Cẩm nang điều trị bệnh theo y học cổ truyền

18 37 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 15:46

... 100, 477, 65, 61, 50, 511, 156 (Vẹo cổ) Tên bệnh: 31 NHỨC MỎI CỔ, G Y, VAI Phác đồ : 0, 106, 477, 65, 97, 99, 8, 37, 50, 53, 127, 87 (Nhức, mỏi cổ, g y, vai) Tên bệnh: 32 MỤN CÓC Phác đồ : 0, 26,... 64, 127, 51, 97 (Bướu cổ đơn thuần) Tên bệnh: 35 SUY NHƯỢC SINH DỤC (Y U SINH LÝ) Phác đồ : 0, 170, 19, 63, 360, 300, 73, 1, 37, 17, 7, 127, 156 (Suy nhược sinh dục) Tên bệnh: 36 NGHIỆN THUỐC... 103, 126, MẮC CỔ Phác đồ : 19, 14, 53, 63 Tên bệnh: 22 XỔ LÃI, ĐAU BỤNG LÃI Phác đồ : 19, 127, 29, 38, 39, 41, Tên bệnh: 23 SUYỄN (ÍT ĐÀM) Phác đồ : 0, 275, 265, 288, 14, 51, 37 Tên bệnh: 24 CẢM
- Xem thêm -

Xem thêm: Cẩm nang điều trị bệnh theo y học cổ truyền , Cẩm nang điều trị bệnh theo y học cổ truyền

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay