tiểu luận thực trạng và giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam hiện nay

47 9 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 17:47

lời nói đầu trong sự nghiệp đổi mới để đẩy mạnh cnhhđh thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước, các doanh nghiệp (dn) có vị trí , vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc dân . nó góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển của các ngành và của cả nền kinh tế; tạo thêm hàng hoá dịch vụ; tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động ; tăng thu nhập và nâng cao đời sống; tạo nguồn thu quan trọng cho ngân sách nhà nước và đặc biệt được coi là “chiếc đệm giảm sóc” của thị trường . nhận thức được tầm quan trọng của các dn, đảng và nhà nước ta đã và đang có những chủ trương, chính sách, biện pháp, phương pháp quản lí nhằm tăng cường khuyến khích đầu tư phát triển các doanh nghiệp vn. phát triển tốt các dn không những góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế, mà còn tạo sự ổn định chính trị, xã hội trong nước. hơn nữa các dn vn có lợi thế là chi phí đầu tư không lớn dễ thích ứng vối sự thay đổi của thị trường, phù hợp với sự quản lí của phần lớn các chủ doanh nghiệp ở nước ta hiện nay. ở một nước mà phần lớn lao động làm nông nghiệp như nước ta thì chính dn là tác nhân và động lực thúc đẩy sự nghiệp chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá hiện đại hoá. ở nước ta, các dn tuy cũng đã có môi trường để đầu tư phát triển khá thuận lợi và đạt được những kết quả nhất định, song những kết quả ấy chưa tương xứng với vị trí và vai trò của dn, do phần lớn các doanh nghiệp đó vừa hình thành, còn yếu kém, sự phát triển của chúng cho đến nay vẫn mang tính tự nhiên, chưa theo một chiến lược với những bước đi phù hợp với chiến lược phát triển chung của đất nước . trước tình hình đó và để thực hiện nghị quyết đại hội đảng lần thứ ix nhằm phát huy những thế mạnh , tiềm năng của các dn , thực hiện cnh ,hđh đất nước ,việc cụ thể hoá những chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích đầu tư phát triển những dn ngày càng trở thành nhu cầu cấp thiết .để đóng góp phần nào nhỏ bé của mình vào việc tìm kiếm những giải pháp tích cực hỗ trợ phát triển các dn nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp này phát triển , góp phần thực hiện sự cnh,hđh đất nước . do vậy em đã chọn đề tài : thực trạng và giải pháp phát triển dnnn ở việt nam hiện nay. do thời gian nghiên cứu và thu thập tài liệu có hạn, kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, vấn đề nghiên cứu còn mới mẻ phong phú và rất phức tạp, thông tin lại chưa đầy đủ và bước đầu mới làm quen với công tác nghiên cứu nên bài viết này chắc chắn sẽ không khỏi có những khiếm khuyết. em hy vọng bài viết sẽ phần nào phác thảo được những nét cơ bản nhất về thực trạng đầu tư phát triển các dn ở việt nam trong thời gian qua, chỉ ra những yếu kém, vướng mắc, từ đó đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm hỗ trợ cho các dn mạnh mẽ hơn trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt của nền kinh tế thị trường. lời nói đầu nghiệp đổi để đẩy mạnh cnh-hđh thực chiến lược phát triển kinh tế xã hội đất nước, doanh nghiệp (dn) có vị trí , vai trò đặc biệt quan trọng kinh tế quốc dân góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển ngành kinh tế; tạo thêm hàng hoá dịch vụ; tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động ; tăng thu nhập nâng cao đời sống; tạo nguồn thu quan trọng cho ngân sách nhà nước đặc biệt coi “chiếc đệm giảm sóc” thị trường nhận thức tầm quan trọng dn, đảng nhà nước ta có chủ trương, sách, biện pháp, phương pháp quản lí nhằm tăng cường khuyến khích đầu tư phát triển doanh nghiệp v&n phát triển tốt dn góp phần to lớn vào phát triển kinh tế, mà tạo ổn định trị, xã hội nước dn v&n có lợi chi phí đầu tư khơng lớn dễ thích ứng vối thay đổi thị trường, phù hợp với quản lí phần lớn chủ doanh nghiệp nước ta nước mà phần lớn lao động làm nông nghiệp nước ta dn tác nhân động lực thúc đẩy nghiệp chuyển đổi cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hố đại hố nước ta, dn có mơi trường để đầu tư phát triển thuận lợi đạt kết định, song kết chưa tương xứng với vị trí vai trò dn, phần lớn doanh nghiệp vừa hình thành, yếu kém, phát triển chúng mang tính tự nhiên, chưa theo chiến lược với bước phù hợp với chiến lược phát triển chung đất nước trước tình hình để thực nghị đại hội đảng lần thứ ix nhằm phát huy mạnh , tiềm dn , thực cnh ,hđh đất nước ,việc cụ thể hố sách hỗ trợ nhằm khuyến khích đầu tư phát triển dn ngày trở thành nhu cầu cấp thiết để đóng góp phần nhỏ bé vào việc tìm kiếm giải pháp tích cực hỗ trợ phát triển dn nhằm thúc đẩy doanh nghiệp phát triển , góp phần thực cnh,hđh đất nước em chọn đề tài : " thực trạng giải pháp phát triển dnnn việt nam nay" thời gian nghiên cứu thu thập tài liệu có hạn, kinh nghiệm thực tế hạn chế, vấn đề nghiên cứu mẻ phong phú phức tạp, thông tin lại chưa đầy đủ bước đầu làm quen với công tác nghiên cứu nên viết chắn khơng khỏi có khiếm khuyết em hy vọng viết phần phác thảo nét thực trạng đầu tư phát triển dn việt nam thời gian qua, yếu kém, vướng mắc, từ đưa số giải pháp kiến nghị nhằm hỗ trợ cho dn mạnh mẽ môi trường cạnh tranh khắc nghiệt kinh tế thị trường nội dung viết i tổng quan chung doanh nghiệp 1.khái niệm dn đơn vị tổ chức kinh doanh có tư cách pháp nhân nhằm thực hoạt động sản xuất, cung ứng, trao đổi hàng hóa dịch vụ thị trường để tối đa hoá lợi nhuận doanh nghiệp chủ sở hữu tài sản qua khái niệm ta thấy dn có đặc điểm sau: -là đơn vị tổ chức kinh doanh kinh tế -có địa vị pháp lý (có tư cách pháp nhân) -nhiệm vụ: sản xuất cung ứng, trao đổi hàng hoá dịch vụ thị trường -mục tiêu : tối đa hoá lợi nhuận cho chủ sở hữu tài sản doanh nghiệp thông qua tối đa hố lợi ích người tiêu dùng 2.tiêu thức xác định có nhiều cách phân loại doanh nghiệp : phân theo tính chất hoạt động kinh doanh, theo ngành như: công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông lâm ngư nghiệp vv phân theo quy mơ trình độ sản xuất kinh (doanh doanh nghiệp lớn, ) dn cần phải xác định phân loại theo tiêu thức riêng xác định chất, vị trí vấn đề có liên quan đến giới việt nam có nhiều bàn cãi, tranh luận có nhiều ý kiến, quan điểm khác đánh giá, phân loại qui mô dn, thường tập trung vào tiêu thức chủ yếu như: vốn, doanh thu, lao động, lợi nhuận, thị phần có hai tiêu thức phổ biến thường dùng: tiêu thức định tính tiêu thức định lượng tiêu thức định tính trình độ chun mơn hố, số đầu mối quản lí vv tiêu thức nêu rõ chất vấn đề, song khó xác định thực tế nên áp dụng tiêu thức định lượng số lượng lao động, giá trị tài sản, doanh thu lợi nhuận hai tiêu thức vào trình độ phát triển kinh tế, tính chất ngành nghề, vùng lãnh thổ, tính lịch sử nói chung có tiêu thức đấnh giá phân loại dn: quan điểm 1: tiêu thức đánh gia xếp loại dn phải gắn với đặc điểm ngành phải tính đến số lượng vốn lao động thu hút vào hoạt động sản xuất kinh doanh nước theo quan điểm gồm nhật bản, malayxia, thái lan v v luật luật doanh nghiệp nhật qui định: lĩnh vực công nghiệp chế biến khai thác, dn doanh nghiệp thu hút vốn kinh doanh 100 triệu yên ( tương đương với khoảng 1triệu usd) malayxia doanh nghiệp vừa nhỏ có vốn cố định 500.000 ringgit (khoảng 145.000 usd) 50 lao động quan điểm 2: dn đánh giá theo đặc điểm kinh tế kĩ thuật ngành tính đến yếu tố vốn, lao động doanh thu theo quan điểm đài loan nước sử dụng để phân chia dn có mức vốn triệu tệ đài loan (tương đương 1.5 triệu usd) ,tổng tài sản không vượt 120 triệu tệ thu hút 50 lao động quan điểm 3: tiêu thức đánh giá dựa vào nghành nghề kinh doanh số lượng lao động theo quan điểm ngồi tính đặc thù nghành cần đến lượng lao động thu hút quan điểm nước thuộc khối ec ,hàn quốc , hong kong v.v cộng hồ liên bang đức doanh nghiệp có lao động gọi doanh nghiệp nhỏ, có từ 10 đến 499 lao động gọi doanh nghiệp vừa 500 lao động doanh nghiệp lớn nước khác thuộc ec, doanh nghiệp có lao động gọi doanh nghiệp siêu nhỏ,từ 10 đến 99 lao động doanh nghiệp nhỏ, từ 100 đến 499 lao động doanh nghiệp vừa doanh nghiệp 500 lao động doanh nghiệp lớn việt nam,có nhiều quan điểm tiêu thức đánh giá dn.theo qui định phủ doanh nghiệp doanh nghiệp có số vốn tỉ đồng 20 lao động ngân hàng công thương việt nam phân loại dn để thực việc cho vay:dn có vốn đầu tư từ tỉ đến 10 tỉ đồng số lao động từ 500 đến 1000 lao động hội đồng liên minh hợp tác xã việt nam cho dn có vốn đầu tư từ 100 đến 300 triệu đồng có lao động từ đến 50 người theo địa phương thành phố hồ chí minh xác định doanh nghiệp vừa doanh nghiệp có vốn pháp định tỉ đồng,lao động 1000 người doanh thu hàng năm 10 tỉ đồng.dưới tiêu chuẩn doanh nghiệp xếp vavò doanh nghiệp nhỏ nhiều nhà kinh tế đề xuất phương pháp phân loại dn có vốn đầu tư từ 100 triệu đến 300 triệu đồng lao động từ đến 50 người ,còn doanh nghiệp vừa có mức vốn 300 triệu số lao động 50 người 3) vai trò xu hướng phát triển doanh nghiệp 3.1 vai trò: dn góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển nghành kinh tế,tạo thêm nhiều hàng hoá dịch vụ đáp ứng ngày cao nhu cầu thị trường(không phải nhu cầu doanh nghiệp lớn đáp ứng được).vì , dn coi “chiếc đệm giảm sóc thị trường” dn có đóng góp quan trọng vào việc giải vấn đề xã hội tạo nhiều việc làm cho người lao động,có thể sử dụng lao động nhà, lao động thường xuyên lao động thời vụ;hạn chế tệ nạn ,tiêu cực (do khơng có việc làm); tăng thu nhập ,nâng cao chất lượng đời sống ;tạo nguồn thu quan trọng cho ngân sách nhà nước; thu hút nhiều nguồn vốn nhàn rỗi dân cư; khai thác tiềm sẵn có dn phát triển mối quan hệ chặt chẽ với doanh nghiệp lớn, đóng vai trò làm vệ tinh ,hỗ trợ ,góp phần tạo mối quan hệ với loại hình doanh nghiệp ,cũng thành phần kinh tế khác dn phát huy tiềm lực thị trường nước nước (cả thị trường nghách) dễ dàng tạo phát triển cân vùng kinh tế nước 3.2 xu hướng phát triển với vị trí lợi dn cần tập trung phát triển doanh nghiệp theo phương hướng “đa hình thức , đa sản phẩm đa lĩnh vực” ý phát triển mạnh dn hoạt động lĩnh vực sản xuất chế biến trước tập trung vào dịch vụ thương mại(buôn bán) dn phải nơi thường xuyên sáng tạo sản phẩm để đáp ứng nhu cầu 4) đặc trưng doanh nghiệp việt nam dn có đặc trưng sau: 4.1 hình thức sở hữu có đủ hình thức sở hữu: nhà nước ,tập thể ,tư nhân hỗn hợp 4.2 hình thức pháp lý dn hình thành theo luật doanh nghiệp văn luật công cụ pháp lý xác định tư cách pháp nhân quan trọng để điều chỉnh hành vi doanh nghiệp nói chung có dn, đồng thời xác định vai trò nhà nước doanh nghiệp kinh tế điều quan trọng pháp luật khẳng định bảo đảm quyền lợi doanh nghiệp (luật đầu tư nước ngồi sửa đổi,luật khuyến khích đầu tư nước) nhà nước thực hàng loạt biện pháp hỗ trợ khuyến khích đầu tư nước,đầu tư nước giao cho thuê đất ,xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, lập khuyến khích quĩ hỗ trợ đầu tư vay đầu tư trung dài hạn ,góp vốn ,bảo lãnh tín dụng đầu tư hỗ trợ tư vấn,thông tin đào tạo ưu đãi khác tài nói mơi trường pháp lý ,môi trường kinh tế môi trường tâm lý đổi có tác dụng thúc đẩy phát triển mạnh mẽ dn, mở triển vọng cho hợp tác với nước khu vực châu mà đặc biệt nhật 4.3 lĩnh vực địa bàn hoạt động dn chủ yếu phát triển nghành dịch vụ,thương mại(buôn bán).ở lĩnh vực sản xuất chế biến giao thông (tập trung ngành: xây dựng, công nghiệp,nông lâm nghiệp, thương mại ,dịch vụ) địa bàn hoạt động chủ yếu thị trấn thị tứ đô thị 4.4 công nghệ thị trường dn phần lớn có lực tài thấp,có cơng nghệ thiết bị lạc hậu,chủ yếu sử dụng lao động thủ công.sản phẩm dn hầu hết tiêu thụ thị trường nội địa,chất lượng sản pẩm kém;mẫu mã ,bao bì đơn giản,sức cạnh tranh yếu.tuy nhiên có số dn hoạt động lĩnh vực chế biến nông lâm hải sản có sản phẩm xuất với giá trị kinh tế cao 4.5 trình độ tổ chức quản lý trình độ tổ chức quản lý tay nghề người lao động thấp yếu(thuê lao động thường xuyên thời vụ thường chưa qua lớp đào tạo,bồi dưỡng ) hầu hết dn hoạt động độc lập ,việc liên doanh liên kết hạn chế có nhiều khó khăn 5) lợi bất lợi doanh nghiệp : 5.1 lợi dn dễ dàng khởi hoạt động nhạy bén theo chế thị trường vốn ít,lao động khơng đòi hỏi chun môn cao,dễ hoạt động dễ rút lui khỏi lĩnh vục kinh doanh.nghĩa “đánh nhanh thắng nhanh chuyển hướng nhanh”.với đặc tính chu kỳ sản phẩm ngắn,các doanh nghiệp sử dụng vốn tự có ,vay mượn bạn bè ,các tổ chức tín dụng để khởi doanh nghiệp.tổ chức quản lý dn gọn nhẹ,vì gặp khó khăn ,nội doanh nghiệp dễ dàng bàn bạc đến thống dn dễ phát huy chất hợp tác sản xuất.mỗi doanh nghiệp sản xuất vài chi tiết hay vài cơng đoạn q trình sản xuất sản phẩm hồn chỉnh.nguy nhập ln đe doạ , vạy doanh nghiệp phải tiến hành hợp tác sản xuất để tránh bị đào thải.hình thức thường thấylà nước giới dn thường doanh nghiệp vệ tinh cho doanh nghiệp lớn dn dễ dàng thu hút lao động với chi phí thấp tăng hiệu suất sử dụng vốn.đồng thời tính dễ dàng thu hút lao động nên dn góp phần đáng kể tạo cơng ăn việc làm ,giảm bớt thất nghiệp cho xã hội dn sử dụng lao động nhà góp phần tăng thêm thu nhập cho phận dân cư có mức sống thấp dn thường sử dụng nguyên liệu sẵn có địa phương doanh nghiệp xảy xung đột người lao động người sử dụng lao động chủ doanh nghiệp có điều kiện sâu ,đi sát tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp hiểu rõ tâm tư nguyện vọng lao động.giữa chủ người làm cơng có tình cảm gắn bó , có khoảng cách với doanh nghiệp lớn , xảy xung đột dễ giải dn phát huy tiềm lực thị trường nước nước ta giai đoạn hạn chế nhập , doanh nghiệp có hội để lựa chọn mặt hàng sản xuất thay hàng nhập với chi phí thấp vốn đầu tư thấp.sản phẩm làm với chất lượng đảm bảo lại hợp với túi tiền đại phận dân cư,từ nâng cao lực sản xuấtvà sức mua thị trường cuối dn nơi đào luyện nhà doanh nghiệp sở kinh tế ban đầu để phát triển thành doanh nghiệp lớn.thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp đứng đầu ngành quốc gia hay liên quốc gia khởi đầu từ doanh nghiệp nhỏ 5.2 bất lợi dn khó khăn đầu tư cơng nghệ , đặc biệt cơng nghệ đòi hỏi vốn đầu tư lớn , từ ảnh hưởng đến suất hiệu quả, hạn chế sức cạnh tranh thị trường có nhiều hạn chế đào tạo cơng nhân chủ doanh nghiệp dẫn đến trình độ thành thạo cơng nhân trình độ quản lý doanh nghiệp mức độ thấp dn thường bị động quan hệ thị trường,khả tiếp thị,khó khăn việc thiết lập mở rộng hợp tác với bên ngoài kinh tế nước ta khó khăn chậm phát triển, đặc biệt giai đoạn chuyển sang kinh tế thị trường, trình độ quản lý nhà nước hạn chế doanh nghiệp bộc lộ khiếm khuyết hoạt động sản xuất kinh doanh: không đăng kí kinh doanh ,trốn thuế… làm hàng giả, chất lượng , gian lận thương mại hoạt động phân tán khó quản lí khơng tn theo pháp luật hành v v ii.các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển doanh nghiệp 1.các nhân tố thuộc kinh tế quốc dân nước ta trình hồ nhập với nước khu vực giới thông qua việc tham gia khối asean tổ chức khu vực quốc tế khác.đây vừa thách thức,vừa hội ,một điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp việt nam , có dn , thuận lợi chỗ nhờ doanh nghiệp việt nam có hội tiếp cận với giới bên để thu nhận thông tin , phát triển công nghệ , tăng cường hợp tác có lợi.tuy nhiên với hồ nhập vào khu vực bảo hộ sản xuất nước thông qua hàng rào thuế quan phi thuế quan giảm dần đến mứcbị xoá bỏ hoàn toàn,trong khả cạnh tranh doanh nghiệp việt nam thị trường quốc tế hạn chế.nếu không vượt qua thử thách để trưởng thành doanh nghiệp việt nam khó tồn taị thị trường nước , chưa nói đến thị trường nước ngồi xác định vốn trông nước định , vốn nước quan trọng , năm tới có cân đối lớn nhu cầu vốn khả vốn đầu tư khắp nước việc tiếp thu vốn nước vào việt nam khó khăn, đòi hỏi phải huy động vốn nước nhà nước ta tiếp tục dành cho dn ý thích đáng nhằm thu hút nguồn lực tiếp tục đổi toàn kinh tế theo hướng xây dựng kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo chế thị trường , có quản lý nhà nước năm vừa qua ,thực chủ trương kinh tế nước ta có biến đổi đáng kể.đến chưa thoát khỏi nước nghèo , vượt qua giai đoan khủng hoảng.nền kinh tế tăng trưởng liên tục, lạm phát kiềm chế, giá trị đồng tiền nước tương đối ổn định đơi với sách nhà nước ngày hồn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp ( đặc biệt dn) 10 khích hình thức hỗ trợ mang tính cộng đồng, liên kết sản xuất doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp cấu sản xuất nhiều tầng… , cần ý tới cách thức hỗ trợ quy hoạch phát triển, tạo lập sở hạ tầng, xây dựng sở kinh tế làm tiên phong số lĩnh vực đòi hỏi nhiều vốn cơng nghệ cao; hỗ trợ thông qua tổ chức trung gian ngân hàng, trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp có biện pháp cụ thể , thiết thực khuyến khích hình thành phát triển công ty dịch vụ tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp (thay nhà nước phải đứng thành lập sở hỗ trợ cần hỗ trợ phần cho trung tâm hoạt động) ii tăng cường vai trò nhà nước việc hỗ trợ vai trò nhà nước doanh nghiệp, có doanh nghiệp , thể trước hết việc thực chức quản lý nhà nước: - tạo lập mơi trường kinh doanh an tồn thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động - định hướng hướng dẫn - điều tiết hỗ trợ - kiểm soát vậy, hỗ trợ chức nhà nước kinh tế , đặc biệt doanh nghiệp việc hỗ trợ doanh nghiệp việt nam nay, cần phát huy vai trò nhà nước lĩnh vực sau: hình thức khung khổ pháp lý việc tạo lập khung khổ pháp lý rõ ràng chuẩn xác điều kiện quan trọng làm sở pháp lý cho việc hoạch định sách tổ chức 33 thực sách hỗ trợ khung khổ pháp lý bao gồm quy định có liên quan tới doanh nghiệp quy định riêng cho doanh nghiệp tinh thần đó, cần tập trung thực số biện pháp sau đây: 1.1 ban hành , bổ sung sửa đổi sách, quy định hành liên quan đến doanh nghiệp giải pháp nhằm để loại bỏ mâu thuẫn hệ thống văn bản, quy phạm pháp luật, gây khó khăn, cản trở cho doanh nghiệp hệ thống sách định kỳ cần xem xét, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung điểm khơng phù hợp với hồn cảnh kinh tế khơng thích hợp với mơi trường kinh doanh doanh nghiệp đồng thời, cần thay đổi quy trình xây dựng ban hành văn pháp luật nay, văn luật, pháp lệnh ban hành trước, sau quan chức ban hành văn hướng dẫn thi hành vậy, thực tế, thời điểm thực văn thường bị chậm so với thời hiệu quy định văn bên cạnh việc áp dụng văn không thống thời gian không gian, gây nên tình trạng bất bình đẳng cạnh tranh doanh nghiệp thị trường vậy, trình xây dựng luật, phải đồng thời tiến hành việc xây dựng văn hướng dẫn thi hành để sau văn có hiệu lực áp dụng vào sống mà không cần phải đợi văn hướng dẫn thi hành văn phải bảo đảm tính ổn định lâu dài tính đồng bộ, thống để doanh nghiệp yên tâm đầu tư vào sản xuất - kinh doanh tính ổn định lâu dài trước hết thể quan điểm quán nhà nước doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế, không phân biệt đối xử văn quy phạm pháp luật tổ chức thực ban hành sửa đổi văn bản, khơng tính đến đòi hỏi mà phải tính đến đòi hỏi phát triển tương lai 34 1.2 ban hành luật riêng doanh nghiệp việc ban hành luật riêng doanh nghiệp nhằm: - xác định rõ đối tượng điều chỉnh (doanh nghiệp cần hỗ trợ): tiêu chí phân loại doanh nghiệp khung khổ trị số tiêu chí, địa vị phápdoanh nghiệp mối quan hệ với quan quản lý nhà nước - có giải pháp khung cho việc hỗ trợ doanh nghiệp - giải pháp khung để bảo hộ quyền lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp - trách nhiệm quan nhà nước, tổ chức toàn xã hội việc hỗ trợ doanh nghiệp luật riêng cho doanh nghiệp là: luật doanh nghiệp , luật hiệp hội doanh nghiệp , luật bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp … kiện toàn hệ thống tổ chức, quản lý doanh nghiệp nay, việc quản lý doanh nghiệp có khác tuỳ thuộc loại hình doanh nghiệp doanh nghiệp nhà nước quy mô bộ, ngành, địa phương số quan (doanh nghiệp đoàn thể) quản lý đó, doanh nghiệp ngồi quốc doanh chưa có quan quản lý nhà nước đích thựcthực cấp giấy phép kinh doanh , đăng ký kinh doanh thực chức hạn chế thu thuế, kiểm tra ô nhiễm môi trường…tuy nhiên, thực tế, doanh nghiệp lại có nhiều đầu mối "quản": quan quyền, tổ chức xã hội, chí tổ chức đồn thể,…gây ảnh hưởng khơng nhỏ tới hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp đó, đến lúc cần thành lập quan chuyên trách quản lý nhà nước doanh nghiệp theo lĩnh vực quan cần thành lập lĩnh vực: cơng nghiệp 35 thương mại chẳng hạn cục quản lý doanh nghiệp thuộc công nghiệp, cục quản lý doanh nghiệp thuộc thương mại quan có chức chủ yếu như: - giúp nhà nước hoạch định chiến lược sách phát triển doanh nghiệp - nắm bắt tình hình , nguyện vọng doanh nghiệp , dự báo xu hướng phát triển - cung cấp thơng tin cần thiết sách , thị trường, công nghệ, lao động,…cho doanh nghiệp - thực chương trình hỗ trợ doanh nghiệp mặt chuyển giao công nghệ, đào tạo chủ doanh nghiệp , hỗ trợ vốn… - xúc tién hỗ trợ doanh nghiệp việc tìm kiếm đối tác ngồi nước, giúp đỡ doanh nghiệp ký kết hợp đồng kinh tế - thực việc kiểm tra chất lượng sản phẩm - quản lý môi trường - đào tạo chủ doanh nghiệp - kiểm tra việc chấp hành pháp luật doanh nghiệp - hợp tác quốc tế doanh nghiệp … khuyến khích phát triển tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhu cầu hỗ trợ doanh nghiệp lớn mà khả tiềm lực nhà nước có hạn đó, để đáp ứng nhu cầu đáng doanh nghiệp này, cần thiết phải huy động lực lượng hỗ trợ tồn xã hội , cần khuyến khích phát triển tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp giải pháp hiệu vì: 36 - nhà nước cần có sách hợp lý hỗ trợ phần cho tổ chức làm chức hỗ trợ mà không cần đầu tư nhiều nguồn lực nhà nước đạt mục đích - tranh thủ ủng hộ quốc tế doanh nghiệp thông qua chương trình , dự án tài - ba phía (nhà nước, người thực hỗ trợ người hỗ trợ) có lợi: - cho phép thực hỗ trợ theo phương thức ứng xử thị trường thay cho phương thức cung cấp không tiền thường dẫn đến trì trệ, ỷ lại dễ thất khuyến khích thành lập hiệp hội tổ chức doanh nghiệp nhu cầu xúc doanh nghiệp cần có tổ chức đại diện để bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp này, đồng thời có điều kiện hỗ trợ sản xuất kinh tế, trao đổi kinh nghiệm kinh doanh, cung cấp thông tin, hỗ trợ vốn, cơng nghệ,…các tổ chức thành lập dạng hội nghề nghiệp, hiệp hội câu lạc bộ,…hoạt động thường xuyên định kỳ nhiều hình thức đa dạng, phong phú hồn thiện sách: hồn thiện sách hỗ trợ dn vấn đề cấp thiết vì: - với số lượng dn lớn nay, giải pháp hỗ trợ trực tiếp khó bao qt hết mà có thơng qua sách hỗ trợ tác động diện rộng thực tế công đổi việt nam ho thấy việc tháo gỡ sách có tác động nhanh chóng tới tồn kinh tế nhờ mà thời gian ngắn làm cho việt nam từ nước phải nhập 37 gạo ( 40 vạn tấn/ năm) thành nước xuất gạo đứng thứ ba giới (gần triệu tấn/ năm) - sách có vai trò to lớn sách nhà nước nhiều trở ngại cho phát triển dn, đặc biệt sách hỗ trợ dn số đề suất đổi sách hỗ trợ dn việt nam 5.1 sách đầu tư: sách đầu tư đổi theo hướng khuyến khích nỗ lực đầu tư phát triển nghiệp dân giàu, nước mạnh cần lấy lại cân đầu tư nước đầu tư nước ngồi khuyến khích cơng dân có vốn, có kiến thức đứng kinh doanh 5.2 sách vốn: bao gồm việc tạo lập, huy động sử dụng vốn giải pháp tháo gỡ vốn có vai trò lớn dn cần thiết phải có hai nhóm giải pháp tác động đến tình hình vốn dn: sách vốn chung (tác động tới tồn kinh tế, có doanh nghiệp ) sách vốn dn *chính sách vốn chung: sách vốn có tác động mạnh đến việc cải thiện tình hình vốn cho dn để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp huy động vốn an toàn, thuận lợi có hiệu quả, cần thiết phải đổi theo hướng: -đổi sách tài tiền tệ: có sách chống độc quyền kinh doanh ngân hàng, giảm mức dự trữ bắt buộc, nhà nước nên điều tiết lãi suất phương pháp thị trường mở dự trữ bắt buộc, điều chỉnh lãi suất trần cách linh hoạt sát với cung cầu vốn thị trường việc khống chế mức lãi suất trần cứng nhắc làm hoạt động cho vay ngân hàng bị hạn chế đáng kể 38 -mở rộng cạnh tranh kinh doanh ngân hàng: giải pháp nhằm thiết lập lãi suất thị trường thực sự, ổn định lãi suất, giảm bớt phiền hà cho khách hàng việc vay vốn -giảm bớt thủ tục vay vốn: mở rộng mạng lưới cho vay hình thức huy động, khuyến khích cạnh tranh hợp pháp -phát triển quỹ tín dụng nhân dân -phát triển định chế tài cung cấp vốn trung dài hạn thị trường chứng khoán, thị trường vốn trung - dài hạn -khuyến khích doanh nghiệp huy động vốn thơng qua phát hành trái phiếu, cổ phiếu… *chính sách giải pháp vốn dn: phân tích, yếu nên doanh nghiệp khó tiếp cận với nguồn vốn vậy, ngồi sách vốn chung cho doanh nghiệp, cần thiết phải có ưu đãi vốn dn để hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển bình thường để hỗ trợ vốn có hiệu cho dn, cần thiết phải đổi sách vốn doanh nghiệp theo hướng ưu đãi lãi suất khuyến khích thành lập trung tâm hỗ trợ vốn cho dn: -ưu đãi lãi suất: phân tích, lãi suất tiền vay cao doanh nghiệp cao dn nhiên, số lượng dn kinh tế lớn, mà nguồn tài lại có hạn nên khơng thể ưu đãi tất doanh nghiệp vậy, sách ưu đãi vốn (khác với ưu đãi thuế) cần chọn đối tượng với nguồn lực hỗ trợ hiệu nên ưu đãi lãi suất cho doanh nghiệptriển vọng kinh doanh hiệu quả, doanh nghiệp gắn với nhiệm vụ chiến lược hỗ trợ cho hoạt động đầu tư vào công nghệ mới, sản xuất thử, nghiên cứu khoa học, đào tạo nghề, hoạt động dịch vụ tư vấn… nhiên, để hỗ trợ nhiều doanh nghiệp điều kiện nguồn tài có hạn, cần phải có giải pháp đặc biệt giải pháp trợ cấp lãi suất cho 39 đối tượng hỗ trợ, tức bù trênh lệch lãi suất thị trường lãi suất ưu đãi cho dn vay -thành lập quỹ hỗ trợ: huy động nguồn vốn để thành lập quỹ hỗ trợ dn nguồn là: từ ngân sách nhà nước trung ương, địa phương, từ doanh nghiệp lớn, từ tổ chức nước quỹ nhà nước quản lý thuê trung tâm chuyên trách quản lý việc sử dụng quỹ nhà nước quản lý với trí nhà tài trợ thông qua trung gian người chuyên trách vốn (thường ngân hàng) quỹ hỗ trợ cho hoạt động như: đào tạo chủ doanh nghiệp, đào tạo nghề, chuyển giao công nghệ, trung tâm tư vấn cho doanh nghiệp , hoạt động cung cấp thông tin kinh tế, khoa học, công nghệ… cần thiết cho dn -thành lập trung tâm bảo lãnh: dn, khó khăn lớn khơng có tài sản chấp để vay vốn ngân hàng cần tổ chức trung gian làm cầu nối doanh nghiệp ngân hàng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp vay vốn hình thức quỹ bảo lãnh tín dụng vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp vay vốn, vừa hình thức ràng buộc chặt chẽ người vay (doanh nghiệp) người cho vay (ngan hàng), tổ chức trung gian (các công ty bảo lãnh) nhà nước, nhờ mà giảm bớt mức độ rủi ro vay vốn 5.3 sách đất đai: đất đai yếu tố đầu vào trình sản xuất, có vai trò đặc biệt quan trọng doanh nghiệp nay, dn, đặc biệt khu vực quốc doanh phổ biến nhỏ bé, phân tán, diện tích mặt chật hẹp, phải tận dụng nhà để sản xuất sở gặ nhiều khó khăn việc mở rộng mặt sản xuất nguyên nhân phần doanh nghiệp thiếu vốn, giá đất cao, phần khác nhiều vướng mắc qui định hành như: quyền sở hữu sử dụng đất không rõ ràng, rứt khốt… để 40 góp phần tháo gỡ khó khăn đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho dn phát triển, cần thiết phải có giải pháp tháo gỡ như: -nghiên cứu sửa đổi qui định hành chưa phù hợp, đặc biệt vấn đề thời hạn giao đất, việc quyền sử dụng đất -mở rộng quyền cho quyền địa phương việc cấp đất sử dụng vào mục đích sản xuất cho thuê đất -cho thuê, đấu thầu sở sản xuất bị giải thể -tăng thời hạn sử dụng miễn, giảm thuế phần vốn bỏ vào việc mở mang đất đai, tận dụng đất thừa, ao hồ, đầm lầy… để đưa vào sản xuất -đơn giản hóa thủ tục thuê đất chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp, khuyến khích sử dụng đất có hiệu kinh tế – xã hội cao -tiến tới cho phép dnkhu vực quốc doanh hưởng quyền lợi sử dụng đất với doanh nghiệp nhà nước: nhà nước giao quyền sử dụng đất, thuê đất theo doanh nghiệp nhà nước phải trả, hưởng đầy đủ quyền lợi với người có quyền sử dụng đất luật đất đai (1993) qui định -hình thành khu công nghiệp tập trung để thu hút nhà đầu tư ngồi nước khuyến khích doanh nghiệp liên kết xây dựng hạ tầng thuê mặt bằng, nhà xưởng với giá ưu đãi, cách thức xây dựng “khu công nghiệp nội địa” mà thành phố hà nội làm 5.4 sách thuế: cần đổi sách thuế theo hai nội dung: *hệ thống thuế chung đổi theo hướng: -đơn giản hóa hệ thống thuế suất , hạ mức thuế suất -tránh đánh thuế chồng chéo (sớm chuyển sang thuế gtgt) -cải cách chế định – thu (nộp) – kiểm tra thuế theo hướng có độc lập phận này, kiểm tra lẫn 41 -thực chế tự khai báo mức thuế, nhà nước kiểm định doanh nghiệp tự nộp thuế… -bảo đảm cơng bằng, bình đẳng doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế, đồng thời ưu tiên doanh nghiệp nước doanh nghiệp nước có tình trạng trái ngược: doanh nghiệp có vốn đầu tư ngồi có nhiều ưu hơn, mạnh nộp thuế lợi tức1015% doanh nghiệp nước phải nộp thuế lợi tức tới 3550% *chính sách thuế dn: cần đổi theo hướng mở rộng đối tượng ưu đãi thuế, tăng mức độ ưu đãi thuế, tăng mức độ ưu đãi,… -mở rộng đối tượng ưu đãi: đến sách thuế nhà nước, loại đối tượng ưu đãi thuế không nhiều, doanh nghiệp thành lập sau 1993 (mà phần lớn hạn năm ưu đãi luật định), doanh nghiệp vùng núi, hải đảom số doanh nghiệp ngành chế biến nông sản sách ưu đãi thuế chưa quan tâm đến yếu ớt doanh nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp đứng vững kinh doanh có hiệu đo sách thuế cần mở rộng đối tượng nữa, nuôi dưỡng nguồn thu, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp tích lũy để phát triển sản xuất, mở rộng qui mô -tăng mức độ ưu đãi cho dn: thời gian qua, mức ưu đãi tăng lên dè dặt , miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp 1-2 năm, mức ưu đãi thuế nhiều nước từ 4-5 năm mức giảm thuế thấp, số đối tượng miễn giảm thuế đó, để doanh nghiệp có tích lũy ban đầu cho phát triển sản xuất cần thiết phải tăng mức ưu đãi thuế từ đến năm miễn thuế cho doanh nghiệp đầu tư công nghệ đại, công nghệ miễn thuế cho khâu chi phí 42 đào tạo cơng nhân chủ doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất sản phẩm -có hình thức mức độ ưu đãi thuế cho doanh nghiệp thu hút nhiều lao động, huy động nhiều vốn có tình trạng doanh nghiệp huy động nhiều lao động (chi phí biên tăng lên) mức thuế cao khơng khuyến khích doanh nghiệp mở rộng qui mơ nước phát triển có sách để mở rộng qui mơ doanh nghiệp, qui mơ q nhỏ khơng có hiệu giải pháp thực sách hỗ trợ: 6.1 đào tạo đội ngũ nhà doanh nghiệp công nhân nhà doanh nghiệp có vai trò quan trọng hoạt động kinh doanh họ người trực tiếp sử dụng nguồn lực để tạo cải vật chất, trực tiếp quản lý người lao động nhiều nước trọng phát triển đội ngũ việt nam, đội ngũ nhà kinh doanh nhiều vấn đề bất cập cần thiết phải đào tạo nhà kinh doanh: cung cấp kiến thức luật pháp, kinh tế, cơng nghệ quản lý… hình thức đào tạo là: -mở lớp ngắn hạn đào tạo kinh doanh pháp luật … -thành lập trung tâm đào tạo, bồi dưỡng quản lý doanh nghiệp -khuyến khích hỗ trợ hoạt động đào tạo nghề cho doanh nghiệp như: miễn, giảm thuế, cho vay ưu đãi, cấp vốn… -tạo điều kiện cho doanh nghiệp tìm hiểu thị trường nước -đầu tư cho trung tâm dạy nghề có địa phương, xây dựng trung tâm đáp ứng với nhu cầu đào tạo nghề -sử dụng quỹ đào tạo lại cho việc đào tạo nghề doanh nghiệp -khuyến khích doanh nghiệp tự đào tạo, trích phần thuế nghĩa vụ doanh nghiệp giữ lại lam thuế đào tạo, giảm phần chi phí đào 43 tạo tổng thu nhập chịu thuế cho doanh nghiệp (như dự thảo luật thuế thu nhập doanh nghiệp ) 6.2 cung cấp thông tin: dn thiếu thông tin thị trường, công nghệ, luật pháp, kinh tế, khách hàng, đối tác kinh doanh … cần thiết hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp giải pháp hỗ trợ thơng tin là: -thành lập ngân hàng liệu doanh nghiệp , thị trường, công nghệ, thể chế… để cung cấp bán cho doanh nghiệp với giá hợp lý -phổ biến thơng tin pháp luật , sách… thông qua phương tiện thông tin đại chúng -phổ biến kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh nhiều hình thức -tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm ngồi nước, kí kết hợp đồng kinh tế với đối tác nước -tổ chức câu lạc để doanh nghiệp trao đổi học tập kinh nghiệm -khuyến khích doanh nghiệp xây dựng sở liệu sử dụng quản lý thông tin đại máy vi tính, mạng thơng tin,… để doanh nghiệp có điều kiện tiếp xúc sở liệu đại nước 6.3 xây dựng sở hạ tầng sở hạ tầng kinh tế điều kiện bản, tiền đề quan trọng thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhiều vùng nước, sở hạ tầng giao thơng, điện, nước phát triển trở ngại lớn doanh nghiệp đầu tư vào sở hạ tầng tốn kém, chậm thu hồi vốn sinh lãi nên doanh nghiệp không muốn đầu tư nữa, dn không đủ sức đầu tư vào sở hạ tầng cần hỗ trợ nhà nước theo kinh nghiệm nước lĩnh vực hỗ trợ chủ yếu nhà 44 nước nhiên ngân sách nhà nước trung ương địa phương hạn chế nên cần: -đầu tư theo trọng điểm, tập trng vào cơng trình mang lại hiệu kinh tế – xã hội cao -kết hợp nhà nước, địa phương nhân dân làm số địa phương có số mơ hình có hiệu : kết hợp vốn nhà nước , phần vốn quản lý địa phương với phần vốn lao động dân , doanh nghiệp 45 kết luận tác động trình đổi kinh tế việt nam , dn việt nam phát triển nhanh tróng đồng thời có đóng ghóp quan trọng vào tăng trưởng phát triển kinh tế quốc dân phát triển doanh nghiệp năm qua nhiều hạn chế , điều phần chứng tỏ tiềm chưa khai thác triệt để , thơng qua viết phần thấy rõ khó khăn tồn đọng doanh nghiệp, từ đưa số giải pháp hữu hiệu nhằm khuyến khích nhà đầu tư mạnh dạn đầu tư vào khu vục kinh tế có cố gắng nhiều bị hạn chế mặt số liệu , thời gian , kinh nghiệm thực tế phương tiện nghiên cứu nên nội dung tiểu luận nhiều sai sót mong góp ý thầy giáo bạn xin chân thành cảm ơn 46 tài liệu tham khảo giáo trình: kinh tế trị tập i, ii sách hỗ trợ phát triển dnv&n đến năm 2005 pgs,ts nguyễn cúc tổ chức điều hành doanh nghiệp nhỏ quản lý điều hành doanh nghiệp nhỏ vừa – quốc cường vai trò dnv&n phát triển kinh tế nhật – khả hợp tác với việt nam – lê văn sang tạp chí kinh tế dự báo – số 3/2001, số 4/2001 tạp chí phát triển kinh tế – 4/2001 tạp chí cơng nghiệp – 3/2002, số 23/2002 tạp chí nghiên cứu lý luận – 1/2001 10.tạp chí kinh tế dự báo 11.tạp chí nghiên cứu kinh tế – 1/2002 12.tạp chí thơng tin lý luận – 3/2002 13.tạp chí kinh tế phát triển 47 ... phần nhỏ bé vào việc tìm kiếm giải pháp tích cực hỗ trợ phát triển dn nhằm thúc đẩy doanh nghiệp phát triển , góp phần thực cnh,hđh đất nước em chọn đề tài : " thực trạng giải pháp phát triển. .. bang đức doanh nghiệp có lao động gọi doanh nghiệp nhỏ, có từ 10 đến 499 lao động gọi doanh nghiệp vừa 500 lao động doanh nghiệp lớn nước khác thuộc ec, doanh nghiệp có lao động gọi doanh nghiệp. .. lao động gọi doanh nghiệp siêu nhỏ, từ 10 đến 99 lao động doanh nghiệp nhỏ, từ 100 đến 499 lao động doanh nghiệp vừa doanh nghiệp 500 lao động doanh nghiệp lớn việt nam, có nhiều quan điểm tiêu thức
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận thực trạng và giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam hiện nay, tiểu luận thực trạng và giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam hiện nay, iii.tính tất yếu phải đầu tư và phát triển dn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay