TÀI LIỆU THAM KHẢO TỔNG hợp NHỮNG vấn đề về CHỦ NGHĨA xã hội QUA các tác PHẨM KINH điển của c mác, PH ĂNG GHEN và v i lên NIN

151 19 0
  • Loading ...
1/151 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 21:06

Cuộc cách mạng công nghiệp ở nước Anh đang bước vào giai đoạn phát triển cuối cùng, những mâu thuẫn của xã hội đã bộc lộ, cách mạng công nghiệp đã làm cho giai cấp vô sản và tư sản ra đời. Khủng hoảng kinh tế theo chu kỳ và thất nghiệp đã xảy ra. Trong xã hội mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản đã hình thành và ngày càng phát triển gay gắt. Cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống giai cấp tư sản đã nổ ra dưới nhiều hình thức khác nhau từ thấp đến cao. Phong trào Hiến chương thời kỳ này đã chuyển sang giai đoạn thứ hai (18421845). 3 VẤN ĐỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC TRONG MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA C.MÁC VÀ PH.ĂNGGHEN Tác phẩm TÌNH CẢNH CỦA GIAI CẤP LAO ĐỘNG Ở ANH I HOÀN CẢNH RA ĐỜI, BỐ CỤC VÀ TƯ TƯỞNG CƠ BẢN CỦA TÁC PHẨM Hoàn cảnh đời tác phẩm Cuộc cách mạng công nghiệp nước Anh bước vào giai đoạn phát triển cuối cùng, mâu thuẫn xã hội bộc lộ, cách mạng công nghiệp làm cho giai cấp vô sản tư sản đời Khủng hoảng kinh tế theo chu kỳ thất nghiệp xảy Trong xã hội mâu thuẫn giai cấp tư sản giai cấp vơ sản hình thành ngày phát triển gay gắt Cuộc đấu tranh giai cấp vô sản chống giai cấp tư sản nổ nhiều hình thức khác từ thấp đến cao Phong trào Hiến chương thời kỳ chuyển sang giai đoạn thứ hai (1842-1845) Trải qua đấu tranh, giai cấp công nhân tập dượt, thử thách, giai cấp cơng nhân tham gia cách tích cực lôi kéo đông đảo quần chúng lao động tham gia Đó hình thức đấu tranh tồn giai cấp công nhân Anh chống lại giai cấp tư sản Phong trào đấu tranh xuất tổ chức - Đồng minh người dân chủ anh em, Ph.Ăngghen gọi tổ chức trị - tổ chức người tiên tiến giai cấp công nhân thể tinh thần quốc tế vô sản cao Đặc điểm phong trào cơng nhân Anh lúc chịu ảnh hưởng chủ nghĩa xã hội không tưởng, tư tưởng Ơoen người nước Anh Đó tư tưởng bình quân chủ trương đấu tranh đường nghị trường, nên không tránh khỏi hạn chế chưa nâng cao ý thức trị quần chúng, nặng đấu tranh kinh tế, dân sinh chưa tới xố bỏ chế độ cũ Ph.Ăng ghen viết tác phẩm “Tình cảnh giai cấp lao động Anh” Bácmên từ tháng năm 1844 đến tháng năm 1845 Cuốn sách xuất lần đầu tiếng Đức Lai-pxichs năm 1845 Bản in lần thứ hai tiếng C.Mác Ph.Ăngghen, Tồn tập, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr.317-698 Đức mắt năm 1892 Bố cục tư tưởng tác phẩm a Bố cục tác phẩm Tác phẩm gồm lời tựa, lời mở đầu 10 phần sau: Lời tựa, Ph.Ăngghen giới thiệu xuất xứ tác phẩm Tình cảnh giai cấp lao động Anh Lời mở đầu, Ph.Ăngghen trình bày phát triển công nghiệp Anh Giai cấp vô sản công nghiệp, Ph.Ăngghen trình bày phận khác giai cấp vơ sản theo trình tự phát sinh chúng Những thành phố lớn, Ph.Ăngghen trình bày phát triển thành phố lớn ảnh hưởng đến người lao động, giai cấp vơ sản Cạnh tranh, Ph.Ăngghen phân tích cạnh tranh nguyên nhân đời giai cấp vô sản Sự nhập cư người Ai - rơ – len, Ph.Ăngghen trình bày nguyên nhân hậu nhập cư Kết luận, Ph.Ăngghen rút kết luận từ kiện điều kiện sinh sống giai cấp công nhân thành phố Anh Những ngành lao động khác, Ph.Ăngghen khảo sát chế độ công xưởng thâm nhập ngành lao động khác số ngành ấy, ngành có đặc điểm Phong trào cơng nhân, Ph.Ăngghen trình bày hình thức đấu tranh giai cấp vô sản Giai cấp vô sản công nghiệp mỏ, Ph.Ăngghen thống kê giai cấp công nhân mỏ tình cảnh cơng nhân mỏ Giai cấp vơ sản nơng nghiệp, Ph.Ăngghen trình bày tình cảnh giai cấp vơ sản nông nghiệp Thái độ giai cấp tư sản giai cấp vô sản, Ph.Ăngghen phản ánh truỵ lạc, thối nát giai cấp tư sản, bóc lột giai cấp tư sản giai cấp vô sản b Tư tưởng tác phẩm Sự đời phát triển cách mạng cơng nghiệp hậu nó; hình thành giai cấp công nhân Anh; khẳng định thắng lợi cách mạng vô sản sụp đổ chủ nghĩa tư tất yếu II VẤN ĐỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC TRONG TÁC PHẨM Sự đời giai cấp vô sản Khi chưa dùng máy móc hoạt động sản xuất sống người lao động Anh tầm thường ấm cúng Công ăn việc làm người công nhân bình ổn Về tinh thần họ thoải mái, có nghỉ ngơi tham gia hoạt động vui chơi giải trí Nhưng sống họ tách rời thành thị, người già không bước chân lên thành phố Trật tự xã hội nghiêm ngặt, tệ nạn xã hội Về văn hoá người lao động thấp, người biết đọc, biết viết, họ nhà thờ Giáo dục gia đình, phục tùng cha mẹ quan hệ cha mẹ - theo kiểu gia trưởng Thanh niên nam nữ sống với bạn bè hồn nhiên, mơ mộng xây dựng gia đình Họ khơng làm trị, khơng hoạt động âm mưu Nhưng mặt tinh thần họ sống lợi ích nhỏ mọn thân, khung cửi, mảnh vườn cỏn khơng biết đền phong trào mạnh mẽ lơi tồn thể lồi người bên ngồi xóm làng họ Quá trình hình thành phát triển cách mạng công nghiệp Anh số nước châu Âu tạo lực lượng sản xuất lớn Cơ cấu ngành nghề có phát triển, máy nước cải tiến áp dụng ngày nhiều vào sản xuất, từ thúc đẩy ngành khác phát triển cơng nghiệp bơng, dệt kim bít tất, nghề làm đăng ten, nghề làm len, khai khoáng, làm đồ dùng kim loại ngành thương mại Sự phát triển công nghiệp làm cho cấu giai cấp thay đổi phức tạp hơn, dân cư tập trung, công nhân vào làm việc nhiều ngành nghề khác nhau, số lượng ngày tăng Ph.Ăngghen viết: “Chúng ta thấy việc sử dụng máy móc dẫn đến đời giai cấp vô sản Cơng nghiệp mở mang nhanh chóng đòi hỏi phải có bàn tay công nhân; tiền lương tăng lên đám lao động từ khu nơng nghiệp kéo thành thị Dân số tăng lên nhanh chóng lạ thường, hầu hết số dân tăng thuộc giai cấp cơng nhân”1 Cùng với phát triển cách mạng công nghiệp, giai cấp tiểu tư sản ngày đơng ln có biến đổi Họ người sản xuất nhỏ bị phá sản có xu hướng phân tách thành giai cấp khác xã hội Một phận nhỏ trở thành tư sản; phận đông đảo trở Sđd, tr.348-349 thành bần cùng, số bị phá sản rơi xuống nhóm người vơ sản Tính tất yếu cách mạng vơ sản hình thức đấu tranh giai cấp vơ sản Anh Do hình thành từ người khơng có tư liệu sản xuất, để sống họ phải bán sức lao động cho nhà tư bản, nên điều kiện sinh hoạt công nhân Anh thiếu thốn, cực mà nguyên nhân chủ yếu chế độ tư hữu tư sinh Ph.Ăngghen viết: “Không quan tâm đến anh ta; bị xơ đẩy vào dòng xốy dồn dập ấy, phải biết cách tìm lấy đường mà Nếu may mắn có việc làm, nghĩa giai cấp tư sản ban cho đặc ân dùng để làm giàu, có đồng lương vừa sốt đủ để giữ cho phần hồn khỏi lìa thân xác; khơng kiếm việc làm, anh ăn cắp, không sợ cảnh sát, chết đói, cảnh sát muốn làm để chết cách im lặng, không làm phiền đến giai cấp tư sản”1 Nơi giai cấp công nhân, họ sống tập trung ổ dân nghèo Mỗi thành phố lớn có nhiều khu nhà ổ chuột nơi giai cấp lao động sống chen chúc Các khu nhà ổ chuột tất thành phố Anh giống hệt nhau; nhà tồi tàn nhà tồi tàn, thường dãy nhà gạch hai tầng, hầu hết xếp đặt lộn xộn, phần lớn có nhà hầm để Những nhà nhỏ có ba bốn phòng bếp xây dựng khắp đất Anh Đường phố thường không lát nên thường bẩn thỉu, có nhiều ổ gà, đầy rác rưởi xác sinh vật, khơng có cống rãnh nước, ngược lại, thường xuyên có nhiều vũng nước thối; khơng khí khó lưu thơng, dây phơi quần áo chằng chịt với quần áo rách nát Ph.Ăngghen viết: “Các khu nhà ổ chuột, họ sống lẫn lộn với kẻ cắp, bọn lang thang.… Không họ bị kẻ bóc lột tìm cách để vơ vét thêm Các quán trọ người ta nhồi nhét vào người già, trẻ, trai, gái, khoẻ hay ốm” 2; nhiều người khơng có tiền th nhà, chỗ nằm chỗ ngủ: lối đi, gầm cầu, xó xỉnh mà cảnh sát chủ nhà không xua đuổi Sđd, tr.360-361 Sđd, tr.369-370 Về mặc, đa số công nhân ăn mặc tồi tệ, nơi có khí hậu ẩm ướt lạnh nước Anh, người cơng nhân khơng có quyền chủ động điều đó, thân cơng nhân dệt làm len dạ, vải, khơng có sợi len để treo Quần áo họ mớ rẻ rách nhiều khơng chỗ để vá, phần lớn cơng nhân chân khơng, khơng có giày, dép Về ăn, lại cực bị lừa gạt, bớt xén ngày khổ cực Nguyên nhân tình trạng chế độ tư hữu tư chủ nghĩa sinh ra; bên cạnh quy luật cạnh tranh tư chủ nghĩa Anh lúc biểu đầy đủ Khủng khoảng kinh tế ln nguy đe doạ thân chế độ tư bản, làm cho công ăn, việc làm công nhân ngày khó khăn; thất nghiệp nguyên nhân trực tiếp đời sống khốn người công nhân Ph.Ăngghen khẳng định: “Do cạnh tranh công nhân với làm cho suất lao động người đạt tới mức cao nhất, phân công, sử dụng máy móc lợi dụng lực lượng thiên nhiên, tất làm cho nhiều cơng nhân khơng có việc làm Những người thất nghiệp khỏi thị trường; họ mua được; số hàng hố trước họ cần mua không cần nữa; đến lượt cơng nhân trước chế tạo hàng hố trở thành thất nghiệp”1 Đời sống vô khổ cực làm cho mâu thuẫn giai cấp vô sản với giai cấp tư sản ngày sâu sắc Sự đối lập lợi ích, tất yếu phải giải đấu tranh giai cấp công nhân thông qua cách mạng vô sản giai cấp công nhân tiến hành Đây đường đắn để cơng nhân khỏi áp bóc lột giai cấp tư sản Cuộc cách mạng phải tiến hành cách mạng bạo lực, điều hồn tồn khác hẳn với chủ nghĩa xã hội không tưởng Ph.Ăngghen rõ phân hoá giai cấp ngày gay gắt, tinh thần phản kháng ngày ăn sâu vào lòng người cơng nhân, căm phẫn tăng, xung đột cá biệt kiểu du kích mở rộng thành chiến đấu lớn tin tưởng thắng lợi cách mạng vô sản tất yếu Ph.Ăngghen viết: “Những người Sđd, tr.429 chịu đựng đau khổ để bẻ gãy phản kháng tên tư sản độc nhất, người bẻ gãy lực lượng tồn giai cấp tư sản” Ph.Ăngghen khẳng định: “Cách mạng khơng thể tránh khỏi, muốn tìm lối hồ bình tình hình hình thành muộn”2 Sự phản kháng giai cấp vô sản giai cấp tư sản nổ trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phát triển từ thấp đến cao, là: - Hình thức phạm tội – hình thức xuất sớm nhất, thơ sơ hiệu Nguyên nhân tình trạng khổ cực người lao động, chủ tư lại sướng Công nhân phải sống nghèo khổ, bần mà lại thấy đời sống kẻ khác mình; khơng hiểu người lao động cho xã hội nhiều bọn nhà giàu ăn không ngồi rồi, mà lại phải chịu thiếu thốn Phải quẫn bách lại thắng lòng tơn trọng quyền sở hữu cổ truyền anh ta, ăn cắp Cùng với phát triển công nghiệp, vụ phạm tội ngày tăng lên, số người bị bắt hàng năm tăng lên theo tỉ lệ đặn với số kiện chế tạo - Đập phá máy móc: hình thức đấu tranh tự phát người cơng nhân chưa có tổ chức Họ cho máy móc nguyên nhân làm cho đời sống họ trở nên khó khăn, khổ cực - Tổ chức cơng đồn để bãi cơng: bước phát triển lớn trình đấu tranh giai cấp công nhân Giai cấp công nhân có tổ chức mình, tập hợp lực lượng tạo tính thống đội ngũ, khắc phục biểu chia rẽ bè phái, đấu tranh mục tiêu trước mắt Bãi cơng hình thức có hiệu hình thức đấu tranh từ trước đến công nhân Anh Từ đấu tranh bãi công trường học thực tiễn rèn luyện giai cấp cơng nhân để đến hình thức đấu tranh cao hơn, rèn luyện tổ chức tập hợp lực lượng để đấu tranh chống giai cấp tư sản Kết hợp phong trào công nhân với chủ nghĩa xã hội Nghiên cứu phong trào công nhân Ph.Ăngghen rõ: “bản chất Sđd, tr.608 Sđd, tr.696-697 phong trào Hiến chương tượng có tính chất xã hội” Thực trở thành phong trào độc lập Từ thực tiễn Ph.Ăngghen rút phải gắn liền phong trào công nhân với lý luận chủ nghĩa xã hội Chủ nghĩa xã hội phải trở thành mục tiêu đấu tranh trị giai cấp công nhân mơ tưởng hão huyền Tính thống phong trào cơng nhân với lý luận chủ nghĩa xã hội nhu cầu khách quan đảm bảo cho phong trào thắng lợi Ph.Ăngghen khẳng định: “Chỉ thực điểm giai cấp cơng nhân thực trở thành chủ nhân nước Anh” Quá trình hình thành phát triển phong trào công nhân Anh, đấu tranh trị với thắng lợi tạm thời, ngắn ngủi thất bại cần phải tiếp nhận lý luận chủ nghĩa xã hội Về điểm Ph.Ăngghen nói rằng: phong trào Hiến chương tiến dần đến chủ nghĩa xã hội Tuy nhiên, lịch sử nước Anh năm 40 kỷ XIX tư tưởng xã hội chủ nghĩa tách rời phong trào Hiến chương Ph.Ăngghen rõ tính chất khơng tưởng, hạn chế lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa Anh mà tiêu biểu Ôoen thực chưa phù hợp với mục tiêu phong trào cơng nhân Ph.Ăngghen phân tích: “Trong bối cảnh nước Anh chủ nghĩa xã hội, hình thức nó, khơng thể thành tài sản chung giai cấp cơng nhân; muốn phải hạ thấp trình độ tạm thời trở với quan điểm phái Hiến chương”3 Trong giai cấp tư sản có trường học nhằm tun truyền lơi kéo cơng nhân phía họ Cơng nhân khơng quan tâm đến điều đó, họ đến phòng đọc sách vơ sản thảo luận, họ muốn tiếp nhận chủ nghĩa xã hội Những đồn viên cơng đồn tự bỏ tiền để lập trường học, phòng đọc với mục đích nâng cao tri thức cho công nhân Ở trẻ tiếp thu giáo dục t vơ sản, khỏi ảnh hưởng tư sản, phòng đọc sách báo có, có sách báo vô sản Giai cấp vô sản đoạn tuyệt dần ảnh hưởng giai cấp tư sản Họ dịch sách nhà vật Pháp để truyền bá cho giai cấp vô sản Từ đây, phong trào công nhân phải gắn liền với lý luận chủ nghĩa xã hội trở thành nhu cầu cấp thiết, yếu tố thiếu để làm cho phong trào công 11 Sđd, tr.650 Sđd, tr.624 Sđd, tr.628 10 nhân phát triển thực tự giác Trong điều kiện vậy, lý luận thâm nhập vào phong trào công nhân giúp cho công nhân có hành động tự giác, cách mạng định diễn Ph.Ăngghen nhận định: “Giai cấp vô sản tiếp thu tư tưởng xã hội chủ nghĩa chủ nghĩa cộng sản cách mạng đổ máu, báo thù tàn khốc”1 Lý luận chủ nghĩa xã hội gắn liền với phong trào công nhân điều kiện quy định mục tiêu, tính chất, phương pháp đấu tranh giai cấp công nhân cách mạng vô sản diễn tương lai gần III Ý NGHĨA CỦA TÁC PHẨM Thông qua tác phẩm cho hiểu chất giai cấp tư sản Anh nói riêng giai cấp tư sản giới nói chung, hiểu đời sống khốn giai cấp công nhân chế độ tư lúc Tác phẩm mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc góp phần thức tỉnh ý thức đấu tranh công nhân Anh giai cấp cơng nhân tồn giới Tác phẩm cho ta thấy chủ nghĩa xã hội thứ lý thuyết tách rời phong trào công nhân, mà ln xuất phát từ phong trào, thơng qua phong trào cơng nhân mảnh đất thực để hình thành nên chủ nghĩa Mác Nghiên cứu tác phẩm “Tình cảnh giai cấp lao động Anh” sở để nhận thức đời sống giai cấp công nhân nước tư nay, có cải thiện đời sống điều kiện làm việc, song kết q trình đấu tranh thân giai cấp công nhân giành được, trước mắt họ, nguy công nghiệp đại tạo còn: cạnh tranh người công nhân, thất nghiệp, việc làm thực tế chưa giải cách triệt để, cần phải tiếp tục đấu tranh làm cách mạng để xố bỏ hồn tồn chế độ tư hữu tư chủ nghĩa Tác phẩm TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ∗ Sđd, tr 697  C.Mác Ph.Ăngghen, Tồn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, H, 2002, tr.591 – 646 11 I HOÀN CẢNH RA ĐỜI, BỐ CỤC VÀ TƯ TƯỞNG CƠ BẢN CỦA TÁC PHẨM Hoàn cảnh đời tác phẩm a Điều kiện kinh tế - xã hội tư tưởng Đầu kỷ XIX, cách mạng công nghiệp hoàn thành Anh số nước châu Âu Phương thức sản xuất tư chủ nghĩa phát triển mạnh làm mâu thuẫn lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất xã hội tư ngày gay gắt Cùng với phát triển đại công nghiệp, cấp vô sản đại đời sớm bước lên vũ đài đấu tranh chống lại giai cấp tư sản Tiêu biểu đấu tranh công nhân dệt thành phố Ly-ông (Pháp) năm 1831-1834; dậy công nhân dệt vùng Xilêdi (Đức) năm 1844 phong trào Hiến chương diễn nước Anh kéo dài 10 năm (1835 - 1848) với hiệu đòi “Cải cách chế độ bầu cử” Tuy đấu tranh thất bại, ý thức trị giai cấp cơng nhân bắt đầu hình thành đấu tranh xố bỏ chế độ tư hữu tư để xây dựng xã hội Trong năm đầu kỷ XIX, khoa học tự nhiên có phát triển mạnh, nhiều phát minh có tính vạch thời đại xuất cung cấp tri thức cho nhân loại nhận thức cải tạo giới như: Định luật bảo tồn chuyển hố lượng Mayer; thuyết tế bào Slâyđen Svan thuyết tiến hoá Đác Uyn Những thành tựu mở cho nhân loại nhận thức giới tự nhiên; đồng thời giúp cho C.Mác Ph.Ăngghen có tư đắn q trình nhận thức hoạt động thực tiễn sau Về tư tưởng lý luận thời kỳ có phát triển rực rỡ, tiêu biểu chủ nghĩa vật Phoi-ơ-bắc phép biện chứng Hêghen Các trào lưu chủ nghĩa xã hội không tưởng chủ nghĩa xã hội không tưởng phê phán phát triển đến đỉnh cao Pháp Tuy nhiên, trào lưu chủ nghĩa xã hội khơng tưởng có hạn chế khơng giải thích chất chế độ xã hội đương thời; chưa vạch quy luật vận động phát triển xã hội, từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội; chưa nhận thấy vai trò, sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Những hạn chế không đáp ứng yêu cầu đấu tranh giai cấp cơng nhân, chí kìm hãm phát 12 triển phong trào Như vậy, thực tiễn phong trào cơng nhân thời kỳ đòi hỏi cấp bách phải có lý luận tiền phong soi đường b Hoạt động C.Mác Ph.Ăngghen dẫn đến đời tác phẩm Sự đời tác phẩm “Tuyên ngôn đảng cộng sản” gắn liền với hoạt động lý luận thực tiễn của C.Mác Ph.Ăngghen vào năm 40 kỷ XIX, trực tiếp việc cải tổ tổ chức“Đồng minh người nghĩa” thành “Đồng minh người cộng sản” Ở châu Âu vào thời kỳ xuất nhiều tổ chức giai cấp công nhân tổ chức C.Mác Ph.Ăngghen quan tâm nhiều “Liên đoàn người nghĩa” thành lập năm 1836 Pari Đây tổ chức mang tính quốc tế bao gồm đại diện tiên tiến giai cấp công nhân nhiều quốc gia sống lưu vong nước Pháp Sau đời tổ chức “Liên đoàn người nghĩa” ln chịu nhiều ảnh hưởng tư tưởng chủ nghĩa xã hội không tưởng Vaitơlinh Do có hoạt động vượt khỏi khn khổ pháp luật, nên năm 1839 tổ chức bị trục xuất khỏi nước Pháp phải chuyển trụ sở sang nước Anh để tiếp tục hoạt động kết nạp thêm nhiều đại biểu công nhân nước khác Bằng thiên tài trí tuệ hoạt động thực tiễn tích cực phong trào cơng nhân, uy tín C.Mác Ph.Ăngghen nhanh chóng lan rộng có ảnh hưởng lớn đến phong trào cơng nhân Vì vậy, đầu năm 1847 tổ chức “Đồng minh người nghĩa” cử đại diện Giơdép Mơn đến gặp mời C.Mác Ph.Ăngghen tham gia Hai ông đồng ý tham gia vào tổ chức với điều kiện tổ chức cần phải cải tổ Vào tháng 6/1847, tổ chức “Đồng minh người nghĩa” tổ chức Đại hội I Luân Đôn Việc cải tổ C.Mác Ph.Ăngghen tiến hành với nội dung: Đổi tên tổ chức từ “Đồng minh người nghĩa” thành “Đồng minh người cộng sản”; đổi hiệu chiến lược tổ chức từ “mọi người anh em” thành “vô sản tất nước liên hiệp lại”; thành lập quan báo chí dự thảo điều lệ Đại hội Sự thành công C.Mác Ph.Ăngghen việc cải tổ tổ chức “Đồng minh người nghĩa” thành “Đồng minh người cộng sản” đánh dấu đời Đảng giai cấp vơ sản mở đầu cho q trình 139 Sự giác ngộ lòng trung thành với cách mạng, tinh thần kiên cường, tính hy sinh chí khí dũng cảm đội tiên phong Đội tiên phong biết liên hệ, gần gũi, hồ với quần chúng rộng rãi Đội tiên phong có lãnh đạo trị, có chiến lược sách lược đắn quần chúng tin tưởng vào đắn Thiếu điều kiện khơng thể thực kỷ luật Đảng ý đồ thiết lập kỷ luật Đảng câu nói sng mà thơi c Tự phê bình phê bình V.I.Lênin coi tự phê bình phê bình tiêu chuẩn quan trọng để xem xét Đảng Chỉ có Đảng mácxít chân - Đảng cách mạng thật có thái độ đắn sai lầm Trong trình lãnh đạo, Đảng có khuyết điểm bình thường, điều quan trọng có thái độ đắn sai lầm hay khơng, điều quan trọng V.I.Lênin đòi hỏi rằng, trước sai lầm mình, Đảng phải cơng khai thừa nhận sai lầm, phân tích hoàn cảnh đẻ sai lầm, nghiên cứu biện pháp để sửa chữa sai lầm Đó thái độ nghiêm túc Đảng Chỉ có Đảng nghiêm túc thực Đảng mácxít chân Những người cộng sản “tả khuynh” khơng có thái độ đó, khơng nghiêm túc trước sai lầm họ khơng phải Đảng giai cấp, Đảng quần chúng, nhóm nhỏ mang tính bè phái Đối với người đảng viên cộng sản, V.I.Lênin đòi hỏi rằng, trước sai lầm mình, người đảng viên phải thực tốt tự phê bình Rằng, người thơng minh khơng phải người không phạm sai lầm, người phạm sai lầm, mà không nặng lắm, biết sửa chữa cách dễ dàng nhanh chóng người người thơng minh Đối với Đảng đảng viên, khơng có thái độ đắn khuyết điểm đến khuyết điểm lớn mà thơi V.I.Lênin khẳng định điều đó: “cứ giữ sai lầm, sâu thêm để bào chữa cho nó, “đưa đến chỗ cùng” từ sai lầm nhỏ, người ta ln ln làm cho thành sai lầm lớn ghê gớm”1 d Vấn đề phát triển Đảng V.I.Lênin coi phát triển Đảng công tác quan trọng Sđd, tr.33 140 nhằm xây dựng củng cố Đảng Song, phát triển Đảng phải đảm bảo không bọn hội bọn phản cách mạng tìm cách chui vào Đảng Trong chiến đấu sống chết, bọn hội chủ nghĩa không theo người cộng sản mà vào Đảng Nhưng điều kiện Đảng cầm quyền, đảng viên có tổ chức, có quyền hấp dẫn bọn hội chủ nghĩa, đó, chui vào Đảng tổ chức Đảng sơ hở công tác tổ chức Theo quan điểm V.I.Lênin, phát triển Đảng điều kiện Đảng cầm quyền phải chặt chẽ tiêu chuẩn để ngăn ngừa phần tử hội bọn phản cách mạng tìm cách chui vào Đảng để phá hoại Sau Cách mạng Tháng Mười thành công, V.I.Lênin kêu gọi công nhân, nông dân, người lao động thật tin theo chủ nghĩa cộng sản vào Đảng Và Đảng mở rộng lúc nội chiến gay go liệt nhất, lúc tình hình khó khăn Trong khó khăn thử thách phân biệt người cách mạng thực với kẻ hội chủ nghĩa, khó khăn thử thách thước đo giác ngộ lòng trung thành người cách mạng e Đấu tranh chống chủ nghĩa hội quy luật phát triển Đảng V.I.Lênin lý giải chứng minh tính quy luật đấu tranh thực tiễn Đảng Bơnsêvích Nga đấu tranh triệt để khơng điều hồ chống hai phía chủ nghĩa hội “hữu khuynh” chủ nghĩa giáo điều “tả khuynh” Đảng Bơnsêvích trưởng thành, củng cố, luyện đấu tranh Đây khơng phải tượng riêng Nga mà quy luật phát triển Đảng Cộng sản Chủ nghĩa hội kẻ thù chung phong trào cộng sản quốc tế kẻ thù Đảng Cộng sản Mặt khác, nội Đảng không tránh khỏi bị ảnh hưởng trào lưu tư tưởng phi vô sản Sự ảnh hưởng biểu màu sắc “hữu”, “tả” không đấu tranh chống hai khuynh hướng Đảng khơng thể trở thành lực lượng lãnh đạo giai cấp công nhân trì lãnh đạo tập trung thống Đảng Không đấu tranh chống chủ nghĩa hội Đảng khơng thể tồn phát triển Trong tác phẩm này, V.I.Lênin chống chủ nghĩa hội hai phía chủ yếu đấu tranh chống chủ nghĩa hội “tả khuynh” Công lao to lớn V.I.Lênin phong trào cộng sản quốc tế phát chủ 141 nghĩa hội “tả khuynh” Đảng Cộng sản trẻ tuổi từ hình thành Năm 1920, V.I.Lênin xem bệnh “tả khuynh” bệnh ấu trĩ Đảng Cộng sản trẻ tuổi, sau, V.I.Lênin nhìn nhận bệnh trào lưu hình thành rõ ràng nguy hiểm phong trào cộng sản quốc tế III Ý NGHĨA CỦA TÁC PHẨM Tác phẩm đời đáp ứng đòi hỏi cấp bách phong trào cộng sản quốc tế đương thời, giải đáp thắc mắc uốn nắn lệch lạc phong trào Kể từ sau xuất bản, tác phẩm trở thành sách gối đầu giường người cộng sản tất nước giới Thông qua nội dung sách, giúp cho người cộng sản biết đấu tranh cách đắn, triệt để nhằm chống lại tất biểu chủ nghĩa bè phái trị, chủ nghĩa giáo điều sai lầm khác Tác phẩm đóng vai trò to lớn việc xác định nhiệm vụ soạn thảo đường lối trị Đảng Cộng sản; luận điểm kết luận quan trọng tác phẩm lấy làm sở cho nghị Đại hội quốc tế cộng sản (tháng 8/1920) Đặc biệt là, luận điểm chun vơ sản, vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản cách mạng vô sản khoa học giúp cho Đảng Cộng sản đề Cương lĩnh, đường lối cách mạng đắn để đưa cách mạng nước đến thắng lợi Ngày nay, tình hình giới có nhiều thay đổi, nội dung tác phẩm ngun giá trị, kim nam dẫn đường, cổ vũ giúp cho Đảng Cộng sản ln có đường lối chiến lược, sách lược đắn đấu tranh chống chủ nghĩa hội, chủ nghĩa xét lại, bảo vệ đắn sáng lý luận chủ nghĩa Mác- Lênin, góp phần tích cực vào việc bảo vệ, củng cố phát triển phong trào cộng sản cơng nhân quốc tế, hồ bình, độc lập dân tộc, dân chủ chủ nghĩa xã hội Kể từ đời nay, Đảng ta luôn đấu tranh bảo vệ, phát triển vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác- Lênin vào thực tiễn mạng Việt Nam, đưa cách mạng Việt Nam từ thắng lợi đến thắng lợi khác Hiện nay, công đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại 142 hoá đất nước, lý luận chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh luận điểm V.I.Lênin tác phẩm đã, sở quan trọng để Đảng ta hoạch định đường lối chiến lược, sách lược cách đắn, sáng tạo góp phần tồn dân, tồn qn xây dựng thành cơng chủ nghĩa xã hội bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Những nguyên lý tác phẩm làm sở việc xác định nội dung công tác xây dựng Đảng Đảng ta coi trọng ba mặt xây dựng Đảng: xây dựng Đảng trị, tư tưởng tổ chức Nội dung mang tính kỷ luật cơng tác xây dựng Đảng Đảng ta khẳng định xây dựng Đảng trị có ý nghĩa quan trọng hàng đầu Xây dựng Đảng trị xây dựng cương lĩnh, đường lối, chiến lược, sách lược cách mạng đắn Để đáp ứng đòi hỏi cơng xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng ta đề Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Với trí tuệ toàn Đảng, cương lĩnh bảo đảm cho nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa đến thắng lợi hoàn toàn Những quan điểm, tư tưởng V.I.Lênin tự phê bình, phát triển Đảng, đấu tranh chống chủ nghĩa hội có ý nghĩa thiết thực công tác xây dựng Đảng Đảng ta Hiện nay, vấn đề thường xuyên thực tổ chức Đảng Đó cơng tác thiếu để không ngừng sáng tạo lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng Tác phẩm THÀ ÍT MÀ TỐT ∗ I HỒN CẢNH RA ĐỜI, BỐ CỤC VÀ TƯ TƯỞNG CƠ BẢN CỦA TÁC PHẨM Hoàn cảnh đời tác phẩm “Thà mà tốt” tác phẩm cuối đời hoạt động  V.I.Lênin, Toàn tập, tập 45, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, tr.442-460 143 V.I.Lênin Tác phẩm viết hoàn cảnh đặc biệt V.I.Lênin phải nằm điều trị bệnh viện vết thương tái phát nặng V.I.Lênin đọc cho thư ký riêng ghi chép lại khoảng thời gian từ ngày tháng hoàn thành vào ngày tháng3 năm 1923 Tác phẩm công bố tờ báo “Sự thật “ số 49 ngày tháng năm 1923 Đầu năm 1921, V.I.Lênin đề sách kinh tế mới, sau gần năm mang lại nhiều thành tựu quan trọng Nền kinh tế Nga phục hồi đáng kể, cơng nơng nghiệp có bước phát triển mới, chậm Điều tao giao lưu hàng hố từ thành thị đến nông thôn, tạo đà để chuyển sang phát triển kinh tế với tốc độ quy mơ lớn Về trị, việc thực sách kinh tế làm cho khối liên minh cơng nhân nơng dân củng cố vững chắc, thực chất trị sách kinh tế Thành phần trung nơng có chuyển biến nhận thức có thái độ quyền cách mạng Tầng lớp bóc lột nơng thơn bị hạn chế đáng kể Chính quyền Xơ Viết củng cố, đóng vai trò chủ đạo kinh tế quốc dân Tại Đại hội XI Đảng cộng sản (b) Nga, đầu tháng Tư 1922 V.I.Lênin nhiệm vụ thời kỳ mới, nhiệm vụ đối nội, đối ngoại đặt khó khăn phức tạp Về đối nội: Tiến hành cải tạo xây dựng đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội, thúc đẩy trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng kinh tế quốc dân, bước nâng cao đời sống nhân dân lao động, củng cố liên minh công- nông, máy Nhà nước, lực lượng quốc phòng, phòng ngừa nạn đói khủng hoảng tài xảy Về đối ngoại: Phá bao vây kinh tế đế quốc, làm dịu tình hình khiến cho đế quốc khơng tìm cớ để gây chiến tranh Để thực vấn đề đặt ra, theo V.I.Lênin, trước hết phải cải tạo máy nhà nước Bởi vì, thực tế vài năm đầu sau hồ bình lập lại Nhà nước Xô viết không đáp ứng yêu cầu cách mạng V.I.Lênin rõ “tình hình máy nhà nước ta đáng buồn, khơng muốn nói tồi tệ”1, “Tơi thiết nghĩ đến lúc phải chỉnh đốn cách mức, cách nghiêm túc máy Sđd, tr.442 144 nhà nước ta”1 “không quên rằng, muốn xây dựng máy ấy, không ngại tốn thời gian, việc đòi hỏi nhiều, nhiều, nhiều năm tháng”2 Đặt củng cố máy Nhà nước thời điểm hoàn toàn đắn cần thiết, phù hợp với quy luật khách quan Tác phẩm “Thà mà tốt” có ý nghĩa quan trọng lý luận thực tiễn Nó trang bị cho người cộng sản lý luận xây dựng Nhà nước Xô Viết, đạo thực tiễn việc chỉnh đốn, củng cố, đảm bảo cho nhà nước Xô Viết đứng vững phát triển Tác phẩm cống hiến lý luận V.I.Lênin xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa Bố cục tư tưởng tác phẩm a Bố cục tác phẩm Tác phẩm “Thà mà tốt” khơng viết theo chương mục, chia thành đoạn nhỏ Tác phẩm tập trung vào làm rõ nội dung chủ yếu là: - Đánh giá máy Nhà nước sau năm hoạt động - Yêu cầu, điều kiện cải tạo máy nhà nước Nga Xô Viết - Phương châm giải pháp chủ yếu để củng cố máy Nhà nước b Tư tưởng tác phẩm V.I.Lênin đánh giá thực trạng hoạt động máy Nhà nước Xô Viết qua năm hoạt động Trên sở V.I.Lênin nêu rõ quan điểm xây dựng cải tiến máy nhà nước Xơ viết để xứng đáng “nhà nước kiểu giai cấp vơ sản”, làm tròn nhiệm vụ lịch sử chun vơ sản II VẤN ĐỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC TRONG TÁC PHẨM Về chất, vai trò, ý nghĩa lịch sử trọng đại Nhà nước Xô Viết (Nhà nước XHCN) V.I.Lênin đánh giá hoạt động máy nhà nước sau năm Cách mạng Tháng Mười thành cơng, từ đánh giá tính chất, chất, vai trò, ý nghĩa lịch sử trọng đại Nhà nước Xô Viết Ở nhiều viết trước đó, V.I.Lênin khẳng định rằng, Nhà nước Xô Viết tạo xã hội mới, kỷ nguyên Rằng, hàng trăm năm người ta xây Sđd, tr.446 Sđd, tr.443 145 dựng nên Nhà nước theo kiểu tư sản lần đầu tiên, tìm hình thức Nhà nước khơng phải tư sản…Dẫu cho máy Nhà nước cỏi, sáng tạo ra, phát minh lịch sử vĩ đại nhất, Nhà nước kiểu vô sản sáng tạo Đánh giá vĩ đại việc sáng tạo Nhà nước kiểu mới- Nhà nước kiểu vô sản, V.I.Lênin không xem thường mặt yếu máy Nhà nước Xô Viết sau năm xây dựng, Người viết “Khơng, máy ấy, nói chưa có, yếu tố cho phép xây dựng máy ấy, có ỏi đến nực cười’’1 Đồng thời Người nguyên nhân yếu Những hạn chế là: quan liêu, thủ cựu, bảo thủ, khơng muốn đổi Đường lối mà Đảng Bơnsêvích Nga, đứng đầu V.I.Lênin đặt đắn Yếu tố định lúc tổ chức, bao gồm máy tổ chức hoạt động thực tiễn Vào năm này, V.I.Lênin xác định, nước Nga Xơ Viết xa mang đầy đủ tính chất chủ nghĩa xã hội máy cồng kềnh, làm việc quan liêu, đội ngũ cán sính làm kế hoạch, đạo thực tiễn yếu, ba hoa, cách mạng suông, xuất bệnh tự mãn người cộng sản, có phần tử xấu, hội Cũng thời điểm này, V.I.Lênin quan tâm nhiều đến củng cố máy Nhà nước Sau Cách mạng Tháng Mười, vấn đề củng cố máy Nhà nước đặt ra, lúc chưa có điều kiện giải nội chiến Trải qua năm củng cố không nắm phương châm nên đến năm 1923 máy Nhà nước không đáp ứng yêu cầu cách mạng Người nói: “Thế năm năm, sức cải tiến máy nhà nước ta Nhưng hoạt động phí cơng, hoạt động qua năm năm, vơ hiệu, chí vơ ích, hay chí có hại khác Nhìn hoạt động phí cơng tưởng cơng tác, thực tế, hoạt động làm cho quan đầu óc đóng cáu lại Đã đến lúc phải thay đổi tình trạng đi”2 Đồng thời, V.I.Lênin xác định, để cải tạo Nhà nước Nga Xơ Viết non trẻ khơng phải sớm chiều giải Sđd, tr.443 Sđd, tr.445 146 thứ, mà đòi hỏi phải có thời gian V.I.Lênin rõ: “Và không quên rằng, muốn xây dựng máy ấy, không ngại tốn thời gian, việc đòi hỏi nhiều, nhiều, nhiều năm tháng”1 Nguyên nhân dẫn đến yếu Nhà nước Nga Xô Viết V.I.Lênin bắt nguồn từ qua khứ Nhà nước tư sản bị lật đổ chưa hoàn toàn bị tiêu diệt Mặt khác, trình độ văn hố nhân dân thấp, nội chiến lại diễn dài Nhiều cán ưu tú Đảng phải mặt trận, tạo lỗ hổng lớn địa phương Trong hồn cảnh đó, Nhà nước Nga phải sử dụng chuyên gia tư sản lĩnh vực kinh tế, văn hoá quân Xung quanh vấn đề cải tiến máy Nhà nước a Mục đích, yêu cầu, điều kiện việc cải tiến máy Nhà nước - Mục đích cải tiến máy Nhà nước Xét mục đích quốc gia: Nhằm bảo đảm cho Nhà nước Liên Xô thực xứng đáng với danh hiệu máy Nhà nước xã hội chủ nghĩa Trên sở có đầy đủ lực quản lý, đưa nước Nga từ sản xuất nhỏ, yếu kém, nông nghiệp lạc hậu tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa Chính vậy, việc quan tâm xây dựng Nhà nước Nga Xô Viết sạch, có đủ sức đứng vững điều kiện đất nước nhiều khó khăn kể điều kiện phát triển V.I.Lênin xác định: “chúng ta phải làm cho Bộ dân uỷ tra công nông, công cụ để cải tiến máy ta, thành quan thật gương mẫu” 2, Người cho rằng: có làm cho máy đến mức, có giảm bớt đến mức tối đa tất tuyệt đối không cần thiết, đứng vững Và đứng vững thế, khơng phải đứng vững trình độ nước tiểu nơng, trình độ eo hẹp mặt đó, mà trình độ ngày vươn lên đại cơng nghiệp khí; Xét mục đích quốc tế: Củng cố máy Nhà nước học có tính chất quốc tế, V.I.Lênin nêu hai vấn đề: Với sản xuất tiểu nông, đất nước bị chiến tranh tàn phá, quyền Xơ Viết đứng vững cách mạng nước khác đứng vững khơng? Liệu nước Nga Xơ Viết tránh khỏi xung đột với nước đế Sđd, tr.443 Sđd, tr.444 147 quốc chủ nghĩa hay không? Như vậy, theo V.I.Lênin, cải tạo Nhà nước Nga Xô Viết sạch, vững mạnh không dừng lại phạm vi nước Nga mà có ý nghĩa đầu tầu tạo đà cho đời phát triển Nhà nước xã hội chủ nghĩa giới - Yêu cầu cải tiến máy Nhà nước: Phải xây dựng máy Nhà nước thực gương mẫu V.I.Lênin chủ trương xây dựng Nhà nước đó: cơng nhân tiếp tục lãnh đạo nhân dân, gây lòng tin nhân dân Nhà nước, đồng thời, thực hành tiết kiệm nghiêm ngặt; Nhà nước phải thực hành tiết kiệm tối đa; trừ biểu hiện, hành vi lãng phí mà nước Nga quân chủ máy quan liêu tư chủ nghĩa rớt lại Vì theo V.I.Lênin, lúc này, để giai cấp cơng nhân quyền lãnh đạo nơng dân tiết kiệm nghiêm ngặt việc quản lý Nhà nước, làm nước Nga có tiền, dù tiền tiết kiệm nhỏ để phát triển đại cơng nghiệp khí, điện khí hố đất nước Thơng qua việc quản lý chi tiêu chặt chẽ, thực hành tiết kiệm máy Nhà nước, V.I.Lênin cho rằng, là: “Hy vọng thơi Chỉ đến và- nói cách hình ảnhchuyển từ ngựa sang cưỡi ngựa khác, cụ thể chuyển từ ngựa người nông dân, người mu-gich, ngựa khốn khổ, tức từ doanh nghiệp thiếu nước nông dân phá sản, sang ngựa mà giai cấp vơ sản đương tìm kiếm khơng thể khơng tìm kiếm cho mình, tức đại cơng nghiệp khí, điện khí hố, cơng trình xây dựng Vơn- Khốp ”1 Nhà nước phải xây dựng sở vững khối liên minh công- nông Liên minh công- nông theo V.I.Lênin phải có số lượng chất lượng Nông dân phải hợp thành giai cấp nông dân tập thể, Liên minh công- nông liên minh trị bảo đảm cho họ quyền làm chủ Nhà nước Xơ Viết phải gọn nhẹ, có hiệu lực Cán bộ, viên chức máy Nhà nước phải có phẩm chất lực tốt V.I.Lênin đặc biệt quan tâm đến đội ngũ cán máy Nhà nước Người rõ, phải vĩnh viễn thay đổi tiêu chuẩn chung số Sđd, tr.459 148 lượng, chất lượng nhân viên quan thuộc Đặc biệt phải lựa chọn cán Bộ Dân uỷ tra công – nông, cần phải có cụ thể kiểm tra nghiêm ngặt; phải qua thi cử uy tín thân Người rằng: Nên tập trung chọn vào máy Nhà nước cán có kinh nghiệm quan số sinh viên trường đại học Xô Viết, lựa chọn cán phải theo phương châm “Thà mà tốt”, số lượng chất lượng phải cao Điều kiện để xây dựng máy Nhà nước Một là: Giai cấp công nhân nhân dân lao động phải có trình độ cần thiết, người phải tự nỗ lực, cố gắng học tập để nâng cao trình độ Phải đổi thành phần máy Nhà nước lực lượng ưu tú Đảng giai cấp cơng nhân trí thức Vì thế, để đổi máy Nhà nước, theo V.I.Lênin cần phải: “Một học tập, hai học tập, ba học tập mãi…”1 Hai là: Phải làm cho học thức khơng nằm giấy tờ, lời nói theo mốt mà phải coi phận khăng khít sống, sức học tập để phục vụ lợi ích chung Muốn đổi máy Nhà nước chúng ta, phải cố tự dặt cho nhiệm vụ sau đây: “Phải cho học thức nước ta không nằm giấy lời nói theo mốt (điều này, phải thú thực thường hay xảy nước ta), phải cho học thức thực ăn sâu vào trí não, hoàn toàn thực tế trở thành phận khăng khít sống chúng ta”2 Có thể thấy rằng, V.I.Lênin đặc biệt nhấn mạnh việc học tập để nâng cao trình độ học thức cán bộ, nhân viên chức Nhà nước, giai cấp công nhân nhân dân lao động để xây dựng máy Nhà nước Nga Xô Viết thực vững mạnh, xây dựng đất nước Nga không ngừng phát triển Tóm lại, Nhà nước mà nước Nga Xô Viết xây dựng phải kiểu Nhà nước khác hẳn chất so với Nhà nước tư sản nhiều nước Tây âu trước làm; tồn xứng đáng thích hợp với nước đặt cho nhiệm vụ trở thành nước xã hội chủ nghĩa b Phương châm biện pháp chủ yếu để củng cố máy Nhà nước Sđd, tr.444 Sđd, tr.444 149 Phương châm: Phương châm để củng cố máy Nhà nước là: “Thà mà tốt” Điều có ý nghĩa là, phải lựa chọn người thực ưu tú chế độ xã hội sử dụng vào máy Nhà nước, thành viên uỷ ban Thanh tra Trung ương Sử dụng người phải việc, cân nhắc thận trọng, coi việc thiết lập Bộ Dân uỷ cần thiết V.I.Lênin rõ: “Phải tuân theo quy tắc này: mà tốt Phải tuân theo quy tắc này: hai năm hay chí ba năm, hấp tấp vội vàng mà khơng có chút hy vọng đào tạo nhân liệu tốt”1 Theo V.I.Lênin, “những phần tử ưu tú chế độ xã hội chúng ta, tức là: trước hết, công nhân tiên tiến, sau nữa, phần tử thực có học thức mà người ta tin họ khơng tin lời nào, khơng nói lời trái với lương tâm họ, phần tử ưu tú phải khơng sợ thừa nhận khó khăn không lùi bước trước đấu tranh để đạt mục đích mà họ tự đặt cho cách nghiêm chỉnh”2 Cải tổ máy Nhà nước phải tiến hành có trọng điểm, trước hết Bộ dân uỷ tra công nông V.I.Lênin cho rằng, người định uỷ viên Ban kiểm tra Trung ương phải người cộng sản chê trách được, đồng thời Nhà nước cần phải nỗ lực lâu dài, kiên trì để huấn luyện cho họ hiểu biết phương pháp mục tiêu công tác họ Trường hợp nhận người vào quan thuộc Bộ dân uỷ tra cơng nơng, phải có đủ điều kiện sau đây: “Một là, họ nhiều đảng viên cộng sản giới thiệu; Hai là, họ qua kỳ sát hạch chứng nhận họ hiểu biết máy nhà nước Ba là, họ qua kỳ sát hạch chứng nhận họ hiểu biết lý luận thường thức máy nhà nước chúng ta, nguyên tắc khoa học quản lý, giấy tờ sổ sách,vv ; Bốn là, họ phải phối hợp tốt công tác với uỷ viên Ban kiểm tra trung ương với ban thư ký riêng mình, cho đảm Sđd, tr.445 Sđd, tr.444-445 150 bảo cho toàn thể máy chạy tốt.”1 V.I.Lênin cho lý khiến phải chăm lo đặc biệt, trọng không ngừng đến Bộ dân uỷ tra công nơng, đặt vị trí đặc biệt quan trọng quy định cho người lãnh đạo quyền hạn Ban chấp hành Trung ương V.I.Lênin nhấn mạnh: cần phải tiến hành vững chắc; thận trọng; tránh lề mề, hiệu Nếu không kiên nhẫn, không dành cho công tác nhiều năm tốt đừng bắt tay vào việc Phải theo quy tắc “Thà mà tốt” Để thực phương châm “Thà mà tốt”, V.I.Lênin cảnh báo việc làm khó khăn, phức tạp tin làm có xây dựng máy nhà nước thực vững mạnh V.I.Lênin viết “Tôi biết giữ vững quy tắc vận dụng vào tình hình thực tế khó khăn Tôi biết quy tắc ngược lại tự mở cho đường mn nghìn ngõ ngách Tôi biết phải kháng cự lại cách mãnh liệt, phải tỏ kiên trì phi thường; cơng tác ấy, năm đầu, vơ hiệu Song tơi tin có tiến hành cơng tác đó, đạt mục đích chúng ta, đạt mục đích ấy, xây dựng nước cộng hoà thật xứng danh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa xôviết” Những biện pháp chủ yếu để củng cố máy Nhà nước: Một là, tăng cường công tác kiểm tra Bộ dân uỷ tra cơng nơng phải ý đến tồn thể máy Nhà nước phải hướng hoạt động vào tất quan Nhà nước, không trừ quan nào, dù địa phương hay Trung ương, thuộc ngành thương nghiệp hay tuý hành chính, giáo dục, lưu trữ, hay sân khấu,v.v , nói tóm lại tất quan, không trừ quan Đảng Nhà nước lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán Cán lãnh đạo phải người cộng sản ưu tú, phải có thi để khảo sát trình độ, phải hiểu trình vận hành máy Nhà nước Cứ tiểu ban chịu trách nhiệm thảo chương trình sơ cho kỳ thi muốn tuyển người vào làm Sđd, tr.447 Sđd, tr.445 151 việc Bộ dân uỷ tra công nông; người định tuyển vào làm việc đảm nhiệm chức vụ Ban kiểm tra Trung ương Đồng thời phải cử tiểu ban trù bị có trách nhiệm tìm người để tuyển vào chức vụ uỷ viên Ban kiểm tra Trung ương Sau hết, họ có nhiệm phải học lý luận, nghĩa lý luận tổ chức cơng tác mà họ có ý định chuyên làm; họ thực tập lãnh đạo đồng chí có kinh nghiệm, giáo sư viện nghiên cứu cao cấp tổ chức lao động Hai là, phải lọc khỏi máy Nhà nước kẻ quan liêu, kẻ ăn hối lộ, phần tử lạc lõng khác V.I.Lênin nhận thấy, sau năm năm thực sách kinh tế xuất số cán máy Nhà nước có biểu sa sút phẩm chất đạo đức, lối sống, tham nhũng tiêu cực gây lòng tin nhân dân, làm cho máy Nhà nước yếu kém, vận hành hiệu Do vậy, việc tiến hành lọc đưa người phẩm chất khỏi máy Nhà nước lúc phải tiến hành không chậm trễ Tuy nhiên, phải tiến hành thận trọng, người, tránh tình trạng trù úm, bè cánh để loại bỏ người tốt, làm ảnh hưởng xấu đến trình cải tổ máy Nhà nước Những nội dung trình bày vấn đề lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học mà V.I.Lênin nêu lên tác phẩm “Thà mà tốt” tác phẩm cuối đời V.I.Lênin, tâm huyết người chiến sĩ cộng sản, chiến đấu mệt mỏi phút giây cuối cống hiến trọn đời đời cho nghiệp cách mạng cộng sản chủ nghĩa Những cống hiến V.I.Lênin lý luận hoạt động thực tiễn tài sản quý giá để lại cho phong trào cộng sản phong trào cách mạng giới, cho nhân loại III Ý NGHĨA CỦA TÁC PHẨM Tác phẩm “Thà mà tốt” V.I.Lênin có ý nghĩa lý luận thực tiễn quan trọng, điều kiểm nghiệm qua thực tiễn đấu tranh cách mạng trở thành tài sản quý giá phong trào cộng sản, công nhân quốc tế, Đảng cộng sản nói tài sản nhân dân lao động tồn giới đấu tranh sống tự hạnh phúc “Thà mà tốt” cống hiến lý luận V.I.Lênin xây dựng Nhà nước Những nội dung tác phẩm trang bị cho người cộng 152 sản lý luận xây dựng Nhà nước kiểu giai cấp công nhân, làm cho nhà nước đứng vững phát triển Tác phẩm V.I.Lênin tiếp tục đóng vai trò đặc biệt quan trọng hoạt động thực tiễn Đảng cộng sản nghiệp lãnh đạo công xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản Đối với cách mạng Việt Nam, vấn đề lý luận Nhà nước trình bày tác phẩm “Thà mà tốt” V.I.Lênin có ý nghĩa quan trọng suốt trình đấu tranh cách mạng để giành lại độc lập, thống Tổ quốc, công xây dựng xây dựng chủ nghĩa xã hội Trong trình chuyển đổi thực chế quản lý mới, vấn đề nhà nước, vấn đề quản lý hành nhà nước trở nên cấp thiết có ý nghĩa lớn lao nhằm phân định rõ ràng ranh giới Đảng Nhà nước 153 ... chủ nghĩa vật Phoi-ơ-bắc phép biện chứng H ghen Các trào lưu chủ nghĩa xã hội không tưởng chủ nghĩa xã hội không tưởng phê phán phát triển đến đỉnh cao Pháp Tuy nhiên, trào lưu chủ nghĩa xã hội. .. nhận lý luận chủ nghĩa xã hội Về điểm Ph. ngghen nói rằng: phong trào Hiến chương tiến dần đến chủ nghĩa xã hội Tuy nhiên, lịch sử nước Anh năm 40 kỷ XIX tư tưởng xã hội chủ nghĩa tách rời phong... thực công cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội Vấn đề liên minh công - nông Nếu tác phẩm trước, tư tưởng liên minh công – nơng chưa C.Mác Ph. ngghen đề cập rõ, tác phẩm này, C.Mác rõ cần thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU THAM KHẢO TỔNG hợp NHỮNG vấn đề về CHỦ NGHĨA xã hội QUA các tác PHẨM KINH điển của c mác, PH ĂNG GHEN và v i lên NIN, TÀI LIỆU THAM KHẢO TỔNG hợp NHỮNG vấn đề về CHỦ NGHĨA xã hội QUA các tác PHẨM KINH điển của c mác, PH ĂNG GHEN và v i lên NIN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay