Phân tích đây thôn vĩ dạ chi tiết, nâng cao mở rộng và liên hệ

9 371 2
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 21:00

... nói trữ tình Đây thơn Vĩ Dạ Thế đấy, tơi dài dòng hành hương Vĩ Dạ theo đường dây mong manh bí mật tình yêu tuyệt vọng vốn chìm khuất giới thi phẩm Những đối chi u thi phẩm với giới nghệ thuật thi... loại trừ cách không phù hợp Nếu người thôn Vĩ (chủ nhân khu vườn), hẳn phải khn mặt phụ nữ Một người đàn ông thôn Vĩ để ngắm khn mặt đàn ơng! Còn người trở thơn Vĩ, người Tử, nói chuẩn hình tượng... bờ mà đầy uẩn khúc Tử mà Như vậy, khổ thơ thứ này, cảnh sắc thôn Vĩ mà Ngoài kia, vườn Vĩ Dạ mà vườn trần gian Qua lăng kính mặc cảm chia lìa, cảnh vật đơn sơ trở nên vô lộng lẫy Với Tử thiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích đây thôn vĩ dạ chi tiết, nâng cao mở rộng và liên hệ, Phân tích đây thôn vĩ dạ chi tiết, nâng cao mở rộng và liên hệ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay