Hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại cục hải quan hải phòng

109 28 1
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 16:43

... QUAN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001 1.1 Tổng quan chất lượng hệ thống quản lí chất lượng 1.1.1 Chất lượng đặc điểm chất lượng 1.1.2 Quản lý. .. dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tại Cục hải quan thành phố Hải Phòng 72 iv 3.3.1 Mục tiêu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008... THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001: 2008 TẠI CỤC HẢI QUAN HẢI PHÒNG 84 4.1 Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại Cục
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại cục hải quan hải phòng , Hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại cục hải quan hải phòng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay