nhan đề và lời đề từ bài thơ tràng giang

3 46 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 21:00

...Bìa thơ Tràng Giang có lời đề từ: “Bâng khng trời rộng nhớ sông dài” Trong số thi phẩm nghệ thuật, ta bắt gặp số lời đề từ Lời đề từ thứ đồ trang sức làm đẹp da cho... trời cao rộng Hơn nữa, lời đề từ thể rõ âm điệu, xúc cảm thơ Tràng Giang thơ có âm điệu buồn Đó nỗi sầu vạn kỉ thấm sâu vào mạch cảm xúc thơ mà Lê Di viết: “Là Tràng Giang khổ dập dềnh sóng... đâu?” Lời đề từ cung cấp thi liệu mà tác giả xây dựng thơ Lời đề từ “Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài” gợi lên trước mắt người đọc hai thi liệu chính: trời rộng sông dài Điều kết tinh hai câu thơ
- Xem thêm -

Xem thêm: nhan đề và lời đề từ bài thơ tràng giang, nhan đề và lời đề từ bài thơ tràng giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay