Phuong phap SRMA và Radon trong xu ly tai lieu dia chan

18 74 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 16:57

ỨNG DỤNG TỔ HỢP PHƯƠNG PHÁP SRMA VÀ RADON ĐỂ LOẠI TRỪ SÓNG PHẢN XẠ NHIỀU LẦN TRONG CÔNG TÁC XỬ LÝ TÀI LIỆU ĐỊA CHẤN.Các phương pháp diệt sóng phản xạ nhiều lần như là Radon, Deconvoltion đã được biết đến từ lâu và mới đây nhất là phương pháp SRMA. Đã có rất nhiều các bài báo, bài thảo luận về các phương pháp này. Tuy nhiên việc hiểu và tận dụng hết mọi khả năng của nó trong công tác xử lý tài liệu địa chấn vẫn còn nhiều vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu.Trong luận văn này tác giả trình bày quá trình kết hợp hai phương pháp SRMA và Radon nhằm làm giảm ảnh hưởng của sóng phản xạ nhiều lần lên tài liệu địa chấn khu vực bể Tư Chính trong quá trình xử l‎ý tài liệu tai trung tâm FFVN.
- Xem thêm -

Xem thêm: Phuong phap SRMA và Radon trong xu ly tai lieu dia chan, Phuong phap SRMA và Radon trong xu ly tai lieu dia chan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay