tiểu luận vai trò của tiểu thương trong hoạt động thương mại ở việt nam hiện nay

38 40 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 17:47

lời mở đầuTrong những năm vừa qua, nền kinh tế nước ta đã đạt được nhiều thành tự quan trọng: cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tiến bộ, tăng trưởng ổn định trong một thời gian khá dài… kết quả đó có sự đóng góp to lớn của các tiểu thương thuộc các thành phần kinh tế ở nước ta.Các tiểu thương trong thời gian qua có bước phát triển tương đối nhanh về số lượng, sự đóng góp vào gdp ngày càng cao. thế nhưng việc phát triển loại doanh nghiệp này (nhất là đối với doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư nhân) ở nước ta còn đang có nhiều vướng mắc cần được giải quyết. việc đẩy mạnh phát triển các tiểu thương trong những năm tới đang là một yêu cầu cấp thiết đối với nước ta.Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, em đã đi sâu nghiên cứu và chọn đề tài cho môn học kinh tế và quản lý công nghiệp : vai trò của tiểu thương trong hoạt động thương mại ở việt nam hiện naynội dung của đề án môn học gồm 3 phần:phần i: những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở việt nam. phần ii: thực trạng vấn đề phát triển tiểu thương ở việt nam trong thời gian quaphần iii: một số giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển các tiểu thương ở nước ta trong thời gian tới.em xin chân thành cảm ơn lời mở đầu Trong năm vừa qua, kinh tế nước ta đạt nhiều thành tự quan trọng: cấu kinh tế có chuyển dịch theo hướng tiến bộ, tăng trưởng ổn định thời gian dài… kết có đóng góp to lớn tiểu thương thuộc thành phần kinh tế nước ta Các tiểu thương thời gian qua có bước phát triển tương đối nhanh số lượng, đóng góp vào gdp ngày cao việc phát triển loại doanh nghiệp (nhất doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư nhân) nước ta có nhiều vướng mắc cần giải việc đẩy mạnh phát triển tiểu thương năm tới yêu cầu cấp thiết nước ta Nhận thức tầm quan trọng vấn đề trên, em sâu nghiên cứu chọn đề tài cho môn học kinh tế quản lý công nghiệp : "vai trò tiểu thương hoạt động thương mại việt nam nay" nội dung đề án môn học gồm phần: phần i: vấn đề lý luận phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ việt nam phần ii: thực trạng vấn đề phát triển tiểu thương việt nam thời gian qua phần iii: số giải pháp kiến nghị nhằm phát triển tiểu thương nước ta thời gian tới em xin chân thành cảm ơn phần i - vấn đề lý luận việc phát triển tiểu thương việt nam giai đoạn tiểu thương 1.1 khái niệm tiểu thương: doanh nghiệp đơn vị sản xuất kinh doanh có đăng ký theo cách hiểu khu vực doanh nghiệp việt nam gồm doanh nghiệp với hình thức pháp lý đăng ký doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, hình thức cá nhân nhóm kinh doanh đăng ký theo nghị định 66/hđbt khu vực tiểu thương (dnv&n) phận nằm khu vực doanh nghiệp nêu doanh nghiệp trực thuộc tổng công ty lớn không dnv&n chúng phải tuân thủ chi phối tổng công ty mẹ số nước quy định tỷ lệ cổ phần tối đa công ty lớn sở hữu dnv&n, vượt mức độ, doanh nghiệp không coi vừa nhỏ việc định nghĩa khu vực dnv&n việt nam cần xét đến khía cạnh yếu tố quan trọng nói đến dnv&n quy mơ doanh nghiệp có nhiều yếu tố thể quy mơ doanh nghiệp, thí dụ vốn lao động phản ánh quy mơ đầu vào, doanh thu hay giá trị gia tăng thể quy mô đầu doanh nghiệp quy mô doanh nghiệp khái niệm tổng quát phản ánh mức độ trình độ sử dụng nguồn lực khả tạo sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu xã hội có nhiều tiên khác thể quy mô doanh nghiệp khơng tiêu hay nhóm tiêu phản ánh đầy đủ quy mô doanh nghiệp sở phân tích đưa định nghĩa sau dnv&n việt nam, dđiều kiện nay: dnv&n việt nam sở sản xuất kinh doanh độc lập, có đăng ký khơng phân biệt thành phần kinh tế, có quy mơ theo số tiêu chí thoả mãn quy định phủ ngành nghề thời kỳ phát triển kinh tế tiêu chí trị số tiêu chí xác định dnv&n việt nam thực tế, việc lựa chọn tiêu để đo lường quy mô doanh nghiệp thường nhằm đảm bảo tính đơn giản, thơng dụng, dễ hiểu khả thi mặt thống kê với yêu cầu việt nam, việc lựa chọn tiêu lao động vốn kinh doanh ( nhiều cơng trình nghiên cứu dnv&n đề nghị) làm tiêu xác định quy mơ doanh nghiệp chấp nhận điều kiện lựa chọn phù hợp với thông lệ phần lớn nước giới khu vực việc xác định dnv&n việt nam áp dụng nhiều trị số khác lao động vốn để xác định dnv&n sau số thí dụ cụ thể: - ngân hàng công thương việt nam coi dnv&n doanh nghiệp có 500 lao động, vốn cố định 10 tỷ đồng, vốn lưu động tỷ đồng doanh thu hàng tháng 20 tỷ đồng - liên lao động tài coi doanh nghiệp nhỏ có: + lao động thường xuyên 100 người + doanh thu hàng năm 10 tỷ đồng + vốn pháp định tỷ đồng - dự án vie/us/95/004 hỗ trợ dnv&n việt nam doanh nghiệp có: + lao động 200 người + vốn đăng ký 0,4 triệu usd (tương đương khoảng tỷ đồng việt nam) - quỹ hỗ trợ dnv&n thuộc chương trình việt nam eu hỗ trợ doanh nghiệp có số lao động từ 10-500 người vốn điều lệ từ 50 ngàn đến 300 ngàn usd tức từ khoảng 600 triệu đến 3,8 tỷ đồng - quỹ phát triển nông thôn (thuộc ngân hàng nhà nước) coi dnv&n doanh nghiệp có: + giá trị tài sản không triệu usd + lao động khơng q 500 người - tiêu chí đặt cho phù hợp với mục tiêu sách tiêu chí dnv&n biến động theo lực kinh tế theo nguyên tắc bảo vệ khuyến khích doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp có xu hướng lớn mạnh 1.2 đặc điểm tiểu thương việt nam: nói tới dnv&n nói chung, nghĩ đến đặc điểm chung là: số lượng lao động ít, trình độ khơng cao; nhu cầu vốn đầu tư nhỏ tỷ suất vốn cao thời gian hồn vốn nhanh; chi phí sản xuất cao giá thành đơn vị sản phẩm cao so với sản phẩm doanh nghiệp lớn vị dnv&n thị trường nhỏ dnv&n bị hạn chế việc đáp ứng nhu cầu rộng lại có ưu việc đáp ứng nhu cầu đặc thù; doanh nghiệp dễ phân tán gây tác động mạnh tới kinh tế – xã hội dnv&n việt nam đặc điểm có đặc điểm sau: - phát triển dnv&n việt nam trải qua nhiều biến động thăng trầm đặc biệt chuyển đổi từ chế kế hoạch hoá tập trung sang chế thị trường - việt nam nước kinh tế phát triển nên sản xuất nhỏ phổ biến, doanh nghiệp có quy mơ nhỏ có diện rộng phổ biến - phần lớn dnv&n khu vực quốc doanh thành lập , thiếu kiến thức kinh doanh chưa quên với thị trường doanh nghiệp nhà nước quy mô vừa nhỏ chịu ảnh hưởng nặng nề chế cũ; máy móc, thiết bị, cơng nghệ lạc hậu, bế tắc thị trường tiêu thụ - sở hữu, bao gồm sở hữu nhà nước (có 4000 dnv&n) sở hữu tư nhân (trên 17000 doanh nghiệp công ty tư nhân, 1,8 triệu hộ kinh tế thể hoạt động theo nghị định 66/hđbt) - hình thức tổ chức bao gồm loại hình: doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, hộ kinh tế cá thể - trình độ quản lý dnv&n hạn chế thiếu kiến thức quản trị kinh doanh luật pháp, thiếu kinh nghiệm trình độ văn hố kinh doanh thấp tồn nhiều tiêu cực - dnv&n nước ta phân bố không đồng đều, tập trung chủ yếu thành phố lớn xu hướng tập trung vào ngành vốn thu hồi vốn nhanh, lãi xuất cao thương nghiệp, du lịch, dịch vụ - nhà nước có định hướng lớn khuyến khích dnv&n, chế sách thiếu đồng bộ, nguồn lực tài nhà nước hạn chế cần thiết khách quan phát triển tiểu thương việt nam giai đoạn 2.1 lợi bất lợi tiểu thương: doanh nghiệp quy mô vừa nhỏ có lợi sau: - gắn liền với công nghệ trung gian, cầu nối công nghệ truyền thống với công nghệ đại dnv&n dễ dàng nhanh chóng đổi thiết bị cơng nghệ, thích ứng với cách mạng khoa học cơng nghệ đại - quy mơ nhỏ có tính động, linh hoạt, tự sáng tạo sản xuất kinh doanh - dnv&n cần lượng vốn đầu tư ban đầu hiệu cao thời gian thu hồi vốn nhanh - dnv&n có tỷ suất vốn đầu tư lao động thấp nhiều so với doanh nghiệp lớn, chúng có hiệu suất tạo việc làm cao - hệ thống tổ chức sản xuất quản lý dnv&n gọn nhẹ, linh hoạt, cơng tác điều hành mang tính trực tiếp quan hệ người lao động người quản lý (quan hệ chủ – thợ) dnv&n chặt chẽ - đình trệ, thua lỗ, phá sản dnv&n có ảnh hưởng khơng gây nên khủng hoảng kinh tế – xã hội, đồng thời chịu ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế dây chuyền bên cạnh lợi quan trọng, dnv&n có bất lợi sau: - nguồn vốn tài hạn chế - sở vật chất kỹ thuật, trình độ thiết bị cơng nghệ thường yếu kém, lạc hậu - khả tiếp cận thông tin tiếp thị dnv&n bị hạn chế nhiều - trình độ quản lý dnv&n hạn chế - dnv&n có suất lao động sức cạnh tranh kinh tế thấp nhiều so với doanh nghiệp lớn 2.2 vai trò tác động kinh tế - xã hội dnv&n: có bất lợi dnv&n có vị trí, vai trò tác động kinh tế – xã hội lớn thứ nhất, dnv&n có vị trí quan trọng chỗ, chúng chiếm đa số mặt số lượng tổng số sở sản xuất kinh doanh ngày gia tăng mạnh hầu hết nước, số lượng dnv&n chiếm 90% tổng số doanh nghiệp tốc độ gia tăng dnv&n nhanh số lượng doanh nghiệp lớn việt nam số tương tự thứ hai, dnv&n có vai trò quan trọng tăng trưởng kinh tế chúng đóng góp phần quan trọng vào gia tăng thu nhập quốc dân nước giới, bình quân chiếm khoảng 50% gdp nước việt nam, theo đánh giá viện nghiên cứu quản lý kinh tế tw khu vực dnv&n nước chiếm khoảng 24% gdp thứ ba, tác động kinh tế xã hội lớn dnv&n giải số lượng lớn chỗ làm việc cho dân cư, làm tăng thu nhập cho người lao động, góp phần xố đói, giảm nghèo xét theo luận điểm tạo công ăn việc làm thu nhập cho người lao động khu vực vượt trội hẳn khu vực khác, góp phần giải nhiều vấn đề xã hội xúc hầu hết nước, dnv&n tạo việc làm cho khoảng 50 – 80% lao động ngành công nghiệp dịch vụ đặc biệt, nhiều thời kỳ doanh nghiệp lớn sa thải cơng nhân dnv&n lại thu hút thêm nhiều lao động có tốc độ thu hút lao động cao doanh nghiệp lớn thứ tư, dnv&n góp phần làm động kinh tế chế thị trường lợi quy mô nhỏ động, linh hoạt, sáng tạo kinh doanh, với hình thức tổ chức kinh doanh có kết hợp chun mơn hố đa dạng hố mềm dẻo, hồ nhịp với đòi hỏi uyển chuyển kinh tế thị trường dnv&n có vai trò to lớn góp phần làm động kinh tế chế thị trường thứ năm, khu vực dnv&n thu hút nhiều vốn dân tính chất nhỏ lẻ dễ phân tán yêu cầu lượng vốn ban đầu không nhiều nên dnv&n có vai trò to lớn việc thu hút nguồn vốn nhàn rỗi tầng lớp nhân dân để đầu tư vào sản xuất kinh doanh thứ sáu, dnv&n có vai trò to lớn trình chuyển dịch cấu kinh tế, đặc biệt khu vực nông thôn phát triển dnv&n nông thôn thúc đẩy nhanh trình chuyển dịch cấu kinh tế, làm cho công nghiệp phát triển mạnh, đồng thời thúc đẩy ngành thương mại – dịch vụ phát triển phát triển dnv&n thành thị góp phần làm tăng tỷ trọng khu vực cơng nghiệp, dịch vụ làm thu hẹp dần tỷ trọng khu vực nông nghiệp cấu kinh tế quốc dân dnv&n góp phần làm thay đổi đa dạng hố cấu cơng nghiệp thứ bảy, dnv&n góp phần đáng kể vào việc thực thị hoá phi tập trung thực phương châm “ly nông bất ly hương” thứ tám, dnv&n nơi ươm mầm tài kinh doanh, nơi đào tạo, rèn luyện doanh nghiệp 2.3 tính tất yếu khách quan xuất hiện, tồn phát triển tiểu thương lịch sử đời phát triển sản xuất hàng hoá gắn liền với hình thành phát triển doanh nghiệp giai đoạn sản xuất hàng hố giản đơn khơng có phân biệt giới chủ người thợ người sản xuất hàng hoá vừa người sở hữu tư liệu sản xuất, vừa người lao động trực tiếp, vừa người quản lý cơng việc mình, vừa người trực tiếp mang sản phẩm trao đổi thị trường loại doanh nghiệp cá thể, doanh nghiệp gia đình, gọi doanh nghiệp cực nhỏ thời kỳ đại, thông thường đại đa số người trưởng thành để làm việc được, muốn thử sức nghề kinh doanh với số vốn tay ỏi, với trình độ tri thức định lĩnh hội trường chuyên nghiệp, bắt đầu khởi nghiệp, phần lớn họ thành lập doanh nghiệp nhỏ riêng mình, tự sản xuất – kinh doanh sản xuất, kinh doanh có số người gặp vận may đặc biệt nhờ tài ba, biết chớp thời cơ, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, khéo léo điều hành tổ chức xếp công việc, càn cù, chịu khó, tiết kiệm… thành đạt, ngày giàu lên, tích luỹ nhiều cải, tiền vốn, thường xuyên mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, đến giai đoạn đó, lực lượng lao động gia đình khơng đảm đương hết công việc, cần phải thuê người làm trở thành ông chủ ngược lại, phận lớn người sản xuất hàng hố nhỏ khác, khơng gặp vận may kinh doanh – sản xuất đời sống, cỏi chớp thời cơ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, khơng biết tính tốn quản lý điều hành cơng việc, thiếu cần cù chịu khó, lại hoang phí chi tiêu… dẫn đến thua lỗ triền miên, buộc phải bán tư liệu sản xuất, làm thuê cho người khác giai đoạn đầu, ông chủ người thợ trực tiếp lao động người thợ làm thuê thường bà họ hàng láng giềng ông chủ, sau mở rộng đến người hàng xóm xa đến học giả thường xếp loại doanh nghiệp vào phạm trù dnv&n trình sản xuất-kinh doanh, số người thành đạt phát triển doanh nghiệp mình, cách mở rộng quy mơ sản xuất-kinh doanh, nhờ nhu cầu vốn đòi hỏi nhiều nhu cầu vốn ngày tăng, nhằm nâng cao suất hiệu sản xuất-kinh doanh thúc nhà doanh nghiệp, số người góp vốn thành lập xí nghiệp liên doanh phát hành cổ phiếu thành lập công ty cổ phần hình thức liên kết ngang, dọc hỗn hợp, nhiều tập đoàn kinh tế, nhiều doanh nghiệp lớn hình thành phát triển kinh tế quốc gia tổng thể doanh nghiệp lớn, nhỏ tạo thành phần đông doanh nghiệp lởn trưởng thành, phát triển từ dnv&n thông qua liên kết với dnv&n quy luật từ nhỏ lên lớn đường tất yếu phát triển bền vững mang tính phổ biến đại đa số doanh nghiệp kinh tế thị trường q trình cơng nghiệp hố đồng thời, tồn đan xen kết hợp nhiều loại quy mô doanh nghiệp làm cho kinh tế nước khắc phục tính đơn điệu, xơ cứng, tạo nên tính đa dạng, phong phú, linh hoạt, vừa đáp ứng xu hướng phát triển lên lẫn biến đổi nhanh chóng thị trường điều kiện cách mạng khoa học-công nghệ đại, đảm bảo tính hiệu chung tồn kinh tế để cơng nghiệp hố, đại hố, khơng thể khơng có doanh nghiệp quy mơ lớn, vốn nhiều, kỹ thuật đại làm nòng cốt nghành, nhằm tạo sức mạnh để cạnh tranh thắng lợi thị trường quốc tế việc xây dựng doanh nghiệp lớn thật cần thiết phải thực biện pháp để tăng khả tích tụ tập trung dnv&n, tạo điều kiện cho vươn lên trở thành doanh nghiệp lớn kết hợp loại quy mô doanh nghiệp ngành, tồn kinh tế, nhấn mạnh đến phát triển dnv&n phù hợp với xu chung thích hợp với điều kiện xuất phát điểm kinh tế – xã hội nước ta vậy, phát triển mạnh mẽ dnv&n với cơng nghệ đại thích hợp nhằm thu hút nhiều lao động phương hướng chiến lược quan trọng của trình cnh, hđh việt nam nhân tố ảnh hưởng đến tồn phát triển tiểu thương việt nam hình thành, tồn phát triển dnv&n nước ta chịu tác động nhiều nhân tố, khái quát thành hai nhóm nhân tố sau: 3.1 nhóm nhân tố thuộc thân doanh nghiệp: nhóm nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp, mạnh mẽ tới hiệu hoạt động phát triển dnv&n nhóm nhân tố bao gồm: 10 trường kinh doanh đặc biệt thị trường thiếu lành mạnh ổn định, quản lý nhà nước hạn chế dễ đưa dnv&n gặp nhiều sai phạm như: + trốn đăng ký kinh doanh kinh doanh không đăng ký + làm hàng giả, chất lượng + trốn thuế + hoạt động phân tán, ngầm, ngồi kiểm sốt nhà nước - mơi trường kinh doanh: bao gồm thị trường sơ khai (đặc biệt thị trường chứng khoán thị trường lao động), thiếu ổn định lành mạnh; môi trường thể chế, luật pháp chế sách chưa thật thuận lợi cho dnv&n - tác động quản lý nhà nước: chế sách thể chế nhiều vướng mắc quản lý nhà nước dnv&n nhiều hạn chế: chưa có chiến lược rõ ràng sách quán dnv&n, tệ quan liêu nặng, thủ tục nhiêu khê phiền hà, gây khó khăn cho việc thành lập hoạt động dnv&n 24 phần iii - số giải pháp kiến nghị để phát triển tiểu thương việt nam thời gian tới xu phát triển tiểu thương việt nam thời gian tới: đường lối đổi đảng ta phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo chế thị trường có quản lý nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, giải phóng sức sản xuất xã hội, dân chủ hố đời sống kinh tế dnv&n có tiềm to lớn, tiềm ẩn thành phần kinh tế nhân dân, khơi dậy phát triển số lượng doanh nghiệp quốc doanh, mà phần lớn dnv&n, tăng lên nhanh chóng khu vực kinh tế tập thể doanh nghiệp nhà nước tổ chức xếp lại theo xu hướng giảm số lượng, nâng cao chất lượng hiệu kinh doanh cấu theo loại hình kinh tế hộ gia đình, doanh nghiệp tư nhân có tốc độ tăng nhanh so với loại hình doanh nghiệp khác nay, nước ta nước phát triển, xuất lao động tích luỹ thấp, dân chưa có khả đầu tư lớn nên giải pháp thực tế đầu tư nhỏ với diện rộng để có tích luỹ từ nội dân cư, từ số lượng chuyển hoá thành chất lượng bên cạnh doanh nghiệp lớn sở hữu nhà nước giữ vị trí then chốt kinh tế, có hệ thống dnv&n rộng khắp với lợi vốn có, dnv&n giải nhiều vấn đề mà doanh nghiệp lớn khó làm tốt được: lao động, việc làm, môi trường chi phí đầu tư thấp, phù hợp với khả quản lý chủ doanh nghiệp tương lai, dnv&n phát triển rộng khắp yếu tố phụ trợ cho khu công nghiệp tập trung dnv&n cầu nối công nghiệp với nông thôn, nông nghiệp, sản xuất với tiêu dùng theo xu hướng xã hội hoá kinh tế cung lúc phát triển theo hai hướng: vi hố tập đồn hố; hai xu 25 hướng khơng biệt lập mà xâu chuỗi, hợp tác thành hệ thống mà dnv&n hạ tầng sở cấu trúc sản xuất xã hội co dãn chuyển động xen kẽ dnv&n doanh nghiệp lớn liệu pháp cho trì trệ phát triển “quá nóng” kinh tế đảng ta chủ trương thực cơng nghiệp hố, đại hố đất nước mà trọng tâm cơng nghiệp hố nơng nghiệp kinh tế nông thôn với mạng lưới rộng khắp truyền thống gắn bó với nơng nghiệp kinh tế – xã hội nông thôn dnv&n động lực quan trọng để thúc đẩy kinh tế phát triển: hình thành tụ điểm, cụm công nghiệp để tác động chuyển hố sản xuất nơng nghiệp theo hướng cơng nghiệp hố, đại hố hệ thống cơng nghiệp chế biến sản xuất đồ gia dụng phát triển làng nghề đại hố khơng nghi ngờ nữa, tiềm lợi dnv&n to lớn vậy, cần hỗ trợ số chủ trương, sách phù hợp nhà nước từ quan điểm, chiến lược, sách đến máy vận hành giới khu vực có học quý mà lựa chọn nhà nước phải có chiến lược sách hỗ trợ phát triển dnv&n; phủ khơng làm thay tạo điều kiện môi trường để phát huy sức mạnh nội sinh doanh nghiệp kết hợp nỗ lực từ ba phía: phủ, cộng đồng doanh nghiệp làm bật dậy nhiều tiềm để phát triển kinh tế – xã hội chủ trương phát huy nội lực đánh giá vai trò dnv&n, tạo điều kiện cho phát triển, đóng góp ngày nhiều vào cơng cơng nghiệp hố, đại hố đất nước 2.một số biện pháp nhằm phát triển dnv&n việt nam 2.1 nhanh chóng thực luật doanh nghiệp thay luật doanh nghiệp tư nhân luật cơng ty năm 1990 nhằm hợp lý hố thủ tục thành lập đăng ký đồng thời quy định khả huy động vốn linh hoạt cho mục đích đầu tư sản xuất luật phải thoả mãn điều kiện như: hợp 26 lý hoá đơn giản hoá thủ tục thành lập doanh nghiệp công ty; giúp dnv&n cách huy động việc huy động vốn; quy định cấu vốn mền dẻo hơn, bảo vệ tốt cổ đơng thiểu số, có quy tắc rõ ràng trách nhiệm pháp lý giám đốc giao dịch quan trọng công ty sát nhập chuyển đổi hình thức cơng ty; quy định điều khoản rõ ràng toàn diện việc quản lý công ty nhằm cải thiện việc quản lý cơng ty kiểm sốt tốt nhà quản lý cổ đông ban hành văn pháp luật cần thiết để tạo sở liệu để tập trung thông tin doanh nghiệp công ty đăng ký cơng khai thơng tin cơng chúng điều cho phép quan nhà nước doanh nghiệp khác có thơng tin doanh nghiệp có thị trường tên, địa chỉ, hoạt động kinh doanh hình thức pháp lý doanh nghiệp 2.2 tiếp tục hồn thiện sách tài – tín dụng vốn giống tất doanh nghiệp khác, dnv&n cần tài để tồn phát triển bên cạnh vốn tự có, có hai nguồn tài cho doanh nghiệp tín dụng vốn cần phải tạo “sân chơi bình đẳng” tín dụng chung dài hạn để tất người vay tuân thủ thể lệ giống nhau; sửa đổi ban hành văn pháp luật quy định nhằm xây dựng khung pháp luật toàn diện đại, tạo điều kiện cho người cho vay thực bắt buộc cầm cố chấp; mở rộng khả tiếp cận dnv&n tới vốn quỹ đầu tư mở rộng khả tiếp cận dnv&n với vốn theo hướng tạo cấu vốn mềm dẻo hơn; cho phép dnv&n tiếp cận với vốn nước cách cho phép công ty bán số cổ phiếu họ cho nhà đầu tư nước ngồi; khuyến khích cho phép dnv&n tham gia nhiều vào công ty liên doanh; xem xét thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng riêng biệt 27 cho dnv&n để trợ giúp dnv&n gặp khó khăn đáp ứng yêu cầu chấp để vay tín dụng từ nguồn thức 2.3 tiếp tục hồn thiện sách đất đai đất đai cơng trình xây dựng yếu tố thiếu doanh nghiệp bao gồm dnv&n khơng có quyền sử dụng, sở hữu thuê đất đai công trình xây dựng cần thiết cách lâu dài, chắn rõ ràng khơng có doanh nghiệp tiến hành kinh doanh sản xuất việc xác định rõ ràng đất đai cơng trình xây dựng quyền thích đáng đất đai trở thành yếu tố quan trọng việc thúc đẩy dnv&n việc hoàn thiện theo hướng: thống đại hoá việc đăng ký đối vớiđất đai cơng trình xây dựng hợp lý hố thủ tục đăng ký đất đai cơng trình xây dựng làm rõ đẩy nhanh thủ tục cấp quyền sử dụng đất đai nhà cửa khuyến khích nhân dân đăng ký cách loại bỏ biện pháp tài nặng nề việc đăng ký đất đai cơng trình xây dựng, tức mức lệ phí thuế vượt 25% mức giá trị tài sản quy định thủ tục rõ ràng, đơn giản hợp lý để giải tranh chấp kiện tụng nhằm giải vấn đề quyền sở hữu quyền sử dụng, chí trường hợp tài liệu cần thiết khơng có 2.4 sách cơng nghệ khuyến khích hợp đồng thuê, thuê mua bán trả góp, tạo điều kiện cho dnv&n có máy móc, thiết bị cải tiến nâng cấp máy móc, thiết bị nhiều dnv&n khơng có khả mua máy móc đồng thời doanh nghiệp lại khó có khoản vay tín dụng từ ngân hàng hình thức th mua giải pháp cho vấn đề doanh nghiệp khơng mua máy móc, thiết bị tốt dùng cho hoạt động kinh doanh 28 họ mà khơng phải tốn tồn từ mua hàng, thay vào đó, họ phải trả số tiền mua máy móc nhỏ nhiều tồn trở ngại dnv&n tiếp cận với công nghệ biện pháp loại bỏ trở ngại thúc đẩy cách tiếp cận tới công nghệ dnv&n việt nam: cải thiện điều kiện cho nhà đầu tư nước gia nhập thị trường theo hướng đơn giản tốt thủ tục đăng ký kinh doanh hiệu hợp lý cho phép nhiều doanh nghiệp đặc biệt dnv&n gia nhập thị trường điều tăng cạnh tranh, khả lớn thúc đẩy mạnh mẽ phát triển công nghệ tất doanh nghiệp việt nam bao gồm dnv&n ; tạo điều kiện cho dnv&n có khả đầu tư cải tiến liên tục công nghệ; tạo điều kiện cho quỹ hỗ trợ để cung cấp thông tin đào tạo cho nhà quản lý, cán kỹ thuật nhân viên dnv&n với việc loại bỏ trở ngại, cần theo sát quỹ hỗ trợ cho phép quan có khả – tổ chức kinh doanh tổ chức giáo dục có chất lượng – cung cấp thơng tin đào tạo cho dnv&n công nghệ thông tin dịch vụ đào tạo tài trợ phần từ quỹ hỗ trợ phần lệ phí dnv&n trả 2.5 đào tạo phát triển nguồn nhân lực để phát triển nguồn nhân lực trước hết cần đào tạo nguồn lao động tổ chức hệ thống dạy nghề hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế nước ta hệ thống dạy nghề cần tổ chức phân cấp, theo cấu ngành gắn liền với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội theo lãnh thổ phát huy tính xã hội hố cơng tác đào tạo dạy nghề quan trung ương quản lý chung công tác dạy nghề chịu trách nhiệm phối hợp với ngành, điạ phương nghiên cứu hoạch định, quy hoạch, kế hoạch trình phủ cơng tác dạy nghề cho giai đoạn bước 29 nội dung không hoạch định quy mô, chất lượng, ngành nghề đào tạo mà cần rõ phương án bố trí hệ thống trường dạy nghề đồng thời với trường sở nhà nước quản lý cần khuyến khích đầu tư cho hình thức tổ chức dạy nghề đa dạng, phong phú khác địa phương, dân tự tổ chức để đào tạo truyền nghề kịp thời nhằm đáp ứng yêu cầu thiết thực, cấp bách đặt nhà nước cần tăng cường ưu tiên đầu tư cho công tác dậy nghề, tổ chức tốt khâu quản lý cơng tác dậy nghề mặt khác cần có hình thức tổ chức dậy nghề để đáp ứng yêu cầu thực tế phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn tới song song với công tác đào tạo nguồn lao động, cần đào tạo chủ doanh nghiệp, cán quản lý điều hành doanh nghiệp cần đa dạng hố loại hình đào tạo, bồi dưỡng theo nhiều hình thức khác để phù hợp với nhu cầu học tập đa dạng chủ doanh nghiệp cán quản lý, điều hành dnv&n để đáp ứng yêu cầu đông đảo chủ doanh nghiệp nước ta, cần xây dựng hệ thống đầo tạo bồi dưỡng bao gồm nhiều loại trình độ, thời gian khác nhau, phù hợp với yêu cầu đa dạng học tập doanh nghiệp phương thức đào tạo có khác nhau, mục đích hoạt động đào tạo phải có thống tầm vĩ mô việc đào tạo, bồi dưỡng cho chủ dnv&n phải đáp ứng yêu cầu trình độ, kỹ thuật quản lý sản xuất – kinh doanh đại, gắn với thực tiễn điều kiện việt nam chương trình, nội dung phải phù hợp vói quản lý – kinh doanh chế thị trường, lý thuyết đương đại cần xây dựng khoa quản trị doanh nghiệp trường đại học kinh tế quy nhà nước, có chương trình chuẩn đào tạo theo nhiều phương thức học không thường xuyên khuyến khích, tạo điều kiện cho trường đại học dân lập, trung tâm dậy nghề làm nhiệm vụ đào tạo bồi 30 dưỡng chủ dnv&n cần tăng cường quản lý nhà nước, thực việc quản lý thống nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng chủ dnv&n phương thức đào tạo đa dạng, chương trình nội dung đào tạo, bồi dưỡng phải quản lý thống 2.6 thực sách thương mại hỗ trợ cho dnv&n nước ta để tăng khả cạnh tranh sản phẩm đồng thời tiếp tục mở rộng khả tiếp cận thị trường quốc tế cho dnv&n nghị định 57/cp ngày 31/7/1998 hiệp định thương mại việt mỹ ký kết gần bước tiến quan trọng phủ mở thị trường xuất nhập cho doanh nghiệp có dnv&n tất lĩnh vực, ngành nghề 2.7 tăng cường quản lý nhà nước phát triển dnv&n để tăng cường quản lý nhà nước phát triển dnv&n, trước hết, ban hành văn sách pháp luật thích hợp mức độ cao, hỗ trợ cho phát triển dnv&n văn sách pháp luật cấp cao phải ban hành cấp phủ thủ tướng phủ nhằm: có định nghĩa thức dnv&n để xây dựng thay định nghĩa tạm thời công văn 681; khẳng định tầm quan trọng phát triển dnv&n phát triển kinh tế nước; hỗ trợ toàn diện cho tăng trưởng phát triển lành mạnh dnv&n; dẫn rõ ràng cho quan chức phủ từ trung ương đến địa phương thực sách hỗ trợ tăng trưởng phát triển nhanh chóng, bền vững dnv&n thơng qua: đơn giản hoá đẩy mạnh việc thành lập đăng ký doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn công ty cổ phần theo hướng dẫn tinh thần thông tư liên số 05 kế hoạch đầu tư tài ngày 10/7/1998, hộ kinh doanh theo nghị định 66, phần lớn đơn vị kinh doanh chắn dnv&n; thực cố gắng để đảm bảo 31 dnv&n nhận bảo vệ công trước pháp luật, bảo đảm hiến pháp theo đó, dnv&n bình đẳng tiếp cận với nhân tố sản xuất đặc biệt đất đai, lợi ích luật đầu tư nước mới, hội để tham gia vào liên doanh đầu tư nước số kiến nghị để phát triển nhanh, mạnh bền vững tiểu thương việt nam thời gian tới loại bỏ yêu cầu phải xin cấp mã thuế đẩy nhanh trình cấp mã thuế nhanh chóng ban hành mã số hải quan tạm thời doanh nghiệp trình giấy phép thành lập chờ tài cấp số mã thuế; tài ban hành mã thuế tạm thời sau nhận đơn xin đăng ký mã thuế, sở người làm đơn cấp mã số hải quan; tạm thời chưa yêu cầu phải có mã số hải quan thời gian định(có thể năm) người làm đơn nhận mã thuế từ có mã số hải quan quy định thời hạn cuối để tài tổng cục hải quan cấp mã thuế mã số hải quan cho doanh nghiệp, tương tự quy định áp dụng cho sở kế hoạch đầu tư sở liên quan khác việc đăng ký doanh nghiệp cơng ty mới, ví dụ mã số thuế mã số hải quan cấp không 15 ngày sau nộp đơn tương lai cần phải nghiên cứu xem xét liệu việc cấp mã thuế có nên kết hợp với q trình xin đăng ký kinh doanh doanh nghiệp hay không hoàn thiện việc tiếp cận thị trường giới cách hạ thấp thuế quan xuống mức thuế quan nước khu vực cụ thể, cần hạ thấp mức thuế nhập tất thiết bị sản xuất, linh kiện nguyên vật liệu đồng thời tương lai gần tiến tới loại bỏ trường hợp giảm thuế để đơn giản hoá quản lý chi phí hải quan giảm bớt số lượng mức thuế 32 làm rõ hệ thống phân loại mức thuế việc định giá hải quan thủ tục khác phải quy định đơn giản hơn, rõ ràng đồng lĩnh vực 33 kết luận việc nghiờn cứu cỏc dnv&n, hỡnh thành hệ thống cỏc chớnh sỏch thớch hợp nhằm thỳc đẩy phát triển dnv&n công việc liên quan đến nhiều ngành, nhiều kĩnh vực chớnh vỡ mà tớnh thực tiễn nú cao điều kiện nước ta việc tỡm mụ hỡnh cỏc giải phỏp phỏt triển dnv&n cần thiết với cố gắng thõn, tận tớnh hướng dẫn thầy giỏo vũ phán em hoàn thành đề án phạm vi giới hạn dung lượng đề án em trình bày cách khái quát vấn đề lý luận phát triển dnv&n việt nam, lấy làm sở để phân tích, đánh giá thực trạng vấn đề đồng thời đưa giải pháp nhằm phát triển dnv&n theo định hướng phát triển kinh tế xã hội nước ta vấn đề phát triển dnv&n nước ta đã, gặp nhiều khó khăn thử thách song em hi vọng tin nỗ lực từ phía thân doanh nghiệp với trợ giúp củat nhà nước tổ chức quốc tế dnv&n nước ta có vị trí xứng đáng kinh tế quốc dân trường quốc tế 34 danh mục tài liệu tham khảo giáo trình: kinh tế quản lý công nghiệp đổi chế sách hỗ trợ phát triển dnv&n đến năm 2005 – pgs,ts nguyễn cúc đổi chế quản lý dnv&n kttt – nguyễn hữu hải sách hỗ trợ phát triển dnv&n – nguyễn cúc, hồ văn vĩnh tổ chức điều hành doanh nghiệp nhỏ quản lý điều hành doanh nghiệp nhỏ vừa – quốc cường vai trò dnv&n phát triển kinh tế nhật – khả hợp tác với việt nam – lê văn sang tạp chí kinh tế dự báo – số 3/2000, số 4/2000 tạp chí phát triển kinh tế – 4/2000 10 tạp chí cơng nghiệp – 3/2000, số 23/2000 11 tạp chí nghiên cứu lý luận – 1/1999 12 tạp chí kinh tế dự báo 13 tạp chí nghiên cứu kinh tế – 1/1999 14 tạp chí thơng tin lý luận – 3/2000 15 tạp chí kinh tế phát triển 35 mục lục trang lời mở đầu………………………………….…………… … phần i - vấn đề lý luận việc phát triển tiểu thương việt nam giai đoạn nay…………………………………………….…… tiểu thương…………………………………… 1.1 khái niệm tiểu thương: ……………………………… 1.2 đặc điểm doanh nghiệp vưa nhỏ việt nam………… ……4 cần thiết khách quan phát triển vừa nhỏ việt nam giai đoạn nay………………………………… ….5 2.1 lợi bất lợi tiểu thương…………………………5 2.2 vai trò tác động kinh tế - xã hội tiểu thương………6 2.3 tính tất yếu khách quan xuất hiện, tồn phát triển tiểu thương ……………………………………………… ….7 nhân tố ảnh hưởng đến tồn phát triển tiểu thương việt nam……………………………… 3.1 nhóm nhân tố thuộc thân doanh nghiệp…………………… …… 3.2 nhóm nhân tố thuộc môi trường kinh doanh quản lý vĩ mô nhà nước………………………………………………………… 10 4.những nội dung yêu cầu để phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ việt nam… ………………………………………………… 10 4.1 nội dung để phát triển tiểu thương nay… …………………………………………………………………… 10 4.2 yêu cầu đảm bảo cho phát triển nhanh, mạnh có hiệu tiểu thương nước ta……………………….11 36 phần ii - thực trạng vấn đề phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ việt nam thời gian qua ………… 13 đánh giá chung trình phát triển tiểu thương việt nam thời gian qua…………………………………………… 13 đóng góp tích cực tiểu thương …… 14 thực trạng hạn chế, khó khăn tiểu thương……………………………………………………………… …………….16 nguyên nhân tình trạng trên…………………… … 20 phần iii - số giải pháp kiến nghị để phát triển tiểu thương việt nam thời gian tới…………………………… … 22 xu phát triển tiểu thương việt nam thời gian tới……………………………………………….…………………………… 22 2.một số biện pháp nhằm phát triển tiểu thương việt nam …………………………………………………… ………………… 23 số kiến nghị để phát triển nhanh, mạnh bền vững tiểu thương việt nam thời gian tới ……… kết luận …………………………………………………………… 37 38 ... việc phát triển tiểu thương việt nam giai đoạn tiểu thương 1.1 khái niệm tiểu thương: doanh nghiệp đơn vị sản xuất kinh doanh có đăng ký theo cách hiểu khu vực doanh nghiệp việt nam gồm doanh nghiệp... nhiều lao động phương hướng chiến lược quan trọng của trình cnh, hđh việt nam nhân tố ảnh hưởng đến tồn phát triển tiểu thương việt nam hình thành, tồn phát triển dnv&n nước ta chịu tác động nhiều... ii - thực trạng vấn đề phát triển tiểu thương việt nam thời gian qua đánh giá chung trình phát triển tiểu thương việt nam thời gian qua: lịch sử đời dnv&n việt nam có từ lâu, chúngđược hình thành
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận vai trò của tiểu thương trong hoạt động thương mại ở việt nam hiện nay, tiểu luận vai trò của tiểu thương trong hoạt động thương mại ở việt nam hiện nay, tiểu thương ở việt nam, nguyên nhân cơ bản của tình trạng trên:, ở việt nam trong thời gian tới, một số kiến nghị để phát triển nhanh, mạnh và bền vững tiểu thương ở việt nam trong thời gian tới

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay