Bài 13. Dòng điện trong kim loại

7 43 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 13:24

... VẬT DẪN TÍCH ĐIỆN  Các Đặc cách điểm nhiễm vậtđiện dẫncho bị nhiễm vật dẫn: điện & bị tích điện  Bên vật dẫnđược điện trường khơng Vật trong dẫn sau tích điện , lúc Đặc điểm  Cường điệntrình... trường đầu củađộq tích điệnmột có điểm di mặt ngồi vật dẫn vng góc với mặt vật điện tích tự tạo chuyển  Điện trêndòng mặt điện ngồi vật dẫn có giá trị nhau( Điện thànhth dòng điện iểm xét vậtkhoảng... vật dẫn  Vật điện điện nói đến vật dẫn tích điện , ta xét đặc vậy) Nhiễm điện hưởng Nhiễm điện tiếp Nhiễm điện cọ xát Các cách nhiễm điện cho vật dẫndotích hợp dẫnmặt cânvật điện  Ởtrường
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 13. Dòng điện trong kim loại, Bài 13. Dòng điện trong kim loại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay