Một số biện pháp nâng cao năng lực cán bộ, công chức UBND huyện thủy nguyên, thành phố hải phòng

96 34 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 16:43

... nghiên cứu, đánh giá lực cán bộ, công chức UBND huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng nhằm đề số giải pháp nâng cao lực cán bộ, công chức UBND huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng + Về địa bàn... nâng cao lực cán bộ, công chức quan hành nhà nước Chương Thực trạng lực cán bộ, công chức UBND huyện Thủy Nguyên giai đoạn 2012 - 2016 Chương Một số biện pháp nâng cao lực cán bộ, công chức UBND. .. CBCC UBND huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đến năm 2025 61 3.2.3 Định hướng nâng cao lực cán bộ, công chức UBND huyện Thủy Nguyên 62 3.3 Một số biện pháp nhằm nâng cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp nâng cao năng lực cán bộ, công chức UBND huyện thủy nguyên, thành phố hải phòng , Một số biện pháp nâng cao năng lực cán bộ, công chức UBND huyện thủy nguyên, thành phố hải phòng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay