tiểu luận vai trò của tiểu thương trong hoạt động thương mại ở việt nam hiện nay

38 68 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 17:47

lời mở đầuTrong những năm vừa qua, nền kinh tế nước ta đã đạt được nhiều thành tự quan trọng: cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tiến bộ, tăng trưởng ổn định trong một thời gian khá dài… kết quả đó có sự đóng góp to lớn của các tiểu thương thuộc các thành phần kinh tế ở nước ta.Các tiểu thương trong thời gian qua có bước phát triển tương đối nhanh về số lượng, sự đóng góp vào gdp ngày càng cao. thế nhưng việc phát triển loại doanh nghiệp này (nhất là đối với doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư nhân) ở nước ta còn đang có nhiều vướng mắc cần được giải quyết. việc đẩy mạnh phát triển các tiểu thương trong những năm tới đang là một yêu cầu cấp thiết đối với nước ta.Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, em đã đi sâu nghiên cứu và chọn đề tài cho môn học kinh tế và quản lý công nghiệp : vai trò của tiểu thương trong hoạt động thương mại ở việt nam hiện naynội dung của đề án môn học gồm 3 phần:phần i: những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở việt nam. phần ii: thực trạng vấn đề phát triển tiểu thương ở việt nam trong thời gian quaphần iii: một số giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển các tiểu thương ở nước ta trong thời gian tới.em xin chân thành cảm ơn ... việc phát triển tiểu thương việt nam giai đoạn tiểu thương 1.1 khái niệm tiểu thương: doanh nghiệp đơn vị sản xuất kinh doanh có đăng ký theo cách hiểu khu vực doanh nghiệp việt nam gồm doanh nghiệp... nhiều lao động phương hướng chiến lược quan trọng của trình cnh, hđh việt nam nhân tố ảnh hưởng đến tồn phát triển tiểu thương việt nam hình thành, tồn phát triển dnv&n nước ta chịu tác động nhiều... ii - thực trạng vấn đề phát triển tiểu thương việt nam thời gian qua đánh giá chung trình phát triển tiểu thương việt nam thời gian qua: lịch sử đời dnv&n việt nam có từ lâu, chúngđược hình thành
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận vai trò của tiểu thương trong hoạt động thương mại ở việt nam hiện nay, tiểu luận vai trò của tiểu thương trong hoạt động thương mại ở việt nam hiện nay, tiểu thương ở việt nam, nguyên nhân cơ bản của tình trạng trên:, ở việt nam trong thời gian tới, một số kiến nghị để phát triển nhanh, mạnh và bền vững tiểu thương ở việt nam trong thời gian tới

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay