TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI PHẲNG dưới góc NHÌN KINH tế

12 9 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 21:13

“THẾ GIỚI PHẲNG” DƯỚI GÓC NHÌN KINH TẾ “Thế giới phẳng” của Thomas L. Friedman là cuốn sách bán chạy nhất mang tính hiện tượng của người đã đoạt giải thưởng Pulitzer. Cuốn sách này được dịch từ phiên bản mới nhất đã được tác giả cập nhật và bổ sung trên 100 trang viết mới, trong đó T.Friedman đưa ra những chiêm nghiệm và bình luận mà ông tích lũy được trong suốt quá trình bôn ba trên nước Mỹ và khắp thế giới, tới bất cứ nơi nào chịu tác động bởi sự làm phẳng thế giới. “THẾ GIỚI PHẲNG” DƯỚI GĨC NHÌN KINH TẾ “Thế giới phẳng” Thomas L Friedman sách bán chạy mang tính tượng người đoạt giải thưởng Pulitzer Cuốn sách dịch từ phiên tác giả cập nhật bổ sung 100 trang viết mới, T.Friedman đưa chiêm nghiệm bình luận mà ơng tích lũy suốt q trình bơn ba nước Mỹ khắp giới, tới nơi chịu tác động làm phẳng giới Tổng quan sách: “Thế giới phẳng” gồm 15 chương chia sáu chủ điểm: - Thế giới Trở thành Phẳng Thế nào: Một: Khi Tơi Còn Đang Ngủ, tr3; Hai: Mười Lực Làm Phẳng Thế giới (Lực làm phẳng I, tr48; lực làm phẳng II, tr56; lực làm phẳng # Phần mềm Work Flow, tr71; lực làm phẳng # Open-Sourcing, tr81; lực làm phẳng # Outsourcing, tr103; lực làm phẳng # Offshoring, tr114; lực làm phẳng # Xâu Chuỗi cung, tr128; lực làm phẳng # Insourcing, tr141; lực làm phẳng # In - forming, tr150; lực làm phẳng # 10 Các Steroid, tr159); Ba: Ba Hội tụ, tr173; Bốn: Sự Sắp xếp Vĩ đại, tr201) - Mĩ Thế giới Phẳng: (Năm: Mĩ Tự Thương mại, tr225; sáu: Những Tiện dân, tr237; bảy: Cuộc Khủng hoảng Trầm lặng, tr250; tám: Đây Không phải Thử nghiệm, tr279) - Các Nước Đang Phát triển Thế giới Phẳng : Chín: Đức mẹ đồng trinh Guadalupe, tr309 - Các Công ti Thế giới Phẳng : Mười: Các cơng ty đối phó nào, tr339 - Địa Chính trị Thế giới Phẳng:(Mười một: Thế giới Không phẳng, tr371; mười hai: Lí thuyết Dell Ngăn ngừa Xung đột, tr414) - Kết luận: Sức Tưởng tượng: Mười ba: 9/11 đối lại 11/9, tr441 Tồn cầu hố “thế giới phẳng” Trong “Thế giới phẳng”, Friedman vạch nguyên nhân cách thức mà toàn cầu hóa bùng nổ với tốc độ ghê gớm Để thấy thêm mặt muôn vẻ thống đầy mâu thuẫn, thống giới trở nên phẳng - nghĩa q trình tồn cầu hóa nấc thang kỷ 21 Tuy nhiên, Friedman khơng nêu thật chất q trình tồn cầu hóa diễn Friedman tóm lược lịch sử phát triển giới tác động toàn cầu hóa theo ba kỷ nguyên phát triển chủ yếu: a Các giai đoạn tồn cầu hố - Tồn cầu hóa giai đoạn1: Xảy từ năm 1492 đến 1800 Columbus tình cờ khám phá châu Mỹ, kích thích phát triển thương mại giới cũ giới kèm theo mở rộng chế độ thực dân tận dụng sức mạnh bắp người động lực chủ yếu Toàn cầu hóa giai đoạn xảy cấp độ quốc gia trình cạnh tranh cố gắng vươn khỏi phạm vi biên giới lãnh thổ (trang 25) - Giai đoạn 2: Bắt đầu từ 1800 đến khoảng năm 2000 với gián đoạn đại khủng hoảng Mỹ vào thập niên 20 kỷ 20 hai chiến tranh giới Tác nhân chủ yếu tồn cầu hóa thời gian phát triển vượt bậc thông tin, vận tải, thống trị kinh tế ảnh hưởng trị cơng ty đa quốc gia lên vai trò phủ Vấn đề cốt lõi tồn cầu hóa kỷ 20 vươn tập đồn kinh tế phá vỡ rào cản cho hội nhập kinh tế quốc tế (tr 26) - Trong tác phẩm “Thế giới phẳng”, Friedman nhấn mạnh đến phát triển tồn cầu hóa giai đoạn 3: Từ năm đầu kỷ 21 mười nhân tố lớn liên quan đến kinh tế khoa học kỹ thuật giới tác động, khiến cho mô hình xã hội, trị xã hội bị thay đổi giới trở nên phẳng hết tiếp xúc cá nhân trở nên dễ dàng chặt chẽ trước Thông qua “nhân chứng” nhà báo T L Friedmam, xu thế, sóng, tồn vận động q trình tồn cầu hóa, bao gồm sóng “chống” tồn cầu hóa, nấc thang kỷ 21 miêu tả sống động, gây nhiều ấn tượng, chủ yếu hình thức câu chuyện Cuốn sách điểm danh đầy đủ nhân tố tham gia vào trình tạo hay chống lại, chung tạo “thế giới phẳng” hơm “Phẳng” với ý nghĩa q trình tồn cầu hóa kinh tế kéo theo q trình tồn cầu hóa mặt đời sống xã hội lồi người hành tinh vào “luật chơi chung” Thế giới ngày nhiều chuẩn mực chung đòi hỏi chung lẽ tất yếu - dù khuôn khổ quan hệ song phương hay quan hệ đa phương Q trình khơng đòi hỏi, khơng chào mời tham gia Quá trình lạnh lùng đặt cho quốc gia, doanh nghiệp, cá nhân người lựa chọn: Tham gia lợi hại này, khơng tham gia lợi hại kia; thăng hoa hay bị đào thải tùy thuộc vào lựa chọn Khơng một chợ, khơng thể “trúc xinh trúc đứng xinh!” Đương nhiên cái chợ chung lợi thuộc giàu có khơn ngoan “Phẳng” đến mức khái niệm “địa kinh tế” hay “địa trị” vốn chi phối mối quan hệ quốc tế thời chiến tranh lạnh, ngày không thích hợp, khó tồn khơng bổ sung thêm nội dung mới, chí nhiều trường hợp bị thay khái niệm khác khung khổ cam kết mới, ký kết trật tự giới siêu đa cường kể khung khổ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Hiệp định thương mại song phương (BTA), Hiệp định Thương mại tự (FTA)… Một ví dụ: Hai nước đối đầu liệt Việt, Mỹ bình thường hóa quan hệ với nhau, phát triển quan hệ hữu nghi, hợp tác mặt , nhiều khác biệt tồn khứ để lại “Phẳng” với ý nghĩa “mấp mô” thuộc phạm trù biên giới, lãnh thổ, toàn vẹn chủ quyền quốc gia, chế độ trị - xã hội, bảo tồn sắc văn hóa, khác biệt tôn giáo, chủng tộc, lịch sử, địa lý , tất phải trì, bảo vệ, xử lý theo hướng góp thêm vào cho tính “phẳng” giới - quốc gia phải ứng xử khơng muốn tự lập Trên giới từ lâu xuất hiện, hình thành phát triển nhiều giá trị chung, văn hóa chung - giới “phẳng” hôm Hòa đồng vào “chung” để lên hay biệt lập, chẳng khác lựa chọn với tương lai hay lại sống chung với khứ Có thể hùng dũng lên bị nuốt chửng, bị “hòa tan” chung khơng lĩnh b Mười nhân tố làm phẳng giới Một là, sụp đổ Bức tường Berlin vào ngày tháng 11 năm 1989 lớn mạnh phần mềm Windows “làm nghiêng cán cân quyền lực” (tr 82) tay cổ súy hướng phát triển thị trường tự cách quản lý từ sở lên trung ương theo hướng ngược lại Cách tổ chức hành quản lý bắt đầu tiến hành theo hướng nằm ngang thay theo trục thẳng đứng người trao quyền tự bình đẳng sống Sự kiện giúp nước thay đổi cách tư giới theo thể thống tồn cầu thúc đẩy việc khai thác tri thức khoảng thời gian ngắn Hai là, đời, cải tiến liên tục máy tính cá nhân phần mềm Windows (được dịch 38 ngôn ngữ), tạo điều kiện tốt cho cách mạng thơng tin tồn cầu Hai kiện giúp nhân loại xích lại gần phạm vi xử lý công việc, giao tiếp chia sẻ thông tin cá nhân Ba là, đời mạng web với xuất mạng tồn cầu với www vào năm 1991 ơng Tim Berners-Lee thiết kế, giúp nhà khoa học chia sẻ kết nghiên cứu giúp người ta truy cập thông tin nhanh hết Hệ thống ngôn ngữ đánh dấu siêu văn HTML, định vị tài nguyên URL hay giao thức truyền siêu văn HTTP, v.v… cho phép người bình thường với kiến thức mạng làm chủ trang web kết nối với nguồn tài liệu khác tồn cầu, thật giúp nhân loại tiến lại gần hơn, giao tiếp điện tử mà việc truyền tải truy cập thông tin (tr 97) Bốn là, đời cáp quang thương mại băng rộng có tín hiệu cao truyền tới khoảng cách xa vận tốc nhanh tạo cạnh tranh cải tiến vượt bậc công ty viễn thơng Ngồi ra, cách mạng kỹ thuật số lĩnh vực kinh tế giải trí chủ đạo dẫn đến bùng nổ giao dịch chứng khốn cơng ty dot.com (cơng ty kinh doanh Internet) Sự kiện khiến cho cá nhân tiếp cận sản phẩm số dễ dàng tương tác thương mại với cá nhân khác phạm vi toàn cầu Năm là, đời phần mềm xử lý công việc Các công việc kinh doanh thương mại thực thông qua kết hợp máy tính cá nhân với Windows mạng, cho phép nhân viên kiểm soát nội dung số liệu Khái niệm kết nối sử dụng (plug and play) thúc đẩy cạnh tranh kinh tế tồn cầu hình thái cộng tác xây dựng liên minh Sáu là, mã nguồn mở trở thành công cụ đắc lực cho lực tội phạm khủng bố, tin tặc hay kẻ xuyên tạc sử dụng để gây ảnh hưởng xấu lên cộng đồng quốc tế Bảy là, chuỗi cung, phương pháp cộng tác theo chiều ngang nhà cung cấp sản phẩm khách hàng với chi phí vận chuyển thấp thời gian ngắn đáng tin cậy Tám là, thuê bên làm - phương thức hợp tác nằm tầm quản lý chuỗi cung làm đồng hóa chuỗi cung công tác hậu cần cần thiết Các công ty làm thuê phục vụ hỗ trợ cho chuỗi cung hoạt động hiệu nhanh chóng Hầu dịch vụ quản lý thứ ba (bên cạnh nhà sản xuất người phân phối) giúp hàng hóa hay yêu cầu khách hàng từ khắp nơi giới vận chuyển giải cách nhanh chóng hiệu quả, tạo sân chơi cơng cho có lực làm công tác dịch vụ cung cấp hậu cần tốt Chín là, nhân tố liên quan đến việc cung cấp thông tin Với phát triển Google, Yahoo hay MSN, người ta xây dựng phát triển chuỗi cung cấp thơng tin, kiến thức, giải trí truyền thơng mà khơng có ranh giới giai cấp hay giáo dục Các công cụ giao tiếp điện tử thu hẹp trái đất hình cầu lại, cá nhân giao tiếp với cá nhân khác mà họ chưa biết đến Mười là, nhân tố xúc tác khác như: Cơng nghệ thơng tin có khả tính tốn, lưu trữ cung cấp đầu vào - đầu ra; bước tiến dài mã nguồn chia sẻ tài liệu theo hình thức đồng đẳng; bước đột phá công nghệ liên lạc thông qua mạng; công nghệ đồ họa; ứng dụng thiết bị không dây công nghệ truyền thông… => Các tác nhân làm phẳng giới đề cập đơn theo góc độ kinh tế thay phân tích ảnh hưởng lên vai trò trị cá nhân thời đại mới, từ dẫn đến thay đổi thể chế xã hội trị c Các nhân tố khơng làm giới hoàn toàn phẳng - Sự lạm dụng kỹ thuật bậc cao khiến cho thông tin lẽ bảo mật lại bị rò rỉ cá nhân bóp méo thơng tin Các lực tội phạm, Hồi giáo cực đoan khủng bố khai thác triệt để cơng nghệ bậc cao hòng khơi dậy mâu thuẫn chủng tộc tôn giáo - Đồng thời, có hàng triệu người giới bị bỏ lại đua phẳng toàn cầu khơng có khả tiếp cận tiến khoa học giới Ngoài ra, dịch bệnh AIDS, sốt rét, lao, bại liệt, dịch cúm, đói hay chuẩn mực sống thấp hạn chế phát triển cá nhân mà cướp hàng triệu mạng sống giới Dường nước nghèo lại bị tụt hậu tiến trình hội nhập khơng có giúp đỡ viện trợ nhân đạo cộng đồng quốc tế Và tác nhân làm phẳng tạo hội cho hiểm họa lan rộng khắp toàn cầu khoảng thời gian nhanh - Sự phân phối quyền lực không đồng cân đối tầng lớp người dân tạo phân tầng xã hội cao Hàng trăm triệu người nông thôn Trung Quốc, Ấn Độ Đơng Âu thấy diễn biến làm phẳng khơng thể hưởng lợi từ tiến trình Cung cách quản lý nhà nước lạc hậu, mục ruỗng hay tham nhũng trực tiếp phá hỏng “cái bánh lớn” (tr 676) mà hội nhập quốc tế đem lại cho quốc gia họ Phong trào chống lại tồn cầu hóa xảy ra, điển hình thời điểm Hội nghị WTO Seattle năm 1999, sau lan rộng họp Ngân hàng Thế giới hay Quĩ Tiền tệ Quốc tế Theo Friedman, phong trào năm lực thúc đẩy - Sự cọ xát văn hóa xung đột sắc tộc điều không tránh khỏi Hàng triệu cá nhân chưa biết mặt đồng thời cung cấp phá hoại thơng tin Một khơng lòng tin, họ vấp phải mâu thuẫn liên quan đến tơn giáo, sắc tộc hay văn hóa Hồi giáo tả khuynh lợi dụng thời để khuấy động thánh chiến khắp toàn cầu Nhân loại thật sống giới an toàn với nguy khủng bố chiến tranh - Sự phát triển kinh tế tận dụng khoa học kỹ thuật không bền vững dẫn đến tàn phá môi trường => Quyển sách thành công lớn Friedman giới học thuật toàn cầu hóa Các nhân vật, cơng ty quốc gia mà ông đề cập đến sách tên tuổi tiếng Bill Gates, David Neeleman, Nilekani, IBM, Goldman Sachs, Microsoft, Ấn Độ, Mỹ Trung Quốc, v.v… Thế giới câu chuyện ông quanh quẩn trụ sở hay nhà máy tập đoàn đa quốc gia, sân golf, hay khách sạn năm Sau đọc xong vài chương đầu, độc giả cảm thấy vừa xem qua phim quảng cáo Mỹ tập đoàn kinh tế hùng mạnh giới thay am hiểu quan điểm trình bày tác giả theo góc nhìn địa - trị Thế giới phẳng tác phẩm hay, thể kiến thức uyên thâm kinh nghiệm kinh doanh ngoại giao nhà báo quốc tế lão luyện Sự vận dụng Đảng ta Việt Nam hội nhập sâu rộng với giới, kinh tế bước chuyển từ “đóng cửa” sang “mở cửa” Mọi mặt đời sống thay đổi với tốc độ nhanh, từ kinh tế, trị văn hóa Điều dễ làm bị sốc, văn hóa ngơi nhà Chính vậy, mở rộng khơng gian kinh tế đòi hỏi sống để xây dựng đất nước ta giới toàn cầu hóa… thời đại mới, khơng thể mở rộng không gian kinh tế cho đất nước phát triển kinh tế theo chiều rộng, kinh tế nguyên liệu, kinh tế có xu hướng khép kín mở rộng bãi rác, sản phẩm giá trị gia tăng, kinh tế khơng có khả thường xuyên đổi đưa sản phẩm để dành lợi cạnh tranh, bất lực trước hội thách thức, kinh tế khơng có khả tận dụng nguồn lực giới, khơng có khả biến giới thành thị trường Trong xu nay, hội nhập vào kinh tế giới trở thành tất yếu tránh khỏi Đó hội lớn cho Việt Nam khẳng định trường quốc tế, dịp để bước đưa đất nước thóat khỏi tình trạng nghèo nàn lạc hậu, thực thành công nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Tham gia vào trình hội cho Việt Nam thu hút nguồn lực từ bên vốn, khoa học kỹ thuật cơng nghệ, trình độ tổ chức quản lý đại, tranh thủ giúp đỡ cộng đồng quốc tế giải tình trạng đói nghèo, dịch bệnh, nguy khủng bố, huỷ hoại tài nguyên môi trường đe doạ biến đổi khí hậu Đồng thời, tạo tảng cho việc xây dựng kinh tế độc lập tự chủ, củng cố quốc phòng an ninh tình hình mới… Đảng ta chủ trương mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại với phng chõm: Thực quán đờng lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác phát triển; sách đối ngoại rộng mở, đa phơng hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế Chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế lĩnh vực khác Việt Nam bạn, đối tác tin cậy nớc cộng đồng quốc tế Vi mc tiờu l nhằm bớc thực mục tiêu dân giầu, nớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh theo định hớng xã hội chủ nghĩa Trong năm trớc mắt nhằm mở rộng thị trờng, thu hút có hiệu nguồn lực để thực thành công nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nớc Để thực mục tiêu việc Đảng xác định: Më réng quan hƯ kinh tÕ ®èi ngoại cần nắm vững nguyên tắc bản: Bình đẳng; có lợi; tôn trọng độc lập, chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội quốc gia; giữ vững độc lập, chủ quyền định híng x· héi chđ nghÜa Kết đạt được: Kể từ sau chiến tranh nay, quan hệ đối ngoại Việt Nam với nước xã hội chủ nghĩa tăng cường, đặc biệt với Liên Xô Ngày 29-6-1978, Việt Nam gia nhập hội đồng tương trợ kinh tế (khối SEV) Ngày 15-9-1976, Việt Nam tiếp nhận ghế thành viên thức quỹ tiền tệ quốc tế (IMF); ngày 21-9-1976 tiếp nhận ghế thành viên thức ngân hàng giới (WB) ); ngày 23-9-1976 gia nhập ngân hàng châu Á (ADB) ); ngày 20-91977 tiếp nhận ghế thành viên Liên hợp quốc; tham gia tích cực hoạt động phong trào khơng liên kết; bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc Ký Hiệp định khung với với Liên minh châu Âu, bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Mỹ, củng cố mở rộng quan hệ với nước bạn bè truyền thống, nước độc lập dân tộc nước phát triển châu á, Trung Đông, châu Phi, Mỹ La-tinh nước công nghiệp phát triển giới tham gia AFTA Năm 1996 tham gia Diễn đàn hợp tác - Âu (ASEM) với tư cách thành viên sáng lập năm 1998 trở thành thành viên thức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu - Thái Bình Dương (APEC) Ngày – 11 – 2006 thức trở thành thành viên tổ chức thương mại giới WTO Đến Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 169 nước thuộc tất châu lục lần lịch sử có quan hệ bình thường với tất nước lớn, ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc Chủ động tích cực góp phần vào đấu tranh nhân dân giới hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư; thu hút nguồn vốn FDI, ODA, đầu tư gián tiếp, tín dụng thương mại nguồn vốn khác Chúng ta tích cực tham gia hình thành khu vực mậu dịch tự ASEAN (AFTA), ASEAN Trung Quốc (CAFTA), xây dựng quan hệ đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản Tuy nhiên, dễ dàng đứng vứng trước bão táp hội nhập kinh tế quốc tế khơng có lĩnh Đó nguy từ lực tội phạm khủng bố chiến tranh, dịch bệnh AIDS, sốt rét, lao, bại liệt, đói kém, du nhập lối sống phương tây suy đồi đạo đức; nguy bị tụt hậu xa tiến trình hội nhập, tàn phá mơi trường nhiều thách thức Do đó, bên cạnh thành cơng đạt q trình thực đường lối mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế bộc lộ hạn chế: Trong quan hệ với nước, nước lớn, lúng túng bị động Chưa xây dựng quan hệ lợi ích đan xen, tùy thuộc lẫn với nước Một số chủ trương, chế, sách chậm đổi so với yêu cầu mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh 10 tế quốc tế; hệ thống luật pháp chưa hoàn chỉnh; khơng đồng gây khó khăn cho việc thực cam kết tổ chức kinh tế quốc tế Chưa hình thành kế hoạch tổng thể dài hạn hội nhập kinh tế quốc tế lộ trình hợp lý cho việc thực cam kết; yếu quản lý công nghệ; lĩnh vực sản xuất công nghiệp, trình độ trang thiết bị lạc hậu; kết cấu hạ tầng nghành dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh phát triển có chi phí cao nước khác khu vực Đội ngũ cán lĩnh vực đối ngoại nhìn chung chưa đáp ứng nhu cầu số lượng; cán doanh nghiệp hiểu biết luật pháp quốc tế, kỹ thật kinh doanh; công tác tổ chức đạo chưa sát chưa kịp thời Để đảm bảo cho nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc thời kỳ hội nhập thời gian ti cn phi: Tip tc giữ vững ổn định môi trờng trị, kinh tế, xã hội; xây dựng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội; tăng cờng vai trò quản lý nhà nớc kinh tế đối ngoại; xây dựng đối tác tìm kiếm đối tác quan hệ kinh tế đối ngoại; tăng cờng lãnh đạo Đảng hoạt động kinh tế đối ngoại Nhận thức nhiệm vụ này, Quân đội nhân dân Việt nam cần phát huy vai trò tạo môi trờng mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại xây dựng quân đội tình hình Thông qua mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại làm tăng tiềm lực quốc phòng khả phòng thủ đất nớc Theo đó, với chức trách uỷ, trị viên quân đội cần làm tốt công tác giáo dục trị, t tởng tổ chức tạo thống nhận thức hành động, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình 11 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Văn kiện Đại hội Đảng X, Nxb CTQG, H2006 “Chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế”, GS,TS Hồng Ngọc Hoà báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam Giáo trình kinh tế trị Mỏc Lờ nin, tập 2, NXB QĐND,H2008, Trang 99 - 113 Nghị 07 Bộ Chính trị về: “Một số nhiệm vụ biện pháp cần thực trình hội nhập kinh tế quốc tế” Tìm hiểu đương lối đối ngoại đảng cộng sản Việt Nam, báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam Tạp chí Cộng sản tháng 9/2006 12 ... kinh tế hùng mạnh giới thay am hiểu quan điểm trình bày tác giả theo góc nhìn địa - trị Thế giới phẳng tác phẩm hay, thể kiến thức uyên thâm kinh nghiệm kinh doanh ngoại giao nhà báo quốc tế lão... thống trị kinh tế ảnh hưởng trị cơng ty đa quốc gia lên vai trò phủ Vấn đề cốt lõi tồn cầu hóa kỷ 20 vươn tập đoàn kinh tế phá vỡ rào cản cho hội nhập kinh tế quốc tế (tr 26) - Trong tác phẩm Thế. .. gian kinh tế đòi hỏi sống để xây dựng đất nước ta giới tồn cầu hóa… thời đại mới, mở rộng không gian kinh tế cho đất nước phát triển kinh tế theo chiều rộng, kinh tế nguyên liệu, kinh tế có xu
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI PHẲNG dưới góc NHÌN KINH tế, TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI PHẲNG dưới góc NHÌN KINH tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay