TUYẾN tập 50 bài tập HAY và KHÓ mùa THI 2018

24 144 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 17:14

tài liệu chi tiết.Lưu hành nội bộ.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ... CO2 Cho m gam P vào 250 ml dung dịch NaOH 0,4M đun nóng, sau kết thúc phản ứng thu dung dịch Q Cơ cạn dung dịch Q lại 7,36 gam chất rắn khan Người ta cho thêm bột CaO 0,96 gam NaOH vào 7,36 gam... 0,12  0,02  0,1 95.0,08  % MgCl2  100  3,65% 208,16 Câu 9:[ Đề thi thử THPT Quốc gia lần – Trường THPT Chuyên Bắc Ninh – Năm 2018] X, Y, Z este mạch hở khơng chứa nhóm chức khác (trong X, Y... mol  este nhỏ nhất: HCOOC2H5 0,01 mol  % = 3,838% Câu 10:[Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1-Trường THPT Phạm Cơng Bình, Vĩnh Phúc – 2018] Hỗn hợp X gồm ba este no, mạch hở, phân tử chứa loại nhóm
- Xem thêm -

Xem thêm: TUYẾN tập 50 bài tập HAY và KHÓ mùa THI 2018, TUYẾN tập 50 bài tập HAY và KHÓ mùa THI 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay