BÀI GIẢNG QUAN hệ QUỐC tế, SAU đại học CHUYÊN đề NHỮNG XU THẾ CHỦ yếu và CHIẾN lược đối NGOẠI của một số nước lớn TRONG QUAN hệ QUỐC tế HIỆN NAY

25 8 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 21:05

Mục đích yêu cầu Làm rõ đặc điểm tình hình quốc tế và những xu thế chủ yếu trong quan hệ quốc tế hiện nay. Quán triệt, nắm vững quan điểm, chính sách đối ngoại hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Nội dung 1. Xu thế chủ yếu trong quan hệ quốc tế hiện nay2. Chiến lược đối ngoại của một số nước lớn trong QHQT hiện nay Chuyên đề NHỮNG XU THẾ CHỦ YẾU VÀ CHIẾN LƯỢC ĐỐI NGOẠI CỦA MỘT SỐ NƯỚC LỚN TRONG QUAN HỆ QUỐC TẾ HIỆN NAY Mục đích yêu cầu - Làm rõ đặc điểm tình hình quốc tế xu chủ yếu quan hệ quốc tế - Quán triệt, nắm vững quan điểm, sách đối ngoại hội nhập quốc tế Đảng Nhà nước ta Nội dung Xu chủ yếu quan hệ quốc tế Chiến lược đối ngoại số nước lớn QHQT Thời gian: tiết Phương pháp: thuyết trình Tài liệu tham khảo Văn kiện Đại hội Đảng VII, VIII, IX, X, XI, XII; Nxb CTQG, H Hỏi - đáp quan hệ quốc tế sách đối ngoại Việt Nam nay, Nxb Lý luận Chính trị, H, 2008 Tập giảng quan hệ quốc tế, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh, Nxb Lý luận Chính trị, H, 2008 Lịch sử Quan hệ quốc tế đại (1945-2000), Nxb Giáo dục, 2008 NỘI DUNG Những xu chủ yếu QHQT 1.1 Khái quát tình hình giới sau chiến tranh lạnh Tổng hợp phân tích, đánh giá, nhận định Đảng ta bối cảnh quốc tế nêu Cương lĩnh, văn kiện Đại hội Đảng nghị quyết, thị BCHTW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, khái quát nét lớn sau: * Thế giới diễn đan xen độ, chuyển tiếp nhiều bình diện, lịch sử, kinh tế QHQT Về lịch sử: độ từ hình thái kinh tế - xã hội thấp (CNTB) lên hình thái kinh tế-xã hội cao Về kinh tế: tác động cách mạng khoa học- công nghệ đại q trình tồn cầu hóa kinh tế, giới diễn chuyển tiếp từ kinh tế cơng nghiệp sang kinh tế tri thức, bước hình thành kinh tế toàn cầu Về quan hệ quốc tế: chuyển tiếp từ TTTG hai cực tan vỡ sau Liên Xô tan rã sang TTTG đa cực q trình hình thành thơng qua đấu tranh liệt nước, trước hết chủ yếu nước lớn Riêng độ từ CNTB lên CNXH, kể từ Liên Xơ tan rã đến có tình hình đáng chủ ý: - Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, nước XHCN lại trụ vững giành nhiều thành tựu to lớn phát triển kinh tế- xã hội, tiếp tục nghiệp xây dựng CNXH bảo vệ vững Tổ quốc XHCN Đặc biệt công đổi Trung Quốc Việt Nam Trung Quốc: sau 30 năm cải cách mở cửa, TQ có phát triển nhanh chóng kinh tế trở thành cường quốc lớn giới Hiện nay, kinh tế TQ đứng thứ giới, dự trữ ngoại tệ đứng đầu giới khoảng 2000 tỷ USD Vai trò Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến QHQT Việt Nam: sau 25 năm tiến hành đổi đạt thành tựu to lớn, kinh tế - xã hội phát triển, trị ổn định, đối ngoại mở rộng Sự phát triển TQ Việt Nam khẳng định sức sống khả tự đổi để phát triển CNXH, khẳng định đường sử dụng KTTT hội nhập quốc tế để đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, CNH, HĐH đất nước - Từ năm 1998 đến nay, xuất trào lưu cánh Tả Mỹ-Latinh Ở MỹLatinh, lực lượng cánh Tả cầm quyền 10 nước: Vênêxuêla (từ 1998); Chilê (từ 2000); Braxin (từ 2002); Áchentina (từ 2003); Panama ( 2004); Uru goay (2004); Bôlivia (2005); Êcuado (2006); Nicaragoa (2007) Oatêmala (2007) Ở mức độ hay mức độ khác, Chính phủ cánh Tả, tiến nước tiến hành cải cách mang tính dân tộc, dân chủ nhằm củng cố độc lập dân tộc chủ quyền quốc gia, mở rộng dân sinh, dân chủ… thể khuynh hướng độc lập với Mỹ Thực tiễn cho thấy CNXH lý tưởng có sức hút đơng đảo quần chúng lao động nước Mỹ- Latinh tích cực tham gia vào tiến trình cải cách, tiến tới xây dựng xã hội * Sự độ, chuyển tiếp nhiều bình diện giới làm lên đan xen nhiều mâu thuẫn, nhiều giá trị cũ mới, xuất nhiều vấn đề mới, biến động, không ổn định QHQT, tồn nhiều lực lượng khác phấn đấu cho triển vọng lợi ích khác mâu thuẫn thời đại khơng thay đổi có biểu * Hợp tác đấu tranh tập hợp lực lượng trường quốc tế xoay quanh chủ đề lớn: Hòa bình; TTTG phát triển bền vững; độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, dân chủ, công tiến xã hội Bốn chủ đề đụng chạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, tầng lớp nhân dân giới; đồng thời, thể vận động đan xen mâu thuẫn, vấn đề lớn giới ngày làm cho vấn đề hợp tác đấu tranh trường quốc tế diễn phức tạp Trên giới, hòa bình, hợp tác phát triển cu lớn, phản ánh nguyện vọng xúc quốc gia, dân tộc * Các nước lớn tiếp tục giữ vai trò chi phối cục diện giới, quan hệ nước lớn tiếp tục khuôn khổ vừa hợp tác, vừa đấu tranh, kiềm chế, ngăn chặn lẫn - Trong so sánh lực lượng nước lớn, Mỹ siêu cường số 1, riết triển khai chiến lược tồn cầu hòng thiết lập TTTG cực CNTB Mỹ đứng đầu Tuy nhiên, năm gần đây, vượt trội Mỹ bị suy giảm sức mạnh kinh tế vai trò chi phối QHQT Cụ thể: GDP năm 2000 Mỹ = 0,82% tổng GDP nước lớn khác cộng lại (Nhật Bản, Đức, TQ, Anh, Pháp, Nga, Ấn Độ, Braxin) Đến măm 2005, số 0,76, năm 2007, giảm xuống 0,691 Hiện nay, Tây Âu, Nhật Bản, TQ vươn lên mạnh mẽ để trở thành trung tâm lớn giới Nga bước khôi phục địa vị cường quốc hàng đầu giới; Ấn Độ nỗ lực vươn lên thnahf cường quốc Nhìn chung, nước lớn trì cục diện quan hệ vừa hợp tác, dàn xếp lợi ích, vừa tranh chấp, giành dật ảnh hưởng liệt Xu tới TTTG đa cực ngày rõ * Khu vực châu Á- Thái Bình Dương, vòng cung Đơng Á, khu vực động, với tốc độ cao, có triển vọng tiềm ẩn nhiều nhân tố bất ổn định an ninh, trị - Ở diễn xu nhiều mặt, nhiều tầng, nhiều nấc thang, khu vực, tiều khu vực, tam, tứ giác kinh tế như: APEC, ASEAN, ASEM, ASEAM +1, ASEAM +2, ASEAM +3, Diễn đàn cấp cao Đông Á, Diễn đàn hợp tác Đông Á – Mỹ La tinh (PEALAC) - Châu Á - TBD tiềm ẩn nhân tố gây ổn định đễ dẫn đến xung đột lợi ích trị, đáng ý là: Tình hình phức tạp bán đảo Triều Tiên; vấn đề Đài Loan; tranh chấp ảnh hưởng quyền lực, biên giới, lãnh thổ, biển đảo, tài nguyên nước (nhất biển Đông); nguy chạy đua vũ trang; tình hình chiến liên quan đến hoạt động khủng bố chống khủng bố, ly khai chống ly khai; tình hình an ninh ổn định trị- xã hội số nước khu vực có nhiều mặt phức tạp… 1.2 Những xu chủ yếu quan hệ quốc tế a Xu hồ bình, hợp tác phát triển * Các yếu tố tác động đến xu hòa bình, hợp tác phát triển: Hòa bình, hợp tác phát triển xu lớn giới Xu tác động nhiều yếu tố: - Hòa bình, hợp tác phát triển bền vững nguyện vọng tha thiết đòi hỏi thiết nhân loại quốc gia, dân tộc giới Lịch sử Quan hệ quốc tế đại 1945-2000 (2007), Nxb Giáo dục, H, tr.451 + Nhân loại phải trải qua hai chiến tranh giới thảm khốc chục thập kỷ bị chi phối đấu tranh ý thức hệ, chạy đua vũ trang hai hệ thống, mà nhiều lần đẩy giới đến bên bờ chiến tranh hủy diệt + Sau chiến tranh lạnh, quốc gia, dân tộc nhận thấy có hợp tác, phát triển cần phải có mơi trường quốc tế hòa bình, ổn định + Xung đột dân tộc, sắc tộc, tôn giáo, hoạt động can thiệp lật đổ, chủ nghĩa khủng bố trở thành vấn đề quốc tế đe dọa hòa bình nước giới - Sự phát triển khoa học - cơng nghệ tồn cầu hóa + Sự hình thành mạng thơng tin điện tử tồn cầu (tồn cầu hóa truyền thơng thơng tin)… + Sự cạnh tranh nước chuyển từ lĩnh vực quân sang lĩnh vực khoa học – công nghệ, công nghệ cao bao gồm: công nghệ phòng thủ, cơng nghệ hàng khơng, cơng nghệ lượng (hạt nhân), phương tiện thông tin, viễn thông đa chức năng… + KH-CN đại trở thành LLSX trực tiếp; trí tuệ hóa lao động trở nên phổ biến làm tăng nhu cầu khả trì hòa bình, tăng cường hợp tác thúc đẩy phát triển cấp độ quốc gia quốc tế… hội nhập quốc tế nhu cầu phát triển giới + Xu tồn cầu hóa kinh tế làm tăng tính tùy thuộc lẫn quốc gia, dân tộc kinh tế đặt yêu cầu khách quan phải có hợp tác phát triển + Tồn cầu hóa làm thay đổi phân phối quyền lực quốc tế, tương quan nước phát triển với nước phát triển + Hình thành hệ thống thể chế trật tự kinh tế trị giới: luật pháp chung, tài phán chung… + Hình thành q trình quản lý chung có tính tồn cầu với đa dạng chủ thể quản lý + Tồn cầu hóa làm thay đổi thể chế chế trị quốc gia: tác động đến giá trị tảng quốc gia như: độc lập chủ quyền; hệ thống tổ chức thực thi quyền lực quốc gia bị thu hẹp lại… + Toàn cầu hóa giai đoạn mang nặng tính chất TBCN… + Sự hình thành kinh tế trí thức mở rộng thị trường toàn cầu - Sự phức tạp trị - xã hội giới + Đời sống trị - xã hội giới chuyển từ trạng thái đối đầu sang trạng thái vừa hợp tác vừa đấu tranh + Quá trình dân chủ hóa xã hội trị, cải cách thể chế nhà nước pháp luật nước diễn mạnh mẽ + Đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc diễn liệt với hình thái mới… + Xung đột dân tộc, sắc tộc, tôn giáo, chạy đua vũ trang, can thiệp, khủng bố tăng lên… + Các cường quốc chi phối QHQT… - Nhiều vấn đề toàn cầu chi phối đến sống nhân loại: cạn kiệt tài ngun, nhiễm mơi trường, biến đổi khí hậu… * Xu hòa bình, hợp tác phát triển biểu hiện: - Xu hòa dịu quy mơ giới, hòa bình giới củng cố - Các nước nước lớn có điều chỉnh sách quan hệ với theo chiều hướng xây dựng quan hệ bạn bè chiến lược ổn định cân hướng lâu dài Xuất phát từ lợi ích chiến lược bản, cường quốc (Mỹ, EU, Nga, TQ, Nhật Bản) tiến hành điều chỉnh lại sách đối ngoại theo hướng đối thoại, thỏa hiệp tránh xung đột, xây dựng quan hệ ổn định, lâu dài; xác lập điều kiện quốc tế có lợi để phát triển kinh tế, mở rộng hệ thống an ninh quốc gia - Tất nước, nước giàu nước nghèo trọng xây dựng mơi trường hòa bình, ổn định; tích cực tham gia cộng đồng quốc tế đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố giải vấn đề toàn cầu - Các nước phát triển với nhiều hình thức, nội dung khác tích cực tham gia đấu tranh cho TTTG hòa bình, dân chủ, bình đẳng phát triển; đấu tranh độc lập tự chủ dân tộc, chống chủ nghĩa can thiệp mới; tăng cường hội nhập quốc tế, khắc phục tác động tiêu cực tồn cầu hóa; giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc; ngăn chặn dịch bệnh; bảo vệ môi trường sinh thái; cải tổ cấu chế hoạt động Liên hợp quốc - Xu hướng hợp tác, liên kết kinh tế khu vực quốc tế * Những khó khăn, cản trở xu hòa bình, hợp tác phát triển - Các cường quốc vừa đẩy mạnh quan hệ đối tác chiến lược vừa đấu tranh, ngăn chặn kiềm chế (biểu rõ quan hệ Mỹ-Trung; Mỹ-Nga; Nga-EU; Nhật-Trung; Nhật - Nga ) - Các nguy tiềm ẩn đe dọa hòa bình nước giới tồn tại, chủ nghĩa khủng bố, can thiệp lật đổ nước đế quốc vào nội nước - Tồn cầu hóa xu khách quan bị nước tư phát triển chi phối theo hướng có lợi cho họ; đấu tranh giai cấp, dân tộc diễn gay gắt giới cơng ngày khỏi khống chế, áp đặt, bá quyền, lũng đoạn lực tư quốc tế - Khoảng cách phát triển, bình đẳng QHQT nước giàu nước nghèo ngày tăng b Xu lấy phát triển kinh tế làm trọng điểm Sau chiến tranh lạnh, tất quốc gia sức điều chỉnh chiến lược phát triển tập trung sức lực vào ưu tiên phát triển kinh tế thời điểm nay, kinh tế trở thành trọng điểm QHQT, cạnh tranh sức mạnh tổng hợp quốc gia thay cho chạy đua vũ trang trở thành hình thức chủ yếu trọng đọ sức cường quốc - Bài học thời kỳ chiến tranh lạnh chứng tỏ phương pháp QHQT lấy đối đầu trị-qn chủ yếu khơng phù hợp Phương thức lấp hợp tác cạnh tranh kinh tế - trị lại thu nhiều kết nước Đức, Nhật NIC - Các quốc gia nhận thấy, hưng thịnh hay suy vong quốc gia định sức mạnh tổng hợp quốc gia đó, mà chủ yếu thực lực kinh tế KHKT Đó là: Một sản xuất phồn vinh, tài lành mạnh cơng nghệ có trình độ cao sở để xây dựng sức mạnh thực quốc gia c Xu quốc tế hóa, tồn cầu hóa, trước hết tồn cầu hóa kinh tế tổ chức liên minh quốc tế Đây xu khách quan vừa có mặt tích cực vừa có mặt tiêu cực ngày diễn mạnh mẽ lôi tất nước tham gia vào hội nhập quốc tế với nét bật * Sự phát triển nhanh chóng thương mại giới - Tồn cầu hố làm cho thị trường vốn, hàng hoá, dịch vụ… mở rộng mạnh mẽ, tính chất xã hội hố kinh tế giới ngày cao, tuỳ thuộc lẫn quốc gia, khu vực tăng lên Đồng thời, cạnh tranh trở nên gay gắt chưa thấy - Thương mại giới tăng lần 23 năm (1948-1971), tăng 10 lần 100 năm trước (1850-1948)2 - Thương mại giới tăng nhanh tăng trưởng kinh tế giới Từ năm 50 đến năm 70 kỷ XX, tốc độ phát triển kinh tế giới 5,9%, tốc độ phát triển thương mại giới từ 19481971 7,3%3 Điều chứng tỏ tính quốc tế hóa kinh tế giới tăng lên - Ngoại thương đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế nước Biểu hiện: Những nước xuất nhiều nước có kinh tế phát triển 24 nước công ngiệp phát triển Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế (OECD) chiếm 14,5% dân số giới, sản xuất 71,4% tổng sản phẩm giới năm 60% xuất giới Ngoại thương chiếm từ 40-60% tổng sản phẩm nước Tây Âu (TQ năm 2009 nước xuất đứng đầu giới) - Cuộc cách mạng liên lạc viễn thông, công nghệ chế tạo vật liệu mới, sinh học thúc đẩy q trình tồn cầu hóa nề kinh tế giới Đã hình thành hệ thống liên lạc tồn cầu, tốc độ thơng tin tồn cầu tăng thêm hàng triệu lần Khơng có hệ thống khơng thể đời công ty xuyên quốc gia có cách mạng tài giới * Tính quốc tế hóa cao kinh tế giới Lịch sử QHQT đại (1945-2000), Nxb Giáo dục, 2008, tr.449, 450 Sdd, tr.450 Cách mạng KHCN, đặc biệt công nghệ tin học mà công ty xuyên quốc gia (CTXQG), đa quốc gia phát triển thành hệ thống toàn cầu, thúc đẩy q trình tồn cầu hóa giới - Vai trò CTXQG ngày lớn kinh tế giới Năm 1960, 200 CTXQG lớn giới chiếm 17% tổng sản phẩm toàn giới, năm 1984, 200 CTXQG chiếm 26%, dự đốn năm 2000 đến cơng ty chiếm 50% tổng sản phẩm giới Năm 1985 có 600 CTXQG có số vốn >1 tỷ USD với tổng doanh số 3000 tỷ USD, với tổng số công nhân 50 triệu người - Những năm cuối kỷ XX, sóng sáp nhập CTXQG tăng lên nhanh chóng Từ 1980- 1989 ước tính tổng giá trị vụ sáp nhập mua bán vào khỏng 1.300 tỷ USD, riêng năm 1998 có tới 7700 vụ với tổng giá trị lên đến 1200 tỷ USD Trong có vụ sáp nhập lớn kinh tế hai công ty dầu mỏ khổng lồ Exxon với Mobil với giá trị 77,3 tỷ USD, tạo thành công ty dầu mỏ lớn giới Công ty Travellers sáp nhập với Citicorp với giá trị 72,6 tỷ USD, nhằm tạo tập đồn tài khổng lồ cung cấp dịch vụ ngân hàng, đầu tư, bảo hiểm * Tính quốc tế hóa kinh tế giới tăng cường mạnh mẽ q trình quốc tế hóa nhanh tài giới - Đầu năm 70, hoạt động ngân hàng giới tăng với tốc độ 20% hàng năm, nhanh tốc độ phát triển thương mại giới tốc độ phát triển tổng sản phẩm giới nhiều lần - Gần đây, trao đổi tiền tệ tăng nhiều lần, gấp 20 lần trao đổi thương mại, bình quân 350 tỷ USD/ngày Năm 1988, 10.000 tỷ USD vượt biên giới quốc gia để đầu tư nước ngồi - Việc phân cơng lao động giới với quy rộng lớn, xu quốc tế hóa kinh tế việc xóa bỏ phân công lao động giới thành hai hệ thống đối lập thành khu vực độc lập chủ nghĩa thực dân - Bên cạnh mặt quốc tế hóa, kinh tế giới có q trình khu vực hóa diễn hầu hết lục địa, khu vực có tổ chức liên minh Sdd, 453 kinh tế với quy mô ln, nh khỏc nh: Liờn hp quc, Bắc Âu, EU, Đông á, Bắc Mỹ, WTO, WP, IMF (từ 1948 - có 110 tổ chức hợp tác kinh tế giới) + EU: l t chức khu vực mạnh nhất, dân số chiếm ½ dân số giới, nước đa số G7, GDP đạt 10.970 tỷ USD chiếm 27,8% tổng số GDP toàn giới xấp xỉ với GDP Mỹ; tổng kim ngach xuất hàng hóa 2.894,4 tỷ = 38,7% thị phần giới, cung cấp 46% FDI hàng năm, EU có sức hấp dẫn lớn trung tâm kinh tế thương mại th gii5 + Tổ chức Thơng mại giới (WTO) thành lập ngày 1.1.1995 với t cách thể chế pháp lý điều tiết mối quan hệ kinh tế- thơng mại quốc tế mang tính toàn cầu WTO có trụ sở Giơnevơ- Thuỵ Sĩ với ngân quỹ 175 triệu Franc Thuỵ Sĩ, tính đến năm 2008, WTO liên kết 152 quốc gia vùng lãnh thổ, chiếm khoảng 90% dân số giới, khối lợng giao dịch chiếm 97% giá trị mậu dịch, 95% GDP toàn cầu Hiện nay, WTO tiếp tục phát triển theo chiều rộng (kết nạp thêm thành viên mới), theo chiều sâu (đàm phán để mở rộng khả tiếp cận thị trờng nữa) Có 20 nớc trình đàm phán gia nhập WTO (Ucraina, Lào ) + APEC đợc thành lập 11/1989, Canbera (Ôxtrâylia), ban đầu gồm 12 nớc: Mỹ, Nhật Bản, Ôxtrâylia, Niu Dilân, Canađa, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippin, Singapo, Brunây, Inđônêxia Malaixia Sau đó, APEC kết nạp thêm Trung Quốc, Hồng Công Đài Loan (11/1991); Mê-hicô, Papua Niu Ghi-nê (11/1993); Chilê (11/1994), đến 11/1998, APEC kết nạp thêm ba thành viên Pêru, Liên bang Nga Việt Nam, nâng số thành viên APEC lên 21 thành viên Hiện nay, APEC tập hợp 21 kinh tế thành viên, chiếm khoảng 52% diện tích lãnh thổ, 59% số dân, 70% nguồn tài nguyên thiên nhiên giới, đóng góp 57% GDP toàn cầu 46% thơng QHQT v sách đối ngoại Việt Nam (2008), Nxb Lý luận Chính trị, H, 2008, tr.124 10 m¹i thÕ giíi APEC bao gåm c¶ hai khu vùc kinh tÕ mạnh động giới khu vực Đông khu vực Bắc Mỹ (gồm Mỹ, Canađa Mêhicô) với nét đặc thù đa dạng trị, xã hội, kinh tế văn hóa + ASEAN đợc thành lập 8/8/1967, gồm 10 nớc, Đông Timo quan sát viên, diện tích gần 4,7 triệu km2, dân số 500 triệu ngời, cỏc nước ASEAN nước có kinh tế phát triển, GDP khoảng 731 tỷ đô la Mỹ tổng kim ngạch xuất hàng năm đạt khoảng 339,2 t USD6 + Khối thị trờng tự ASEAN-TQ: dân số gần tỷ ngời, GDP/năm chiếm 12% GDP toàn giới ; có ASEM+2, ASEM+3 + NÒn kinh tÕ Mü; G7; G20; khu vùc kinh tÕ Mü - Latinh; OPEC; quan hÖ Nam - Nam, B¾c - Nam * Những khó khăn nước phát triển trước xu quốc tế hóa, tồn cầu hóa tổ chức liên minh kinh tế quốc tế - Các tổ chức quốc tế hàng đầu LHQ, IMF, WB, WTO có tiềm lớn, vai trò mở rộng nhanh chóng làm cho lực lượng quốc tế tương đối mạnh lên, chủ quyền quốc gia dân tộc tương đối yếu - Thương mại giới tăng nhanh tỷ trọng ngoại thương nước phát triển giảm 1/3, giá nơng sản khống sản giảm sút, giá công nghiệp tăng7 - Phân công lao động nước giàu nghèo chưa có thay đổi khơng có lợi cho nước phát triển Các nước phát triển tiếp tục xuất nguyên vật liệu, nước phát triển tiếp tục xuất sản phẩm máy móc phương tiện vận tải - Sự phát triển CTXQG siêu lớn tiếp tục vươn tới kinh tế phát triển, nguy trở thành tên thực dân kinh tế kỷ XXI Quá trình tập trung hóa thúc đẩy xu tồn cầu hóa làm xói mòn chủ quyền quốc gia dân tộc - Tồn cầu hóa kinh tế bị nước tư phát triển phương Tây chi phối, thực chất q trình Mỹ hóa, tư hóa tồn cầu; đồng thời làm Sdd, tr.127 Lịch sử quan hệ quốc tế đại 1945-2000 (2007), Nxb Giáo dục, H, tr 454 11 cho xu phân cực giàu nghèo, bất bình đẳng QHQT xu phản văn hóa ngày tăng Xu quốc tế hóa, tồn cầu hóa q trình đầy mâu thuẫn, vừa hợp tác, liên kết, hội nhập, vừa đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc liệt với mục tiêu vừa cấp bách trước mắt, vừa lâu dài tồn cầu hóa bình đẳng quốc gia, dân tộc d Xu đa cực hóa giới hòa bình, dân chủ, bình đẳng phát triển Thực chất xu hệ xu hòa dịu, hòa bình, hợp tác, phát triển xu quốc tế hóa, tồn cầu hóa kinh tế - Đấu tranh hướng tới giới hòa bình, dân chủ, bình đẳng, hợp tác phát triển nguyện vọng tha thiết toàn nhân loại tiến bộ, nước nhỏ, nước nghèo phát triển chậm phát triển - Nội dung đấu tranh nước phát triển tập trung: Đấu tranh độc lập tự chủ dân tộc, chống chủ nghĩa can thiệp mới; tăng cường hội nhập quốc tế, khắc phục tác động tiêu cực tồn cầu hóa; giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc; ngăn chặn dịch bệnh; bảo vệ môi trường sinh thái; cải tổ cấu chế hoạt động Liên hợp quốc - Hình thức đấu tranh; thơng qua kiện quốc tế lớn như: Hội nghị Thượng đỉnh Liên hợp quốc; Diễn đàn nước G77; Diễn đàn xã hội; Hội nghị bàn phát triển bền vững, Hội nghị Cấp cao Phong trào Khơng liên kết, Vòng đàm phán Đơ-Ha theo Hiến chương Liên hợp quốc - Những khó khăn đấu tranh cho TTTG hòa bình, dân chủ, bình đẳng, hợp tác phát triển nước phát triển, chậm phát triển + Đây đấu tranh không cân sức với nhiều áp lực từ phía nước lớn + Khó khăn giải mâu thuẫn xung đột tôn giáo, sắc tộc, tranh chấp biên giới; + Giữ ổn định trị; xây dựng chiến lược phát triển kinh tế quốc gia đắn với tinh thần giữ vững độc lập, tự chủ gắn với tăng cường hợp tác quốc tế; + Kết hợp sức mạnh nội lực với khai thác nguồn lực bên ngoài; chống quan liêu, tham nhũng máy nhà nước 12 đ Ngoài xu chủ yếu trên, xu đấu tranh chống khủng bố, chống áp đặt cường quyền quốc tế, khôi phục phát triển phong trào XHCN chi phối mạnh mẽ đến mối QHQT đương đại 1.3 Quan điểm Việt Nam xu quan hệ quốc tế * Đối với vấn đề chiến tranh hồ bình: - Lên án chiến tranh xâm lược, ủng hộ đấu tranh chống xâm lược can thiệp - Ủng hộ giải thông qua thương lượng hồ bình vấn đề tranh chấp quan hệ quốc tế, sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, quyền tự lựa chọn đường phát triển cảu dân tộc, không sử dụng vũ lực đe doạ sử dụng vũ lực - Tích cực tham gia phong trào đấu tranh nhân dân giới hồ bình cơng lý * Đối với vấn đề khủng bố - Lên án chủ nghĩa khủng bố - Ủng hộ tham gia nỗ lực cộng đồng quốc tế đấu tranh chống khủng bố sở Hiến chương Liên Hợp Quốc, nguyên tắc chuẩn mực luật pháp quốc tế - Phản đối việc sử dụng chiêu “chống khủng bố” để gây sức ép, can thiệp vào công việc nội quốc gia có chủ quyền, gây chiến tranh xâm lược * Đối với vấn đề phát triển bền vững - Thúc đẩy xu hồ bình, ổn định hợp tác để phát triển khu vực giới - Ủng hộ nỗ lực cộng đồng quốc tế thu hẹp, tiến tới xoá bỏ hố ngăn cách giàu nghèo, hài hoà phát triển kinh tế tiến xã hội, kinh tế văn hố, kinh tế mơi trường - Ủng hộ tích cực tham gia đấu tranh nước phát triển với nước công nghiệp phát triển việc thiết lập trật tự kinh tế quốc tế bình đẳng, có lợi * Đối với vấn đề tồn cầu hố hội nhập quốc tế - Tồn cầu hố xu khách quan 13 - Q trình tồn cầu hố bị nước tư phát triển tập đoàn xuyên quốc gia chi phối, chứa đựng nhiều mâu thuẫn, vừa có mặt tích cực, vừa có mặt tiêu cực, vừa có hợp tác, vừa có đấu tranh - Tồn cầu hố tác động nhiều chiều đến tất nước, kinh tế, vừa mở hội phát triển, vừa tạo tháh thức, nước phát triển - Việt Nam khơng thể đứng ngồi q trình tồn cầu hố, phải chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế lĩnh vực khác * Đối với vấn đề trật tự giới - Phản đối trật tự đơn cực - Phấn đấu cho trật tự giới dân chủ bình đẳng - Ủng hộ việc phát huy vai trò chủ đạo Liên Hợp Quốc việc giải vấn đề quốc tế sở Hiến chương Liên Hợp Quốc nguyên tắc, chuẩn mực luật pháp quốc tế - Ủng hộ việc đổi dân chủ hoá Liên Hợp Quốc, dân chủ hoá quan hệ quốc tế Chiến lược đối ngoại số nước lớn tác động đến Việt Nam 2.1 Chiến lược đối ngoại số nước lớn Các nước lớn khái niệm dùng để quốc gia có sức mạnh tổng hợp mạnh nhất, mà trước hết sức mạnh kinh tế, quân vị trí, vai trò ảnh hưởng lớn QHQT Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Liên bang Nga, ấn Độ nước thuộc EU Gần hai thập niên qua, kể từ chiến tranh lạnh kết thúc, đặc biệt sau kiện 11/9/2001 biến động phức tạp tình hình giới năm đầu kỷ XXI, bị chi phối lợi ích chiến lược mang ý nghĩa sống còn, nước lớn Mỹ, Nhật, TQ, Liên bang Nga, ấn Độ nước thuộc EU xúc tiến điều chỉnh mạnh sách đối ngoại khu vực, khu vực châu - TBD Nội dung bao trùm điều chỉnh sách đối ngoại nước lớn củng cố tăng cường quan hệ với khu vực, nhằm mục tiêu phát huy tối đa ảnh hưởng, giành lợi ích cụ thể nhiều mặt 14 2.2.1 Chiến lược đối ngoại Mỹ Mục tiêu quán sách đối ngoại Mỹ giành giữ ảnh hưởng thị trường khắp giới trở thành bá chủ giới Mục tiêu giới cầm quyền Mỹ theo đuổi kỷ qua Từ đầu năm 90, để thích ứng với tình hình giới thời kỳ sau chiến tranh lạnh, giới cầm quyền Mỹ điều chỉnh chiến lược đối ngoại, đưa “chiến lược” “Trật tự giới mới” hay “Giao tiếp mở rộng dân chủ” mà thực chất theo đuổi mục tiêu giành giữ ảnh hưởng thị trường giới, trở thành bá chủ tồn cầu hình thức Mục tiêu cụ thể hoá mục tiêu là: - Phục hồi phát triển kinh tế Mỹ, giữ vững địa vị kinh tế mạnh giới tất mặt - Duy trì củng cố ưu quân Mỹ song có tổ chức cấu lại cho phù hợp với khả tài thực tế đòi hỏi tình hình Khuynh hướng giảm chi tương đối cho quân - Phát huy ưu kinh tế quân Mỹ tác động vào q trình hình thành TTTG có lợi cho Mỹ Trong đó, KTTT - dân chủ - nhân quyền - chống khủng bố Mỹ coi cờ tập hợp lực lượng thay cho cờ “ngăn chặn CNCS” - Đối với khu vực CA - TBD, Mỹ cố gắng củng cố vị trí ảnh hưởng khu vực, ngăn ngừa cường quốc lên thách thức vị trí ảnh hưởng ấy, bảo đảm an ninh biển cho Mỹ, bành trướng kinh tế truyền bá giá trị văn hoá “dân chủ” “nhân quyền”, thực “DBHB” nước XHCN lại 2.2.2 Chiến lược đối ngoại Nhật Bản * Mục tiêu chiến lược Nhật sau chiến tranh lạnh Sau chiến trạnh lạnh, Nhật cho rằng, giới xuất khoảng trống quyền lực nhiều nơi: Đông Âu, Đông Nam á, Trung á… Nhật cho thời cơ, với sức mạnh kinh tế mình, chớp hội để lấp khoảng trống quyền lực, xác định lại vai trò trường quốc tế Nhật xác định mục tiêu chiến lược: lấy sức mạnh kinh tế làm tiền đề để thực mục tiêu trở thành cường quốc trị quân sự, cạnh tranh với nước khác 15 - Về kinh tế: Nhật Bản nước có kinh tế phát triển với trình độ kỹ thuật cơng nghệ cao có sức cạnh tranh lớn thị trường quốc tế Nhật tiếp tục sách ngoại giao kinh tế, chiếm lĩnh thị trường, khu vực ảnh hưởng để tiếp tục phát triển kinh tế, cạnh tranh vượt Mỹ kinh tế - Về trị: Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Nhật Bản phụ thuộc, “theo đuôi Mỹ”; Mỹ bảo đảm an ninh cho Nhật Bản Sau chiến tranh lạnh, Nhật Bản tỏ động hơn, chủ động độc lập chiến lược quốc tế + Bước vào kỷ 21,với phức tạp chiến tranh chống khủng bố tình hình vũ khí hạt nhân Bắc Triều Tiên, Nhật Bản tiếp tục sách ủng hộ Mỹ tăng cường khả tự vệ + Nhật Bản tăng cường mở rộng khu vực ảnh hưởng châu á, châu Âu khu vực khác, đồng thời mở rộng quan hệ song phương với nước lớn như: Trung Quốc, Nga, ấn Độ, EU… tăng cường vai trò Nhật giải vấn đề quốc tế thông qua LHQ Nhật Bản phấn đấu trở thành nước thường trực HĐBA LHQ + Mục tiêu trước mắt Nhật Bản muốn trở thành cường quốc khu vực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc, Nga… nhằm chia sẻ lợi ích chiến lược khu vực Cụ thể (nói thêm): Quan hệ Nhật - Trung: Từ năm cuối thập kỷ 70, quan hệ Nhật - Trung có phát triển tồn diện Với quan điểm “Sự ổn định phát triển Trung Quốc có ý nghĩa lớn ổn định phát triển khu vực châu - TBD” “thị trường khổng lồ Trung Quốc cần cho kinh tế ngoại thương” Nhật quan điểm “vốn kỹ thuật Nhật Bản cần phát triển kinh tế TQ”… nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ Trong lĩnh vực kinh tế, hai nước trở thành đối tác quan trọng nhau, Nhật Bản trở thành bạn hàng lớn thứ TQ TQ trở thành 16 bạn hàng lớn thứ hai Nhật Ngoài Nhật nước viện trợ ODA lớn cho TQ (chỉ sau Inđônêxia) Tuy nhiên, quan hệ Nhật- Trung tồn nhiều vấn đề khó giải vấn đề sách giáo khoa lịch sử, lãnh thổ, vấn đề Đài Loan… Quan Nhật - Nga: Quan hệ Nhật - Nga có tiến triển nhìn chung chậm phương diện kinh tế trị, nhiều tranh chấp lãnh thổ đảo quần đảo Kuril Quan hệ Nhật - ASEAN: Sau chiến tranh lạnh, Nhật tăng cường ảnh hưởng khu vực Đông Nam á, quan hệ Nhật nước ASEAN thắt chặt nhiều lĩnh vực Hiện nay, Nhật bên đối thoại quan trọng Hội nghị cấp cao nước ASEAN ASEAN nước nhận nhiều viện trợ kinh tế Nhật Bản Nhìn chung, quan hệ Nhật - ASEAN tiếp tục phát triển mạnh mẽ thời gian tới Quan hệ Nhật-EU: Quan hệ Nhật - EU quan hệ truyền thống (phương tây), nói chung từ sau chiến tranh giới II đến nay, quan hệ Nhật- EU trì ngày hợp tác chặt chẽ nhiều lĩnh vực kể vấn đề bảo đảm an ninh Song tương lai gần quan hệ Nhật - EU khơng có thay đổi xung đột kinh tế lớn * Hợp tác an ninh Mỹ – Nhật, tảng sách đối ngoại Nhật Bản (nói thêm) Từ sau chiến tranh Thế giới II, Nhật Bản tiến hành sách ngoại giao tương đối động, khôn khéo thận trọng Cùng với phá triển thành công kinh tế, sách đối ngoại góp phần đáng kể nâng cao vị trí Nhật Bản khu vực trường quốc tế - Chính sách đối ngoại Nhật Bản bắt đầu với Học thuyết Yohida, theo Nhật Bản hồn tồn dựa vào Hiệp ước an ninh Nhật - Mỹ để phòng thủ đất nước tập trung phát triển kinh tế - Giai đoạn thập kỷ 60, sách đối ngoại Nhật Bản đặc trưng sách ngoại giao kinh tế nhằm phục vụ cho nhu cầu đuổi kịp vượt nước phát triển Mục tiêu đạt vào cuối 17 năm 60 Nhật trở thành cường quốc kinh tế thứ hai sau Mỹ hệ thống TBCN - Những năm 70, 80, sách đối ngoại Nhật mang tính chủ động hơn, Nhật tăng cường ảnh hưởng kinh tế khu vực châu á, mà trước hết Đông Nam - Chính sách đối ngoại Nhật thập kỷ 90 đặc trưng việc củng cố quan hệ với Mỹ qua tuyên bố chung “An ninh Nhật - Mỹ kỷ 21” năm 1996 Đặc biệt, tháng 12/1998, Nhật Bản định tham gia Chương trình phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa chiến trường (TMD) với Mỹ Tóm lại, Liên minh chiến lược Nhật – Mỹ tiếp tục củng cố đổi tình mới, lợi ích chiến lược nước 2.2.3 Chiến lược đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh, sách đối ngoại EU bị tác động cục diện giới hai cực Về bản, sách bị chi phối Mỹ gắn chặt với đường hướng đối ngoại Mỹ Sau chiến tranh lạnh, sách đối ngoại EU điều chỉnh cách Cột mốc đánh dấu điều chỉnh Hiệp ước Maxtơrich, quy định rõ ràng sách đối ngoại EU toàn châu Âu nước, khu vực khác giới * Đối với châu Âu - Mục tiêu chiến lược: + Xây dựng châu Âu thống nhất, khơng có phân cách sở kinh tế ổn định phát triển cao + Tăng cường nhân tố bảo đảm an ninh châu Âu nước thành viên hình thức - Biện pháp: + Xúc tiến việc xây dựng “Liên bang châu Âu” hay “Ngôi nhà chung châu Âu” nhằm tạo điều kiện mở rộng trình liên kết, hợp tác rộng rãi nước, dân tộc châu Âu + Thiết lập an ninh chung cho toàn châu Âu, tức EU phải xây dựng sách quốc phòng chung quốc phòng chung * Đối với nước khác giới 18 - Giữ gìn hồ bình, tăng cường an ninh quốc tế phù hợp với nguyên tắc Hiến chương Liên hợp quốc - Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tập trung vào ba đối tượng là: nước cơng nghiệp phát triển; Nga nước Đông Âu, SNG; nước phát triển Cơ sở hợp tác chủ yếu dựa liên kết kinh tế – thương mại trí cơng việc quốc tế 2.2.4 Chiến lược đối ngoại Nga Trong thời gian qua, Nga thi hành sách đối ngoại thực dụng linh hoạt, đa dạng hoá quan hệ tất mặt trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, tranh thủ hợp tác kinh tế với đơí tác khác nhau, tạo mơi trường hồ bình ổn định cho đất nước phát triển Nga tỏ cứng rắn cương bảo vệ lợi ích quốc gia Chính sách đối ngoại thời Tổng thống V Putin thể số nội dung chủ yếu sau: - Quan hệ với Mỹ phương Tây: hướng ưu tiên sách sách đối ngoại Nga Hai bên phát triển hợp tác lĩnh vực chống khủng bố giải vấn đề quốc tế khu vực Nga có lợi ích lớn quan hệ kinh tế lượng với EU Tuy nhiên gần đây, quan hệ Nga - Mỹ, Nga - EU, có phần nóng lên bất đồng xung quanh việc Mỹ dự định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Châu Âu, vấn đề nhân quyền, vấn đề Nga gia nhập WTO, vấn đề hợp tác lượng, vướng mắc ký Hiệp định hợp tác Nga - EU Đặc biệt quan hệ Nga - Grudia sau kiện 8/8/2008 (Grudia công quân vào NamOssetia…) - Quan hệ với nước SNG ưu tiên hàng đầu sách đối ngoại Nga khu vực có nhiều mối ràng buộc lịch sử, văn hố, an ninh, kinh tế với Nga Nga đẩy mạnh hợp tác an ninh với nước, đồng thời tăng cường củng cố liên minh tầng nấc SNG trị, kinh tế quân Thời gian gần Nga thi hành sách lượng mới, chuyển đổi chế từ bao cấp sang thị trường quan hệ lượng với nước SNG, tăng cường hợp tác với nước Trung lĩnh vực Quan hệ Nga với nhiều nước cải thiện so với trước (UCraina, 19 Mônđôva, Udơbêkixtan) Tuy nhiên xu ly khai tiếp tục diễn khu vực này, gây phức tạp cho Nga quan hệ - Châu - TBD khu vực chiến lược quan trọng nhiều lợi ích Nga, gần Nga coi trọng trước Vì vậy, Nga chủ trương tích cực hội nhập tham gia vào tất chế đối thoại khu vực (ASEAN, ARF, APEC…), mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác với tất nước khu vực, có nước Đơng Nam Nga đẩy mạnh quan hệ song phương với TQ ấn Độ khuôn khổ hợp tác bên Nga- Trung- ấn Về kinh tế- thương mại, Trung Quốc ấn Độ thị trường tiềm lớn Nga (kim ngạch thương mại Nga- Trung đạt 30 tỷ đôla/2006) Tuy nhiên, quan hệ Nga- Nhật gặp nhiều trở ngại xung quanh vấn đề tranh chấp lãnh hải Bên cạnh đó, Nga tích cực đa dạng hố mối quan hệ đối ngoại, trọng quan hệ với Trung Đông, Mỹ Latinh (Vênêxuêla, Braxin, CuBa…), Châu Phi, hợp tác kinh tế kỹ thuật quân đẩy mạnh “Chiến lược đối ngoại Liên bang Nga” có số thay đổi đáng kể vấn đề lớn sau: Thứ nhất, khẳng định nước Nga có ảnh hưởng đáng kể quan hệ có tính tồn cầu Thứ hai, Nga cho rằng, sức mạnh quân không nên yếu tố chủ yếu tác động tới trị quốc tế Thứ ba, Nga khẳng định, giá trị phương tây cho giới Thứ tư, Nga chấp nhận quan điểm giới đơn cực Thứ năm, Nga thể rõ quan điểm tôn trọng luật pháp quốc tế Thứ sáu, đề cao vai trò LHQ điều chỉnh QHQT Thứ bảy, xác định hướng ưu tiên sách đối ngoại phát triển song phương đa phương với nước láng giềng thuộc Cộng đồng quốc gia độc lập (SNG) lĩnh vực bảo đảm an ninh cho nhau, phối hợp đối phó với mối đe dọa thách thức chung 20 2.2.5 Chiến lược đối ngoại Trung Quốc Sau chiến tranh lạnh, Trung Quốc thay đổi tư chiến lược Trọng tâm lợi ích an ninh quốc gia chuyển dần sang lĩnh vực an ninh kinh tế Nhiệm vụ quốc phòng ngăn chặn phá hoại kinh tế từ bên ngồi nhằm tạo mơi trường hồ bình cho cơng đại hố Tuy nhiên, năm gần với xung đột khu vực cục bộ, đặc biệt có can thiệp nước lớn, Trung Quốc cho rằng: sức mạnh quân trụ cột quan trọng cần thiết nước lớn để giữ vị trí bình đẳng với nước giới không nắm quyền chủ động đấu tranh quân kỷ XXI Sự cân lực lượng: Mỹ, Trung, Nhật, Nga Tây Âu ảnh hưởng to lớn đến hồ bình ổn định giới Nội dung sách đối ngoại TQ là: * Tăng cường quan hệ với nước lớn Những năm gần đây, Trung Quốc thiết lập loạt khung quan hệ với nước lớn giới Quan hệ Trung – Mỹ: Là quan hệ đối tác chiến lược mang tính xây dựng Quan hệ chịu chi phối nhân tố - Hai bên xuất phát từ lợi ích dân tộc để tính tốn bước việc thiết lập quan hệ với - Mỹ Trung có nhiều yếu tố nội chưa giải thoả đáng nên tác động đến quan hệ hai nước - Quan hệ Trung – Mỹ chịu ảnh hưởng tác động qua lại nước lớn khác nhóm nước khác - Mỹ tiếp tục sách dính líu có tính chất xây dựng để lơi kéo TQ hoà nhập vào hệ thống giới mà Mỹ giữ vai trò chủ đạo qua kìm chế TQ Quan hệ Trung – Nga: quan hệ chiến lược, gần có cải thiện rõ nét Hai nước thường xuyên có gặp cấp cao, ký kết hiệp định biên giới, hồ bình, hợp tác kinh tế thảo luận PGS,TS Lê Minh Qn, Viện Chính trị học, HVCTQG HCM: Hòa bình, hợp tác phát triển – xu lớn giới (2010): Năm 2009 TQ dẫn đầu việc giải nhiều vấn đề quốc tế: kêu gọi thay đồng USD; vận động đòi mở rộng quyền bỏ phiếu cho quốc gia phát triển WB IMF; cam kết viện trợ hàng chục tỷ USD cho nước nghèo châu Phi Đơng Nam Á; tích cực đấu tranh ngăn chặn nóng lên trái đất; tham gia vào 20 lực lượng gìn giữ hioaf bình LHQ; giải vấn đề hạt nhân CHDCNDTT IRAN… tr.195 21 vấn đề quốc tế chủ yếu Triển vọng quan hệ Trung – Nga to lớn, góp phần tạo cục diện khu vực giới Quan hệ Trung – Nhật quan hệ láng giềng hữu nghị Hai bên điều chỉnh lại sách để phát triển quan hệ, lĩnh vực kinh tế, KHKT cho tương xứng với tiềm nhu cầu thực tế nước Quan hệ Trung – EU quan hệ đối tác xây dựng lâu dài bền vững TQ coi trọng quan hệ coi EU không đối tác buôn bán, thị trường tiền tệ công nghệ kỹ thuật cao mà chia xẻ quan điểm giống việc giải vấn đề trị quốc tế TQ thông qua EU để đối trọng với Mỹ nhằm thực thi quan điểm đa cực hoá QHQT Tóm lại, năm gần đây, việc phát triển quan hệ với nước lớn TQ bước tiến đáng kể ngoại giao TQ kỷ XXI Cân quan hệ với nước lớn để tạo vị trí trường quốc tế cường quốc lên; đồng thời để hạn chế kìm chế lập nước lớn trình phát triển lâu dài đất nước TQ * Tích cực tham gia vào hoạt động tổ chức khu vực quốc tế TQ tích cực tham gia vào hoạt động đa phương, phát huy đầy đủ tác dụng LHQ tổ chức quốc tế khác Mối quan tâm hàng đầu TQ làm để giành lợi lớn cục diện giới có nhiều thuận lợi để trở thành nước có sức mạnh chiến lược khu vực tương lai * Chính sách quan hệ với nước láng giềng TQ nhấn mạnh sách đối ngoại láng giềng, tích cực cải thiện quan hệ với nước khu vực - TQ thúc đẩy quan hệ lãnh giềng hữu nghị với Hàn Quốc, CHDCNDTT, ASEAN có đối sách khác với nước; cải thiện quan hệ với hầu Nam á, mở rộng quan hệ với Mông Cổ nước Trung á… - Trong việc tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải với nước láng giềng khu vực lịch sử để lại quần đảo Điếu Ngư, Trường Sa… TQ 22 đưa ý tưởng “gác lại tranh chấp, khai thác” muốn thông qua giao lưu kinh tế, thương mại, văn hoá, thể thao với nước có liên quan để bước tạo lòng tin mơi trường hồ bình ngun tắc kiên trì chủ quyền ln nhấn mạnh hai yếu tố hồ bình đại cục Đối với Việt Nam: Việt Nam Trung Quốc hai quốc gia láng giềng, lên xây dựng CNXH Quan hệ VN – TQ có lịch sử phát triển lâu đời Sau gần 20 năm bình thường hố quan hệ (11/1991), hai nước có nhiều nỗ lực đưa quan hệ phát triển lên tầm cao mới, mở triển vọng tốt đẹp cho phát triển quan hệ song phương tất lĩnh vực theo phương châm 16 chữ: “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” tinh thần tốt “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”, “bổ sung mạnh cho nhau, hai bên có lợi, thắng”, tăng cường tin cậy lẫn Chính sách đối ngoại TQ phát triển quan hệ Trung – Việt có tác động lớn đến nước ta * Tác động tích cực: - Trong bối cảnh TQ có mạnh, thời thách thức mới, nhìn chung sách TQ Việt Nam nhiều khả tiếp tục chiều hướng năm qua Đồng thời nhằm mục tiêu “trỗi dậy hồ bình” xây dựng xã hội hài hoà XHCN truyền bá giá trị TQ bên ngoài, “thế giới hài hoà”, “châu hài hoà”, “láng giềng hài hoà” nên TQ tăng cường mặt hợp tác kinh tế phục vụ cho chiến lược chung TQ Do vậy, năm tới, TQ tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại, gia tăng hạng mục đầu tư Việt Nam hạn chế ảnh hưởng Mỹ, Nhật, phương Tây Việt Nam - TQ nước tiến hành đổi trước ta 10 năm nên quan hệ với TQ, Việt Nam chắt lọc kinh nghiệm TQ để tránh bước “dò dẫm”, “TQ dò đá qua sơng” “VN dò theo TQ” Đặc biệt năm tới, Việt Nam bước vào giai đoạn “phát triển then chốt” TQ năm qua “giai đoạn xã hội giả”, GDP tăng từ 1000 USD – 3000 USD, nên chiến lược 2010 – 2020, Việt Nam cần có chiến lược tổng thể hơn, xây dựng mơ hình lý thuyết phát triển xã hội giai đoạn phát triển đất nước qua kinh nghiệm TQ 23 Ví dụ: Trung Quốc cho có nhiều vấn đề Việt Nam đổi nhanh TQ cần phải nghiên cứu như: Việt Nam mở cửa thị trường tiền tệ sớm TQ điều dễ dẫn đến ổn định kinh tế? ruộng đất Việt Nam tư hữu hoá đất nhanh TQ dễ gây hậu Nhà nước khơng kiểm sốt được? (Việt Nam ruộng đất thuộc sở hữu nhà nước, TQ thuộc sở hữu tập thể…) * Tác động tiêu cực: Ngồi mặt tích cực, quan hệ với Việt Nam, TQ tỏ nước lớn, chí dùng “chính sách hai mặt, thực dụng” với Việt Nam, giải vấn đề tranh chấp VN TQ Mặt khác, TQ ngày gia tăng ảnh hưởng khu vực châu á, Đông Nam á, cạnh tranh chiến lược TQ với Mỹ, Nhật, ấn Độ tăng thêm, có lúc gây khó khăn cho ta đối ngoại: cạnh tranh phát triển tài nguyên, khai thác tài nguyên, cọ sát thương mại dần tăng lên; TQ tăng cường thực chiến lược lượng mới, tăng sức ép với ta vấn đề biển Đông nhằm thực sách gác tranh chấp, khai thác, chí gây số hoạt động phức tạp biển Đơng Thực tế chứng minh, bề ngồi TQ ln nói “cùng thắng”, có lợi” họ lại hành động khác giành phần thắng nhiều hơn, “TQ sóng ngầm bí hiểm, dội”, chấp nhận sống TQ, “lướt theo sóng để phát triển” thực tế khác Kết luận: Thế giới bước sang kỷ XXI với xu đa chiều, phức tạp tạo biến đổi to lớn đời sống QHQT Điều đáng lưu ý, xu lại thường có đối lập, ngược chiều gọi “cơ chế song trùng”, xem đặc trưng quan hệ kinh tế, trị quốc tế Những xu lơi mạnh mẽ quốc gia dân tộc đường phát triển hội nhập quốc tế, vừa có mặt thuận lợi, vừa có mặt tiêu cực tác động sâu sắc đến đời sống quốc tế nước, đồng thời bị nước tư phát triển, cường quốc CTXQG chi phối CÂU HỎI ƠN TẬP Phân tích xu hòa bình, hợp tác phát triển giới nay? 24 Hãy làm rõ tác động tồn cầu hóa đến q trình hội nhập quốc tế phát triển kinh tế - xã hội nước ta nay? Phân tích chiến l ược đối ngoại số nước lớn tác động đến Việt Nam? 25 ... Chiến lược đối ngoại số nước lớn tác động đến Việt Nam 2.1 Chiến lược đối ngoại số nước lớn Các nước lớn khái niệm dùng để quốc gia có sức mạnh tổng hợp mạnh nhất, mà trước hết sức mạnh kinh tế, . .. trò chủ đạo Liên Hợp Quốc việc giải vấn đề quốc tế sở Hiến chương Liên Hợp Quốc nguyên tắc, chuẩn mực luật pháp quốc tế - Ủng hộ việc đổi dân chủ hoá Liên Hợp Quốc, dân chủ hoá quan hệ quốc tế Chiến. .. gần đây, Trung Quốc thiết lập loạt khung quan hệ với nước lớn giới Quan hệ Trung – Mỹ: Là quan hệ đối tác chiến lược mang tính xây dựng Quan hệ chịu chi phối nhân tố - Hai bên xu t phát từ lợi
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG QUAN hệ QUỐC tế, SAU đại học CHUYÊN đề NHỮNG XU THẾ CHỦ yếu và CHIẾN lược đối NGOẠI của một số nước lớn TRONG QUAN hệ QUỐC tế HIỆN NAY, BÀI GIẢNG QUAN hệ QUỐC tế, SAU đại học CHUYÊN đề NHỮNG XU THẾ CHỦ yếu và CHIẾN lược đối NGOẠI của một số nước lớn TRONG QUAN hệ QUỐC tế HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay