, đầu tư, ngành nghề vùng lãnh thổ; nâng cao khả cạnh tranh kinh tế, bước đại hóa kinh tế quốc dân, gắn thị trường nước với thị trường giới, tập trung sức phát triển ngành có tính cạnh tranh cao, có lợi thương mại so sánh lớn, mặt hàng mà thị trường giới cần Đi theo hướng đó, việc quy hoạch phát triển lâu dài ngành hàng cần phải tính đến cam kết quốc tế mà ta phải thực để tránh đầu tư vào lĩnh vực khơng có lợi cạnh tranh thực tự hóa thương mại - Bốn là, Tích cực tạo lập đồng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với khung pháp lý hoàn thiện cho phép tháo gỡ trở ngại chế, sách thủ tục hành để huy động tối đa nguồn lực, tạo sức bật cho sản xuất kinh doanh thành phần kinh tế, kinh tế nhà nước củng cố phát triển, phát huy tốt vai trò chủ đạo kinh tế điều đáng ý nguồn lực tạo nên lợi so sánh quan hệ kinh tế quốc tế nước ta không nguồn lực tài nguyên thiên nhiên phong phú, vị trí thận lợi, nguồn lao đơng dồi thơng minh, nguồn vốn dân cư tiềm tàng chưa khai thác mấy, mà lợi chế độ trị ổn định, an ninh, quốc phòng giữ vững, sắc văn hóa dân tộc sâu sắc, khối đại đoàn kết toàn dân vững Do đó, để hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả, việc phát huy nội lực đất nước cần phải hướng vào phát huy hết tiềm năng, mạnh nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp giành lợi quan hệ kinh tế quốc tế - Năm là, Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt ý đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán tham gia trình nhằm bảo đảm cho họ có đủ lực trình độ, lĩnh 27 trị đạo đức nghề nghiệp để bảo vệ có hiệu lợi ích quốc gia, dân tộc trình hội nhập kinh tế quốc tế - Sáu là, Kết hợp chặt chẽ hoạt động trị đối ngoại với kinh tế đối ngoại, gắn kết chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế với quốc phòng, an ninh từ khâu hình thành kế hoạch xây dựng lộ trình trình thực hiện, nhằm làm cho hội nhập không ảnh hưởng tiêu cực tới nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia an toàn xã hội Mặt khác, quan quốc phòng an ninh quốc gia phải có kế hoạch chủ động hỗ trợ làm nòng cốt giữ vững ổn định trị đất nước để tạo mơi trường thuận lợi cho q trình hội nhập Cần thấy rằng, ổn định trị nước ta lợi so sánh to lớn so với nước khác khu vực, cho phép tăng sức thu hút đối tác nước vào nước ta làm ăn tăng vị nước ta trình hội nhập kinh tế quốc tế Giữ vững ổn định trị nước ta, trước hết liên quan đến giữ vững nâng cao vai trò lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam với công đổi mới, tăng cường hiệu lực hiệu quản lý Nhà nước lĩnh vực Sự ổn định trị đất nước gắn liền với vững mạnh quốc phòng tồn dân an ninh nhân dân điều kiện đất nước tham gia hội nhập kinh tế quốc tế Điều liên qua đến chức trách, nhiệm vụ lực lượng vũ trang nhân dân ta, quân đội giữ vai trò nòng cốt Với tư cách nguồn lực quan trọng tạo nên sức mạnh nội lực để đất nước chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, tập trung sức xây dựng quân đội ta vững mạnh mặt, đủ sức bảo vệ vững chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ đất nước tình thiết thực góp phần thực thắng lợi chủ trương chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Đảng ta - Bảy là, Tích cực, chủ động thực cam kết với WTO theo lộ trình, hình thức, bước phù hợp - Tám là, Kiện toàn Uỷ ban Quốc gia hợp tác kinh tế quốc tế thẩm quyền giúp thủ tướng phủ tổ chức đạo hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế Xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa a Quan niệm Đảng ta kinh tế độc lập, tự chủ * Quan niệm trước đây: 28 Thường hiểu kinh tế độc lập, tự chủ kinh tế đóng cửa, khép kín, tự cung, tự cấp, khơng giao lưu với thị trường quốc tế * Quan niệm nay: Nói đến kinh tế độc lập, tự chủ nói kinh tế đáp ứng nhu cầu thiết yếu phát triển kinh tế, nâng cao đời sống kinh tế nhân dân, tăng cường quốc phòng an ninh, chủ động hội nhập có hiệu vào kinh tế giới Có thể hiểu cách đơn giản kinh tế độc lập tự chủ kinh tế tự thân vận động, có quan hệ tác động qua lại với kinh tế giới, không phụ thuộc chiều vào bên ngoài, giải cân đối khách quan chủ yếu kinh tế quốc dân, đủ sức thúc đẩy kinh tế phát triển nâng cao đời sống xã hội Nội dung xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ là: Độc lập tự chủ trị, phương hướng phát triển sách, thể chế, quy mơ phát triển kinh tế; có tiềm lực kinh tế đủ mạnh; có tích lũy cao từ nội kinh tế; có cấu kinh tế hợp lý; có sức cạnh tranh ngồi nước; có lực nội sinh khoa học- công nghệ; giữ vững ổn định kinh tế, tài vĩ mơ; có lực lượng vật chất bảo đảm an toàn điều kiện cho sống xã hội phát triển kinh tế như: an ninh lương thực, an toàn lượng, an toàn tài chính, an tồn mơi trường, xây dựng kết cấu hạ tầng ngày đại số ngành công nghiệp then chốt đáp ứng yêu cầu tái sản xuất mở rộng không ngừng sở kỹ thuật ngày cao Nghị Đại hội Đảng IX khẳng định: “Cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước phải bảo đảm xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ, trước hết độc lập, tự chủ đường lối, sách, đồng thời có tiền lực kinh tế đủ mạnh; có mức tích lũy cao từ nội kinh tế; có cấu kinh tế hợp lý, có sức cạnh tranh; có kết cấu hạ tầng ngày đại có số ngành cơng nghiệp nặng then chốt; có lực nội sinh khoa học- công nghệ; giữ vũng ổn định kinh tế, tài vĩ mơ; bảo đảm an ninh lương thực, an tồn lượng, tài chính, mơi trường Xây dựng kinh tế độc lập tự chủ đôi với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; kết hợp nội lực với ngoại lực thành nguồn lực tổng hợp để phát triển đất nước” (VKĐH IX, tr91) b Mối quan hệ chủ động hội nhập kinh tế quốc tế với xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ 29 - Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế nội dung, yêu cầu kinh tế độc lập, tự chủ, hai mặt có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động tích cực lẫn Một kinh tế độc lập, tự chủ vững mạnh sở để mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế nguyên tắc bình đẳng, có lợ, tơn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Ngược lại hội nhập kinh tế quốc tế nguyên tắc đắn thúc đẩy xây dựng kinh tế độc lập tự chủ, tự lực tự cường, ổn định trị, quốc phòng, an ninh giữ vững; tận dụng nhân tố bên để phát triển kinh tế bên trong, bổ sung, hỗ trợ nhau, thúc đẩy kinh tế quốc dân phát triển nhanh, hiệu Độc lập tự chủ kinh tế tảng, sở vật chất để củng cố trì độc lập tự chủ trị Sẽ khơng có độc lập tự chủ trị bị lệ thuộc vào nước ngồi kinh tế Điều có ý nghĩa đặc biệt với nước ta trình mở cửa hội nhập, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa Xây dựng kinh tế độc lập tự chủ trình gắn kết phát triển kinh tế với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Hội nhập kinh tế quốc tế điều kiện cần thiết để xây dựng kinh tế độc lập tự chủ; có độc lập tự chủ kinh tế chủ động hội nhập có hiệu quả, bảo đảm chủ quyền quốc gia lợi ích dân tộc Độc lập tự chủ kinh tế hiểu không bị chi phối, lệ thuộc vào nước khác, tổ chức quốc tế đường lối, sách phát triển kinh tế, vào điều kiện kinh tế, trị mà họ muốn áp đặt quan hệ hợp tác song phương, đa phương hay tiếp nhận viện trợ đầu tư mà điều kiện gây tổn hại đến lợi ích dân tộc, quốc gia Giữ vững ổn định phát triển kinh tế, trị trước trấn động thị trường, khủng hoảng kinh tế, tài khu vực, giới; trước bao vây, chống phá lực thù địch bên ngồi Trong điều kiện tồn cầu hóa kinh tế nay, độc lập tự chủ kinh tế độc lập, tự chủ phát triển kinh tế thị trường mở cửa hội nhập với kinh tế giới; hợp tác cạnh tranh quốc tế có hiệu khơng bị phụ thuộc, lệ thuộc chiều vào bên Với nước ta, giữ vững độc lập, tự chủ kinh tế điều kiện tiên để định hướng xã hội chủ nghĩa xây dựng bảo vệ Tổ quốc ... văn hóa dân tộc dễ bị đe dọa II Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế với xây dựng kinh tế độc lập tự chủ Việt Nam Hội nhập kinh tế quốc tế xu khách quan Hội nhập kinh tế quốc tế trình mở cửa kinh tế. .. hợp tác, vừa có đấu tranh Tuy nhiên, cần phải phân biệt tồn cầu hóa, tồn cầu hóa kinh tế với khái niệm “quan hệ kinh tế quốc tế , “quốc tế hóa đời sống kinh tế Các khái niệm quan hệ kinh tế quốc... quyền nước từ tác động tồn cầu hóa kinh tế Trên quan điểm Mác- xít xem xét tác động tồn cầu hóa kinh tế đến phát triển nước phát triển nói chung nước ta nói riêng khơng nên tuyệt đối hóa mặt tích
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ toàn cầu hóa kinh tế và tác động của toàn cầu hóa kinh tế đến việt nam, TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ toàn cầu hóa kinh tế và tác động của toàn cầu hóa kinh tế đến việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay