Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ, công chức trên địa bàn phường quảng yên, thị xã quảng yên, tỉnh quảng ninh

88 32 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 16:42

... thực trạng nguồn nhân lực cán bộ, công chức công tác quan phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh để đưa giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ, công chức xã phường. .. nguồn nhân lực CBCC tổ chức quyền cấp phường Phân tích thực trạng chất lượng nguồn nhân lực CBCC địa bàn phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh Từ đó, đưa giải pháp nâng cao chất lượng. .. ngũ công chức phường 28 CHƯƠNG THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHƯỜNG QUẢNG YÊN, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH 32 2.1 Khái quát chung phường Quảng Yên, thị xã Quảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ, công chức trên địa bàn phường quảng yên, thị xã quảng yên, tỉnh quảng ninh , Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ, công chức trên địa bàn phường quảng yên, thị xã quảng yên, tỉnh quảng ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay