Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND huyện hoành bồ, tỉnh quảng ninh

95 37 1
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 16:42

... chí đánh giá chất lượng dịch vụ hành cơng theo số DOSSI 26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CƠNG TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CƠNG THUỘC UBND HUYỆN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG... luận dịch vụ hành cơng chất lượng dịch vụ hành công Chương 2: Thực trạng chất lượng dịch vụ hành cơng phận cửa thuộc UBND huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng. .. 2: Chất lượng dịch vụ hành cơng Trung tâm Hành Chính Cơng thuộc UBND huyện Hồnh Bồ, tỉnh Quảng Ninh nào? - Câu hỏi 2: Để nâng cao chất lượng dịch vụ hành cơng Trung tâm Hành Chính Cơng thuộc UBND
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND huyện hoành bồ, tỉnh quảng ninh , Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND huyện hoành bồ, tỉnh quảng ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay