Cẩm nang vị trí các huyệt chữa bệnh theo đông y

23 31 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 15:46

... 50, 39, 37, 38, 55, 54 Tên bệnh: 14 SUY NHƯỢC THẦN KINH (Suy nhược thần kinh) Phác đồ : 0, 19, 22, 127, 50, 1, 34, 106, 124, 103, 126 Tên bệnh: 15 GIẢM TRÍ NHỚ (Giảm trí nhớ) Phác đồ : 127, 1,... Tên bệnh: 16 ĐAU LƯNG (Đau lưng) Phác đồ : 87, 45, 1, 103, 300, 342, 126, 558, 0, 170 Tên bệnh: 17 HUYẾT TRẮNG (BẠCH ĐỚI) (Huyết trắng) Phác đồ : 87, 22, 127, 53, 63, 7, 61, 26, 0, 16 Tên bệnh: ... lạnh) Tên bệnh: 26 NHỨC ĐẦU SAU G Y Phác đồ : 560, 8, 1, 37, 41, 50, 53, 127, 22, 87 (Nhức đầu sau g y) Tên bệnh: 27 NHỨC ĐẦU MỘT BÊN Phác đồ : 50, 180, 124, 61, 41, 51 (Nhức đầu bên) Tên bệnh: 28
- Xem thêm -

Xem thêm: Cẩm nang vị trí các huyệt chữa bệnh theo đông y , Cẩm nang vị trí các huyệt chữa bệnh theo đông y

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay