Đầu tư hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại ở tỉnh Thừa Thiên Huế

189 33 0
  • Loading ...
1/189 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 14:32

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài a) Về mặt lý luận Hiện đại hóa là phương thức để phát triển kinh tế nhanh, bền vững và đạt tới sự giàu có. Đối với một hệ thống kinh tế, cơ cấu kinh tế là một trong những thuộc tính của hệ thống đó. Bản chất hiện đại hóa nền kinh tế chính là xây dựng được cơ cấu kinh tế với những ngành nghề hiện đại. Vì thế, đầu tư phát triển (ĐTPT) hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại là một nhu cầu cấp bách đối với Việt Nam nói chung và đối với các tỉnh của nước ta nói riêng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy ở Việt Nam chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu vấn đề đầu tư hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại đối với cấp tỉnh. Bên cạnh đó, hiện đại hóa là gì? và bắt đầu từ đâu? đều chưa được làm sáng tỏ một cách cách thỏa đáng ở Việt Nam. b) Về mặt thực tiễn - Việt Nam có 28 tỉnh ven biển, trong đó nhiều tỉnh có tiềm năng du lịch biển, du lịch văn hóa, tâm linh cũng như phát triển cảng biển, cảng hàng không như Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bà Rịa Vũng Tàu, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa... Trong đó, tỉnh Thừa Thiên Huế là một tỉnh vừa có miền núi, vừa có đồng bằng, vừa có ven biển; trên địa bàn lại có cả sân bay, cảng biển, thành phố lớn..., là một trong những tỉnh giàu tiềm năng để phát triển kinh tế với quy mô lớn, tốc độ tăng trưởng nhanh. Song thực tế cho thấy công cuộc phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng như: tiềm năng về du lịch, kinh tế hàng hải, công nghiệp gắn với cảng biển, vận tải hàng không; nông, lâm nghiệp gắn với du lịch sinh thái, phát huy giá trị lịch sử văn hóa cố đô… đều chưa được phát huy có hiệu quả. Thừa Thiên Huế đã trải qua nhiều năm loay hoay với phát triển nông nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu, chưa tìm ra cách để tạo ra sự đột phá cho phát triển du lịch, kinh tế hàng hải và kinh tế hàng không… Việc đầu tư chủ yếu tập trung vào xây dựng các khu công nghiệp gắn với xây dựng cảng biển, xây dựng các công trình khắc chế lũ lụt, ngập úng ở nơi này, phát triển lương thực ở nơi kia... nên hiệu quả phát triển nhìn chung còn thấp. Theo cách tiếp cận từ phương diện hiện đại hóa thì nguyên nhân chính của tình trạng này là do cơ cấu kinh tế của tỉnh chủ yếu đang ở tình trạng mang nặng dấu ấn truyền thống, việc hình thành và phát triển cơ cấu kinh tế hiện đại chưa được quan tâm đúng mức và cũng chưa có hành động kiên quyết trên cơ sở có căn cứ lý luận và thực tiễn, cho đến nay chưa có công trình nghiên cứu khoa học về vấn đề phát triển cơ cấu kinh tế hiện đại ở tỉnh này. Do đó, việc nghiên cứu đầu tư hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại ở tỉnh Thừa Thiên Huế thành công sẽ là bài học/tài liệu tham khảo hữu ích cho nhiều tỉnh khác ở Việt Nam. Trước tình hình đó, tác giả chọn vấn đề “Đầu tư hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại ở tỉnh Thừa Thiên Huế” làm đề tài luận án tiến sĩ chuyên ngành kinh tế phát triển với mong muốn làm rõ thêm những vấn đề lý luận về phát triển cơ cấu kinh tế hiện đại; đóng góp thêm căn cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách phát triển nói chung và chính sách đầu tư nói riêng để tỉnh Thừa Thiên Huế phát huy được tiềm năng, thế mạnh và lợi thế so sánh nhằm tạo ra sự bứt phá ngoạn mục hơn đối với phát triển kinh tế của tỉnh này. 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu a) Mục tiêu nghiên cứu - Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về cơ cấu kinh tế hiện đại, đầu tư hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại, các yếu tố ảnh hưởng đến đầu tư hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại và xác định hệ thống chỉ tiêu đánh giá cơ cấu kinh tế hiện đại. - Đề xuất định hướng và giải pháp để đầu tư hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại đối với tỉnh Thừa Thiên Huế một cách có căn cứ khoa học vững chắc. ... rõ: cấu kinh tế đại đầu tư hình thành cấu kinh tế đại, yếu tố ảnh hưởng tới đầu tư hình thành cấu kinh tế đại, tiêu đánh giá cấu kinh tế đại - Chương 3:Thực trạng đầu tư hình thành cấu kinh tế. .. đại gì? Thực trạng đầu tư hình thành cấu kinh tế đại tỉnh Thừa Thiên Huế nào? Định hướng đầu tư hình thành cấu kinh tế đại biện pháp đảm bảo đầu tư hình thành cấu kinh tế đại thời gian tới gì?... .45 Hình 2.2: Biểu cấu kinh tế đại 53 Hình 2.3: Hệ đầu tư hình thành cấu kinh tế đại 61 Hình 2.4: Cấu trúc đầu tư phát triển hình thành cấu kinh tế 64 Hình 2.5: Các hình thái đầu tư
- Xem thêm -

Xem thêm: Đầu tư hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại ở tỉnh Thừa Thiên Huế, Đầu tư hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay