ĐE THI đe XUAT TRAI HE HUNG VUONG 2017

40 28 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 12:48

... học, xếp phần theo trật tự hợp lí, thể ý đồ nghệ thuật người viết Nếu thay đổi trật tự thi u phần làm tính thống chỉnh thể tồn vẹn Trong chỉnh thể phần mở đầu kết thúc thi u, theo Aristote: Cái... đề bài, tránh bình tán chung chung - Học sinh nên sử dụng thao tác so sánh để nét riêng làm nên giá trị thơ, phong cách nhà thơ ĐỀ 2: Câu (8.0 điểm) Hoài nghi tin tưởng, theo anh/chị làm sống trở... đẹp tài, biết trọng nhân cách lĩnh + Cách vào truyện theo trật tự thời gian, nghệ thuật giới thi u nhân vật uyên thâm, cổ điển (gián tiếp, theo lối vẽ mây nẩy trăng) tạo ấn tượng sâu đậm lòng người
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐE THI đe XUAT TRAI HE HUNG VUONG 2017, ĐE THI đe XUAT TRAI HE HUNG VUONG 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay