Phân tích rủi ro phá sản trong các công ty bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam tt

13 10 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 15:26

TÓM TẮT LUẬN ÁN Lý lựa chọn đề tài Mục tiêu đề tài đưa giải pháp nhằm ngăn ngừa hạn chế rủi ro phá sản công ty BĐS niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Từ mục tiêu Bất động sản lĩnh vực xương sống kinh tế chiếm tỷ trọng lớn trên, mục tiêu cụ thể luận án sau: - Xác định nhân tố tác động, mức độ chiều ảnh hưởng nhân tố đến rủi tổng sản phẩm quốc dân ảnh hưởng lớn đến phát triển nhiều ngành nghề quan trọng khác xây dựng, vật liệu xây dựng, Ở Việt Nam thời gian qua, tác ro phá sản công ty BĐS niêm yết - Đề xuất giải pháp phù hợp nhằm ngăn ngừa hạn chế rủi ro phá sản động khủng hoảng toàn cầu, thị trường bất động sản có nhiều biến động phức tạp, dẫn đến đời phá sản hàng loạt công ty kinh doanh lĩnh vực công ty BĐS niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Đi sâu vào hoạt động công ty ngành cho thấy công ty Câu hỏi nghiên cứu có khoản nợ phải trả nhiều, kèm theo chi phí tài gánh nặng lớn đè lên - Câu hỏi nghiên cứu tổng quát: vai nhiều công ty bất động sản, hàng làm không bán được, mà tiền lại vay, lãi chồng Cần có giải pháp phù hợp nhằm ngăn ngừa hạn chế RRPS lãi, công ty bất động sản chết dần khoản nợ đến phá sản Mặc dù có cơng ty BĐS niêm yết TTCKVN? - Câu hỏi nghiên cứu cụ thể: nhiều biện pháp tích cực từ phía nhà nước để làm “tan băng” thị trường BĐS kết + Những nhân tố ảnh hưởng đến RRPS, mức độ chiều ảnh hưởng đạt khiêm tốn Vậy để giúp doanh nghiệp đến mức cuối phá sản câu hỏi cần thiết đặt cho nhà quản lý “Làm nhân tố đến rủi ro phá sản công ty BĐS nào? + Những giải pháp đề xuất thích hợp để ngăn ngừa hạn chế rủi ro phá sản cách để hạn chế ngăn ngừa rủi ro phá sản công ty bất động sản niêm yết doanh nghiệp BĐS niêm yết TTCKVN? Việt Nam, từ phát triển bền vững” Bên cạnh đó, qua tổng quan cơng trình nghiên cứu nước, tác giả Đối tượng phạm vi nghiên cứu nhận thấy vấn đề phá sản nhận quan tâm nhiều nhà nghiên cứu nhiên chưa có nghiên cứu riêng biệt dành riêng cho lĩnh vực BĐS Việt Nam Đồng - Đối tượng nghiên cứu: đối tượng nghiên cứu đề tài rủi ro phá sản công ty BĐS niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam thời, chưa có tổ chức thực xếp hạng tín nhiệm cảnh báo nguy phá sản cho - Phạm vi nghiên cứu: doanh nghiệp BĐS Việt Nam, yếu tố có tác động tới tình trạng này, + Về nội dung nghiên cứu: luận án vào nghiên cứu vấn đề liên quan đến rủi mức độ tác động yếu tố có ảnh hưởng mạnh Do đó, ro phá sản công ty bất động sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam vấn đề thiết thực tế việc hạn chế ngăn ngừa rủi ro phá sản nội dung cụ thể sau: (1) đánh giá, luận giải kết nghiên cứu trước đây; (2) hệ công ty bất động sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam chưa thống hóa vấn đề lý luận rủi ro phá sản phân tích rủi ro phá sản; (3) đưa giả nghiên cứu chi tiết thực dựa luận khoa học chặt chẽ Vì vậy, để bổ sung thuyết nghiên cứu, định hướng mơ hình phương pháp nghiên cứu; (4) kiểm định giả thêm chứng phân tích RRPS nhằm giải tồn nêu trên, NCS thực thuyết nghiên cứu khung cảnh nghiên cứu công ty BĐS niêm yết thị trường đề tài: “Phân tích rủi ro phá sản cơng ty bất động sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam; (5) đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm ngăn ngừa hạn chế rủi chứng khoán Việt Nam” NCS cho đề tài có ý nghĩa mặt lý luận thực tiễn Từ ro phá sản công ty BĐS niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam góp phần giúp nhà quản lý đưa cách phòng ngừa hạn chế RRPS có chiến lược phát triển kinh doanh hiệu quả, tăng lực cạnh tranh, góp phần vào phát triển chung toàn kinh tế + Về không gian: công ty BĐS niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam + Về thời gian: giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2015 Mục tiêu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG Để giải vấn đề đặt ra, luận án tiến hành chọn mẫu, sau thu thập liệu từ báo cáo tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để chạy mơ hình hồi quy logit, thực kiểm chứng với biến phụ thuộc rủi ro phá sản biến độc lập bao gồm nhóm biến đại diện cho khả toán, khả sinh lợi, đòn bẩy tài chính, lực hoạt động vững công ty hỗ trợ phần mềm chuyên dụng TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ PHÂN TÍCH RỦI RO PHÁ SẢN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan cơng trình nghiên cứu ngồi nước Qua việc tổng quan cơng trình nước ngồi cho thấy nghiên cứu phá sản doanh nghiệp tập trung vào phương pháp gồm: SPSS - Phân tích rủi ro phá sản dựa vào sổ sách kế tốn: Thiết kế nghiên cứu Một số cơng trình tiêu biểu dựa phương pháp Beaver (1966), Altman Những đóng góp luận án (1968), Ohlson (1980), Bandyopadhyay (2006) Qua cơng trình nghiên cứu rủi ro - Về mặt lý luận: Luận án kỳ vọng cung cấp thêm chứng thực nghiệm phá sản theo phương pháp dựa sổ sách nhận thấy nhìn chung kết đạt phân tích RRPS cơng ty bất động sản, đóng góp vào hệ thống cơng trình nghiên cứu rút biến tài phân biệt nghiên cứu có giá trị liên quan đến nguy phá sản doanh nghiệp công ty phá sản cơng ty khoẻ mạnh phân tích rủi ro phá sản doanh nghiệp - Về mặt thực tiễn: luận án đưa phương trình hồi quy thể mức độ chiều tác động tiêu tài đến rủi ro phá sản với ngưỡng rủi ro phá sản cụ thể, đồng thời đưa số giải pháp nhằm ngăn ngừa hạn chế rủi ro phá sản cho cơng - Phân tích rủi ro phá sản dựa vào nhân tố thị trường; Phương pháp phân tích rủi ro phá sản dựa yếu tố thị trường cách kết hợp cấu trúc đòn bẩy công ty giá trị thị trường tài sản ty BĐS niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam Từ giúp cho cơng ty BĐS Hillegeist cộng (2004), kết luận phương pháp dựa vào yếu tố thị trường niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam có sách định phù hợp cung cấp thông tin nhiều đáng kể khả phá sản công ty phương pháp nhằm ngăn ngừa hạn chế rủi ro phá sản công ty dựa vào yếu tố kế toán Ngược lại, Reisz Perlich (2007) cho phương pháp dựa vào Kết cấu luận án sổ sách kế toán Altman Z số Z’’ thể vượt trội dự báo năm trước Ngoài mục theo quy định, kết cấu luận án bao gồm chương: Chương 1: Tổng quan nghiên cứu phân tích rủi ro phá sản doanh nghiệp phá sản, nhiên yếu dần thời gian dự báo dài Nguyên nhân phân tích rủi ro phá sản dựa vào nhân tố thị trường phụ thuộc vào giả thuyết thị trường hiệu Nhược Chương 2: Cơ sở lý luận rủi ro phá sản phân tích rủi ro phá sản doanh điểm khác phương pháp dựa vào yếu tố thị trường chúng xem xét công ty nghiệp niêm yết, không xem xét công ty tư nhân (Berg, 2007) Vì phương pháp Chương 3: Mơ hình phương pháp nghiên cứu có số giới hạn Chương 4: Kết nghiên cứu phân tích rủi ro phá sản cơng ty bất động sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam - Phân tích rủi ro phá sản dựa vào trí tuệ nhân tạo: Odom Sharda (1990) phát triển mơ hình trí tuệ nhân tạo để dự báo phá sản Chương 5: Kiến nghị số giải pháp ngăn ngừa hạn chế rủi ro phá sản công so sánh kết với phân tích biệt số MDA độ xác phân loại Họ xác nhận trí tuệ ty bất động sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam nhân tạo sử dụng lĩnh vực dự báo phá sản Coats Font (1993) sử dụng mô hình trí tuệ nhân tạo để ước tính sức khoẻ tài cơng ty Trí tuệ nhân tạo sử dụng để ước tính mẫu liệu phân biệt công ty khoẻ mạnh từ công ty phá sản Kết họ đưa phương pháp trí tuệ nhân tạo hiệu phương pháp biệt số MDA CHƯƠNG Tóm lại, tất loại phương pháp phổ biến – đề xuất nhiều nhà nghiên cứu khác có xuất sắc hạn chế định Do đó, việc thiếu CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO PHÁ SẢNPHÂN TÍCH thuyết phá sản tiêu chuẩn hoá dẫn đến xuất nhiều nghiên cứu với nhiều RỦI RO PHÁ SẢN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP phuơng pháp kĩ thuật khác theo cấu trúc môi trường doanh nghiệp quốc gia độc (Etemadi cộng sự, 2008) 1.2 Tổng quan công trình nghiên cứu nước Việt Nam năm gần đây, đề tài phá sản nhận quan tâm nhiều nhà nghiên cứu Tuy nhiên, nghiên cứu đề cập đến đối tượng phạm vi nghiên cứu khác Đa số cơng trình nghiên cứu tập trung vào việc vận dụng mơ hình phá sản Z- score Atlman Bên cạnh có số cơng trình nghiên cứu theo hướng phát triển mơ hình riêng tác giả: Nguyễn Bảo Khang (2012), Hồng Tùng (2011), Nguyễn Trọng Hòa (2011), Đào Thị Thanh Bình (2013) Tuy nhiên mơ hình áp dụng chung cho tất doanh nghiệp cho số lĩnh vực tín dụng, phi tài chính, mà chưa có cơng trình nghiên cứu vào nghiên cứu riêng cho công ty BĐS niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Đồng thời chưa có tổ chức thực xếp hạng tín nhiệm cảnh báo nguy phá sản cho doanh nghiệp BĐS Việt Nam, yếu tố có tác động tới tình trạng này, mức độ tác động yếu tố có ảnh hưởng mạnh 1.3 Kết luận tổng quan nghiên cứu xác lập vấn đề nghiên cứu Thứ nhất, cần có thêm nghiên cứu rủi ro phá sản nói chung rủi ro phá sản cơng ty BĐS nói riêng nhằm bổ sung chứng thực nghiệm phân tích rủi ro phá sản doanh nghiệp 2.1 Rủi ro phá sản 2.1.1 Rủi ro phá sản Qua tổng quan cơng trình cho thấy khơng có định nghĩa xác phá sản mà tùy thuộc vào đặc điểm kinh tế quốc gia mà quan điểm phá sản khác Tuy nhiên tựu chung lại cho nguyên nhân chủ yếu phá sản suy yếu khả toán, tức doanh nghiệp khơng có đủ tiền để trả cho khoản nợ phải trả nhà cung cấp hay lãi tiền vay ngân hàng phải vi phạm hợp đồng Trong giới hạn nghiên cứu đề tài, NCS đưa tiêu để nhận diện công tyrủi ro phá sản sau: - Các cơng ty bị sở giao dịch chứng khốn cơng bố bị hủy niêm yết, bị cảnh báo ngừng giao dịch hay cơng ty có cổ phiếu bị đưa vào diện phải kiểm sốt thuộc dạng cơng tyrủi ro phá sản (ở nghiên cứu xét công ty bị cảnh báo liên quan đến vấn đề hiệu hoạt động, không xét trường hợp khác chẳng hạn vi pham qui tắc công bố thông tin, thời hạn nộp báo cáo tài chính…) - Các cơng ty có ROA âm giá trị vốn hóa thị trường nhỏ tổng nợ phải trả - Các cơng ty có vốn hoạt động âm giá trị vốn hóa thị trường nhỏ tổng nợ phải trả 2.1.2 Ảnh hưởng rủi ro phá sản đến kinh tế Khi doanh nghiệp rơi vào phá sản không ảnh hưởng đến thân doanh nghiệp Thứ hai, Cần yếu tố có ảnh hưởng đến rủi ro phá sản, mức độ chiều ảnh hưởng yếu tố đến rủi ro phá sản Thứ ba, cần có nghiên cứu sử dụng liệu gần với tại, với thời gian đủ dài nhằm đưa cảnh báo xác rủi ro phá sản mà ảnh hưởng đáng kể đến kinh tế tất phương diện kinh tế, trị xã hội Mức độ ảnh hưởng thông báo phá sản cơng ty thể ảnh hưởng cạnh tranh ảnh hưởng lan truyền (Lang Stulz, 1992) - Ảnh hưởng cạnh tranh: phá sản cơng ty địch thủ xem kiện tốt công ty đối thủ cạnh tranh KẾT LUẬN CHƯƠNG Nội dung Chương khái qt cơng trình nghiên cứu giới Việt Nam phân tích rủi ro phá sản doanh nghiệp Từ đó, đề khoảng trống nghiên cứu cần phải hoàn thiện Trên sở khoảng trống, tác giả lựa chọn tên đề tài góp phần bổ sung chứng thực nghiệm phân tích rủi ro phá sản - Ảnh hưởng lan truyền: việc phá sản công ty làm giảm sút niềm tin vào công ty đó, làm giảm tín nhiệm vào công ty khác ngành (Ferris cộng sự, 1997) Khi cơng ty rơi vào phá sản có nhiều nguyên nhân Về mặt thành bại cơng ty kết tác động qua lại hai nhân tố ngun nhân bên nguyên nhân bên - Nguyên nhân bên trong: quản lý yếu kém, khơng hồ hợp phát triển môi trường, truyền đạt thông tin không hiệu quả, tăng trưởng thất thường, thất bại dự án quan trọng trình định đầu tư mang lại hiệu Thứ năm, phân tích rủi ro phá sản giúp cho tổ chức tín dụng định cho vay quản lý khoản vay Thứ sáu, thơng qua kết phân tích rủi ro phá sản cơng đồn sử dụng để thu thập thơng tin tình hình sức khoẻ tài cơng ty - Ngun nhân bên ngồi: bao gồm nguyên nhân từ môi trường xã hội, môi trường ngành, môi trường kinh tế, môi trường tự nhiên, môi trường khoa học kỹ thuật, môi trường 2.2.2 Nội dung phân tích rủi ro phá sản Phân tích rủi ro phá sản thường tiến hành phân tích dựa mặt biểu biện trị, pháp luật như: mức độ khoản, đòn bẩy tài chính, lực hoạt động, tốc độ tăng trưởng, chênh 2.2 Phân tích rủi ro phá sản lệch dòng tiền thơng qua tiêu tài 2.2.1 Bản chất vai trò phân tích rủi ro phá sản Phân tích rủi ro phá sản coi công cụ quản lý hữu hiệu doanh nghiệp Việc đánh giá xác rủi ro phá sản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng giúp cho nhà - Mức độ khoản: để đo lường mức độ khoản ta sử dụng tiêu như: khả toán tổng quát, khả toán nhanh, khả toán ngắn hạn, vốn hoạt động ngắn hạn, vốn hoạt động tổng tài sản v.v quản lý nhận diện, đo lường, đánh giá tình hình rủi ro doanh nghiệp Kết phân tích - Đòn bẩy tài chính: phép đo đòn bẩy tài cơng cụ để xác định xác suất rủi ro phá sản để có định quản lý, ngăn ngừa phá sản cho doanh nghiệp doanh nghiệp khả toán hợp đồng nợ Doanh nghiệp nợ nhiều cách kịp thời Do nhà quản lý phải thường xuyên phân tích rủi ro phá sản để có nguy cao khả hoàn thành nghĩa vụ trả nợ Nói cách khác, nợ nhiều ngăn ngừa giảm thiểu tình trạng Để tiến hành phân tích cần thiết phải dẫn tới xác suất phá sản kiệt quệ tài cao Một số tiêu đòn bẩy tài sử dụng cơng cụ, kỹ thuật phương pháp thích hợp từ xác định tình sử dụng như: hệ số nợ so với tổng nguồn vốn, hệ số nợ so với tổng vốn chủ sở hữu.v.v trạng doanh nghiệp có khả xảy phá sản hay khơng để tìm biện pháp ngăn ngừa - Khả sinh lợi: tiêu khả sinh lợi dùng để đánh giá hiệu hạn chế tốt Chính thế, hiểu chất phân tích rủi ro phá sản việc sử dụng nguồn lực việc tạo lợi nhuận Khi doanh nghiệp thu giá trị hay lợi sử dụng cơng cụ kỹ thuật thích hợp để phân tích nhằm làm tình trạng doanh nhuận lớn có nhiều khả tốn khoản nợ làm giảm nghiệp có rơi vào rủi ro phá sản hay không thiểu khả có rủi ro phá sản doanh nghiệp Việc vào phân tích rủi ro phá sản có ý nghĩa vơ quan trọng với đối tượng có liên quan nhà quản lý, cổ đông, nhà cung cấp, tổ chức tín dụng, ngân hàng, - Năng lực hoạt động: lực hoạt động khơng tốt đưa doanh nghiệp rơi vào khó khăn chí có nguy rơi vào phá sản Chính vậy, coi Thứ nhất, phân tích rủi ro phá sản giúp nhà quản lý nhận tình hình nội dung quan trọng phân tích rủi ro phá sản doanh nghiệp Các tiêu sức khỏe tài rủi ro phá sản thời kì sớm hơn, từ thực phương án thường sử dụng bao gồm: doanh thu tổng tài sản, tài sản ngắn hạn doanh thu, cải thiện, sửa chữa chống lại ảnh hưởng bất lợi phá sản hàng tồn kho doanh thu.v.v Thứ hai, phân tích rủi ro phá sản kết phân tích cổ đông sử - Tốc độ tăng trưởng: Theo Altman (1968) cho yếu tố tăng trưởng dụng việc lựa chọn hội đầu tư vào công ty, sát nhập thu mua biến tác động đến nguy phá sản cơng ty Trong phạm vi doanh nghiệp, nói công ty khác đến tăng trưởng đơn giản nói đến việc tăng quy mơ, thể tiêu chí khác Thứ ba, phân tích rủi ro phá sản giúp cho đối tác định điều khoản trả nhau: tăng trưởng bền vững, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, mở rộng thị phần, tăng quy mô lao động… chậm quản lý nợ phải thu Thứ tư, nhà đầu tư, sử dụng kết phân tích rủi ro phá sản - Chất lượng dòng tiền: nhiều nghiên cứu trước cho thấy dòng tiền coi số đo lường xác tình trạng sức khỏe tài doanh nghiệp Trên thực tế có phổ biến nghiên cứu phá sản Tùy thuộc vào kỹ thuật thống kê mà tiếp cận theo nhiều doanh nghiệp có doanh số cao, lợi nhuận tăng trưởng luồng tiền lại mơ hình thống kê sau đây: mơ hình phân tích biệt (MDA), mơ hình Logit Probit, mơ bị cạn kiệt nguy dẫn đến phá sản vô lớn Một số tiêu thường sử dụng hình hồi quy, trí tuệ nhân tạo Trong mơ hình trí tuệ nhân tạo nhiều nghiên cứu cho như: dòng tiền tổng nợ, dòng tiền lợi nhuận, dòng tiền doanh thu, dòng tiền có khả dự báo tốt so với mơ hình Logit Probit, tiếp đến mơ hình tổng tài sản.v.v Trong tỷ số dòng tiền tổng nợ doanh nghiệp sử dụng MDA mơ hình LPM Nhưng mơ hình trí tuệ nhân tạo đòi hỏi liệu đầu vào lớn, nhiều việc vận dụng phức tạp chưa phổ biến nước ta Chính việc lựa chọn mơ Bên cạnh việc phân tích rủi ro phá sản dựa mặt biểu mức độ khoản, khả sinh lợi, đòn bẩy tài chính, tốc độ tăng trưởng, chất lượng dòng tiền, rủi hình Logit Probit đánh giá rủi ro phá sản sử dụng rộng rãi giới u cầu mẫu khơng q cao, ràng buộc mặt giả thiết KẾT LUẬN CHƯƠNG ro phá sản tiến hành phân tích dựa vào yếu tố thị trường kết hợp nội dung với Nội dung Chương tập trung vào trình bày lý luận rủi ro phá sản 2.2.3 Cơng cụ kỹ thuật phân tích rủi ro phá sản Để phân tích rủi ro phá sản người ta thường sử dụng nhiều công cụ kỹ thuật phân tích khác như: cơng cụ so sánh, số truyền thống, số z- score, kỹ thuật thống kê - Công cụ so sánh: công cụ quan trọng sử dụng phổ biến phân tích tài nói chung phân tích rủi ro phá sản nói riêng So phân tích rủi ro phá sản doanh nghiệp Cụ thể, luận án vào trình bày quan điểm rủi ro phá sản; ảnh hưởng phá sản đến kinh tế quốc dân; nguyên nhân phá sản; chất vai trò phân tích rủi ro phá sản đối tượng khác nhà đầu tư, nhà cung cấp, tổ chức tín dụng Đồng thời, luận án đưa nội dung công cụ, kỹ thuật phân tích rủi ro phá sản CHƯƠNG sánh phương pháp nhằm nghiên cứu biến động xác định mức độ biến động tiêu phân tích - Chỉ số tài chính: thơng qua việc phân tích số tài nhận biết hoạt động khó khăn tài doanh nghiệp - Chỉ số Z-scoze: số công cụ dùng để đánh giá rủi ro phá sản doanh nghiệp mà hai giới học thuật thực hành công nhận sử dụng rộng rãi giới Chỉ số Z kết hợp tiêu phản ánh hiệu hoạt động kinh doanh với tiêu đòn bẩy tài tiêu khả tốn Thơng qua việc tính tốn dựa mơ hình phù hợp so sánh với ngưỡng cảnh báo mà Altman đưa để có định MƠ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Mơ hình nghiên cứu 3.1.1 Thiết lập mơ hình nghiên cứu Theo nghiên cứu Theodossiou (1991), lựa chọn biến cho việc phân tích rủi ro phá sản việc khó khăn tất nghiên cứu liên quan đến vấn đề học thuyết tài không cho thấy biến nên sử dụng mơ hình Ngồi ra, có nhiều nghiên cứu thực nghiệm thực việc dự đoán thất bại doanh nghiệp cho thấy khơng có danh mục ràng tỷ phù hợp cho doanh nghiệp - Phỏng vấn chuyên gia: kỹ thuật dựa sở đánh giá tổng kết kinh nghiệm, khả phản ánh tương lai cách tự nhiên chuyên gia giỏi xử lý thống kê câu hỏi cách khoa học Qua đó, tìm chất mối quan hệ rủi ro phá sản nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro phá sản Có nhiều mơ hình sử dụng vấn chuyên gia như: bảng câu hỏi đánh giá cổ điển, hệ thống định tính, hệ thống số biểu cho cơng thức có khả dự đốn chun biệt có khả dự đốn việc phá sản áp dụng chung cho tồn nghiên cứu (Edmister, 1972) Do vậy, nhằm mục đích giảm thiểu khả biến có khả giải thích liên quan đến khả kinh tế có tính chất thống kê khơng đưa vào mơ hình, nghiên cứu này, sử dụng biến từ nhiều biến chứng minh có liên quan đến nghiên cứu trước việc nghiên cứu thất bại kinh doanh doanh nghiệp chuyên gia - Kỹ thuật thống kê: kỹ thuật nghiên cứu xác sử dụng Từ kết nghiên cứu trước đây, biến tác động đến rủi ro phá sản ưu tiên 10 lựa chọn Nguyên tắc giữ nguyên chất biến, giữ nguyên công thức tính 3.1.2 Các biến mơ hình nghiên cứu tốn Đồng thời, luận án bổ sung thêm biến biến quy mơ cơng ty Theo đó, luận * Biến phụ thuộc: biến rủi ro phá sản án tập trung tiến hành phân tích 14 biến thuộc năm nhóm: đòn bẩy tài chính, khả sinh lợi, khả khoản, lực hoạt động vững công ty, nhằm xác định * Biến độc lập: bao gồm 14 biến phân thành năm nhóm (khả tốn, khả sinh lợi, đòn bẩy tài chính, lực hoạt động vững cơng ty) biến có tầm ảnh hưởng đến rủi ro phá sản công ty Trên sở biến lựa chọn, tác giả tiến hành thiết lập mơ hình hồi quy với - Khả sinh lợi: bao gồm tiêu ROA, ROE, lợi nhuận sau thuế tài sản cố định bình quân biến phụ thuộc biến độc lập Khi mơ hình tổng qt đề tài viết sau: Xác suất (rủi ro phá sản) = ƒ (Đòn bẩy tài chính, khả khoản, khả sinh lợi, lực hoạt động vững cơng ty) - Đòn bẩy tài chính: Tác giả sử dụng ba biến đại diện cho đòn bẩy tài gồm: tổng nợ phải trả tổng tài sản, nợ ngắn hạn tổng tài sản, vốn chủ sỡ hữu nợ dài hạn Mơ hình nghiên cứu đề tài tóm tắt hình 3.1 - Khả toán: tác giả sử dụng ba tiêu làm đại diện để đo lường tính khoản công ty, bao gồm: tài sản ngắn hạn nợ ngắn hạn (hệ số tốn Đòn bẩy tài H1 Khả tốn nợ ngắn hạn), vốn hoạt động tổng tài sản dòng tiền/ tổng nợ phải trả bình quân H2 Khả sinh lợi - Năng lực hoạt động: dựa theo nghiên cứu Elijelly et al (2001), luận án sử dụng H3 ba tiêu đại diện để đo lường lực hoạt động công ty, bao gồm RỦI RO PHÁ SẢN H4 Năng lực hoạt động biến: chi phí doanh thu, doanh thu tổng tài sản bình quân, EBIT doanh thu - Sự vững công ty: bao gồm hai tiêu: giá trị thị trường vốn chủ sở H5 Sự vững công ty hữu giá trị sổ sách nợ quy mơ cơng ty Hình 1: mơ hình nghiên cứu 3.1.3 Các giả thuyết khoa học mơ hình nghiên cứu Các giả thuyết mơ hình nghiên cứu đề xuất sau: (Nguồn: Tác giả tự tổng hợp) Để phân tích mối quan hệ rủi ro phá sản công ty (biến phụ thuộc) yếu - Giả thuyết H1: nhóm đòn bẩy tài có biến nợ ngắn hạn/ tổng tài sản tổng tố ảnh hưởng đến rủi ro phá sản công ty (biến độc lập), luận án sử dụng mơ hình Logit Đây nợ phải trả/ tổng tài sản có quan hệ thuận chiều với rủi ro phá sản, biến vốn chủ sở hữu/ nợ mô hình sử dụng rộng rãi mang lại hiệu cao dài hạn có quan hệ ngược chiều với rủi ro phá sản - Giả thuyết H2: khả tốn có quan hệ ngược chiều với rủi ro phá sản ᇲ ܲሺܻ௜ = 1ሻ = ‫݌‬௜ = ௘ ೉೔ ഁ (3.6) ᇲ ଵା௘ ೉೔ ഁ - Giả thuyết H3: khả sinh lợi có quan hệ ngược chiều với rủi ro phá sản Trong đó:ܺ௜ᇱ vector tập hợp biến độc lập/ giải thích ܺ௜ᇱ = ሺܺଵ , ܺଶ , … , ܺ௡ ሻ′, - Giả thuyết H4: nhóm lực hoạt động biến doanh thu/ tổng tài sản bình ߚ hệ số cần ước lượng biến giải thích quân biến EBIT/ doanh thu có quan hệ ngược chiều với rủi ro phá sản, biến chi phí/ ܲሺܻ௜ = 1ሻ xác suất xảy kiện doanh thu có quan hệ thuận chiều với rủi ro phả sản - Giả thuyết H5: Sự vững công ty có quan hệ ngược chiều với rủi ro phả Phương trình (3.6) tiếp tục biến đổi sau: logሺ‫ݏ݀݀݋‬௜ ሻ = ܺ௜ᇱ ߚ Với ܲሺܻ௜ = 1ሻ = ‫݌‬௜ , and ‫ݏ݀݀݋‬௜ = (3.7) ௣೔ ଵି௣೔ sản 11 12 3.2 Phương pháp nghiên cứu xử lý liệu loại trừ công ty không đủ liệu phạm vi thời gian nghiên cứu, công ty 3.2.1 Phương pháp nghiên cứu khuyết thiếu nhiều liệu, công ty vừa vào hoạt động) Do đặc điểm số Luận án thực dựa vào phương pháp nghiên cứu định lượng để xác định lượng công ty BĐS niêm yết HOSE HNX khiêm tốn có 55 cơng ty Tác mối quan hệ 14 biến thuộc năm nhóm lớn đại diện cho khả tốn, khả giả tiến hành nghiên cứu quan sát 45 công ty tổng số 55 công ty tổng sinh lợi, đòn bẩy tài chính, lực hoạt động vững công ty thể chiếm 81,82 % tỷ lệ lớn Để sử dụng phương pháp này, luận án tiến hành chạy mơ hình hồi quy logit với trợ giúp phần mềm chuyên dụng SPSS Các bước thực theo phương pháp định lượng luận án gồm bước Với 45 công ty tác giả chia thành nhóm: nhóm nhóm có rủi ro phá sản nhóm nhóm khơng có rủi ro phá sản Tổng số quan sát 360 quan sát, nhằm mục đích đạt kết ước lượng tốt nhất, tác giả lựa chọn mẫu gồm 103 quan sát thuộc nhóm 257 quan sát thuộc nhóm để tiến hành phân tích thực kiểm định cần thiết dựa sau: - Xác định biến thang đo biến phần mềm chuyên dụng SPSS - Thiết lập mơ hình nghiên cứu mối quan hệ biến mơ hình 3.2.3 Quy trình xử lý liệu - Xác định mẫu nghiên cứu: bao gồm 45 công ty tổng số 55 công ty bất động sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam, với thời gian nghiên cứu năm (2008 -2015) Trong 45 công ty chia thành nhóm: nhóm nhóm có rủi ro phá sản nhóm nhóm khơng có rủi ro phá sản - Thu thập liệu nghiên cứu: liệu sử dụng nghiên cứu liệu thứ cấp Quy trình xử lý liệu tiến hành bao gồm ba bước sau: Bước 1: tiến hành thu thập tổng hợp liệu từ khoản mục khác báo cáo tài giai đoạn từ năm 2008 -2015 Bước 2: Dựa số liệu tổng hợp được, tác giả tiến hành tính tốn tiêu tài lựa chọn bao gồm 14 biến tài chia thành năm nhóm bao gồm: thu thập từ báo cáo tài 45 cơng ty BĐS niêm yết thị trường chứng khả sinh lợi, lực hoạt động, đòn bẩy tài chính, khả tốn vững khốn Việt Nam cơng ty - Xử lý liệu thu thập: sau tính tốn tiêu Excel, tác giả tiến hành mã Bước 3: Từ liệu tính tốn được, tiến hành kiểm tra làm liệu sau hóa biến, kiểm tra biến dùng kỹ thuật winsorise để xử lý biến dị biệt chuyển liệu vào phần mềm chuyên dụng SPSS để phân tích chạy kiểm định (outliers) Sau đó, chuyển tồn liệu excel vào phần mềm chuyên dụng SPSS để cần thiết từ biến có tác động đến RRPS Ở đây, tác giả sử dụng kỹ thuật phân tích chạy kiểm định cần thiết Các kết thu từ chạy mơ hình sở winsorise để xử lý giá trị dị biệt (outliers) để doanh nghiệp đưa giải pháp phù hợp 3.2.2 Nguồn liệu nghiên cứu lựa chọn mẫu nghiên cứu - Nguồn liệu nghiên cứu: nguồn liệu sử dụng nghiên cứu nguồn KẾT LUẬN CHƯƠNG Dựa vào lý luận nghiên cứu trước trình bày Chương Trong liệu thứ cấp, lấy từ mục khác báo cáo tài cơng ty bất động Chương chủ yếu trình bày mơ hình nghiên cứu phương pháp nghiên cứu sử dụng sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Bộ liệu lấy từ Ủy ban Chứng khoán luận án, cách xây dựng mơ hình hồi quy Qua xác định biến độc lập, biến phụ Việt Nam có tính minh bạch cao, xếp thành năm nhóm để đánh giá khả thuộc có mơ hình Giải thích lý chọn biến, nêu lên giả thuyết nghiên cứu Trình tốn, khả sinh lợi, lực hoạt động, đòn bẩy tài vững bày cách xác định phương pháp nghiên cứu, nguồn liệu nghiên cứu, phần mềm sử cơng ty dụng q trình nghiên cứu bước xử lý liệu luận án - Lựa chọn mẫu nghiên cứu: Với phạm vi nghiên cứu liệu năm (từ năm 2008 2015), tác giả lựa chọn 45 công ty tổng số 55 công ty BĐS niêm yết (sau 13 14 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ PHÂN TÍCH RỦI RO PHÁ SẢN TRONG CÁC CƠNG TY BẤT ĐỘNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 4.1 Tổng quan công ty bất động sản Việt Nam 4.2 Thực trạng kết nghiên cứu phân tích rủi ro phá sản công ty bất động sản niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam 4.2.1 Thống kê mơ tả đặc điểm mẫu nghiên cứu Mẫu nghiên cứu gồm 45 công ty bất động sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam với liệu thu thập giai đoạn từ năm 2008 – 2015 Tổng số 45 công ty phân thành nhóm: nhóm nhóm có rủi ro phá sản nhóm nhóm khơng có 4.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Theo sóng thị trường BĐS cơng ty bất động sản rơi vào rủi ro phá sản dựa điều kiện nhận biết Nhóm gồm 103 quan sát nhóm gồm 257 bước thăng trầm hoạt động kinh doanh Theo có nhiều công ty đời quan sát Số lượng quan sát chia vào nhóm khác năm (căn vào điều có khơng công ty rơi vào khủng hoảng thua lỗ trầm trọng chí rơi vào phá sản kiện phân loại rủi ro phá sản) Trong giai đoạn 2011 -2013 ghi nhận số lượng cơng ty có Riêng năm 2013 có thêm 10.635 doanh nghiệp thành lập mới, đồng thời 10.077 doanh nguy phá sản cao nghiệp phá sản Tuy nhiên sau thời gian dài rơi vào khủng hoảng, đóng băng, số 4.2.2 Thống kê mơ tả biến định lượng mơ hình lượng doanh nghiệp thành lập tăng lên xem tín hiệu tốt khơng cho lĩnh Qua kết thống kê mô tả cho thấy doanh nghiệp trì hệ số vực bất động sản mà cho kinh tế Tính đến tháng 10 năm 2016, lĩnh vực kinh nợ cao (bình qn 56,62%) Trong cơng tyrủi ro phá sản hệ số nợ bình quân doanh bất động sản dẫn đầu số lượng với 2.160 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 74,65%, cơng ty khơng có rủi ro phá sản 49,39% Đồng thời khả sinh lợi 99,1% so với kỳ năm 2015; số vốn đăng ký tăng 242,5% so với kỳ không cao Năng lực hoạt động thấp, dòng tiền thấp Điều phản ánh với thực tế Riêng thị trường chứng khốn, tính đến thời điểm nay, sàn HOSE HNX có 55 công ty BĐS niêm yết Đây số khiêm tốn tổng số gần 8.000 doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh BĐS Một số ơng lớn kể đến là: cơng ty bất động sản 4.2.3 Phân tích ma trận tương quan biến độc lập Qua kết chạy ma trận tương cho thấy có ba trường hợp có hệ số tương quan lớn 0,6 là: cặp biến KVTT (giá trị thị trường vốn chủ sở hữu/ giá trị sổ sách nợ) Vingroup, FLC, Novaland, Sungruop… 4.1.2 Đặc điểm tổ chức máy quản lý phân cấp tài TNPT/TTS (tổng nợ phải trả/ tổng tài sản) có hệ số tương quan 0,623 Thứ hai cặp Hiện sàn giao dịch chứng khốn Việt Nam có 55 cơng ty BĐS niêm yết TNPT/TTS (tổng nợ phải trả/ tổng tài sản) NNH/TTS (nợ ngắn hạn/ tổng tài sản) có hệ cơng ty cổ phần (CTCP) Do có số đặc điểm tổ chức quản lý máy số tương quan 0,676 Thứ ba cặp ROA (lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản bình qn) phân cấp tài theo mơ hình CTCP ROE (lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu bình qn) có hệ số tương quan 0,883 Từ dễ 4.1.3 Đặc điểm hoạt động kinh doanh công ty bất động sản dẫn đến tượng đa cộng tuyến cao Do tác giả sử dụng phương pháp ước lượng Các công ty hoạt động lĩnh vực kinh doanh bất động sản có đặc điểm bước để lựa chọn mơ hình tốt (phương pháp giúp loại bỏ bớt biến có như: thời gian kinh doanh kéo dài; vốn đầu tư lớn; hàng tồn kho lớn; chịu ảnh hưởng tượng đa cộng tuyến hoàn toàn khách quan) (Hoàng Trọng Chu Mộng Ngọc, 2008) sách kinh tế vĩ mơ kinh tế ngành; cung BĐS phản ứng chậm so với 4.2.4 Kết hồi quy biến động cầu giá cầu; mang tính khu vực; hoạt động kinh doanh BĐS vừa hoạt Dựa vào kỹ thuật hồi quy bước, kết thu mô hình, Trong có mơ động kinh doanh đa ngành, vừa hoạt động kinh doanh đặc thù; phụ thuộc nhiều vào yếu tố hình có ý nghĩa lựa chọn mơ hình tối ưu lựa chọn thời tiết khí hậu, yếu tố xã hội, tâm lý, tập quán người dân có – Loglikehood (89,302) nhỏ tỷ lệ dự đoán tổng thể (90,2%) lớn Kết hồi quy mơ sau: 15 16 ROA - Lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản bình quân: khả sinh lợi tài sản Bảng 1: Kết hồi quy logistic Hệ Biến (ROA) tiêu phản ánh hiệu hoạt động công ty Chỉ tiêu coi số Cơng thức tính S.E Wald df Sig Exp(B) cơng cụ quan trọng để đánh giá hiệu việc sử dụng tài sản Theo kết hồi quy biến 000 000 ngược chiều với RRPS, tức trị số ROA cao xác suất xảy rủi ro phá sản hồi quy Dòng tiền/ tổng nợ -7.645 ROA có hệ số hồi quy mơ hình tổng thể – 55,714 chứng tỏ biến có ảnh hưởng 1.983 14.869 DTi/TNPT thấp ngược lại phải trả bình quân Tổng nợ phải trả/ tổng 9.030 1.934 21.886 000 8350.5 TNPT/TTS 4.2.5 Kiểm định mức độ phù hợp mơ hình 4.2.5.1 Kiểm định độ phù hợp tổng qt mơ hình tài sản Bảng 2: Omnibus Tests of Model Coefficients Vốn hoạt động -7.072 1.585 19.910 000 001 Lợi nhuận sau thuế/ -55.714 11.909 21.798 000 000 Chi-square df Sig Step 19.575 000 Block 198.171 000 Model 198.171 000 VHDT/TTS thuần/tổng tài sản Step ROA tổng tài sản bình quân -3.778 Constant 1.279 8.731 003 023 (Nguồn: Tính tốn tác giả) (Nguồn: Tính tốn tác giả) Kết bảng cho thấy độ phù hợp tổng quát có mức ý nghĩa quan sát sig = Từ kết thu bảng 4.9 ta có phương trình hồi qui có dạng sau: ௣ Z = lnሺଵି௣ሻ= - 3,778 – 7,645 DTi/TNPT + 9,030 TNPT/TTS – 7,072 VHDT/TTS – 55,714 ROA Hay P = exp (- 3,778 – 7,645 DTi/TNPT + 9,030 TNPT/TTS – 7,072 VHDT/TTS – 55,714 ROA ) 0,000 nên ta bác bỏ H0 Nghĩa tổ hợp liên hệ tuyến tính tồn hệ số mơ hình có ý nghĩa việc giải thích cho biến phụ thuộc 4.2.5.2 Kiểm định độ phù hợp mô hình Bảng 3: Kiểm định độ phù hợp mơ hình 1+ exp (- 3,778 – 7,645 DTi/TNPT + 9,030 TNPT/TTS – 7,072 VHDT/TTS – 55,714 ROA) Diễn giải ý nghĩa hệ số hồi quy phương trình sau: Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 89.302c 555 803 DTi/TNPT – Dòng tiền/ tổng nợ phải trả bình qn: kết hồi quy cho thấy hệ số hồi quy biến DTi/TNPT - 7,645, có nghĩa dòng tiền/ tổng nợ phải trả bình qn có (Nguồn: Tính tốn tác giả) quan hệ ngược chiều với rủi ro phá sản, hay nói cách khác trị số DTi/TNPT tăng lên rủi ro phá sản giảm xuống ngược lại TNPT/TTS - Tổng nợ phải trả/ tổng tài sản: hệ số hồi quy biến TNPT/TTS dương 9,030, tức biến có tác động chiều với rủi ro phá sản, nghĩa trị số TNPT/TTS lớn rủi ro phá sản cao ngược lại VHDT/TTS – Vốn hoạt động thuần/ tổng tài sản: hệ số hồi quy – 7,072, có nghĩa biến VHDT/TTS có quan hệ ngược chiều với rủi ro phá sản, tức trị số vốn hoat động thuần/ tổng tài sản lớn rủi ro phá sản thấp ngược lại 17 Bảng cho thấy -2LL = 89,302 không cao lắm, thể độ phù hợp tốt mơ hình tổng thể 4.2.5.3 Kiểm định khả dự báo mơ hình Để kiểm tra khả dự báo mơ hình, luận án tiến hành kiểm tra kết dự báo mơ hình đường cong ROC - Kiểm định khả dự báo mơ hình: 18 KẾT LUẬN CHƯƠNG Bảng 4: Kiểm định khả dự báo mơ hình Dự báo (điểm cắt 0.5) Rủi ro phá sản Nếu khơng có Nếu có rủi ro rủi ro phá sản phá sản Tổng Trong chương tác giả vào trình bày nội dung sau đây: Trình bày tỷ lệ dự báo khái quát q trình hình thành phát triển cơng ty BĐS Việt Nam; Khái quát đặc (%) điểm tổ chức máy quản lý hoạt động phân cấp quản lý tài cơng ty BĐS niêm yết thị trường chứng khoán; Làm đặc điểm hoạt động kinh doanh công Nếu rủi ro phá sản 167 11 178 93.8 Nếu có rủi ro phá sản 13 54 67 80.6 ty BĐS; Trình bày thực trạng kết nghiên cứu đưa kết luận yếu tố tác Tổng 180 65 245 90.2 động đến rủi ro phá sản công ty BĐS niêm yết thị trường chứng khốn Việt (Nguồn: tính tốn tác giả) Nam Bảng 4.12 trình bày kết phân loại so sánh kết thực tế dự đốn mơ Theo kết hồi quy cho thấy có bốn biến có tác động đến rủi ro phá sản là: dòng hình Bảng kết cho thấy 178 trường hợp dự đốn khơng có rủi ro phá sản, tiền/ tổng nợ phải trả bình quân, vốn hoạt động thuần/ tổng tài sản, lợi nhuận sau thuế/ tổng mơ hình dự đốn 167 trường hợp, tỷ lệ 93,8% Còn 67 trường hợp tài sản bình quân tổng nợ phải trả/ tổng tài sản Trong hệ số tổng nợ phải trả/ tổng tài có rủi ro phá sản, mơ hình dự đốn sai 13 trường hợp (tức cho khơng có rủi ro phá sản có tác động mạnh đến rủi ro phá sản, đứng thứ hai hệ số khả sinh lợi tài sản) tỷ lệ 80,6% Do vậy, số cơng ty khơng có rủi ro phá sản dự đốn sản (lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản bình quân), đứng thứ ba hệ số vốn hoạt động thuần/ xác chút (93,8%) so với có rủi phá sản (80,6%) Từ ta có tỷ lệ dự đốn tổng tài sản tiêu có tác động dòng tiền/ tổng nợ phải trả bình qn tồn mơ hình 90,2% Tỷ lệ xác vượt trội đạt ngụ ý có tiềm Thứ nhất, nhóm tiêu phản ánh khả tốn có tiêu dòng ứng dụng thực tế phân tích rủi ro phá sản công ty bất động sản niêm yết tiền/tổng nợ phải trả bình quân (DTi/TNPT) vốn hoạt động thuần/ tổng tài sản thị trường chứng khốn Việt Nam (VHDT/TTS) có ảnh hưởng đến rủi ro phá sản Theo kết hồi quy cho thấy biến - Phân tích đường cong ROC (đồ thị độ nhạy): có ảnh hưởng ngược chiều đến rủi ro phá sản Có nghĩa trị số biến Với kết tính tốn diện tích phía đường cong ROC mơ hình 0,97 gần 1, điều cho thấy sức mạnh dự báo mơ hình tốt tăng lên xác suất xảy rủi ro phá sản giảm trị số biến giảm xuống làm cho xác suất xảy rủi ro phá sản tăng lên Thứ hai, tiêu phản ánh khả sinh lợi tài sản ROA (lợi nhuận sau thuế tổng tài sản) có ảnh hưởng đến RRPS công ty bất động sản Kết hồi qui cho thấy hệ số có tác động ngược chiều với rủi ro xảy phá sản Tức trị số hệ số cao xác suất xảy rủi ro phá sản công ty giảm ngược lại trị số của biến thấp xác suất xảy rủi ro phá sản cao Thứ ba, tiêu đại diện cho nhóm đòn bẩy tài biến TNPT/TTS (tổng nợ phải trả/ tổng tài sản) có ảnh hưởng đến rủi ro phá sản Theo kết hồi quy biến có ảnh hưởng chiều với rủi ro phá sản, nghĩa trị số tổng nợ phải trả/ tổng tài sản tăng lên xác suất xảy rủi ro phá sản tăng lên, ngược lại trị số biến giảm xuống xác suất xảy rủi ro phá sản giảm xuống Đồng thời theo kết Hình 1: Đường cong ROC theo mơ hình logit (Nguồn: Tính tốn tác gải) 19 hồi quy tiêu có tác động mạnh đến rủi ro phá sản công ty bất động sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 20 CHƯƠNG Bên cạnh biến có ý nghĩa thống kê tồn mơ hình với kết thu cho thấy biến thuộc nhóm tiêu lực hoạt động (chi phí/ doanh thu, doanh thu/ KIẾN NGHỊ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NGĂN NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO tổng tài sản bình quân, EBIT/ doanh thu), tiêu khả toán ngắn hạn (tài sản PHÁ SẢN TRONG CÁC CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN NIÊM YẾT ngắn hạn/ nợ ngắn hạn), ROE (lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu bình quân) mà số TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM nghiên cứu khác cho có ý nghĩa thống kê lại khơng ảnh hưởng đến RRPS công ty 5.1 Giải pháp ngăn ngừa hạn chế rủi ro phá sản công ty bất động bất động sản Ngoài ra, theo kết thống kê biến sử dụng liệu thị trường sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam gồm biến giá trị thị trường vốn chủ sở hữu/ giá trị sổ sách nợ quy mơ cơng ty khơng có ý nghĩa thống kê Vì vậy, để có đánh giá đầy đủ đòi hỏi cần nghiên 5.1.1 Sử dụng hợp lý đòn bẩy tài - Cần thiết phải giảm tỷ lệ nợ tổng nguồn vốn doanh nghiệp, tìm cách đầu cứu chun sâu phân tích, liệu rộng mẫu giai đoạn dài tư khoản vay có hiệu cách tìm hiểu nhu cầu thực thị trường từ giúp đầu tư vào dự án có tính khả thi có khả tốn cao, giúp nâng cao hiệu sử dụng đòn bẩy tài doanh nghiệp - Theo dõi quản lí tốt tổng nợ tránh việc lạm dụng đòn bẩy tài - Chú ý việc sử dụng loại nợ việc tài trợ, đầu tư vào tài sản Hạn chế việc sử dụng nợ ngắn hạn để đầu tư vào loại tài sản dài hạn Việc tăng tổng tài sản công ty nên ưu tiên từ nguồn vốn chủ sỡ hữu làm giảm rủi ro mặt tài - Ngồi ra, công ty BĐS cần thực tốt việc công bố thơng tin, đảm bảo thơng tin tích cực đến với nhà đầu tư cách xác, tránh xử lí thơng tin nhiễu khơng tốt doanh nghiệp Bởi vì, nhà đầu tư đánh giá tốt (phản ánh qua giá cổ phiếu cao) doanh nghiệp huy động vốn từ thị trường dễ dàng gặp khó khăn tài chính, giúp cải thiện tình hình sức khỏe cho doanh nghiệp 5.1.2 Nâng cao khả sinh lợi doanh nghiệp - Xem xét cấu lại sản phẩm, linh động phương thức toán khách hàng - Linh hoạt chiến lược kinh doanh - Tìm biện pháp để giảm giá thành, tiến tới hạ giá bán sản phẩm - Cần trọng đến xây dựng sở liệu dự án bất động sản: Để dự án tiếp cận dễ dàng đến người có nhu cầu 5.1.3 Cần trọng đến quản lý tốt dòng tiền hoạt động doanh nghiệp - Cơ cấu lại sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu thực tế thị trường - Đưa chiến lược nhằm bán hàng, đẩy nhanh tiêu thụ lượng hàng tồn kho, sách có khác biệt hóa với cơng ty ngành thị trường, chẳng hạn 21 22 kèm dịch vụ hậu mãi, hỗ trợ khách hàng trang trí, thay đổi nội thất, v.v - Tích cực thu hồi khoản phải thu thơng qua sách chiết khấu bất động sản; hiệp hội vay tiết kiệm, ngân hàng tiết kiệm; cần tích cực huy động cơng ty bảo hiểm nhân thọ tham gia vào thị trường BĐS; tạo điều kiện phát triển cơng ty tài chính; huy động từ quỹ đầu tư; hồn thiện thể chế sách cho thị trường bất toán chẳng hạn - Bán bớt số tài sản không cần thiết - Tận dụng sách liên kết với tổ chức tín dụng để vay nguồn vốn ổn định với mức lãi suất thời gian vay hợp lý - Đàm phán với chủ nợ để kéo dãn thêm thời gian trả khoản nợ đến động sản - Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện thực thi sách hỗ trợ linh hoạt, bám sát phù hợp nhu cầu thực tiễn thị trường BĐS: thực tốt sách lãi suất, sách tài đất đai, sách chuyển nhượng dự án bất động sản - Hoàn thiện luật phá sản văn hướng dẫn có liên quan mặt pháp lý hạn ngân hàng 5.1.4 Điều tiết tốt vốn hoạt động doanh nghiệp cách hợp lý - Tiến hành thực biện pháp để đảm bảo cấu lại tài sản ngắn hạn cho hợp khả thực 5.3.2 Kiến nghị Hiệp hội Bất động sản công ty bất động sản lý gồm: tăng lượng tiền tương đương tiền, giảm lượng hàng tồn kho, giảm khoản - Rà soát lại chiến lược kinh doanh; phải thu Biện pháp hữu ích cơng ty có lượng tồn kho cao, khoản - Nghiên cứu thị trường, phân khúc thị trường; - Linh hoạt việc cấu lại sản phẩm, tái cấu trúc doanh nghiệp; phải thu chưa thu tiền nhiều - Khai thác tốt nguồn tài trợ bên bên doanh nghiệp - Quan tâm nhiều đến vấn đề huy động vốn, liên doanh liên kết; - Bán bớt số tài sản dài hạn không cần thiết - Đối với Hiệp hội bất động sản: nên có kiến nghị với quan quản lý nhà - Các doanh nghiệp xem xét việc giãn tiến độ tốn cho khách hàng nước, đơn giản thủ tục hành chính, có sách ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư vào bất động sản giá rẻ, trung bình v.v 5.2.5 Tăng cường hoạt động phân tích Qua kết thống kê thu yếu tố tác động đến RRPS trình bày 5.3.3 Kiến nghị tổ chức tín dụng tiền tệ Chương cho thấy có tiêu có ảnh hưởng nét đến RRPS cơng ty bất Cần xem xét lại sách lãi suất cho phù hợp, đồng thời ưu tiên cho vay với động sản Chính vậy, q trình tiến hành phân tích RRPS, cơng ty bất động sản dự án khả thi, phù hợp, phục vụ cho công nhân nghèo…xem xét cho công ty BĐS cần tăng cường ý đến tiêu có ý nghĩa thống kê, bao gồm: tổng nợ phải trả/ tổng cấu lại khoản nợ vay cũ chịu lãi suất cao KẾT LUẬN CHƯƠNG tài sản, dòng tiền/ tổng nợ phải trả bình quân, vốn hoạt động thuần/ tổng tài sản lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản bình quân, nhằm tăng khả nhận diện đánh giá RRPS Thị trường BĐS thị trường quan trọng kinh tế, thị doanh nghiệp cách tốt trường BĐS khó khăn khiến cho nhiều cơng ty BĐS có nguy rơi vào phá sản, từ 5.2 Kiến nghị việc vận dụng giải pháp ngăn ngừa hạn chế rủi ro phá kéo theo hệ lụy vơ to lớn tồn kinh tế Do việc đưa sản công ty bất động sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt giải pháp nhằm hạn chế rủi ro phá sản công ty BĐS vấn đề cần đặc biện Nam quan tâm Trong nội dung chương 5, tác giả đề xuất giải pháp dựa kết nghiên cứu thực tế cơng ty BĐS niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam; đồng thời 5.3.1 Kiến nghị Nhà nước - Cần tạo minh bạch thị trường bất động sản - Hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp với tiêu chí định - Phát triển kênh tài bất động sản như: kênh tài chấp: trái phiếu 23 đưa kiến nghị bên có liên quan Nhà nước, tổ chức tín dụng, Hiệp hội BĐS công ty BĐS nhằm thực giải pháp ngăn ngừa hạn chế rủi ro phá sản cách có hiệu 24 DANH MỤC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ Nguyễn Thị Nga (2013a), Trao đổi kế toán bán hàng điều kiện ứng dụng thương mại điện tử, Tạp chí nghiên cứu khoa học kiểm toán, số 15 Nguyễn Thị Nga (2013b), Kế toán bán hàng doanh nghiệp Tổng công ty thương mại Hà nội Hapro, Tạp chí nghiên cứu Tài kế tốn, Số 02 (115) Nguyễn Thị Nga (2014a), ‘Đánh giá dự báo nguy phá sản công ty bất động sản niêm yết HOSE’, Tạp chí Kinh tế dự báo, số 15, tr.47-50 Nguyễn Thị Nga (2014b), ‘Đo lường nguy phá sản công ty bất động sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam’, Kỷ yếu hội thảo khoa học Khoa, Trường Đại học Lao động Xã hội, Hà nội, tr.237-244 Nguyễn Thị Nga (2016a), ‘Vận dụng phương pháp thống kê phân tích rủi ro phá sản doanh nghiệp’, Tạp chí tài chính, số 639, tr.26-28 Nguyễn Thị Nga (2016b), ‘Sử dụng hợp lý đòn bẩy tài nhằm hạn chế rủi ro phá sản công ty bất động sản gia nhập TTP’, Hội thảo khoa học quốc gia: Kế toán, Kiểm toán bối cảnh Việt Nam gia nhập TTP AEC, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà nội, tr.497-507 25 ... chọn 45 công ty tổng số 55 công ty BĐS niêm yết (sau 13 14 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ PHÂN TÍCH RỦI RO PHÁ SẢN TRONG CÁC CƠNG TY BẤT ĐỘNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM 4.1... hình phương pháp nghiên cứu có số giới hạn Chương 4: Kết nghiên cứu phân tích rủi ro phá sản cơng ty bất động sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam - Phân tích rủi ro phá sản dựa vào trí... VIỆT NAM 4.1 Tổng quan cơng ty bất động sản Việt Nam 4.2 Thực trạng kết nghiên cứu phân tích rủi ro phá sản công ty bất động sản niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam 4.2.1 Thống kê mơ tả đặc
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích rủi ro phá sản trong các công ty bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam tt, Phân tích rủi ro phá sản trong các công ty bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam tt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay