TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI PHẲNG dưới góc NHÌN KINH tế

12 23 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 21:13

“THẾ GIỚI PHẲNG” DƯỚI GÓC NHÌN KINH TẾ “Thế giới phẳng” của Thomas L. Friedman là cuốn sách bán chạy nhất mang tính hiện tượng của người đã đoạt giải thưởng Pulitzer. Cuốn sách này được dịch từ phiên bản mới nhất đã được tác giả cập nhật và bổ sung trên 100 trang viết mới, trong đó T.Friedman đưa ra những chiêm nghiệm và bình luận mà ông tích lũy được trong suốt quá trình bôn ba trên nước Mỹ và khắp thế giới, tới bất cứ nơi nào chịu tác động bởi sự làm phẳng thế giới. ... kinh tế hùng mạnh giới thay am hiểu quan điểm trình bày tác giả theo góc nhìn địa - trị Thế giới phẳng tác phẩm hay, thể kiến thức uyên thâm kinh nghiệm kinh doanh ngoại giao nhà báo quốc tế lão... thống trị kinh tế ảnh hưởng trị cơng ty đa quốc gia lên vai trò phủ Vấn đề cốt lõi tồn cầu hóa kỷ 20 vươn tập đoàn kinh tế phá vỡ rào cản cho hội nhập kinh tế quốc tế (tr 26) - Trong tác phẩm Thế. .. gian kinh tế đòi hỏi sống để xây dựng đất nước ta giới tồn cầu hóa… thời đại mới, mở rộng không gian kinh tế cho đất nước phát triển kinh tế theo chiều rộng, kinh tế nguyên liệu, kinh tế có xu
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI PHẲNG dưới góc NHÌN KINH tế, TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI PHẲNG dưới góc NHÌN KINH tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay