ĐỀ CHUYÊN đề lý THUYẾT

12 48 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 20:37

Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng về vật chất di truyền ở động vật?(1) Nhiễm sắc thể giới tính chỉ có ở tế bào sinh dục.(2) Nhiễm sắc thể giới tính chỉ chứa gen quy định giới tính.(3) Hợp tử mang cặp NST giới tính XY bao giờ cũng phát triển thành thể đực.(4) Nhiễm sắc thể giới tính có thể bị đột biến về cấu trúc và số lượng.A. 1 B. 2 C. 3 D. 4Câu 2: ​Khi nói về đột biến gen có bao nhiêu phát biểu sau đúng?(1) Nucleotid hiếm có thể dẫn đến kết cặp sai trong quá trình nhân đôi AND gây đột biến thay thế một cặp ... thời với phân bào (5) Tốc độ lắp ráp nucleotit thường chậm SVNT (6) Xảy cố đầu mút Có phát biểu đề cập đến nhân đôi sinh vật nhân sơ? A B C D Câu 13: ​Cho phát biểu sau đột biến gen, có phát biểu... phân II diễn bình thường Ở cớ thể có kiểu gen AABb, q trình giảm phân diễn bình thường Theo lí thuyết, phép lai AABb * AaBb cho đời có tối đa loại kiểu gen? SINH HỌC BEECLASS A 12 B C D Câu 37:
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CHUYÊN đề lý THUYẾT, ĐỀ CHUYÊN đề lý THUYẾT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay