Nghiên cứu xử lý các đoạn video để trợ giúp phát triển tư duy học sinh

81 10 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 16:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2008 NGUYỄN ÁNH NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN HẢI PHÒNG, 2017 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - NGUYỄN ÁNH NGUYÊN NGHIÊN CỨU XỬ CÁC ĐOẠN VIDEO ĐỂ TRỢ GIÚP PHÁT TRIỂN DUY HỌC SINH LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH: HỆ THỐNG THÔNG TIN MÃ SỐ: 60 48 01 04 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS ĐỖ TRUNG TUẤN ii MỤC LỤC Danh mục bảng biểu, hình vẽ v CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT vi LỜI CẢM ƠN vii MỞ ĐẦU CHƯƠNG .4 CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐA PHƯƠNG TIỆN TRONG THỰC TẾ 1.1 Vai trò sở liệu đa phương tiện 1.1.1 Hỗ trợ thiết kế 1.1.2 Biểu diễn thông tin 1.1.3 Lĩnh vực giải trí, nghệ thuật 1.1.4 Giáo dục đào tạo .8 1.2 Những loại liệu đa phương tiện .10 1.2.1 Dữ liệu văn 10 1.2.2 Dữ liệu âm 10 1.2.3 Dữ liệu hình ảnh 10 1.2.4 Dữ liệu hình động 11 1.3 Tác động liệu đa phương tiện phát triển .11 1.3.1 với âm nhạc .11 1.3.2 với hội họa 12 1.3.3 với phim ảnh 12 1.4 Nhu cầu thể đồ họa để phát triển học sinh 13 1.5 Nhu cầu phát triển trí tuệ cho học sinh điều kiện .14 1.6 Kết luận chương 16 CHƯƠNG 17 TỔ CHỨC CƠ SỞ DỮ LIỆU VIDEO 17 2.1 Về liệu video 17 2.1.1 Trừu tượng hóa liệu 17 2.1.2 Đặc trưng liệu video mức thấp .18 2.1.3 Đặc trưng liệu video mức cao 18 2.2 Vai trò liệu video cộng đồng xã hội 18 iii 2.3 Hệ quản trị sở liệu đa phương tiện 20 2.3.1 Mục đích MDBMS .20 2.3.2 Các yêu cầu MDBMS .23 2.3.3 Các vấn đề MDBMS .28 2.4 Hệ quản trị sở liệu SQL SERVER khả xử lí liệu đa phương tiện 35 2.4.1 Hệ quản trị sở liệu SQL SERVER 35 2.4.2 Hệ quản trị sở liệu SQL SERVER khả xử lí liệu đa phương tiện 39 2.5 Kết luận chương 43 CHƯƠNG 44 XÂY DỰNG BÀI TOÁN QUẢN VIDEO ĐỂ HỖ TRỢ BÀI GIẢNG CHO GIÁO VIÊN .44 3.1 Giới thiệu 44 3.2 Một số video sử dụng giảng 45 3.3 Xử đoạn video trước phân loại để lưu trữ hệ thống 50 3.4 Ứng dụng Hệ quản trị sở liệu SQL SERVER vào quản đoạn video giảng giáo viên .51 3.4.1 Xây dựng kho liệu video 51 3.4.2 Truy vấn đến sở liệu 52 3.5 Hệ thống quản video .53 3.5.1 Thiết kế sở chứa video 53 3.5.2 Cập nhật liệu 55 3.5.3 Chức hệ thống .57 3.5.3 Quy trình thực hệ thống .57 3.6 Tìm kiếm video 58 3.7 Cài đặt hệ thống 58 3.8 Một số giao diện .59 KẾT LUẬN 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO .62 PHỤ LỤC .63 iv Danh mục bảng biểu, hình vẽ Hình 1.1 Thiết kế đồ họa Hình 1.2 Thiết kế trò chơi .5 Hình 1.3 Thiết kế truyền thông tương tác .6 Hình 2.1 Ba mức trừu tượng liệu .17 Hình 2.2 Kiến trúc bậc cao cho MDBMS đáp ứng yêu cầu cho liệu đa phương tiện 22 Hình 2.3 Khả quản trị lưu trữ lớn 25 Hình 2.4 Các thành phần SQL Server 37 Hình 2.5 Ảnh nhị phân 40 Hình 3.1 Clip Chiến Tranh Đặc Biệt 1961 46 Hình 3.2 Sinh trưởng phát triển động vật .46 Hình 3.3 Natri tác dụng với nước 47 Hình 3.4 Các lồi chim vùng nhiệt đới 47 Hình 3.5 Kỹ thuật tạo liên kết bảng 48 Hình 3.6 Hiện tượng cầu vồng sau mưa .49 Hình 3.7 Bài giảng E-learning tác phẩm “Chí Phèo” 49 Hình 3.8 Truy vấn đến sở liệu 52 Hình 3.9 Tạo bảng Dlvideo 53 Hình 3.10 Tạo bảng Tacgia 54 Hình 3.11 Tạo bảng Chude 54 Hình 3.12 Tạo mối quan hệ bảng 55 Hình 3.13 Nhập thơng tin chủ đề 55 Hình 3.14 Nhập thơng tin tác giả 56 Hình 3.15 Nhập thơng tin liệu video 56 Hình 3.16 Form tìm kiếm tên video 58 Hình 3.17 Giao diện chương trình 59 Hình 3.18 Cập nhật video 59 Hình 3.19 Tìm kiếm theo tên video 60 Hình 3.20 Tìm kiếm theo nội dung video .60 v CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Giải thích ASCII Chuẩn mã trao đổi thơng tin Hoa Kì CSDL Cơ sở liệu IR Hệ thống truy xuất thông tin DBMS Hệ quản trị sở liệu MDBMS Hệ quản trị sở liệu đa phương tiện MMDB Cơ sở liệu đa phương tiện MTĐPT Mỹ thuật đa phương tiện SQL Ngơn ngữ truy vấn có cấu trúc vi LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới thầy PGS.TS Đỗ Trung Tuấn, người thầy trực tiếp hướng dẫn, cho em định hướng ý kiến quý báu để em hồn thành luận văn Em xin chân thành cám ơn thầy cô – Khoa công nghệ thông tin – Đại học Dân lập Hải Phòng giúp đỡ em nhiều q trình học tập để em hồn thành luận văn cách tốt đẹp Xin chân thành cám ơn bạn bè giúp đỡ tơi nhiều q trình tìm tòi sưu tầm tài liệu Trong trình học tập làm luận văn, trình độ hạn chế, kinh nghiệm thực tiễn không nhiều nên luận văn khơng thể tránh khỏi sai sót Kính mong thầy cô giúp đỡ, tạo điều kiện để luận văn em hồn thiện Hải Phòng, ngày 24 tháng 12 năm 2017 Học viên Nguyễn Ánh Nguyên vii MỞ ĐẦU Trong thời đại công nghệ số, sở liệu đa phương tiện liên quan tới việc mô tả kết hợp dạng thức thông tin khác (văn bản, liệu, hình ảnh, âm thanh, video) dạng tín hiệu số Có thể nêu số ứng dụng công nghệ đa phương tiện :  E-learning;  Hội thảo Video (Video Conferencing);  Thư viện điện tử (Elibrary);  Hiện ảo (Vitual Reality); Các công nghệ truyền dùng để thao tác, truyền phát, điều khiển liệu đa phương tiện nghiên cứu cách sôi động Các hệ thống đa phương tiện cần có hệ thống phân phối nhằm mục đích thu thập đối tượng đa phương tiện đưa chúng đến người dùng, số phương tiện dùng dến đĩa từ đĩa quang Ngày nay, Internet giao thức khác TCP/IP, NetBIOS, mạng LAN trở thành phương tiện để truyền bá liệu đa phương tiện Khả mô tả phong phú khả đồ họa trình duyệt Web với tính tiếp tục tăng cường hoạt họa, âm video khiến chúng trở thành phương tiện để mang lại liệu đa phương tiện cho người dùng Cơ sở liệu đa phương tiện (MMDB) tập hợp liệu đa phương tiện có liên quan Các liệu đa phương tiện bao gồm nhiều kiểu liệu phương tiện truyền thơng văn bản, hình ảnh, đối tượng đồ họa (bao gồm vẽ, phác thảo hình minh họa) chuỗi hình ảnh động, âm video Video clip đoạn phim video ngắn, thường phần đoạn phần video dài Video clip dạng kỹ thuật số thường tìm thấy mạng Internet nơi có hàng loạt đoạn video xuất năm 2006 tượng có ảnh hưởng sâu sắc Internet dạng phương tiện truyền thông điện tử Nguồn video bao gồm tin kiện thể thao, video lịch sử, video âm nhạc, chương trình truyền hình, đoạn phim quảng cáo Vlog Webvideo dạng khác với loại video theo yêu cầu chủ yếu mặt công nghệ, giao diện chi phí cho người sử dụng Sự phổ biến video trực tuyến bắt đầu trang web cung cấp lưu trữ miễn phí với nội dung băng thơng rộng cho phép tích hợp nội dung vào blog trang web Điều cho phép video trực tuyến trở thành trào lưu Sự xuất trang web giúp cho tên webvideo lan truyền rộng rãi Một hệ thống quản MMDB khung quản loại liệu khác có khả đại diện đa dạng rộng định dạng mảng rộng nguồn phương tiện truyền thơng Nó cung cấp hỗ trợ cho loại liệu đa phương tiện, tạo thuận lợi cho việc tạo ra, lưu trữ, truy cập, truy vấn kiểm soát MMDB Sản phẩm công nghệ đa phương tiện xâm nhập ngày sâu, rộng vào lĩnh vực đời sống xã hội Có thể nói sản phẩm cơng nghệ có mặt khắp nơi, từ cơng sở đến gia đình Nó xuất nhiều lĩnh vực từ giáo dục, y tế, đến vui chơi giải trí, nghiên cứu khoa học v.v Sức mạnh sản phẩm công nghệ đa phương tiện mang lại đa dạng phong phú dạng thơng tin Người ta thu nhận, xử thơng tin thơng qua thị giác, thính giác nhờ âm thanh, hình ảnh, văn mà cơng nghệ đa phương tiện mang lại Điều làm cho hiệu thu nhận, xử thông tin cao so với thông tin dạng văn Đặc biệt giáo dục, tăng cường trang bị thiết bị dạy học đại phần mềm dạy học, máy tính, máy chiếu, bảng tương tác để nâng cao chất lượng dạy, học ưu tiên hàng đầu trường học, sở đào tạo Hầu hết mơn học ứng dụng công nghệ thông tin để tăng độ hấp dẫn giảng, khiến học sinh dễ tiếp thu kiến thức Như với mơn Hóa học, thơng qua phần mềm thiết kế mơ hình phản ứng hóa học, học sinh nhớ nhanh lâu kiến thức mà thày cô muốn truyền thụ Hoặc ngành sư phạm ngữ văn có mơn Nghệ thuật chèo, giáo viên biết hát chèo, cần vào YouTube, mở clip để người học trải nghiệm, vừa nhanh chóng vừa hiệu Với xu phát triển mạnh mẽ Công nghệ thông tin - truyền thông, giáo viên trì cách dạy học truyền thống Thơng qua nhiều phương thức học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, đây, phần lớn giáo viên biết cách sử dụng PowerPoint để làm giáo án điện tử giảng sản phẩm đa phương tiện khơng thể khơng có để làm sinh động thêm học từ tăng cường phát triển duy, sáng tạo cho học sinh Do tính cấp thiết việc giảng dạy học tập học sinh, mong muốn chọn đề tài "Nghiên cứu xử đoạn video để trợ giúp phát triển học sinh" đề tài luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Hình 3.19 Tìm kiếm theo tên video Hình 3.20 Tìm kiếm theo nội dung video 60 KẾT LUẬN Sự phát triển gần việc sử dụng liệu đa phương tiện ứng dụng rộng rãi Cơ sở liệu đa phương tiện cần thiết để quản hiệu sử dụng hiệu liệu đa phương tiện thời đại sống số hiên Cùng với phát triển nhanh chóng cơng nghệ tin học khối lượng liệu đa phương tiện thu thập lưu trữ ngày nhiều dẫn tới việc tìm kiếm liệu đa phương tiện trở nên khó khăn ngày cần có nhiều hệ thống để hỗ trợ tìm kiếm thơng tin giúp người dùng tìm kiếm cách xác nhanh chóng thơng tin mà họ cần kho liệu khổng lồ Trong giáo dục, tăng cường trang bị thiết bị dạy học đại phần mềm dạy học, máy tính, máy chiếu, bảng tương tác để nâng cao chất lượng dạy, học ưu tiên hàng đầu trường học, sở đào tạo Hầu hết mơn học ứng dụng công nghệ thông tin để tăng độ hấp dẫn giảng, khiến học sinh dễ tiếp thu kiến thức Với xu phát triển mạnh mẽ Công nghệ thông tin - truyền thông, giáo viên khơng thể trì cách dạy học truyền thống Thơng qua nhiều phương thức học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, đây, phần lớn giáo viên biết cách sử dụng PowerPoint để làm giáo án điện tử giảng sản phẩm đa phương tiện khơng thể khơng có để làm sinh động thêm học từ tăng cường phát triển duy, sáng tạo cho học sinh Với phát triển nhanh chóng đó, đề tài tìm hiểu giúp thầy cô tiếp cận gần với sở liệu đa phương tiện để nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý, hỗ trợ công tác giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng giáo dục giúp cho phát triển duy, sáng tạo cho học sinh 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: [1] Đỗ Trung Tuấn (2011), Hệ thống đa phương tiện, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội [2] Đỗ Trung Tuấn (2015), Cơ sở liệu đa phương tiện , NXB Đại học Quốc gia Hà Nội [3] Trần Hoài Nam (2010), Cơ sở liệu đa phương tiện yêu cầu vấn đề [4] Nguyễn Vương Thịnh (2008), Bài giảng Hệ quản trị Cơ sở liệu Tiếng Anh: [1] Adjeroh D, Nwosu K (1997), đa phương tiện Databases Management - Requirements and Issues, IEEE đa phương tiện, July- Septembe [2] Chen C.Y.R (1995), Design of a đa phương tiện Object- Oriented DBMS, đa phương tiện Systems [3] Marcus S and Subrahmanian V.S (1995), Foundations of đa phương tiện Database Systems, J ACM, Vol 43, No [4] V.S Subrahmanian (1998), The principles of Mutimedia Database Systems, Ed Morgan Kauffman 62 PHỤ LỤC Code chuỗi kết nối, hàm tìm kiếm load liệu: namespace Qlvideo { public class clstimkiem { SqlConnection conn; string connect = @"Data Source=MRNGUYEN;Initial Catalog=Qlvideo;Integrated Security=True"; DataTable dt; // hàm đóng mở kết nối public SqlConnection Openconnect() { conn = new SqlConnection(connect); if (conn.State == ConnectionState.Closed) conn.Open(); return conn; } public SqlConnection CloseConnect() { conn = new SqlConnection(connect); if (conn.State == ConnectionState.Open) conn.Close(); return conn; } // hàm load liệu 63 public DataTable LoadData() { dt = new DataTable(); Openconnect(); SqlCommand cmd = new SqlCommand("dbo.DLvideo_Loaddl", conn); cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd); da.Fill(dt); CloseConnect(); return dt; } // hàm tìm kiếm public DataTable Timkiem(string chuoitimkiem) { Openconnect(); dt = new DataTable(); SqlCommand cmd = new SqlCommand("dbo.DLvideo_Timkiemvideotheoten", conn); cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("Ten_video", SqlDbType.NVarChar)).Value = chuoitimkiem; SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd); da.Fill(dt); CloseConnect(); return dt; } public DataTable Timkiemnd(string chuoitimkiem2) { Openconnect(); 64 dt = new DataTable(); SqlCommand cmd = new SqlCommand("dbo.DLvideo_Timkiemtheonoidung", conn); cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("Noidungvideo", SqlDbType.NVarChar)).Value = chuoitimkiem2; SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd); da.Fill(dt); CloseConnect(); return dt; Thiết lập cấu hình SQL Server để SQL Client kết nối với Server Bước 1: Config SQL Server cho phép kết nối từ xa Mục đích kích hoạt tính cho phép kết nối từ xa SQL Server thiết lập cổng nghe (Listenning Port) cho SQL Server Vào Start -> All Programs -> Microsoft SQL Server 2014 -> Configuration Tools -> SQL Server Configuration Manager Ở menu bên trái, chọn vào mục SQL Server 2014 Services -> Bên phải tìm mục SQL Server (MSSQLSERVER) Click phải vào chọn Properties ( hình) 65 Trong Tab Log On, click chọn vào Built-In Account, chọn vào Network Service hình, Click OK Quay lại hình SQL Server Configuration Manager -> menu bên trái tiếp tục click vào mục SQL Server 2014 Network Configuration để mở menu Protocols for MSSQLSERRVER chọn vào mục -> bên phải tìm mục có tên TCP/IP, click phải vào chọn Properties (hình) 66 Trong cửa sổ mở ra, Tab Protocols, mục Enabled chọn vào Yes Tiếp tục click qua Tab IP Address -> Sẽ xuất list IP (IP1, IP2,…) danh sách IP hình thành máy bạn có kết nối vào mạng LAN khác 67 Hãy chọn IP (ví dụ chọn IP1) Ở mục IP Address gõ lại địa IP máy mạng LAN (ví dụ 192.168.1.113) Ở mục Active - chọn Yes, mục Enabled - chọn Yes Ở mục TCP Port, khai báo cổng share mặc định SQL, để mặc định 1433 Click OK Restart lại SQL Server (bằng cách chọn vào mục SQL Server 2014 Services, bên phải click phải vào mục SQL Server (MSSQLSERVER) -> Chọn Restart) Bước 2: Tạo user để thực kết nối từ xa Mở Start -> All Programs -> Microsoft SQL Server 2014 -> SQL Server Management Studio -> Connect vào Server Ở menu bên trái, mở mục Security -> Login -> Nhấn chuột phải chọn New Login 68 Gõ vào Tên User, Password hình, bỏ dấu mục Enforce password Expiration -> Nhấn OK Bước 3: Cấu hình Firewall cho phép nhận kết nối đến qua cổng share SQL Server Mục đích việc để mở cổng Firewall Windows cho phép nhận kết nối từ bên qua cổng share SQL, mặc định cổng 1433 69 * Trên Windows 7, Windows 8: Vào Start -> Control Panel -> Windows Firewall -> Ở menu bên trái chọn Advanced settings Menu bên trái, click vào mục Inbound Rules Tiếp tục Menu bên phải, click vào mục New Rule Trong cửa sổ ra, đánh dấu vào mục Port hình -> Nhấn Next Tiếp theo nhấn chọn vào mục TCP Specific local Ports, gõ vào 1433 (số cổng share SQL Server config bước 2) -> Nhấn Next 70 Trên hình tiếp theo, đánh dấu chọn vào mục Allow the connection -> Nhấn Next Trong hình tiếp theo, chọn kiểu mạng áp dụng mở cổng này, đánh dấu vào mục Domain, Private, Public -> Nhấn Next 71 Trong hình tiếp theo, gõ tên kết nối Description tùy ý -> Nhấn Finish Log Off Restart lại máy Bước 5: Cấu hình Router cho phép kết nối qua Port 1433 Mục đích việc này: 72 Mở cổng Router mạng bạn phép nhận kết nối từ bên mạng (từ Internet) qua cổng kết nối SQL Server (Port 1433) Chuyển hướng (Forward) kết nối đến máy mà bạn làm Server Router nhận yêu cầu qua cổng 1433 Tùy loại Router mà bạn sử dụng, việc cấu hình khác đôi chút Ở thực config loại Router Dlink Các loại Router khác bạn tự tìm hiểu thêm Cách thiết lập loại Router giống nhau, khác cách bố trí menu thơi Đầu tiên mở IE gõ địa Gateway -> Enter đăng nhập vào quản trị Router Ví dụ: Gateway 192.168.1.113 gõ vào Address http://192.168.1.1 -> Enter Menu bên trái, chọn Advanced Setup -> NAT -> Virtual Servers Click Add thiết lập hình -> Save Custom Server: Tên thiết lập, bạn tự đặt tùy ý Server IP Address: Đây địa IP máy cài làm máy chủ 73 IE (Đây IP máy mạng LAN IP mạng Internet) Port Start, Port End số hiệu cổng nhận yêu cầu, khai báo 1433 Mục Protocol: Chọn phương thức kết nối TCP Đến bạn hoàn thành việc cài đặt cấu hình cho phép server nhận kết nối SQL Server từ xa qua cổng 1433 Kết nối với SQL Server từ SQLClient qua Internet Dùng chương trình quản SQL Server (có thể dùng SQL Server Management Studio), gõ vào thông tin kết nối -> Nhấn Connect Chú ý số thông tin: Server name: Đây địa Server nhận kết nối (máy cài SQL) Authentication: Chọn kiểu chứng thực người dùng, có hai chế độ chứng thực Windows Authentication SQL Server Authentication Tuy nhiên để kết nối từ xa phải dùng SQL Server Authentication Login: Gõ user name tạo Password: Mật tương ứng Nhấn Connect 74 ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - NGUYỄN ÁNH NGUYÊN NGHIÊN CỨU XỬ LÝ CÁC ĐOẠN VIDEO ĐỂ TRỢ GIÚP PHÁT TRIỂN TƯ DUY HỌC SINH LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH CÔNG... cho học sinh Do tính cấp thiết việc giảng dạy học tập học sinh, mong muốn chọn đề tài "Nghiên cứu xử lý đoạn video để trợ giúp phát triển tư học sinh" đề tài luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ CHƯƠNG... tiện phát triển tư .11 1.3.1 Tư với âm nhạc .11 1.3.2 Tư với hội họa 12 1.3.3 Tư với phim ảnh 12 1.4 Nhu cầu thể đồ họa để phát triển tư học sinh 13 1.5 Nhu cầu phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xử lý các đoạn video để trợ giúp phát triển tư duy học sinh , Nghiên cứu xử lý các đoạn video để trợ giúp phát triển tư duy học sinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay