Ngữ pháp tiếng nhật N3

48 89 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 12:27

... ~は~でゆうめい(は~で有名): Nổi tiếng với ~, ~ Giải thích : Diễn tả việc tiếng với Ví dụ: Việt Nam tiếng với "áo dài" ベトナムは"áo dài"で有名です。 Nhật Bản tiếng đồ điện tử 日本は電子製品で有名です。 Nhà hàng tiếng giá rẻ あのレストランは値段が安いので有名です。... quyen: http://www.duhocnhatbanaz.edu.vn/ Page 15 Nguyen Van Vuong Vì ngày học tiếng Nhật nên nghĩ trở nên giỏi tiếng Nhật 毎日日本語を勉強しているので日本語が上手になれました Cố khơng có lực để trở thành giáo viên 彼女には教師になれるような力量はない... nhân Ví dụ: Quả đắt, xe đẹp 高かっただけあって、この車はきれい。 Quả Nhật Bản, kinh tế phát triển thật さすが、日本だけあって、経済が発展する Mai người du học Nhật Bản năm, tiếng Nhật giỏi マイさんは 年間日本に留学していただけあって、日本語が上手だ。 Ban quyen:
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngữ pháp tiếng nhật N3, Ngữ pháp tiếng nhật N3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay