cải cách hành chính của việt nam trong giai đoạn hiện nay Tiểu luận cao học môn quản lý hành chính nhà nước

31 7 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 17:06

PHẦN I: MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tàiĐẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay.Sau gần 35 năm giải phóng thống nhất đất nước, thoát khỏi chiến tranh, Việt nam lại tiếp tục trải qua những chặng đường cam go thử thách của công cuộc xây dựng, kiến thiết nước nhà. Trên những chặng đường ấy, chúng ta đã dần dần có thêm bài học của đổi mới và cải cách. Chính sự cải cách này đã tạo làn sóng cho tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, khai thông lộ trình hội nhập của Việt Nam vào khu vực và thế giới. Nền kinh tế Việt nam trong những năm gần đây đã có những bước tiến đáng kể. Song, trong xu thế hội nhập, những vấn đề yếu kém về quản lý của chúng ta đã bộc lộ. Chính vì vậy mà công cuộc cải cách hành chính nhà nước nay lại trở thành vấn đề mà Đảng và Nhà nước xác định là nhiệm vụ trọng tâm, là cấp thiết cho việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2. Tình hình nghiên cứuChủ trương cải cách hành chính đã được Đảng cộng sản Việt Nam đề ra từ năm 1991, nhưng đến năm 1994 mới được tổ chức triển khai thực hiện. Tuy nhiên đây là một công việc phức tạp, nhiều khó khăn, vì nó trực tiếp đụng chạm đến lợi ích cục bộ của các ngành, các địa phương, cũng như bản thân đội ngũ cán bộ, công chức.Mục tiêu chung của chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1362001QĐthị trường ngày 1792001 của Thủ tướng Chính phủ) là: “Xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đạ hoá, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng: xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Đến năm 2010, hệ thống hành chính về cơ bản được cải cách phù hợp với yêu cầu quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. PHẦN I: MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động máy hành nhiệm vụ trọng tâm Đảng Nhà nước ta giai đoạn Sau gần 35 năm giải phóng thống đất nước, khỏi chiến tranh, Việt nam lại tiếp tục trải qua chặng đường cam go thử thách công xây dựng, kiến thiết nước nhà Trên chặng đường ấy, có thêm học đổi cải cách Chính cải cách tạo sóng cho tiến trình cơng nghiệp hố, đại hố, khai thơng lộ trình hội nhập Việt Nam vào khu vực giới Nền kinh tế Việt nam năm gần có bước tiến đáng kể Song, xu hội nhập, vấn đề yếu quản lý bộc lộ Chính mà cơng cải cách hành nhà nước lại trở thành vấn đề mà Đảng Nhà nước xác định nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết cho việc tiếp tục xây dựng hoàn thiện nhà nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tình hình nghiên cứu Chủ trương cải cách hành Đảng cộng sản Việt Nam đề từ năm 1991, đến năm 1994 tổ chức triển khai thực Tuy nhiên công việc phức tạp, nhiều khó khăn, trực tiếp đụng chạm đến lợi ích cục ngành, địa phương, thân đội ngũ cán bộ, công chức Mục tiêu chung chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 (Ban hành kèm theo Quyết định số 136/2001/QĐ-thị trường ngày 17/9/2001 Thủ tướng Chính phủ) là: “Xây dựng hành dân chủ, sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, đạ hố, hoạt động có hiệu lực, hiệu theo nguyên tắc Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa lãnh đạo Đảng: xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức có phẩm chất lực đáp ứng yêu cầu công xây dựng, phát triển đất nước Đến năm 2010, hệ thống hành cải cách phù hợp với yêu cầu quản lý kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Trong thời kỳ đổi mới, thực chuyển đổi kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tổ chức hoạt động Nhà nước đổi bước thu thành tựu bước đầu tạo lực đưa đất nước chuyển sang thời kỳ phát triển Tuy nhiên, trước yêu cầu thiết nghiệp đổi mới, cơng nghiệp hố đại hố đất nước, tổ chức máy Nhà nước máy hành chính, bộc lộ nhiều khuyết tật, cản trở cơng đổi nói chung, đặc biệt đổi kinh tế củng cố hoàn thiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, khuyết điểm yếu chủ yếu là: - Hệ thống pháp luật chưa đồng bộ, chưa tạo đủ khuôn khổ pháp lý cần thiết thích hợp tình hình nhiệm vụ mới; việc thi hành pháp luật chưa nghiêm Kỷ cương, kỷ luật lỏng lẻo - Bộ máy hành Nhà nước cồng kềnh, nhiều tầng nấc trung gian, thủ tục rườm rà, phiền hà; chức năng, nhiệm vụ chồng chéo, hoạt động hiệu lực, hiệu Tệ quan liêu, lãng phí, tham nhũng cong phổ biến - Chế độ cơng cụ lạc hậu chưa khuyến khích phát triển tài đội ngũ cán bộ, công chức nhìn chung khơng đào tạo quy; trình độ, lực phẩm chất chưa ngang với yêu cầu nhiệm vụ, kỹ hành kém, phận khơng nhỏ thối hố, biến chất Để khắc phục thiếu sót, sửa chữa khuyết tật, xây dựng Nhà nước vững mạnh, sạch, đại, máy Nhà nước hoạt động có hiệu lực, hiệu đáp ứng yêu cầu quản lý đất nước bối cảnh quốc tế nước có nhiều biến động, xuất thời thuận lợi quy cách thách thức mới, yêu cầu thiết phải tiếp tục xây dựng hoàn thiện Nhà nước, mà trọng tâm tiến hành cải cách hành Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu - Cơ sở lý luận: Đề tài triển khai dựa sở lý luận, quan điểm, chủ trương Đảng Nhà nước, nhà nghiên cứu lĩnh vực cải cách hành chính, nội dung thể qua Chương trình tổng thể cải cách hành Nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 Thủ tướng phủ; Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý máy Nhà nước… - Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp tổng hợp, chọn lọc, phân tích, so sánh từ tài liệu nghiên cứu, tài liệu tham khảo lĩnh vực Cải cách hành giai đoạn Ý nghĩa việc nghiên cứu Cải cách hành Việt Nam cơng mẻ, chưa có tiền lệ, lại diễn điều kiện thiếu kiến thức kinh nghiệm quản lý Nhà nước, có nhiều vấn đề phải vừa làm, vừa tìm tòi, rút kinh nghiệm Vì vậy, việc hình thành quan niệm nguyên tắc đạo cơng cải cách hành chính, việc đề nội dung, phương hướng, chủ trương, giải pháp thực cải cách giai đoạn Đảng Nhà nước ta q trình tìm tòi, sáng tạo không ngừng Yêu cầu đặt vừa phải tổ chức nghiên cứu lý luận, vừa thử nghiệm, tổng kết thực tiễn, kết hợp với tham khảo, học hỏi kinh nghiệm nước giới, để bước xây dựng thành hệ thống quan điểm nguyên tắc cải cách hành chính; phù hợp với điều kiện hồn cảnh đặc thù Việt Nam, có tính đến u cầu xu tồn cầu hố, hội nhập khu vực giới Kết cấu tiểu luận Ngoài phần I mở đầu, Phần II nội dung, Phần III kết luận danh mục tham khảo, Phần II nội dung Tiểu luận gồm có chương: Chương I: Thực trạng hành Nhà nước - kết quả, hạn chế nguyên nhân Chương II: Quan điểm, chủ trương cải cách hành Đảng Nhà nước Chương III: Nhận thức cải cách hoàn thiện tổ chức hoạt động máy hành Nhà nước Chương IV: Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động máy hành Nhà nước PHẦN II: NỘI DUNG CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC - KẾT QUẢ, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN Thực Nghị Đại hội VII, Nghị Trung ương (Khoá VII), Nghị Đại hội VII, Nghị Trung ương 3, Trung ương (lần 2) Trung ương (Khoá VIII), Nghị Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X góp phần quan trọng vào nghiệp đổi phát triển kinh tế - xã hội đất nước Những kết cải cách hành thời gian qua - Chức hoạt động quan hệ thống hành từ Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương đếnUỷ ban nhân dân cấp có nhiều thay đổi tiến bộ, tập trung nhiều vào quản lý Nhà nước - Từng bước đổi thể chế hành lĩnh vực, trước hết hành thể chế kinh tế phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Cơ cấu tổ chức máy Chính phủ quan hành cấp xếp, điều chỉnh tinh giảm trước; máy hành từ Trung ương đến sở Vận hành phát huy tác dụng, hiệu tốt - Việc quản lý, sử dụng cán bộ, công chức đổi bước theo quy định Pháp lệnh Cán bộ, công chức: từ khâu tuyển chọn, đánh giá, thi nâng ngạch, khen thưởng, kỷ luật đến đào tạo, bồi dưỡng Chế độ, sách tiền lương bước đầu cải cách theo hướng tiền tệ hoá Những yếu hạn chế Tuy nhiên, hành Nhà nước mang nặng dấu ấn chế quản lý tập trung, quan liêu bao cấp, chưa đáp ứng yêu cầu chế quản lý yêu cầu phục vụ nhân dân điều kiện mới, hiệu lực quản lý chưa cao ... dựng hoàn thiện Nhà nước, mà trọng tâm tiến hành cải cách hành Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu - Cơ sở lý luận: Đề tài triển khai dựa sở lý luận, quan điểm, chủ trương Đảng Nhà nước, nhà nghiên... trạng hành Nhà nước - kết quả, hạn chế nguyên nhân Chương II: Quan điểm, chủ trương cải cách hành Đảng Nhà nước Chương III: Nhận thức cải cách hoàn thiện tổ chức hoạt động máy hành Nhà nước Chương... tham khảo lĩnh vực Cải cách hành giai đoạn Ý nghĩa việc nghiên cứu Cải cách hành Việt Nam cơng mẻ, chưa có tiền lệ, lại diễn điều kiện thiếu kiến thức kinh nghiệm quản lý Nhà nước, có nhiều vấn
- Xem thêm -

Xem thêm: cải cách hành chính của việt nam trong giai đoạn hiện nay Tiểu luận cao học môn quản lý hành chính nhà nước, cải cách hành chính của việt nam trong giai đoạn hiện nay Tiểu luận cao học môn quản lý hành chính nhà nước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay