CA DAO THAN THÂN, yêu THƯƠNG TÌNH NGHĨA

7 39 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 12:51

... nắm - Ca dao trữ tình: than thân, yêu thương tình - GV mở rộng: phân biệt ca dao- dân ca: nghĩa + Ca dao lời dân ca - Ca dao hài hước + Dân ca sáng tác kết hợp lời (ca dao) nhạc Nói đến dân ca phải... Bài học: Ca dao than thân tình nghĩa “ Đọc văn sau trả lời câu hỏi: Tôi mê ca dao từ ngày nhỏ Trước biết Xuân Diệu nói Ca dao máu Tổ quốc”, trước nghe Tế Hanh nói “ Tơi lớn lên ca dao sữa mẹ”,... loại ca dao thành nhóm ? Nghệ thuật ? Hướng dẫn HS tìm hiểu văn II ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN - GV hướng dẫn hs đọc diễn cảm Đọc: ca dao + CD than thân: giọng xót xa, thơng cảm + CD u thương tình nghĩa:
- Xem thêm -

Xem thêm: CA DAO THAN THÂN, yêu THƯƠNG TÌNH NGHĨA, CA DAO THAN THÂN, yêu THƯƠNG TÌNH NGHĨA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay