Bài tập kegel cho nam giới

11 43 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 15:54

Bài tập kegel cho nam giới Bài tập kegel cho nam giới Bài tập kegel cho nam giới Bài tập kegel cho nam giới Bài tập kegel cho nam giới Bài tập kegel cho nam giới Bài tập kegel cho nam giới Bài tập kegel cho nam giới Bài tập kegel cho nam giới Bài tập kegel cho nam giới Bài tập kegel cho nam giới Bài tập kegel cho nam giới Bài tập kegel cho nam giới ... nhanh chậm tuỳ ý – Siết chặt PC giữ lâu tốt Tốt giữ vòng phút – Tập tập vòng tuần cảm thấy “cậu nhỏ” thật khỏe mạnh, sung mãn Bài tập 3: – Giữ chặt thả PC liên tục khoảng 30 lần – Giữ chặt PC đến... giảm phòng tránh việc xuất tinh sớm • “Cậu nhỏ” ln cảm thấy khỏe khoắn thích thú sẵn sàng cho “yêu” Bài tập 1: – Giữ chặt thả PC ra, thực vòng 10 giây Làm làm lại lần thế, lần nghỉ 10 giây – Giữ... lại lần Giữa lần nghỉ giây – Giữ chặt thả PC vòng 30 giây Làm làm lại lần Giữa lần nghỉ 30 giây Bài tập 2: – Siết chặt giữ PC giây Làm làm lại 10 lần Thả làm lại – Nhanh chóng giữ chặt thả PC 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập kegel cho nam giới, Bài tập kegel cho nam giới

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay