Giáo án bài giảng hóa học 8 LUYỆN TẬP 5

6 14 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 17:03

Giáo án Hóa Học Người soạn: Lã Thị Thanh Mai Bài 29: LUYỆN TẬP I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: Cho HS ơn lại: - Tính chất, điều chế khí oxi - Thành phần khơng khí - Định nghĩa - phân loại oxit - Khái niệm – phân biệt phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy Kĩ năng: - Rèn kĩ viết PTHH - Rèn kĩ giải toán theo PTHH II/ CHUẨN BỊ CỦA GV: - Trò chơi powerpoint - Phiếu học tập III/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Ổn định lớp: Mở đầu học: Để củng cố hệ thống lại kiến thức em học “Chương 4: Oxi – Khơng khí” Hơm có tiết để luyện tập Quá trình dạy học: Hoạt động 1: Kiến thức cần nhớ HOẠT ĐỘNG GV GV: Hôm nay, kiểm tra cũ mà chơi trò chơi để củng cố lại kiến thức học GV cho HS chơi trò chơi củng cố chơi theo nhóm: giải thích luật chơi Trên bảng có bao lì xì, chọn bao lì xì mà muốn trả lời câu hỏi có bao lì HOẠT ĐỘNG HS HS trả lời nhận xét Giáo án Hóa Học Người soạn: Lã Thị Thanh Mai xì Nếu trả lời sai khơng nhận điểm cộng đó, điểm cộng thuộc nhóm đưa câu trả lời xác Mỗi bao lì xì tương ứng với gạch cộng (Trò chơi Hái lộc đầu năm) Em cho biết thành phần khơng khí Em cho biết ngun liệu để điều chế khí oxi phòng thí nghiệm Viết PTHH Thế oxi hóa? Cho VD Oxit gì? Có loại oxit? Cho VD Thế phản ứng phân hủy? Cho VD Thế phản ứng hóa hợp? Cho VD Trả lời: Câu Thành phần khơng khí theo thể tích: 78% Nito, 21% khí Oxi, 1% khí khác Câu + Các nguyên liệu dùng để điều chế khí oxi nguyên liệu dễ phân hủy, giàu oxi: KMnO4, KClO3 + PTHH: 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2 2KClO3 2KCl + 3O2 Câu + Sự oxi hóa tác dụng oxi với chất + VD: 4P + 5O2 2P2O5 3Fe + 2O2 Fe3O4 Câu + Oxit hợp chất hai nguyên tố, nguyên tố oxi + Oxit có loại: Oxit axit: SO2, P2O5, … Oxit bazo: K2O, BaO, … Câu + Phản ứng phân hủy phản ứng hóa Có thể thu khí oxi vào lọ (hoặc ống nghiệm) học chất sinh hai hay nhiều chất cách? Vì sao? + VD: CaCO3 CaO + CO2 Câu 6: + Phản ứng hóa hợp phản ứng hóa học chất Giáo án Hóa Học Người soạn: Lã Thị Thanh Mai tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu + VD: 4Al + 3O2 2Al2O3 Câu 7: - Có thể thu khí oxi vào lọ (hoặc ống nghiệm) hai cách: + Cách đẩy khơng khí: oxi nặng khơng khí nên thu khí oxi cách ta để miệng bình thu khí hướng lên + Cách đẩy nước: oxi chất khí tan nước Hoạt động 2: Giải tập HOẠT ĐỘNG GV - GV: Phân chia nhóm phát bảng phụ cho HS tập Câu 1: (Cho nhóm làm bài, sửa cho điểm cộng) Hoàn thành PTHH sau cho biết chúng thuộc loại phản ứng hóa học nào? HOẠT ĐỘNG HS - Ghi danh sách nhóm nộp cho GV Nhận phiếu học tập làm lên bảng sửa Câu 1: a 4P + 5O2 2P2O5 b 3Fe + 2O2 Fe3O4 c 2Mg + O2 2MgO a +  P2O5 d 2KClO3 2KCl + 3O2 b Fe + O2  e H2 + O2 H2O c Mg + O2  f 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2 d KClO3  e  H2O + f KMnO4  g Na  + O2 + g 4Na + O2 2Na2O Câu 2: Hoàn thành bảng sau: + Câu 2: (Cho nhóm làm bài, sửa Tên Oxit Sắt (III) oxit Kali oxit Cơng thức hóa học Fe2O3 K2O Loại oxit OB OB Giáo án Hóa Học Người soạn: Lã Thị Thanh Mai cho điểm cộng) Hồn thành bảng sau: Tên Oxit Cơng thức hóa học Loại oxit Sắt (III) oxit K2O P2O5 Điphotpho pentaoxit Đinitơ pentaoxit Canxi oxit Cacbon đioxit Lưu huỳnh trioxit Đồng (II) oxit P2O5 OA N2O5 CaO CO2 SO3 OA OB OA OA CuO OB Đinitơ pentaoxit Canxi oxit CO2 Lưu huỳnh trioxit Câu 3: CuO a 2Mg + O2 Câu 3: (HS làm cá nhân thu nhanh cho điểm cộng) Đốt 7,2g magie khí oxi Sau phản ứng thu magie oxit 2MgO 2 (mol) 0,3 0,15 0,3 (mol) b a Viết PTHH b Tính thể tích oxi cần dùng (ở đktc) để đốt hết lượng Magie c c Tính thể tích khơng khí cần dùng (ở đktc) để đốt lượng magie (biết  d Tính khối lượng magie oxit thu Ta có: d (g) Câu 4: 2KMnO4  K2MnO4 + MnO2 + O2 Câu 4: (HS làm cá nhân thu nhanh cho điểm cộng) Trong phòng thí nghiệm, để điều chế oxi 1 0,44 0,22 0,22 0,22 b 0,22.22,4 =4,928 l Giáo án Hóa Học Người soạn: Lã Thị Thanh Mai người ta nung 69,52g thuốc tím (KMnO4) c S + O2 SO2 a Viết PTHH b Tính thể tích khí oxi thu (ở đktc) 0,22 0,22 g c Đốt lưu huỳnh lượng khí oxi vừa Câu 5: sinh ta thu sản phẩm lưu huỳnh oxit Tính khối lượng lưu huỳnh dioxit a CH4 + 2O2 thu 0,15 0,3 (mol) 0,22 (mol) CO2 + 2H2O 0,15 Câu 5: (HS làm cá nhân thu nhanh cho điểm cộng) b n.M = 0,15.44 = 6,6 g Đốt cháy hoàn toàn 3,36l khí metan (CH4) (đktc) khơng khí, thu khí cacbon đioxit nước Ta có: a Viết PTHH phản ứng 0,3 (mol) c  d CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O b Tính khối lượng cacbon dioxit thu c Tính thể tích khơng khí cần dùng (ở đktc) để đốt lượng khí (biết (mol) 1 0,15 0,15 0,15 (mol) 0,15 (mol) g d Dẫn khí cacbon đioxit thu qua nước vơi (Ca(OH)2) dư thu CaCO3 nước Tính khối lượng CaCO3 thu IV/ DẶN DỊ: - Hồn thành tập lại phiếu học tập Giáo án Hóa Học Người soạn: Lã Thị Thanh Mai - Soạn 30: Thực hành V/ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN: Ngày tháng năm Giáo viên hướng dẫn Từ Cẩm Vinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án bài giảng hóa học 8 LUYỆN TẬP 5, Giáo án bài giảng hóa học 8 LUYỆN TẬP 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay