Tìm hiểu công nghệ GPS – GIS và ứng dụng trong quản lý lái xe của công ty cổ phần taxi kim liên

103 31 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 16:44

... tài "Tìm hiểu cơng nghệ GPS _ GIS ứng dụng quản lý lái xe công ty cổ phần taxi Kim Liên" nghiên cứu hoàn toàn thiết thực Cùng với phát triển vũ bão công nghệ thông tin ứng dụng đa dạng GPS – GIS. .. Chương ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GPS VÀ GIS TRONG QUẢN LÝ LÁI XE CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TAXI KIM LIÊN 80 3.1 KIẾN TRÚC TỔNG QUÁT 80 3.1.1 Các thiết bị gắn xe 81 3.1.2 Trung tâm quản lý. .. toàn cầu Chương Ứng dụng công nghệ GPS GIS quản lý lái xe công ty cổ phần taxi Kim Liên Giới thiệu khái quát phần thiết kế hệ thống quản lý vị trí đối tượng di động dựa cơng nghệ GPS GIS bao gồm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu công nghệ GPS – GIS và ứng dụng trong quản lý lái xe của công ty cổ phần taxi kim liên , Tìm hiểu công nghệ GPS – GIS và ứng dụng trong quản lý lái xe của công ty cổ phần taxi kim liên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay