Bài thuyết trình: Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân (19531954) và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

43 17 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 20:35

Bài thuyết trình: Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân (19531954) và chiến thắng lịch sử Điện Biên PhủBài thuyết trình Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân (19531954) và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trình bày các nội dung chính như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, kế hoạch Nava, chiến lược Đông Xuân (19531954), chiến dịch Điện Biên Phủ (1954),... ... 1953-1954 IV Chiến dịch Điện Biên Phủ: - Điện Biên Phủ thung lũng rộng lớn nằm phía tây rừng núi Tây Bắc, gần biên giới với Lào, có vị trí chiến lược then chốt Đông Dương Đông Nam Á nên quân Pháp... 1953-1954 với tâm giữ vững chủ động chiến lược toàn chiến trường Đông Dương -Phương hướng chiến lược đề là: “Tập trung lực lượng mở công vào hướng quan trọng chiến lược mà địch tương đối yếu, nhằm... Âu - Phi tinh nhuệ nhảy dù xuống Điện Biên Phủ vừa để bảo vệ Điện Biên Phủ, vừa bảo vệ Thượng Lào - 11/1953 quân ta công lên thị xã Lai Châu, bao vây Điện Biên Phủ Sau 10 ngày, quân ta giải phóng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thuyết trình: Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân (19531954) và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Bài thuyết trình: Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân (19531954) và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay