Giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá nhân sự tại UBND huyện hoành bồ, tỉnh quảng ninh

110 3 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 16:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ISO 9001:2008 NGUYỄN THỊ HẠNH LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Hải Phòng - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NGUYỄN THỊ HẠNH GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ TẠI UBND HUYỆN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60 34 01 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Nguyễn Thị Phương Mai LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tơi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hạnh i LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn đến tất quý thầy cô giảng dạy chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị kinh doanh, trường đại học Dân lập Hải Phòng, người truyền đạt cho tơi kiến thức hữu ích quản trị kinh doanh, làm sở cho thực tốt luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Phương Mai tận tình hướng dẫn cho thời gian thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán cơng chức, viên chức UBND huyện Hồnh Bồ, tỉnh Quảng Ninh nhiệt tình giúp đỡ tơi việc thu thập liệu tạo điều kiện cho suốt q trình thực đề tài Sau tơi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình tạo điều kiện tốt cho suốt trình học thực luận văn Trong trình làm luận văn, kinh nghiệm thời gian hạn chế nên biện pháp đưa khó tránh thiếu sót Tơi mong nhận góp ý thầy để luận văn tơi hồn thiện Xin chân thành cảm ơn! ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ viii MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ 1.1 Khái niệm, mục đích tầm quan trọng đánh giá nhân 1.1.1 Khái niệm đánh giá nhân 1.1.2 Tầm quan trọng đánh giá nhân 10 1.1.3 Mục đích việc đánh giá nhân 11 1.2 Hệ thống đánh giá nhân viên yêu cầu hệ thống đánh giá 14 1.2.1 Các yếu tố hệ thống đánh giá nhân viên 14 1.2.2 Các yêu cầu hệ thống đánh giá nhân viên 16 1.2.3 Các nguồn thông tin phục vụ cho đánh giá nhân viên 17 1.3 Các phương pháp đánh giá nhân 17 1.3.1 Các phương pháp đánh giá đặc điểm cá tính 17 1.3.2 Các phương pháp đánh giá hành vi thực 19 1.3.3 Các phương pháp đánh giá kết 21 1.3.4 Các ưu nhược điểm phương pháp đánh giá 23 1.4 Nội dung tiến trình đánh giá nhân 25 1.4.1 Xác định mục tiêu đánh giá 25 1.4.2 Xác định đối tượng đánh giá chu kỳ đánh giá 26 1.4.3 Xác định tiêu chuẩn đánh giá 27 1.4.4 Lựa chọn thiết kế phương pháp đánh giá 29 iii 1.4.5 Lựa chọn đào tạo cán đánh giá 29 1.4.6 Tổ chức thực đánh giá 30 1.4.7 Sử dụng kết đánh giá 32 1.5 Công tác đánh giá nhân quan hành nhà nước 32 1.5.1 Nhân quan hành nhà nước 32 1.5.2 Nội dung tiêu chí đánh giá nhân quan hành nhà nước 33 1.5.3 Phương thức đánh giá thực công việc nhân quan hành nhà nước 35 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ TẠI UBND HUYỆN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINH 36 2.1 Tổng quan chung tình hình nhân UBND huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh 36 2.1.1 Giới thiệu huyện Hoành Bồ 36 2.1.2 Sự phát triển kinh tế xã hội huyện 39 2.1.3 Giới thiệu UBND huyện Hoành Bồ 40 2.1.4 Đặc điểm nhân UBND huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh 44 2.2 Phân tích thực trạng cơng tác đánh giá nhân UBND huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh 48 2.2.1 Quy trình nội dung đánh giá nhân UBND huyện Hoành Bồ 49 2.2.2 Hệ thống tiêu chí đánh giá nhân UBND huyện Hồnh Bồ 55 2.2.3 Kết khảo sát nhận xét chung công chức công tác đánh giá nhân UBND huyện Hoành Bồ 60 2.2.4 Kết đánh giá nhân việc sử dụng kết đánh giá UBND huyện Hoành Bồ 63 2.2.5 Thông tin phản hồi đánh giá nhân 66 2.2.6 Sự hài lòng công chức công tác đánh giá nhân UBND huyện Hoành Bồ 67 iv 2.3 Đánh giá chung công tác đánh giá nhân UBND huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh 68 2.3.1 Những kết đạt 68 2.3.2 Những hạn chế tồn 69 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ TẠI UBND HUYỆN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINH 70 3.1 Quan điểm Đảng, Nhà nước tư tưởng Hồ Chí Minh đánh giá nhân 70 3.2 Quan điểm thực công tác đánh giá nhân UBND huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh 73 3.3 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác đánh giá nhân UBND huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh 74 3.3.1 Giải pháp 1: Hồn thiện tiêu chí đánh giá nhân 74 3.3.2 Giải pháp 2: Nghiên cứu áp dụng quy trình đánh giá nhân theo kết thực thi công vụ 75 3.3.3 Giải pháp 3: Đa dạng hóa chủ thể đánh giá 79 3.3.4 Giải pháp 4: Điều chỉnh chu kỳ đánh giá 82 3.3.5 Giải pháp 5: Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ tăng cường đào tạo nhằm phục vụ cho công tác đánh giá nhân 82 KẾT LUẬN 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 PHỤ LỤC 01: BẢNG XẾP LOẠI CBCC 90 PHỤ LỤC 02: PHIẾU ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC HÀNG NĂM NĂM 2016 91 PHỤ LỤC 03: MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT 93 PHỤ LỤC 04: MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT 97 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Chữ viết tắt Giải thích CBCC Cán công chức CBNV Cán nhân viên ĐGNS Đánh giá nhân HĐLĐ Hợp đồng lao động UBND Ủy ban nhân dân vi DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Các ưu nhược điểm phương pháp đánh giá nhân 24 Bảng 2.1: Số lượng cấu nhân theo ngạch công chức UBND huyện Hoành Bồ giai đoạn 2014 - 2016 45 Bảng 2.2: Số lượng cấu nhân theo đơn vị UBND huyện Hoành Bồ giai đoạn 2014 - 2016 47 Bảng 2.3: Kết khảo sát đối tượng định kỳ đánh giá nhân UBND huyện Hoành Bồ 52 Bảng 2.4: Kết khảo sát phương pháp quy trình đánh giá nhân UBND huyện Hoành Bồ 53 Bảng 2.5 a : Các tiêu chí mức điểm đánh giá CBCC khơng quản lý UBND huyện Hồnh Bồ 56 Bảng 2.5 b : Các tiêu chí mức điểm đánh giá CBCC quản lý UBND huyện Hoành Bồ 57 Bảng 2.6: Kết khảo sát tiêu chí đánh giá nhân UBND huyện Hoành Bồ 59 Bảng 2.7: Kết khảo sát nhận xét chung công chức công tác đánh giá nhân UBND huyện Hoành Bồ 61 Bảng 2.8: Mục tiêu công tác đánh giá nhân UBND huyện Hoành Bồ giai đoạn 2014- 2016 64 Bảng 2.9: Kết đánh giá nhân UBND huyện Hoành Bồ giai đoạn 2014- 2016 64 Bảng 2.10: Kết khảo sát mối quan hệ kết đánh giá nhân chế độ đãi ngộ UBND huyện Hoành Bồ 65 Bảng 2.11: Kết khảo sát phản hồi thông tin đánh giá nhân UBND huyện Hoành Bồ 66 Bảng 2.12: Kết khảo sát hài lòng CBCC công tác đánh giá nhân UBND huyện Hoành Bồ 67 vii DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Sơ đồ 1.1: Mối quan hệ ba yếu tố hệ thống đánh giá mục tiêu đánh giá nhân 14 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức UBND huyện Hoành Bồ 41 viii KẾT LUẬN Đánh giá nhân môi trường tổ chức quan hành Nhà nước đặc thù Ủy ban nhân dân cấp huyện vấn đề nhận quan tâm lãnh đạo, cán công chức nhiều nhà nghiên cứu Hoạt động đánh giá nhân thực hiệu có quy trình đánh giá hợp lý, phương pháp đánh giá phù hợp, tiêu chí đo lường chủ thể đánh giá có đầy đủ lực đánh giá đánh giá cách khách quan Đề tài nghiên cứu từ tổng quan vấn đề lí luận cơng tác đánh giá nhân sự, phân tích thực trạng công tác đánh giá nhân UBND huyện Hoành Bồ Kết nghiên cứu cho thấy hoạt động đánh giá nhân UBND huyện Hoành Bồ gặp phải khó khăn khách quan chủ yếu đến từ chất cơng việc hành khó định lượng đo lường Tuy nhiên với quan tâm lãnh đạo UBND với hướng dẫn quan quản lý cấp trên, công tác đánh giá nhân thực nghiêm túc, quy trình Kết đánh giá nhân yếu tố giúp xác định đãi ngộ tài cho đội ngũ nhân làm việc UBND Phản hồi từ điều tra khảo sát thực tác giả cho thấy tồn hệ thống đánh giá nhân chủ yếu thuộc yếu tố tiêu chí đánh giá số hạn chế phương pháp đánh giá Từ phân tích đó, tác giả đề xuất số biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác đánh giá nhân UBND Huyện Đề tài thực thời gian ngắn, phạm vi nghiên cứu mình, tác giả có điều kiện khảo sát ý kiến lãnh đạo cán nhân viên làm việc UBND Những kết phân tích chưa có so sánh với đối trọng khác, đề tài khơng tránh khỏi số thiếu sót mà tác giả mong thầy cô bạn tiếp tục góp ý để tác giả hồn thiện đề tài tiếp thu nghiên cứu sau 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt Bộ Nội vụ, 2011 Thông tư số 03/2011/TT-BNV Bộ Nội vụ ban hành ngày 25 tháng 01 năm 2011 hướng dẫn thực số điều Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng năm 2010 Chính phủ đào tạo, bồi dưỡng cơng chức Bộ Nội vụ, 2014 Công văn số 4524/BNV-ĐT ngày 27 tháng 10 năm 2014 v/v hướng dẫn thực công tác đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức Chính phủ, 2010 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2010 Chính phủ quy định người cơng chức Chính phủ, 2010 Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng năm 2010 Chính phủ đào tạo, bồi dưỡng cơng chức Chính phủ, 2010 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP 15 tháng năm 2010 Chính phủ quy định tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức Chính phủ, 2010 Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng năm 2010 Chính phủ sửa đổi số điều Nghị định số 24/2010/NĐCP ngày 15 tháng năm 2010 Chính phủ quy định tuyển dụng, sử dụng quản lý cơng chức Chính phủ, 2013 Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 Sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 Chính phủ quy định danh mục vị trí cơng tác thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí cơng tác cán bộ, cơng chức, viên chức Chính phủ, 2015 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức Chính phủ, 2017 Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 Sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2015 đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức 87 10 Cẩm nang kinh doanh Harvard (2006), Quản lý hiệu suất làm việc nhân viên, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh 11 Trần Xuân Cầu Mai Quốc Chánh (2008), Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 12 Trần Kim Dung (2011), Quản trị nguồn nhân lực (Tái lần thứ 8), NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh 13 Nguyễn Vân Điềm & Nguyễn Ngọc Quân (2012), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 14 Lê Thanh Hà (2011), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội 15 Tô Tử Hạ (2001), Công chức vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nay, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 16 Nguyễn Thị Hồng Hải Nguyễn Thị Thanh Thủy (2015), Quản lý nguồn nhân lực khu vực công - Lý luận kinh nghiệm số nước, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội 17 Nguyễn Ngọc Hiến (Chủ nhiệm - 2002), Hoàn thiện phương pháp đánh giá cán bộ, công chức hàng năm (Đề tài khoa học cấp Bộ), Học viện Hành Quốc gia, Hà Nội 18 Ken Langdon Christina Osborne (2004), “Đánh giá lực nhân viên” (Hoàng Ngọc Tuyến, Lê Ngọc Phương Anh dịch), NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh 19 George T Milkovich John W Boudreau (2005), Quản trị nguồn nhân lực (Vũ Trọng Hùng dịch), NXB Thống kê, Hà Nội 20 Hà Quang Ngọc (Chủ nhiệm – 2011), “Đổi phương pháp đánh giá cơng chức quan hành nhà nước” (Đề tài khoa học cấp Bộ), Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước - Bộ Nội vụ, Hà Nội 21 Thang Văn Phúc Nguyễn Minh Phương (2005), Cơ sở lý luận thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 88 22 Phan Quang Quốc (2012), Đánh giá thành tích cán cơng nhân viên cơng ty TNHH thành viên cao su Quảng Nam, Luận văn thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng 23 Nguyễn Hữu Thân (2008), Quản trị nhân (Tái lần thứ 9), NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội 24 Lê Thị Lệ Thanh (2012), Hồn thiện cơng tác đánh giá thành tích nhân viên cơng ty cổ phần thủy điện Miền Trung, Luận văn thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng 25 Trần Thị Thu Vũ Hoàng Ngân (2013), Giáo trình Quản lý nguồn nhân lực tổ chức cơng, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 26 Đào Thị Thanh Thủy (2015), Đánh giá công chức theo kết thực thi công vụ, Luận án Tiến sĩ Học viện Hành Chính Quốc Gia, Hà Nội 27 Nguyễn Đình Xn (2015), Đánh giá thành tích nhân viên Kho bạc nhà nước Đắc Lăk, Luận văn thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng 28 Quốc hội, 2008 Luật cán cơng chức 29 Thủ tướng Chính phủ, 2011 Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 19/4/2011 Phê duyệt Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 - 2020 30 Thủ tướng Chính phủ, 2011 Quyết định số: 1216/QĐ-TTg ngày 22 tháng năm 2011 Phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 31 Quốc hội, 2008 Luật cán công chức Tài liệu Tiếng Anh 32 Dick Grote (2002), “The Performance appraisal question and answer book: A survial guide for manager”, Amacom, United State 89 PHỤ LỤC 01: BẢNG XẾP LOẠI CBCC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN PHỊNG, BAN CHUN MƠN Độc lập - Tự - Hạnh phúc BẢNG XẾP LOẠI Mức độ hoàn thành nhiệm vụ quý……năm 20… CBCC (Ban hành kèm theo Quyết định số……/2015/QĐ-UBND ngày…tháng…năm 2015 Ủy ban nhân dân tỉnh) TT Họ tên Chức vụ Việc chấp hành chủ trương, đường lối Đảng, sách, Nhà nước Kết thực nhiệm vụ chuyên môn Về thực quy chế làm việc quan, đơn vị Về đạo đức tác phong, tinh thần phối hợp công tác Tinh thần Công học Tổng số công việc phải Đạo Tác Phối Trung Số tác giải quý lần Số lần đoàn đức phong hợp thực tập, Cơng nghi giải có văn thể việc ên Tỷ Công cứu lệ trễ nhắc việc giải Công nhở đột đạt thời Công việc việc (%) hạn xuất, trọng tâm tồn theo phát quý quý quý quy cấp sinh trước định quý Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Kết phòng chống đánh tham giá nhũng biểu tiêu cực khác Nguyễn Văn A Người lập bảng (Ký, ghi rõ họ tên) ……………., ngày……tháng… năm 20…… Thủ trưởng phòng, ban chun mơn (Ký, ghi rõ họ tên) 90 PHỤ LỤC 02: PHIẾU ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC HÀNG NĂM NĂM 2016 (Kèm theo Công văn số 805/CV-UBND ngày 28/11/2016 UBND huyện Hoành Bồ) Họ tên: Ngày, tháng, năm sinh: Chức vụ, công việc giao: Đơn vị công tác: Ngạch viên chức: : Bậc : Hệ số: I TỰ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC: Tự chấm điểm theo nội dung: a) Đối với viên chức lãnh đạo, quản lý: STT Nội dung Ý thức tổ chức kỷ luật Thực nội quy, quy chế hoạt động quan Chấp hành đường lối, sách pháp luật nhà nước Kết thực công việc nhiệm vụ theo hợp đồng ký kết Năng lực lãnh đạo, quản lý; lực tập hợp, đồn kết cơng chức Mức độ thực nhiệm vụ giao năm Tinh thần trách nhiệm công tác thể việc đạo để tham mưu cấp có thẩm quyền giải công việc phân công phụ trách; thời gian, chất lượng, hiệu công tác tham mưu, đề xuất cấp lĩnh vực phụ trách Có sáng kiến việc áp dụng kinh nghiệm công tác vào giải công việc Đạo đức, tác phong, tinh thần phối hợp công tác a Đạo đức, lối sống b Tác phong, lề lối làm việc c Tinh thần phối hợp công tác d Tính trung thực cơng tác Tinh thần học tập, nghiên cứu, tìm hiểu để nâng cao trình độ lực công tác tối đa Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phòng chống tham nhũng biểu tiêu cực khác Tổng cộng: 91 Điểm Ghi chấm b) Đối với viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: STT Điểm Ghi chấm Nội dung Ý thức tổ chức kỷ luật Thực nội quy, quy chế hoạt động quan Chấp hành đường lối, sách pháp luật nhà nước Kết thực công việc nhiệm vụ theo hợp đồng ký kết Mức độ thực nhiệm vụ giao năm Tinh thần trách nhiệm công tác thể việc đạo để tham mưu cấp có thẩm quyền giải công việc phân công phụ trách; thời gian, chất lượng, hiệu công tác tham mưu, đề xuất cấp lĩnh vực phụ trách Có sáng kiến việc áp dụng kinh nghiệm cơng tác vào giải cơng việc Cơng tác đồn thể Đạo đức, tác phong, tinh thần phối hợp công tác a Đạo đức, lối sống b Tác phong, lề lối làm việc c Tinh thần phối hợp cơng tác d Tính trung thực cơng tác Tinh thần học tập, nghiên cứu, tìm hiểu để nâng cao trình độ lực cơng tác tối đa Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phòng chống tham nhũng biểu tiêu cực khác Tổng cộng: Tự xếp loại: Dựa vào tổng số điểm tự chấm, viên chức tự xếp loại theo quy định …………, ngày… tháng… năm… Người tự nhận xét (Ký tên ghi rõ họ tên) II Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ: Phần ghi tóm tắt ý kiến đóng góp tập thể quan, đơn vị IV KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC (theo thẩm quyền phân cấp) Nhận xét ưu, nhược điểm Đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ: (Phần Thủ trưởng quản lý trực tiếp ghi) …… , ngày…… tháng…… năm…… Thủ trưởng trực tiếp đánh giá (Ký tên, ghi rõ họ tên) 92 PHỤ LỤC 04: MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT BẢNG CÂU HỎI VỀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ (DÀNH CHO CÁN BỘ NHÂN VIÊN) Kính thưa Anh/Chị! Bảng hỏi nhằm hướng tới việc đánh giá hệ thống đánh giá nhân UBND huyện Hoành Bồ Sự tham gia Anh/chị giữ bí mật kết không cung cấp cho người Kết khảo sát sử dụng cho mục đích nghiên cứu không thực cho mục đích khác Trân trọng cảm ơn quý Anh/Chị ý kiến đóng góp A PHẦN THƠNG TIN VỀ BẢN THÂN Giới tính: Tuổi: 1Từ 1Nam 18 – 25 2Nữ 2Từ 26 – 35 3Từ 36 – 45 4Trên học phổ thơng 45 Trình độ văn hóa: 1Trung học sở 2Trung 3Trung học chuyên nghiệp/ Trung học nghề 4Cao 5Đại đẳng học Thời gian cơng tác UBND Huyện 1 Ít năm 1 Từ – năm 1 93 Từ – năm 1 Trên năm B PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁ NHÂN VỀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ TẠI UBND HUYỆN Anh/Chị vui lòng đánh dấu () vào thích hợp Tùy vào mức độ đánh giá từ thấp đến cao tương ứng với điểm số từ đến (1: hồn tồn khơng đồng ý; 2: không đồng ý; 3: phân vân; 4: đồng ý; 5: hoàn toàn đồng ý) Nội dung TT Nhận xét chung công tác đánh giá nhân UBND Huyện Công tác đánh giá nhân lãnh đạo UBND Huyện ý thực Công tác đánh giá nhân UBND Huyện đảm bảo tính cơng Cơng tác đánh giá nhân UBND Huyện đảm bảo tính xác Cơng tác đánh giá nhân UBND huyệntác động làm cho CBNV hăng hái làm việc Nhận xét phương pháp quy trình đánh giá nhân UBND huyện Quy trình đánh giá nhân UBND huyện hợp lý Hiện UBND Huyện kết hợp nhiều phương pháp đánh giá nhân khác Các phương pháp đánh giá nhân UBND Huyện phù hợp Các phương pháp đánh giá nhân UBND Huyện có độ tin cậy cao Nhận xét tiêu chí đánh giá 94 Nội dung TT 10 11 Các tiêu chí đánh giá nhân UBND Huyện rõ ràng Các tiêu chí đánh giá nhân UBND Huyện đo lường Các tiêu chí đánh giá nhân UBND Huyện phản ánh kết làm việc Nhận xét người đánh giá 12 13 14 Hiện UBND huyện kết hợp nhiều chủ thể đánh giá nhân khác Các chủ thể đánh giá nhân UBND huyện có đủ lực để thực việc đánh giá Người thực công tác đánh giá nhântính khách quan đánh giá Nhận xét chu kỳ đánh giá 15 Chu kỳ đánh giá nhân UBND Huyện tương đối ngắn 16 Chu kỳ đánh giá nhân UBND Huyện dài 17 Chu kỳ đánh giá nhân thay đổi theo năm hoạt động Mối liên hệ kết đánh giá chế độ đãi ngộ 18 19 Các đãi ngộ tài mà tơi nhận dựa kết đánh giá Các đãi ngộ phi tàinhận dựa kết đánh giá Nhận xét thông tin phản hồi 20 Thông tin kết đánh giá gửi cho nhà quản lý cấp trực tiếp 95 Nội dung TT 21 22 Thông tin kết đánh giá gửi cho thân người đánh giá Tôi hài lòng với hệ thống thơng tin phản hồi kết đánh giá UBND huyện Sự hài lòng công tác đánh giá nhân 22 Tôi hài lòng với cơng tác đánh giá nhân UBND huyện 23 Anh/Chị có đề xuất để công tác đánh giá UBND huyện tốt hơn: Xin chân thành cảm ơn ! 96 PHỤ LỤC 01: MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT BẢNG CÂU HỎI VỀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ (DÀNH CHO CÁN BỘ NHÂN VIÊN) Kính thưa Anh/Chị! Bảng hỏi nhằm hướng tới việc đánh giá hệ thống đánh giá nhân UBND huyện Hoành Bồ Sự tham gia Anh/chị giữ bí mật kết không cung cấp cho người Kết khảo sát sử dụng cho mục đích nghiên cứu khơng thực cho mục đích khác Trân trọng cảm ơn quý Anh/Chị ý kiến đóng góp A PHẦN THƠNG TIN VỀ BẢN THÂN Giới tính: Tuổi: 1 1Nam Từ 18 – 25 2Nữ 2Từ 26 – 35 3Từ 36 – 45 4Trên học phổ thông 45 Trình độ văn hóa: 1Trung học sở 2Trung 3Trung học chuyên nghiệp/ Trung học nghề 4Cao 5Đại đẳng học Thời gian công tác UBND Huyện 1 Ít năm 1 Từ – năm 1 97 Từ – năm 1 Trên năm B PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁ NHÂN VỀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ TẠI UBND HUYỆN Anh/Chị vui lòng đánh dấu () vào thích hợp Tùy vào mức độ đánh giá từ thấp đến cao tương ứng với điểm số từ đến (1: hoàn toàn không đồng ý; 2: không đồng ý; 3: phân vân; 4: đồng ý; 5: hoàn toàn đồng ý) Nội dung TT Nhận xét chung công tác đánh giá nhân UBND Huyện Công tác đánh giá nhân lãnh đạo UBND Huyện ý thực Công tác đánh giá nhân UBND Huyện đảm bảo tính cơng Công tác đánh giá nhân UBND Huyện đảm bảo tính xác Cơng tác đánh giá nhân UBND huyệntác động làm cho CBNV hăng hái làm việc Nhận xét phương pháp quy trình đánh giá nhân UBND huyện Quy trình đánh giá nhân UBND huyện hợp lý Hiện UBND Huyện kết hợp nhiều phương pháp đánh giá nhân khác Các phương pháp đánh giá nhân UBND Huyện phù hợp Các phương pháp đánh giá nhân UBND Huyện có độ tin cậy cao Nhận xét tiêu chí đánh giá 98 Nội dung TT 10 11 Các tiêu chí đánh giá nhân UBND Huyện rõ ràng Các tiêu chí đánh giá nhân UBND Huyện đo lường Các tiêu chí đánh giá nhân UBND Huyện phản ánh kết làm việc Nhận xét người đánh giá 12 13 14 Hiện UBND huyện kết hợp nhiều chủ thể đánh giá nhân khác Các chủ thể đánh giá nhân UBND huyện có đủ lực để thực việc đánh giá Người thực cơng tác đánh giá nhântính khách quan đánh giá Nhận xét chu kỳ đánh giá 15 Chu kỳ đánh giá nhân UBND Huyện tương đối ngắn 16 Chu kỳ đánh giá nhân UBND Huyện dài 17 Chu kỳ đánh giá nhân thay đổi theo năm hoạt động Mối liên hệ kết đánh giá chế độ đãi ngộ 18 19 Các đãi ngộ tài mà tơi nhận dựa kết đánh giá Các đãi ngộ phi tài mà tơi nhận dựa kết đánh giá Nhận xét thông tin phản hồi 20 Thông tin kết đánh giá gửi cho nhà quản lý cấp trực tiếp 99 Nội dung TT 21 22 Thông tin kết đánh giá gửi cho thân người đánh giá Tơi hài lòng với hệ thống thơng tin phản hồi kết đánh giá UBND huyện Sự hài lòng cơng tác đánh giá nhân 22 Tơi hài lòng với cơng tác đánh giá nhân UBND huyện 23 Anh/Chị có đề xuất để cơng tác đánh giá UBND huyện tốt hơn: Xin chân thành cảm ơn ! 100 ... cơng tác đánh giá nhân Chương 2: Thực trạng công tác đánh giá nhân UBND huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh Chương 3: Một số giải pháp hồn thiện cơng tác đánh giá nhân UBND huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng. .. điểm nhân UBND huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh 44 2.2 Phân tích thực trạng công tác đánh giá nhân UBND huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh 48 2.2.1 Quy trình nội dung đánh giá nhân UBND huyện. .. Bồ, tỉnh Quảng Ninh 73 3.3 Một số giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá nhân UBND huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh 74 3.3.1 Giải pháp 1: Hoàn thiện tiêu chí đánh giá nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá nhân sự tại UBND huyện hoành bồ, tỉnh quảng ninh , Giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá nhân sự tại UBND huyện hoành bồ, tỉnh quảng ninh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay