Nỗi nhớ trong Sóng và Việt Bắc

6 189 4
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 17:16

Sự đóng góp của “Việt Bắc” và “Sóng” đối với văn học Việt Nam là rất lớn và cũng thật độc đáo. Từ hai nỗi nhớ được thể hiện trong đoạn thơ, người đọc không chỉ cảm nhận được nột đặc sắc của hai giọng điệu thơ, của hai phong cách nghệ thuật thơ mà còn thấy được vẻ đẹp tâm hồn con người Việt Nam yêu thương đằm thắm, dịu dàng mà mãnh liệt, tình nghĩa son sắt, thủy chung. ... vậy, cảm xúc chủ đạo “Việt Bắc” Tố Hữu nỗi nhớ Từng câu, chữ thấm đượm nghĩa tình cách mạng, tha thi t tình cảm người cán cách mạng người dân Việt Bắc Song đoạn thơ, thống cảm xúc nhớ, lại có điểm... cảnh lịch sử đặc biệt quan trọng, thời khắc người cán phải rời xa địa cách mạng sau “mười lăm năm thi t tha mặn nồng” Chính vậy, bốn câu thơ vang lên lời thề, lời nhắc nhớ có ý nghĩa người người... phần làm cho câu thơ nghe giống lời thề đơi lứa u Đặc biệt, câu thơ gợi cho nhớ đến câu Kiều đại thi hào Nguyễn Du Trong đêm thề nguyền ánh trăng vành vạnh, Kiều với Kim Trong nguyện thủy chung
- Xem thêm -

Xem thêm: Nỗi nhớ trong Sóng và Việt Bắc, Nỗi nhớ trong Sóng và Việt Bắc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay