skkn Biện pháp nâng cao chất lượng nghi thức đội trong trường học

13 36 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 21:12

“ Biện pháp nâng cao chất lượng nghi thức Đội trong trường học”PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀĐội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh có vị trí rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Vì vậy đòi hỏi người giáo viên Tổng phụ trách luôn trực tiếp gần gũi với các em hằng ngày để động viên, theo dõi sự tìm tòi, kích thích sự sáng tạo của các em. Từ đó trang bị cho các em những tri thức cần thiết góp phần đào tạo nguồn nhân lực trẻ cho đất nước trong tương lai giúp các em ra sức thi đua học tập xứng đáng là những con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài : “ Biện pháp nâng cao chất lượng nghi thức Đội trường học” PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh có vị trí quan trọng việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trườngđòi hỏi người giáo viên Tổng phụ trách trực tiếp gần gũi với em ngày để động viên, theo dõi tìm tòi, kích thích sáng tạo em Từ trang bị cho em tri thức cần thiết góp phần đào tạo nguồn nhân lực trẻ cho đất nước tương lai giúp em sức thi đua học tập xứng đáng ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ Vì để hoạt động Đội thiếu niên nhà trường sôi có hiệu người đội viên phải người gương mẫu thực tốt vai trò việc tổ chức sinh hoạt nghi thức đội trường Tiểu học phương tiện giáo dục quan trọng đội TNTP Hồ Chí Minh… Nghi thức Đội tiến hành thường xuyên hoạt động nhà trường, từ nghi thức hình thành thói quen nề nếp tốt cho người đội viên Cho nên đòi hỏi người đội viên phải biết thực thành thạo kĩ người đội viên đồi hỏi Giáo viên Tổng phụ trách phải hiểu sâu sắc Đội, hoạt động mang tính giáo dục Đội Khơng hiểu phương pháp tổ chức hoạt động mà phải thành thạo nghi thức Đội để hướng dẫn em thực tốt nhiệm vụ người đội viên Nghi thức đội góp phần hình thành nhân cách cho em đội viên mà trước hết giáo dục ý thức tổ chức kỉ luật, tinh thần trách nhiệm trước tập thể, tạo nên tình cảm gắn bó đoàn kết, thương yêu giúp đỡ tiến Lý chọn đề tài: Một vấn đề cần thiết để nâng cao chất lượng hoạt động Đội cần phải nâng cao chất lượng nghi thức Đội Bởi nghi thức Đội hoạt động giáo dục đặc trưng Đội TNTP Hồ Chí Minh Thông qua hoạt động tổ chức Đội củng cố phát triển khẳng định vị trí vai trò xã hội Nghi thức Đội góp phần giáo dục toàn diện cho đội viên Hoạt động nghi thức Đội giúp em tăng cường thể lực, khỏe mạnh phát huy tính nhanh nhẹn, tháo vát Góp phần tạo nên vẻ đẹp riêng người đội viên Hoạt động nghi thức đội tạo thành thói quen, nề nếp tốt sinh hoạt ngày cho tập thể cá nhân đội viên như: trang phục gọn gàng, sẽ, học giờ, tác phong nhanh nhẹn, có tính tổ chức, kỷ luật, ngăn nắp, có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp học sẽ, biết chăm sóc xanh, tạo cảnh quan nhà trường xanh, sạch, đẹp, góp phần thực tốt phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực… Tuy nhiên năm qua việc thực hành nghi thức đội chưa mang lại hiệu tích cực việc thu hút học sinh, em thực theo hình thức bắt buộc, thực cho qua loa xong chuyện Chất lượng đội viên ngày hạn chế đạo đức, học tập hoạt động phong trào nhà trường Bản thân giáo viên – TPT trường Tiểu học, thấy để hoạt động Đội nhà trường nâng cao vai trò nghi thức Đội l Vì phải nâng cao chất lượng nghi thức Đội nhà trường nói chung , bậc Tiểu học nói riêng Bởi nghi thức Đội quy định mang tính điều lệ tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh, nghi thức Đội phải có thống nhất, xác tập luyện, sinh hoạt hàng ngày cá nhân tập thể Đội Là giáo viên - TPT việc nghiện cứu để tìm phương pháp hoạt động Đội đặc biệt nâng cao chất lượng nghi thức Đội nhà trường cần thiết Các em có biết đam mê sinh hoạt nghi thức em thích cơng tác Đội chất lượng Nghi thức Đội nâng cao Vì tơi chọn đề tài “Nâng cao chất lượng nghi thức Đội trường học” Lịch sử đề tài Trong hoạt động Đội, việc sinh hoạt nghi thức Đội khơng thể thiếu, để hiểu hết vai trò nghi thức Đội em chưa thực hiểu hết Bởi trước kia, phụ trách Đội chưa thực nêu cao vai trò trách nhiệm nên ảnh hưởng đến cơng tác Đội Nhà trường thiếu thốn sở vật chất nên phần ảnh hưởng đến công tác Đội Giáo viên – Tổng phụ trách Đội đầu tư thời gian cho nghi thức Đội chưa sâu, chưa sát thực tiễn Sáng kiến kinh nghiệm nhằm giải vấn đề Mục đích nghiên cứu đề tài: Thơng qua việc nghiên cứu đề tài này, thân tiếp tục học tập nghiên cứu sâu nghi thức Đội từ có phương pháp biện pháp thực tốt để nâng cao chất lượng nghi thức Đội trường Tiểu học Vì vậy, nhiệm vụ người thực sáng kiến đưa yêu cầu, phương pháp cho người dạy người học Nghi thức Đội để nâng cao chất lượng nghi thức Đội Nhiệm vụ phương pháp nghiên cứu: Nhiệm vụ người giáo viên - TPT phải biết lơi cuốn, động viên, khuyến khích em tham gia nhiều hình thức, tập trung tuyên truyền, giáo dục em nhận thức rõ tổ chức Đội hiểu rõ vai trò ý nghĩa nghi thức Đội hoạt động Đội Vì vậy, nhiệm vụ người thực sáng kiến đưa yêu cầu, phương pháp cho người dạy người học Nghi thức Đội để nâng cao chất lượng nghi thức Đội Để đưa yêu cầu phương pháp cho người dạy người học sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tìm đọc tài liệu, giáo trình có nội dung nói nghi thức Đội - Phương pháp điều tra: Tham khảo ý kiến giáo viên Tổng phụ trách trường khác toàn huyện Tham gia buổi, đợt tập huấn Cơng tác Đội tồn huyện - Phương pháp thực nghiệm: Tổ chức cho học sinh thực yêu cầu giải pháp đề ra, kiểm tra kết tác dụng giải pháp tiến hành - Phương pháp so sánh, đối chiếu : Tổ chức so sánh, đối chiếu kết trước sau thực giải pháp để thấy kết hạn chế nhằm tìm hướng điều chỉnh, khắc phục hợp lí Giới hạn ( phạm vi ) nghiên cứu: - Phân môn Nghi thức Đội - Học sinh trường tiểu học Vạn Phước - Thời gian nghiên cứu: năm học 2015 – 2016 Điểm kết nghiên cứu: Giáo dục em hiểu ý nghĩa, tác dụng, vai trò Nghi thức Đội việc học tập rèn luyện nhân cách Phải tạo hứng thú niềm say mê cho đội viên việc thực hành Nghi thức Đội nâng cao chất lượng nghi thức Đội PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Cơ sở lý luận: 1.1 Cơ sở khoa học đề tài nghiên cứu: Nghi thức đội hoạt động giáo dục đặc trưng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh Nghi thức đội phương tiện giáo dục toàn diện tổ chức Đội nghi lễ thủ tục hàng ngày ngày hoạt động quy mô, kỷ niệm ngày lễ lớn trọng đại Ngày khai trường, ngày 20/11, ngày 22/12, ngày 3/2, ngày 26/3, ngày 30/4, ngày 19/5 Nghi thức Đội thực thường xuyên, nghiêm túc góp phần khẳng định vai trò nghi thức Đội nghiệp giáo dục Đội viên muốn thực tốt nghi thức Đội trước hết phải có thái độ đắn, nghiêm túc, kiên trì Đặc trưng trội nghi thức Đội thông qua biểu trưng, ngôn ngữ, lời nói nghi lễ, thủ tục để giáo dục em Do phải mang tính thống nhất, xác sinh hoạt tập thể luyện tập Hoạt động nghi thức đội thường xuyên, nghiêm túc góp phần khẳng định vị trí, vai trò tổ chức Đội nghiệp giáo dục nói chung mối quan hệ với lực lượng nhà trường ngồi nhà trường, tạo mơi trường vui chơi lành mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu nguyện vọng em đội viên Với lí nói trên, việc thực nghi thức đội hoạt động đội vơ quan trọng cần thiết Vì nhiệm vụ giáo viên Tổng phụ trách đội đưa yêu cầu phương pháp cho người dạy người học nghi thức Đội để nâng cao chất lượng thực hành nghi thức Đội cấp Tiểu học Sau học xong Nghi thức đội em đội viên tự hình thành cho có lối sống lành mạnh, văn minh, cần kiệm, trung thực … Biết sống người, người Biết sáng tạo đẹp lao động, sống Biết làm đẹp cho trường, cho lớp, gia đình thân Rèn cho em lý tưởng, ý thức, thói quen hình thành cho em khiêm tốn, tự trọng dũng cảm ý chí vươn lên học tập 1.2 Một số khái niệm đề tài nghiên cứu: Để tạo hứng thú niềm say mê cho em tham gia hoạt động Đội mà đặc biệt Nghi thức thức Đội, trước hết phải phổ biến cho em đội viên nắm hiểu sơ lược số khái niệm Đội TNTP Hồ Chí Minh a Khái niệm tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh Đội Thiếu niên Tiền phong hồ Chí Minh tổ chức thiếu nhi Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập giao cho đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách Đội lực lượng giáo dục nhà trường, lực lượng dự bị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; lực lượng nòng cốt phong trào thiếu nhi Đội hoạt động nhà trường địa bàn dân cư Đội lấy điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng làm mục tiêu phấn đấu, rèn luyện cho đội viên; giúp đỡ thiếu nhi học tập, hoạt động, vui chơi, thực bổn phận theo Luật bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh thành lập ngày 15-5-1941 b Khái niệm Nghi thức Đội Nghi thức Đội quy định mạng tính điều lệ tổ chức Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh Vì nghi thức Đội phải có thống tập luyện, sinh hoạt hàng ngày cá nhân tập thể Đội c Các biểu trưng Nghi thức Đội ý nghĩa biểu trưng: - Cờ Đội: + Có màu đỏ, chiều rộng 2/3 chiều dài, có hình huy hiệu đội Đường kính huy hiệu 2/5 chiều rộng cờ Cờ có tua vàng cạnh Không gọi cờ Chi đội, cờ Liên đội mà gọi cờ đội - Huy hiệu Đội: + Hình tròn, có hình măng non cờ đỏ vàng, có băng chữ sẵn sàng + Nền đỏ vàng cờ Tổ quốc; măng non tượng trưng cho lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng; băng chữ sẵn sàng hiệu hành động Đội TNTP Hồ Chí Minh - Khăn quàng đỏ: + Bằng vải màu đỏ, hình tam giác cân, chiều cao ¼ cạnh đáy (đường cao 0,25m, cạnh đáy 1m) + Khăn quàng đỏ phần cờ Tổ quốc, màu đỏ tượng trưng cho lý tưởng cách mạng Đeo khăn quàng đỏ, Đội viên TNTP Hồ Chí Minh tự hào Tổ quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác hồ vĩ đại, nhân dân Việt Nam anh hùng nguyện phấn đấu để trở thành Đoàn viên Đồn TNCS Hồ Chí Minh - Đội ca: Bài hát “cùng ta lên” nhạc lời Phong Nhã - Khẩu hiệu Đội: “ Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Vì lý tưởng Bác Hồ vĩ đại: Sẵn sàng!” Thực trạng vấn đề: 2.1 Về phía học sinh: Ở độ tuổi Tiểu học, theo tâm sinh lý lứa tuổi, em thích vui chơi, tính tập trung chưa cao, nên em khơng có hứng thú bị gò vào khn khổ định học sinh có hứng thú việc luyện tập Nghi thức Đội Thời gian biểu em đa phần dành cho môn học văn hóa khơng trọng đến hoạt động Đội Thời gian để đầu tư vào hoạt động Đội hạn chế, nên nhiều em chưa tích cực tham gia, tham gia chưa nhiệt tình, mang tính đối phó Do việc thực nghi thức Đội nhà trường nhiều hạn chế dẫn đến kết chưa cao Các em chưa hiểu rõ vai trò tác dụng việc thực hành Nghi thức Đội Đa số em yếu việc nắm vững yêu cầu Nghi thức Đội đến động tác đội hình, đội ngũ,… tất chưa thực tốt Nhiều đội viên e thẹn, sợ khơng dám thực động tác, bên cạnh số đội viên chưa có ý thức tốt, tinh thần tự giác luyện tập chưa cao, ý thức kỉ luật chưa tốt 2.2 Về phía giáo viên: - Giáo viên – Tổng phụ trách chưa lôi em tham gia tập luyện Nghi thức Đội - Giáo viên – Tổng phụ trách chưa phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm công tác Đội tập luyện Nghi thức Đội - Các phụ trách Chi đội chưa thật quan tâm đến việc tập luyện Nghi thức Đội Đội viên chi đội 2.3 Do yếu tố khác: - Phụ huynh quan tâm tạo điều kiện để em tham gia tích cực vào hoạt động Đội mà đặc biệt Nghi thức đội - Sân trường chưa có khơng gian bóng mát rộng cho việc tập trung luyện tập Nghi thức Đội Do người giáo viên – TPT không đơn hướng dẫn để em thực mà phải biết giúp cho em hiểu tổ chức Đội tổ chức em mà người Đội viên phải nắm vững nghi thức Đội nhằm mục đích giáo dục toàn diện cho em Đội viên, để em ln có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần tập thể cao, không bị sa đà, lôi kéo, dụ dỗ kẻ sấu, sa đà vào tệ nạn xã hội, nghiện hút, cờ bạc….đang mối đe doạ tới toàn thể xã hội Vậy muốn đạt điều đó, người TPT phải biết gây hứng thú cho Đội viên để em tích cực tham gia hoạt động Đội có ý thức học tập nghi thức Đội Thực trạng vấn đề đề cập nhiều năm chưa quan tâm Các biện pháp tiến hành giải vấn đề: 3.1 Đưa số yêu cầu biện pháp trình thực hành nghi thức Đội: Khi muốn nâng cao chất lượng nghi thức Đội bậc THCS người giáo viên – TPT phải đưa yêu cầu người học tập nghi thức Đội yêu cầu người hướng dẫn nghi thức Đội sau : 3.1.1 Đối với giáo viên - Tổng phụ trách đội: - Có đạo đức, tư cách, gương mẫu cho em noi theo - Có khiếu cơng tác tuyên truyền vận động, thuyết phục, nhảy bén giao tiếp, linh hoạt tình - Biết số môn khiếu hát, múa, đàn số mơn thể thao… - Có kiến thức sư phạm, chịu khó đọc sách để tiếp thu kiến thức… - Ln hòa đồng với người đặc biệt em học sinh, đội viên, xem em người bạn, người em mình, để gần gũi, giúp đỡ em - Người hướng dẫn Nghi thức Đội định chất lượng hoạt động em đội viên, biết kết hợp sử dụng phương pháp sau đây: + Phương pháp thuyết trình kết hợp với trực quan (làm mẫu, sử dụng mẫu) + Phương pháp luyện tập tập thể cách chia nhóm, cách sử dụng đội ngũ + Phương pháp ơn tập: nhóm, cá nhân + Phương pháp kiểm tra, đánh giá + Phương pháp tổ chức hội thi nghi thức 3.1.2 Đối với đội viên: - Trong học tập phải có thái độ đắn, nghiêm túc kiên trì luyện tập… - Biết hát số hát truyền thống Đội, Bác Hồ, kể chuyện, múa… - Có trang phục cá nhân gọn gàng, sẽ, khăn quàng, măng non đầy đủ đến lớp sinh hoạt nghi thức đội Chấp hành tốt nội qui qui chế đề Liên đội - Thực tốt an tồn giao thơng, khơng vi phạm an tồn giao thơng, thực tốt nội qui, qui chế trường liên đội - Khi thực thao tác phải nhanh nhẹn, dứt khoát rõ ràng theo lệnh hướng dẫn người huy - Trong thực hành phải thật tập trung ý, phải thường xuyên luyện tập có ý thức tự giác luyện tập thực hành 3.1.3 Nhiệm vụ: - Tổ chức cho em thực hành, trao đổi ý kiến cá nhân để rút kinh nghiệm - Để giúp đội viên học tập thực hành nghi thức đạt hiệu cao người giáo viên Tổng phụ trách phải tổ chức nhiều hình thức thật phong phú, hấp dẫn nhằm lôi em số hình thức như: Thi hái hoa dân chủ, tổ chức trò chơi dân gian (Nhảy bao bố, kéo co, thi ăn củ sắn…), hát, điệu dân ca, sưu tầm tranh ảnh Bác Hồ, Đội viên, thi vẽ tranh theo chủ đề… - Khi hướng dẫn, thực hành giáo viên Tổng phụ trách phải nắm vững yêu cầu nghi thức, đồng thời hướng dẫn rõ ràng mạc lạc, thao tác, động tác phải đúng, xác - Mỗi đội viên tham gia thực hành nghi thức đội đòi hỏi em phải có sổ tay ghi chép hoạt động giáo viên Tổng phụ trách Theo dõi thực hành em cần mạnh dạn trao đổi Những động tác chưa nắm hay thực hành chưa phải hỏi thực hành - Giáo viên Tổng phụ trách đội cần tập chung ý đội viên thực động tác chưa cần cho em tập lại nhiều lần - Các em đội viên phải chuyên cần tham gia đầy đủ buổi sinh hoạt nghi thức đội, hạn chế vắng mặt 3.2 Biện pháp rèn kĩ tìm hiểu nội dung hướng dẫn thực hành nghi thức đội đội viên: Nghi thức phương tiện giáo dục Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, với qui định biểu ngơn ngữ, hình thức tượng trưng, thủ thuật, nghi lễ đội ngũ, nghi thức góp phần mạnh mẽ vào việc xây dựng phương pháp giáo dục toàn diện, mang nét đặc trưng đội Trong bật giáo dục ý thức kĩ luật, tư tác phong tinh thần tập thể đội viên Vì nghi thức đội tiến hành thường xuyên hoạt động rèn luyện đội để tạo thành thói quen, nề nếp tốt đội viên tổ chức Đội Do việc tiến hành giáo dục nghi thức đội đòi hỏi phải mang tính thuyết phục cao, tính nghiêm túc, xác thống Có làm cho nghi thức đội trở thành nhu cầu thực đội viên 3.2.1 - Đối với Giáo viên – Tổng phụ trách: + Giáo viên tổng phụ trách tổ chức triển khai nội dung em ghi chép đọc ghi nhớ lớp + Hướng dẫn cho em tinh thần tự quản, tính kỉ luật, hình thành động cơ, thái độ giúp cho em thích thú việc rèn luyện thân, góp phần xây dựng Đội ngày vững mạnh 3.2.2 - Đối với Đội viên: + Đội viên phải nắm nội dung yêu cầu người đội viên như: Thuộc hát Quốc ca, Đội ca số hát truyền thống; Thắt khăn tháo khăn quàng đỏ; Chào kiểu đội viên thiếu niên tiền phong; cầm cờ, giương cờ, vác cờ, kéo cờ; Hô, đáp hiệu đội, động tác cá nhân di động chỗ, Trống đội + Học sinh đọc biết nội dung Nghi thức đội em phải có sổ học tập hoạt động đội ngày + Cần ghi nhớ học thuộc nội dung quan trọng mà giáo viên Tổng phụ trách hướng dẫn, cụ thể nội dung rõ ràng dễ hiểu để em thực đạt kết tốt lần sinh hoạt đội + Đội viên phải trả lời câu hỏi giáo viên Tổng phụ trách đưa Ví dụ: sau đội viên học nắm vững nội dung thực hành nghi thức Đội em cần trả lời số câu hỏi sau: + Hãy nêu yêu cầu người đội viên ? + Hãy nêu cách chào theo kiểu đội viên ? + Hãy nêu lại hiệu Đội ? + Theo em người đội viên phải có tác phong chuẩn mực ? - Học sinh trả lời: Thuộc, hát Quốc ca, Đội ca số hát truyền thống, sinh hoạt tập thể Đội Thắt khăn, tháo khăn quàng đỏ Chào kiểu đội viên Thiếu niên Tiền phong Thực động tác cầm cờ, giương cờ, vác cờ, kéo cờ Hô, đáp hiệu Đội Thực động tác cá nhân chỗ di động, động tác đội hình, đội ngũ nghi lễ Đội Biết trống Đội - Đội viên đứng tư nghiêm, mắt hướng phía trước, chào tay phải, ngón tay khép kín, giơ lên đầu cách thùy trán khoảng 5cm, bàn tay thẳng với cánh tay tạo với thân người góc khoảng 130o - Khẩu hiệu đội “Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; lý tưởng Bác Hồ vĩ đại sẵn sàng” - Người đội viên phải có tác phong nhanh nhẹn, chuẩn mực tích cực phong trào, gương mẫu 3.3 Bi ện pháp rèn kĩ quan sát, mô tả thực hành nghi thức Đội: 3.3.1 - Đối với giáo viên – Tổng phụ trách + Giáo viên Tổng phụ trách đội cần làm mẫu hướng dẫn thực động tác thực hành nghi thức đội (Ví dụ: Chào kiểu đội viên Đội thiếu niên tiền phong) + Sau cho đội viên quan sát xong giáo viên đặt số câu hỏi động tác vừa hướng dẫn Ví dụ: Chào theo kiểu đội viên động tác thực nào? Đội viên nêu lại động tác chào theo kiểu đội viên cho em thực hành, giáo viên theo dõi uốn nắn sữa sai để em thực động tác chào… + Sau yêu cầu đội viên thực động tác chào (theo cá nhân, phân đội, chi đội) + GV – TPT phải xếp cho em thực hành động tác từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp theo quy trình định; + Sau động tác giáo viên phải tổ chức cho em hình thức giải trí tổ chức trò chơi, kể chuyện, hát, múa… + Trước hết cần lựa chọn đội viên có khiếu huy để bồi dưỡng em Các em đội viên thực hành động tác chào kiểu đội viên Thiếu niên Tiền Phong Các em đội viên thực hành động tác tháo, thắt khăn quàng * Cách thức hướng dẫn huy đội: - Tập lệnh: Khi hô phải rõ dự lệnh động lệnh hô to cho chi đội nghe thấy Chỉ huy kiểm tra hiệu lệnh đội viên chưa thực xong động tác chưa chuyển sang tập động tác khác Chỉ huy muốn 10 giỏi, người huy phải hô đúng, dõng dạc lệnh động lệnh Nghi thức đội VD: Quay phải, quay trái, quay đằng sau: Người huy cần nắm thực tốt như: Khi quay trái, huy hô “bên trái”- quay, đồng thời quan sát xem bạn có thực hành hay khơng để sửa sai uốn nắn Tương tự hô “bên phải” - quay; “đằng sau - quay"; em thực tốt công tác huy Lưu ý: Trước huy hô phải làm số động tác như: xác định vị trí đứng người huy, tác phong người huy, địa điểm tập chi đội… 3.3.2 - Đối với Đội viên: + Đội viên cần quan sát kĩ thực thao tác mà giáo viên Tổng phụ trách hướng dẫn Hiệu đề tài Được quan tâm ngành đoàn thể, Ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện cho hoạt động tốt phương pháp thực hành nghi thức đội Liên đội, có kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, từ giúp cho em đội viên thực tốt hoàn thành tốt vai trò lớp Liên đội Sau áp dụng phương pháp yêu cầu thực hành sinh hoạt nghi thức đội đem lại hiệu chuyến biến cao hẳn so với chưa áp dụng yêu cầu phương pháp, cụ thể Đối với đội viên học tập thực hành nghi thức đội, đội viên có thái độ đắn, nghiêm túc biết kiên trì học tập, trang phục cá nhân, đầu tóc, quần áo, tác phong có nhiều thay đổi, gọn gàng, nhanh nhẹn Đặc biệt nâng cao hiểu biết em công tác đội thu hút em tham gia luyện tập nghi thức đội nhiệt tình Thường xun tổ chức hoạt động ngồi lên lớp như: thăm di tích, chứng tích địa phương, giáo dục kỹ sống, hướng dẫn đội viên cách tiết kiệm lượng, hát, múa tập thể, trò chơi dân gian, thường xuyên sinh hoạt tập thể để đánh giá rút kinh nghiệm, tổ chức thi “Thi viết chữ đẹp” , hội vui học tập, thi làm thiệp nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11… Thông qua hoạt động kiểm tra, công nhận chuyên hiệu chương trình rèn luyện đội viên chương trình dự bị đội viên, qua lựa chọn đội viên tiêu biểu, xuất sắc để khen thưởng, động viên * Từ biện pháp thực hành nêu năm học 2015 – 2016, Công tác đội đạt kết sau: - Tỷ lệ học sinh tuổi đội kết nạp vào đội 100% - Đội viên thành thạo thực hành nghi thức đội đạt 97% vượt 5% so với năm học trước - Số lượng huy đội thành thạo thực hành nghi thức đội 30 em vượt 12 em so với năm học trước - Đội viên nắm vững yêu cầu nghi thức đội đạt 99% vượt 15% so với năm học trước 11 - Xếp loại đội viên: */ Trước thực Sáng kiến kinh nghiệm: Giỏi Khá Tổng số đội viên SL % SL % 135 20 14,8% 45 33,3% Trung bình SL % 70 51,9% */ Sau áp dụng sáng kiến kinh nghiệm: Giỏi Khá Tổng số đội viên SL % SL % 135 35 25,9% 61 45,2% Trung bình SL % 39 28,9% PHẦN III: KẾT LUẬN Đúc kết nội dung trình bày: Sáng kiến kinh nghiệm nêu lên : Hiện trạng; Nguyên nhân ; Giải pháp thay ; xác định đề tài; Vấn đề nghiên cứu; Thiết kế; Đo lường, thu thập liệu; Phân tích liệu nêu lên kết thu đề tài sáng kiến Đề biện pháp triển khai: Bản thân giáo viên Tổng phụ trách đội trước hết phải thực người cán mẫu mực, người tổ chức hợp lí, người thay Hiệu trưởng quản lý toàn học sinh trường, hiểu tâm sinh lý, mong muốn lứa tuổi, khó khăn gia đình học sinh, điều kiện địa phương Tổng phụ trách phải thực cầu nối với tổ chức nhà trường, người xử lý kịp thời thông tin với tư cách nhà sư phạm mẫu mực Sử dụng linh hoạt mềm dẻo phương pháp hướng dẫn tập luyện nghi thức Đội Vận động phối hợp chặt chẽ lực lượng, đặc biệt phối hợp với nhà trường Giáo viên phụ trách Chi đội Tổ chức hội thi, tổ chức kiểm tra, đánh giá, khen thưởng động viên khuyến khích kịp thời Hoạt động Đội có vị trí quan trọng nhà trường, góp phần tích cực việc giáo dục nhân cách, đạo đức cho học sinh, tạo hứng thú học tập cho em đến trường Có thể khẳng định rằng, hoạt động Đội lực lượng giáo dục khơng thể thiếu ngồi nhà trường giúp cho 12 đội viên ln có chủ động, tự giác nhắc nhở em trình học tập sinh hoạt Vì muốn xây dựng Liên đội mạnh, trước hết việc thực hành nghi thức đội lựa chọn cán huy đội biện pháp quan trọng để giáo dục, rèn luyện đội viên hồn thành tốt vai trò nhiệm vụ xứng đáng ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, người đội viên tốt, gương mẫu… Nêu kiến nghị, đề xuất (nếu có): Nhà trường liên đội cần trồng thêm nhiều bóng mát có kế hoạch chăm sóc tích cực để tạo điều kiện không gian thuận lợi cho việc thực hành Nghi thức Đội Hướng phát triển đề tài: Trong trình nghiên cứu tiếp thu sáng kiến kinh nghiệm khơng tránh khỏi thiếu sót, mong đóng góp cấp quản lý giáo dục hội đồng khoa học cấp sáng kiến hồn thiện Tơi hy vọng kinh nghiệm nhỏ góp phần tháo gỡ vướng mắc cho giáo viên Tổng phụ trách đội việc tổ chức hoạt động Đội nhà trường góp phần thúc đẩy phong trào hoạt động đội ngày vững mạnh Đồng thời, sáng kiến kinh nghiệm áp dụng thực tế sở đội trường Tiểu học Vạn Phước năm học để tìm sai sót vướng mắc khác tìm nhiều biện pháp thiết thực 13 ... nâng cao chất lượng nghi thức Đội nhà trường cần thiết Các em có biết đam mê sinh hoạt nghi thức em thích cơng tác Đội chất lượng Nghi thức Đội nâng cao Vì tơi chọn đề tài Nâng cao chất lượng nghi. .. trường Tiểu học, thấy để hoạt động Đội nhà trường nâng cao vai trò nghi thức Đội l Vì phải nâng cao chất lượng nghi thức Đội nhà trường nói chung , bậc Tiểu học nói riêng Bởi nghi thức Đội quy định... lượng nghi thức Đội trường Tiểu học Vì vậy, nhiệm vụ người thực sáng kiến đưa yêu cầu, phương pháp cho người dạy người học Nghi thức Đội để nâng cao chất lượng nghi thức Đội Nhiệm vụ phương pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn Biện pháp nâng cao chất lượng nghi thức đội trong trường học, skkn Biện pháp nâng cao chất lượng nghi thức đội trong trường học, PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay