lời giải chinh phục lí thuyết sinh học bức phá thi đại học

17 38 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 20:17

Ở bò tính trạng không sừng là trội so với có sừng. Lông có thể có màu đỏ, trắng hoặc lang do đỏtrội không hoàn toàn so với trắng. Cả hai gen qui định tính trạng này nằm trên hai cặp nhiễm sắc thểthường khác nhau. Tiến hành lai một con bò đực với một con bò cái, cả hai đều có lông lang và đều là dịhợp tử với tính trạng không sừng. Điều giải thích nào dưới đây là đúng đối với đời con của phép lai trên? ... 01648220042 THÔNG BÁO CÁC KHÓA HỌC HIỆN CÓ CỦA NHÓM SINH HỌC OCEAN  Khóa chinh phục kiến thức sinh học học lớp 11  Tóm tắt kiến thức sinh học lớp 11 theo bài, chương  Tổ chức thi online hàng tuần theo... khác với nơi chúng Nơi nơi cư trú ổ sinh thái biểu cách sinh sống lồi Chun luyện thi đại học online môn sinh - Sinh học ocean Trang| 13 Ngày 28/02/2018 - Thi thử lần 01 Nguyễn Thanh Quang - Liên... hóa hợp chất hữu để giải phóng lượng vai trò hơ hấp Vậy số phát biểu vai trò I, II, IV Hết Chuyên luyện thi đại học online môn sinh - Sinh học ocean Trang| 16 Ngày 28/02/2018 - Thi thử lần 01 Nguyễn
- Xem thêm -

Xem thêm: lời giải chinh phục lí thuyết sinh học bức phá thi đại học, lời giải chinh phục lí thuyết sinh học bức phá thi đại học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay