Vật lý 10: Chuyện động phản lực

6 19 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 13:19

Câu hỏi trắc nghiệm củng cố kiến thức Cõu Chọn câu trả lời Chuyển động sau không theo nguyên tắc chuyển động phản lựcChuyển động giật lùi súng A bắn B Chuyển động máy bay trực thăng C Chuyển động máy bay phản lực D Chuyển động tên lửa C©u hái tr¾c nghiƯm cđng cè thøc Câu chọn kiÕn câu trả lời Trong chuyển động phản lực: A Nếu có phần chuyển động theo hướng phần lại phải đứng n B Nếu có phần chuyển động theo hướng phần lại phải chuyển động hướng C Nếu có phần chuyển động theo hướng phần lại phải chuyển động theo hướng vng góc D Nếu Nếu có có phần phần chuyển động theo hướng thì phần phần còn lại lại phải phải chuyển chuyển động động theo hướng hướng ngược ngược lại li Câu hỏi trắc nghiệm củng cố kiến thức Cõu chọn câu trả lời Chuyển động phản lực tn theo: A Định luật bảo tồn cơng B Định luật bảo toàn C C Định Định luật luật bảo bảo toàn toàn động động lượng lượng D nh lut II Neuton Câu hỏi trắc nghiệm củng cè thøc Câu chọn kiÕn câu trả lời Một khâu pháo tự hành đứng yên đường ray,có khối lượng 1500kg chưa nạp đạn Đạn có khối lượng 100kg bắn dọc theo đường ray Khi bắn vận tốc đạn so với nòng súng 500m/s Tìm vận tốc pháo bắn : A – 33,3m/s B 4,3m/s C 5m/s D 5,5m/s Câu hỏi trắc nghiƯm cđng cè kiÕn thøc Câu Chọn câu trả lời Một thuyền nhỏ đứng yên quay mũi phía bờ Một người thuyền từ phía mũi phía lái Một người bờ thấy thuyền A Trơi nhẹ phía mũi B Đứng yên C Dập dềnh mặt nước D Trôi nhẹ phía lái
- Xem thêm -

Xem thêm: Vật lý 10: Chuyện động phản lực, Vật lý 10: Chuyện động phản lực

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay