Phân hệ khách hàng và hợp đồng trong CRM của doanh nghiệp và phát triển ứng dụng ở viettel hải phòng

91 20 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 16:44

... KHÁCH HÀNG VÀ HỢP ĐỒNG TẠI VIETTEL HẢI PHÒNG Chương trình bày Thực trạng quản lý khách hợp đồng Viettel Hải Phòng, chức xử lý Phân hệ quản lý khách hàng hợp đồng Thiết kế sở liệu cho Phân hệ quản... quan hệ khách hàng (CRM) mơ hình quản lý khách hàng hợp đồng CHƯƠNG 2: MƠ HÌNH HĨA PHÂN HỆ QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VÀ HỢP ĐỒNG Chương trình bày hoạt động nghiệp vụ quy trình quản lý khách hàng hợp đồng. .. Viettel Hải Phòng cải thiện mối quan hệ trực tiếp, sách quan hệ khách hàng hợp lý điều sống để Viettel Hải Phòng tồn phát triển Xuất phát từ thực tế đó, tơi chọn đề tài: Phân hệ khách hàng hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân hệ khách hàng và hợp đồng trong CRM của doanh nghiệp và phát triển ứng dụng ở viettel hải phòng , Phân hệ khách hàng và hợp đồng trong CRM của doanh nghiệp và phát triển ứng dụng ở viettel hải phòng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay