GIÁO án THEO ĐỊNH HƯỚNG ptnl tại lầu HOÀNG hạc TIỄN MẠNH hạo NHIÊN đi QUẢNG LĂNG

7 73 3
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 12:56

... thuyền Phong Kiều, (5) Bài ca nhà tranh bị gió thu phá, (6) Lầu Hoàng Hạc, (7) Tại Lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên Quảng Lăng, (8) Nỗi oán người phòng khuê, (9) Khe chim kêu B (a) Đỗ Phủ, (b) Vương... học: Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên Quảng Lăng (tiết 45) Bạn từ lầu Hạc lên đường, Giữa mùa hoa khói, Châu Dương xi dòng Bóng buồm khuất bầu khơng, Trơng theo thấy dòng sơng bên trời ( Tại. .. Trường: ………………………………………………… Bài học: Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên Quảng Lăng (tiết 45) A (1) Xa ngắm thác núi lư, (2) Cảm xúc mùa thu, (3) Ngẫu nhiên viết nhân buổi quê, (4) Đêm đỗ thuyền
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án THEO ĐỊNH HƯỚNG ptnl tại lầu HOÀNG hạc TIỄN MẠNH hạo NHIÊN đi QUẢNG LĂNG, GIÁO án THEO ĐỊNH HƯỚNG ptnl tại lầu HOÀNG hạc TIỄN MẠNH hạo NHIÊN đi QUẢNG LĂNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay