Nghiên cứu xử lý các đoạn video để trợ giúp phát triển tư duy học sinh

81 38 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 16:44

... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - NGUYỄN ÁNH NGUYÊN NGHIÊN CỨU XỬ LÝ CÁC ĐOẠN VIDEO ĐỂ TRỢ GIÚP PHÁT TRIỂN TƯ DUY HỌC SINH LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH CÔNG... cho học sinh Do tính cấp thiết việc giảng dạy học tập học sinh, mong muốn chọn đề tài "Nghiên cứu xử lý đoạn video để trợ giúp phát triển tư học sinh" đề tài luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ CHƯƠNG... tiện phát triển tư .11 1.3.1 Tư với âm nhạc .11 1.3.2 Tư với hội họa 12 1.3.3 Tư với phim ảnh 12 1.4 Nhu cầu thể đồ họa để phát triển tư học sinh 13 1.5 Nhu cầu phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xử lý các đoạn video để trợ giúp phát triển tư duy học sinh , Nghiên cứu xử lý các đoạn video để trợ giúp phát triển tư duy học sinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay