Kinh nghiệm thập chỉ đạo trong y học cổ truyền

91 105 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 16:04

... mạnh GIẢI HUYỆT: 12 huyệt Thập đạo – L y tay đỡ thái dương, bấm huyệt mắt, huyệt bật lần, bật lên – L y tay đỡ sau g y, bật ngang huyệt số (5 lần) – L y tay đỡ sau g y bật ngang huyệt số (5 lần)... GIẢI HUYỆT – L y tay đỡ thái dương, bấm huyệt mắt, huyệt bật lần, bật lên – L y tay đỡ sau g y, bật ngang huyệt số (5 lần) – L y tay đỡ sau g y bật ngang huyệt số (5 lần) – Đặt tay bờ xương cổ từ... tay bờ xương cổ từ g y xuống cuối bờ vai, chia làm đoạn, đoạn bóp phía sau lần Thập Chỉ Đạo Ổn định tim mạch, thần kinh, chữa ngất (Phần 4) Các bước bơm máu lên mặt, đầu, chân, tay Thập Chỉ Đạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh nghiệm thập chỉ đạo trong y học cổ truyền , Kinh nghiệm thập chỉ đạo trong y học cổ truyền , Tác dụng: Ngũ bội: Tính dương có đặc tính hưng phấn, kích thích. Chủ về gân, cơ, GIẢI HUYỆT: 12 huyệt căn bản của Thập chỉ đạo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay