Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH thương mại thành hiệu thông qua bảng cân đối kế toán (Khóa luận tốt nghiệp)

58 12 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 12:16

Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH thương mại thành hiệu thông qua bảng cân đối kế toánPhân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH thương mại thành hiệu thông qua bảng cân đối kế toánPhân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH thương mại thành hiệu thông qua bảng cân đối kế toánPhân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH thương mại thành hiệu thông qua bảng cân đối kế toánPhân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH thương mại thành hiệu thông qua bảng cân đối kế toánPhân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH thương mại thành hiệu thông qua bảng cân đối kế toánPhân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH thương mại thành hiệu thông qua bảng cân đối kế toánPhân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH thương mại thành hiệu thông qua bảng cân đối kế toán TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHUYÊN ĐỀ: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH HIỆU THƠNG QUA BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Giảng viên hướng dẫn : Ts NGUYỄN VIỆT DŨNG Sinh viên thực : HOÀNG DIỆU LINH Lớp : K10-TCNHA Thái Nguyên, năm 2017 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp em hỗ trợ giúp đỡ thầy cô giảng viên khoa Tài chính- Ngân hàng trường Đại học Kinh Tế Quản Trị Kinh Doanh Cũng hướng dẫn tận tình thầy Nguyễn Việt Dũng giúp em hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, cô chú, anh chị Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại Thành Hiệu nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện tốt cho em trình thực tập cơng ty Do thời gian thực tập có hạn, khả thân hạn chế nên báo cáo khó tránh khỏi sai sót em mong thầy cô, cô Công ty bảo đưa nhận xét, góp ý để em hồn thiện báo cáo thực tập kiến thức thân Cuối em kính chúc q thầy dồi sức khỏe thành công nghiệp cao quý Đồng kính chúc cơ, chú, anh, chị Cơng ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại Thành Hiệu dồi sức khỏe, đạt nhiều thành công tốt đẹp công việc Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2017 Sinh viên Hoàng Diệu Linh NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên: HỒNG DIỆU LINH Lớp:K10-TCNHA Chun ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Tên đề tài: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH HIỆU THÔNG QUA BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Giảng viên hướng dẫn: Ts NGUYỄN VIỆT DŨNG *Kết cấu, hình thức trình bày ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… *Nội dung báo cáo Phương pháp nghiên cứu ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Thông tin đơn vị thực tập ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Thực trạng vấn đề ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Thái độ sinh viên trình thực tập ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Mức độ đáp ứng mục tiêu thực tập tốt nghiệp ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Hướng phát triển nghiên cứu đề tài ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… *Kết quả:.………………… Thái Nguyên, ngày……tháng……năm 20… Giảng viên hướng dẫn NHẬN XÉT PHẢN BIỆN Họ tên sinh viên: HOÀNG DIỆU LINH Lớp:K10-TCNHA Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Tên đề tài: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH HIỆU THÔNG QUA BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN *Kết cấu, hình thức trình bày ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… *Nội dung báo cáo Phương pháp nghiên cứu ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Thơng tin đơn vị thực tập ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Thực trạng vấn đề ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Mức độ đáp ứng mục tiêu thực tập tốt nghiệp ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Hướng phát triển nghiên cứu đề tài ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… *Kết quả:………………… ………………………………………………………………………………… Thái Nguyên, ngày……tháng……năm 20… Phản biện MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG, BIỂU DANH MỤC KÍ HIỆU, CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT KÍ HIỆU CSH GIẢI THÍCH Chủ sở hữu D/A Tỷ số nợ tài sản có D/E Tỷ số nợ vốn tự có DSO Kỳ thu tiền bình quân DT Doanh thu GTGT Thuế giá trị gia tăng HB Hàng bán HĐKD Hoạt động kinh doanh KPT Khoản phải thu LN Lợi nhuận LNST Lợi nhuận sau thuế LNTT Lợi nhuận trước thuế NV Nguồn vốn ROA Lợi nhuận tài sản có ROE Lợi nhuận vốn tự có TIE Tỷ số khả tốn lãi vay TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn TS Tài sản TTS Tài sản có TSCĐ Tài sản cố định MỤC LỤC Kết cấu chuyên đề DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Kết cấu chuyên đề MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Như biết tài định phần quan trọng đến tồn tại, phát triển sụp đỗ doanh nghiệp Qua hai mươi năm đổi đất nước, nềnkinh tế Việt Nam đà phát triển trình chuyển đổi theo hướng mở cửa, hội nhập với kinh tế khu vực toàn cầu Để doanh nghiệp ngày phát triển cạnh tranh kinh tế thị trường vấn đề cần quan tâm hàng đầu nhà quản trị vấn đề quản lý tài doanh nghiệp Hiện nay, với đổi kinh tế thị trường cạnh tranh ngày liệt thành phần kinh tế gây khó khăn thử thách cho doanh nghiệp Trong bối cảnh đó, để khẳng định doanh nghiệp cần phải nắm vững tình kết hoạt động sản xuất kinh doanh Để đạt điều đó, doanh nghiệp phải ln quan tâm đến tình hình tài quan hệ trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp ngược lại Phân tích tài nhằm mục đích cung cấp thơng tin thực trạng tình hình kinh doanh doanh nghiệp, khả tốn, hiệu sử dụng vốn trở thành cơng cụ quan trọng quản lý kinh tế Phân tích tài cung cấp cho nhà quản lý nhìn tổng quát thực trạng doanh nghiệp tại, dự báo vấn đề tài tương lai, cung cấp cho nhà đầu tư tình hình phát triển hiệu hoạt động, giúp nhà hoạch định sách đưa biện pháp quản lý hữu hiệu Việc phân tích tình hình tài doanh nghiệp từ mà cần phải tiến hành thường xun, đóng vai trò khơng thể thiếu quản trị tài doanh nghiệp Xuất phát từ cần thết việc phân tích tình hình tài doanh nghiệp nên em chọn đề tài: “ Phân tích tình hình tài thơng qua bảng cân đối kế toán Trách nhiệm hữu hạn thương mại Thành Hiệu ” Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Phân tích bảng cân đối kế tốn từ tìm mặt mạnh tất mặt bất ổn từ đề xuất biện pháp quản trị tài đắn kịp thời để phát huy mức cao hiệu sử dụng vốn công ty 2.2 Mục tiêu cụ thể + Đánh giá khái qt tình hình tài + Phân tích kết cấu tài khả cơng ty + Phân tích hiệu kinh doanh + Phân tích tỷ số tài thơng qua bảng cân đối kế tốn cơng ty + Từ việc phân tích thực trạng tình hình tài cơng ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại Thành Hiệu, đề tài đưa nhận xét đánh giá chung trạng tình hình tài cơng ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại Thành Hiệu + Báo cáo đưa giải pháp hồn thiện phân tích tình hình tài cơng ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu báo cáo tình hình tài thơng qua bảng cân đối kế tốn cơng ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại Thành Hiệu 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung : phân tích tình hình tài cơng Trách nhiệm hữu hạn thương mại Thành Hiệu - Phạm vi không gian nghiên cứu: nghiên cứu Trách nhiệm hữu hạn thương mại Thành Hiệu - Phạm vi thời gian nghiên cứu: liệu thu thập giai đoạn 20142016 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập số liệu: thu thập số liệu thơng qua việc tham khảo Báo cáo tài năm trước bảng cân đối kế toán, bảng thuyết minh báo cáo tài chính, - Phương pháp phân tích số liệu: Áp dụng kết hợp nhiều phương pháp phân tích : phương pháp so sánh, phân tích tỉ lệ, phương pháp cân đối, phân tích chi tiết,… - Tham khảo báo, internet để thu thập thông tin có liên quan đến ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Kết cấu chuyên đề Ngoài phần mở đầu báo cáo chia làm phần: Phần 1: Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại Thành Hiệu Phần 2: Phân tích tình hình tài Cơng ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại Thành Hiệu thông qua bảng cân đối kế tốn Phần 3: Đánh giá tổng quan tình hình tài Cơng ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại Thành Hiệu thông qua bảng cân đối kế toán Năm 2016 khả sinh lời vốn chủ sở hữu có cải thiện đáng kể 3,77%, 100 đồng vốn chủ sở hữu tạo 3,77 đồng lợi nhuận, cho thấy tình hình sử dụng vốn chủ sở hữu năm có hiệu ba năm ►Đánh giá: Năm 2015 tình hình lợi nhuận vốn chủ sở hữu giảm so với năm 2014 cho ta thấy khả sinh lời vốn tự có năm 2015 khơng tốt Trong năm 2016 tình hình tàiphần chủ động cân đối hơn, nên hiệu sử dụng vốn có phần tốt năm trước, công ty nên tiếp tục phát huy hướng phát triển 2.7.3 Tỷ suất lợi nhuận toàn vốn Tỷ suất lợi nhuận toàn vốn cho ta biết hiệu kinh doanh hiệu sử dụng tài sản công ty Ta thấy tỷ suất năm 2015 thấp 0,79%, giảm 0.25% so với năm 2014 Sang năm 2016 tỷ suất lợi nhuận toàn vốn tăng trở lại 1,10% cho thấy năm 2016 doanh nghiệp sử dụng tài sản có hiệu hai năm 2014 2015 ►Đánh giá: Hiệu sử dụng tài sản cố định năm 2016 tốt nát, 100 đồng tài sản tạo 1,10 đồng lợi nhuận Tuy nhiên tỷ lệ thấp, cơng ty cần có biện pháp để nâng dần tỷ suất lợi nhuận tỏng tài sản lên, cách tìm biện pháp hữu hiệu để dần nâng cao tốc độ luân chuyển vốn đẩy mạnh tỷ lệ lợi nhuận doanh thu 37 2.8 Phân tích tình hình tài phương trình dupont LN/Tài sản có Năm 2014 = 1,04% Năm 2015 = 0,79% Năm 2016 = 1,1% LN/DT Năm 2014 = 0,39% Năm 2015 = 0,55% Năm 2016 = 0,45% DT/TSC Năm 2014 = 2,66lần Năm 2015 = 2,22 lần Năm 2016 = 2,47 lần Lợi nhuận Năm 2014 = 471 Năm 2015 = 602 Năm 2016 =1.210 DT Năm 2014 = 216.098 Năm 2015 = 199.300 Năm 2016 =211.601 DT Năm 2014 = 216.098 Năm 2015 = 199.300 Năm 2016 =211.601 DT Năm 2014 = 216.098 Năm 2015 = 199.300 Năm 2016 =211.601 Tổng chi phí Năm 2014 = 216.098 Năm 2015 = 199.300 Năm 2016 =211.601 Vốn lưu động Năm 2014 = 53.457,6 Năm 2015 =63.296,8 Năm 2016 =60.894,4 Chi phí quản lý Năm 2014 = 3.147 Năm 2015 = 4.827 Năm 2016 = 5.476 Chi phí tài Năm 2014 = 3.713 Năm 2015 = 3.993 Năm 2016 =4.401 Giá vốn hàng bán Năm 2014 =208.762 Năm 2015 =189.878 Năm 2016 =200.514 Thuế TNDN Năm 2014 = 327 Năm 2015 = 275 Năm 2016 =367 Vốn tiền Năm2014 =1.971,2 Năm 2015 = 1.691,2 Năm 2016 =2.172,8 Tài sản có Năm 2014 = 80.831,1 Năm 2015 = 89.130,3 Năm 2016 = 85.629,6 Vốn cố định Năm 2014 = 27.373,5 Năm 2015 =25.833,5 Năm 2016 =24.735,2 Khoản phải thu Năm 2014 =11.650,4 Năm 2015 = 9.535,6 Năm 2016 =8.906,6 Hàng tồn kho Năm 2014 = 39.835 Năm 2015 = 52.070 Năm 2016 =49.815 SƠ ĐỒ DUPONT CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH HIỆU 38 ►Đánh giá: Lợi nhuận tài sản có năm 2015 thấp 0,79% năm 2016 cao 1,10% cho thấy năm 2015 hiệu sử dụng vốn công ty không khả quan năm 2016 dấu hiệu tốt, công ty cần tiếp tục đẩy lên cao tỷ lệ năm tới qua sơ đồ ta thấy tỷ lệ chịu tác động nhân tố lợi nhuận doanh thu( bên trái sơ đồ) muốn nâng cao tỷ lệ công ty cần kết hợp đồng nâng cao nhân tố Phân tích bên trái sơ đồ ta thấy: Để nâng cao tỷ lệ lợi nhuận doanh thu công ty phải nâng cao lợi nhuận thuần, cho tốc độ tăng lợi nhuận nhanh tốc độ tăng doanh thu Mà biện pháp tốt để nâng cao lợi nhuận kiểm soát tốt tổng chi phí Do sâu phân tích khoản mục chi phí ta thấy: Chi phí giá vốn hàng bán chiếm tỷ lệ cao tổng chi phí, chi phí giá vốn hàng bán khó kiểm sốt hàng hố cơng ty nhận từ nhà cung cấp nên giá vốn hàng bán nhà cung cấp chi phối, cơng ty làm giảm tỷ lệ giá vốn hàng bán so với doanh thu cách nâng giá bán đầu thực năm 2015 2016, phải thận trọng khéo léo việc định giá bán tác động tới doanh thu Từ phân tích giá vốn hàng bán phần trên, kết hợp với tình hình doanh thu, năm tới cơng ty phải tiếp tục nâng cao tỷ lệ giá bán hàng hoá đầu so với giá mua đầu vào mức độ cho phép nhằm giảm tỷ lệ giá vốn hàng bán so với doanh thu Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng qua ba năm, chủ yếu lương công nhân viên, chi phí vận chuyển, điện, nước, điện thoại…Dự báo chi phí tiếp tục tăng năm tới nhà nước có sách giao cho doanh nghiệp tự định giá bán xăng dầu, giá xăng dầu tăng nhà nước trợ giá phần Chi phí tiền lương khơng thể giảm Vì cơng ty kiểm sốt cách sử dụng mục đích nguồn điện, nước, cước viễn thơng… nhằm tiết kiệm chi phí Tuy nhiên nhìn chung chi phí quản lý tăng năm tới không tránh khỏi Chi phí tài khoản chi phí cơng ty cần kiểm sốt tốt hơn, ta thấy chi phí tăng qua ba năm, đồng thời tốc độ tăng chi phí nhanh tốc độ tăng doanh thu Vì năm tới cơng ty phải có kế hoạch kiểm sốt tốc độ chi phí này, cách giảm hàng tồn kho nhằm làm giảm khoản vay ngân hàng, tính tốn nhu cầu vốn giai đoạn để có kế hoạch sử dụng vốn vay có hiệu 39 Đối với chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, nghĩa vụ nhà nước công ty can thiệp Phân tích bên phải sơ đồ ta thấy: Vòng quay tồn vốn năm 2015 2016 không hiệu năm 2014, công ty mở rộng hàng tồn kho làm cho vốn lưu động tăng lên năm 2015 11 tỷ năm 2016 10 tỷ Một doanh nghiệp xem hoạt động có hiệu số vòng quay vốn ngày tăng lên điều chứng tỏ đồng vốn doanh nghiệp sử dụng có hiệu cao, muốn số vòng quay vốn gia tăng điều phụ thuộc vào hai yếu tố doanh thu vốn Về doanh thu, ta thấy doanh thu giảm mạnh năm 2015, tăng trở lại năm 2016, phân tích phần doanh thu nguyên nhân tình hình kinh doanh ngày khó khăn buộc cơng ty phải nâng giá bán hàng hố đầu ra, bên cạnh sách thu tiền bán hàng phần ảnh hưởng đến tình hình doanh thu Trong năm tới công ty cần đẩy mạnh tình hình doanh thu nữa, cách nới rộng sách thu tiền bán hàng Bên cạnh cơng ty nên mở rộng thị trường bán lẻ giúp thu tiền bán hàng nhanh chóng, gia tăng doanh thu, phân tán rủi ro phải phụ thuộc vào số khách hàng lớn Về vốn cố định, ta thấy tài sản cố định giảm qua năm nguyên nhân khấu hao hàng năm, hai năm qua công ty khơng có hoạt động đầu tư vào tài sản cố định, năm 2014 công ty đầu tư khoảng 350 triệu để sửa chữa số thiết bị văn phòng mua xe tải Tình hình tài sản cố định công ty tốt nên vài năm tới chưa cần thiết đầu tư thêm Về vốn lưu động, ta thấy khoản mục vốn tiền không biến động lớn ba năm qua, nhiên tỷ số toán nhanh cơng ty theo phân tích phần trước thấp có xu hướng giảm, cơng ty nên ý nâng dần khoản mục vốn tiền nhằm hạn chế rủi ro toán Khoản mục khoản phải thu giảm mạnh hai năm 2015 2016 làm cho kỳ thu tiền bình qn 5-6 ngày, thời gian ngắn gây khó khăn cho người mua, cơng ty nên mở rộng thời gian thu tiền bán hàng để nâng cao doanh thu áp dụng sách thu tiền linh hoạt chiết khấu toán để khuyến khích khách hàng tốn hạn Về khoản mục hàng tồn kho tăng mạnh trọng hai năm 2015 2016, vòng quay hàng tồn kho giảm, tốc độ tăng doanh 40 thu thấp tốc độ tăng hàng tồn kho, năm tới công ty nên giảm bớt lượng hàng tồn kho nhằm làm giảm bớt chi phí tồn trữ tiết kiệm chi phí lãi vay cơng ty phải vay ngắn hạn ngân hàng để đầu tư cho tài sản lưu động mà chủ yếu hàng tồn kho 41 PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH HIỆU Qua tồn q trình phân tích co nhìn tổng qt tình hình tài cơng ty sau: 3.1 Về quy mơ tài Nhìn chung hai năm 2015 năm 2016 công ty mở rộng quy mô hoạt động so với năm 2014 Tuy nhiên việc mở rộng quy mô năm 2015 khơng phù hợp làm cho tài công ty không khả quan năm 2016 quy mơ có giảm đơi chút, tình hình tài có chút khởi sắc 3.2 Về cấu tài 3.2.1 Về cấu tài sản Vốn tiền: Tương đối ổn định có xu hướng tăng tương lai, vốn tiền tương đối thấp , điều làm cho rủi ro toán cơng ty cao, cơng ty nên tăng lượng vốn tiền lên nhằm hạn chế rủi ro toán Khoản phải thu: Giảm mạnh hai năm 2015 2016, có xu hướng tiếp tục giảm, kỳ thu tiền bình quân ngắn 15-19 ngày, điều giúp cho lương vốn không bị khách hàng chiếm dụng biện pháp thu tiền chặt chẽ làm giảm doanh thu, công ty cần có sách thu tiền nới lỏng linh hoạt Hàng tồn kho: Tăng mạnh hai năm 2015 2016, chứng tỏ công ty mở rộng quy mô kinh doanh cách đầu tư vào hàng tồn kho, năm 2015 mở rộng quy mô hàng tồn kho không lúc làm cho chi phí tồn kho chi phí lãi vay tăng doanh thu lại giảm, dẫn đến loạt bất ổn tình hình tài Năm 2016 khả quan hơn, hàng tồn kho có giảm đồng thời tình hình kinh doanh thuận lợi, nhiên lượng hàng tồn kho cao so với tình hình tiêu thụ năm tới cơng ty nên tính tốn giảm lượng hàng tồn kho cho phù hợp nhằm tiết kiệm chi phí, giải phóng lượng vốn tồn động hàng tồn kho Tài sản cố định: Giảm qua năm, nguyên nhân hao mòn luỹ kế Như phân tích phần phưong pháp DUPONT, năm 2014 có đợt đầu tư 42 nâng cấp tài sản cố định, tình hình tài sản cố định cơng ty tốt nên năm tới chưa cần thiết đầu tư thêm 3.2.2.Về cấu nguồn vốn: Nợ phải trả công ty tương đối cao chiếm 70% tổng nguồn vốn, cho thấy khả tự chủ tài cơng ty thấp Vốn hoạt động cơng ty phụ thuộc nhiều vào tài trợ bên ngoài, cụ thể: Vay ngân hàng: Chiếm tỷ lệ cao nợ phải trả, lẽ dĩ nhiên nguồn vốn phải chịu chi phí tài khơng nhỏ Trong năm 2015 vay ngân hàng tăng cao để mở rộng quy mô hàng tồn kho, kinh doanh không hiệu nên nợ ngân hàng tăng so với đầu năm Sang năm 2016 công ty cố gắng giảm vay ngân hàng cách huy động nguồn vốn giảm hàng tồn kho, sử dụng lợi nhuận kinh doanh Nhưng tỷ lệ nợ vay ngân hàng cao làm cho gánh nặng chi phí tài công ty tăng qua năm, tốc độ tăng chi phí lãi vay nhanh tốc độ tăng doanh thu lợi nhuận cho thấy hiệu sử dụng vốn vay chưa tốt Do thời gian tới cơng ty phải kiểm soát tốt nợ ngắn hạn, dần làm giảm tỷ lệ nợ tổng nguồn vốn để chủ động mặt tài Vốn chiếm dụng nhà cung cấp: Tăng cao hai năm 2015 2016 lượng hàng mua dự trữ tăng cao Đây nguồn vốn khơng chịu chi phí, cơng ty phải ý toán tiền hàng hạn để tạo uy tín với nhà cung cấp, nhằm xây dựng mối quan hệ làm ăn lâu dài sau Nguồn vốn chủ sở hữu: Tăng qua năm lợi nhuận giữ lại tăng, cho thấy công ty kinh doanh có lời năm qua Trong hai năm 2014 2015 vốn chủ sở hữu không đủ trang trải cho tài sản dài hạn nên sủ dụng nợ ngắn hạn để đầu tư cho tài sản dài hạn gây cân tài Sang năm 2016 cán cân tài ổn định trở lại, nguồn vốn chủ sở hữu tiếp tục tăng, đồng thời tài sản cố định giảm khấu hao năm, nên vốn chủ sở hữu đủ để ài trợ cho tài sản dài hạn mà tài trợ phần cho tài sản ngắn hạn Tuy nhiên tỷ lệ vốn chủ sở hữu thấp so với tổng tổng nguồn vốn, công ty cần tiếp tục đẩy mạnh tốc độ tăng vốn chủ sở hữu để chủ động mặt tài 43 3.3.Về hoạt động kinh doanh Doanh thu: Giảm mạnh năm 2015 có tăng trở lại năm 2016 thấp so với năm 2014, có nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan tác động đến tình hình doanh thu, sách thu tiền bán hàng sách giá bán công ty tác động không nhỏ Trong năm tới cơng ty phải có kế hoạch đẩy mạnh doanh thu nhằm nâng cao vị trí thương trường nâng cao hiệu sử dụng vốn cơng ty Xét chi phí: Tổng chi phí so với doanh thu giảm qua năm làm cho lợi nhuận hoạt động kinh doanh tăng qua ba năm, cho thấy chất lượng hoạt động kinh doanh cơng ty ngày tốt, nguyên nhân chủ yếu tỷ lệ chi phí giá vốn hàng bán giảm qua năm, tỷ lệ chi phí tài vá chi phí quản lý tăng so với doanh thu, tốc độ tăng không tốc độ giảm giá vốn hàng bán nên tỷ lệ tổng chi phí giảm so với doanh thu Theo dự đốn chi phí quản lý chi phí tài tiếp tục tăng năm tới, cơng ty phải cố gắng kiểm sốt cho tốc độ tăng chi phí tài chi phí quản lý thấp tốc độ tăng doanh thu, đồng thời tiếp tục giảm chi phí giá vốn hàng bán cách nâng giá bán hàng hố đầu ra, nhiên cơng ty cần phải tính tốn thận vấn đề giá bán vấn đề nhạy cảm với doanh thu Lợi nhuận: Trong năm 2016 cao ba năm cho thấy cơng ty dần chuyển kinh doanh bước ngày hướng Tuy nhiên bước chưa thật dài, tỷ suất lợi nhuận doanh thu tỷ suất lợi nhuận tài sản có q thấp Do năm tới cơng ty phải có biện pháp kiểm sốt tốt chi phí, đẩy mạnh doanh thu kiềm hãm chi phí cho khoản cách chi phí doanh thu ngày cách xa 3.4 Về tình hình tốn khả tốn Khả tốn doanh nghiệp khơng khả quan lắm, công ty phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn tài trợ bên ngồi, khơng hai năm 2014 2015 công ty dùng nợ ngắn hạn để đầu tư vào tài sản dài hạn nên bị cân đối toán đặt doanh nghiệp vào tình trạng nặng nề tốn nợ ngắn hạn Trong năm 2016 khả toán tổng hợp có khả quan trở lại tài sản lưu động đủ đảm bảo cho nợ ngắn hạn Nhưng nhìn chung hầu hết vốn lưu 44 động lại tập trung vào hàng tồn kho, khả toán nhanh thấp, nguy rủi ro toán tương đối cao 3.5 Về hiệu sử dụng vốn Căn vào tốc độ luân chuyển vốn với tỷ suất sinh lời loại vốn ta thấy, hiệu sử dụng vốn hai năm 2005 2006 khơng tốt 2004 Số vòng quay hàng tồn kho ngày giảm chứng tỏ hàng tồn kho chưa thật hợp lý vốn bị tồn động hàng tồn kho, hiệu sử dụng vốn lưu động cũng giảm, hiệu sử dụng vốn cố định có tốt năm 2006 xét chung hiệu sử dụng tồn vốn khơng tốt năm 2004 Kỳ thu tiền bình qn giảm cho thấy công tác thu hồi nợ tốt, vốn không bị chiếm dụng nhiều, nhiên kỳ thu tiền bình qn q ngắn cho thấy sách thu tiền chặt gây ảnh hưởng đến tình hình doanh thu 3.6 Giải pháp khắc phục nâng cao hiệu tài 3.6.1 Dự đốn sơ nhân tố ảnh hưởng đến cơng ty năm tới • Hoạt động xây dựng ngày phát triển, nhu cầu mặt hàng gạch men trang trí nội thất ngày nhiều • Chính sách hội nhập tạo điều kiện cho nhều đối thủ mạnh tham gia thị trường, tình hình kinh doanh có cạnh tranh gay gắt thời gian tới • Chính phủ ban hành Nghị Định cho phép doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tự định giá bán xăng dầu theo tín hiệu thị trường, Chính sách đẩy giá xăng dầu tăng thời gian tới, chi phí vận chuyển tiếp tục tăng năm tới • Giá mặt hàng thiết yếu điện, nước tăng nhu cầu ngày cao nguồn cung cấp khơng đáp ứng đủ • Thị trường chứng khốn phát triển, nguồn vốn đầu tư gửi vào ngân hàng ngày hạn chế, lãi suất huy động lãi suất cho vay ngân hàng có xu hướng ngày gia tăng nhằm thu hút nguồn vốn huy động điều tiết lượng tiền cho vay, chi phí tài cao năm tới 3.6.2 Điều chỉnh lại cấu tài ►Đối với tài sản • Tăng lượng vốn tiền để tăng khả toán nhanh, làm giảm bớt rủi ro tốn 45 • Tăng tỷ trọng khoản phải thu khách hàng, để mở rộng sách thu tiền bán hàng nhằm thúc đẩy doanh thu tiêu thụ • Giảm tỷ trọng hàng tồn kho đến mức thấp nhằm đẩy mạnh tốc độ luân chuyển hàng tồn kho, giải phóng lượng vốn tồn động ►Đối với nguồn vốn Giảm tỷ trọng vay ngân hàng hàng để chủ động mặt tài chính, giảm chi phí 3.6.3 Nâng cao kết hoạt động kinh doanh Nâng cao doanh thu: • Tìm hiểu phân loại khách hàng, tuỳ theo mức độ uy tín khách hàng cơng ty nên mở rộng sách thu tiền bán hàng cách linh hoạt Kết hợp áp dụng sách chiết khấu tốn để khuyến khích khách hàng tốn hạn • Khai thác thị trường bán lẽ, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quảng cáo, tiếp thị giới thiệu quảng bá hình ảnh cơng ty chất lượng sản phẩm mà công ty kinh doanh đến khách hàng • Áp dụng hình thức khuyến giảm giá khách hàng mua số lượng lớn • Thực tốt dịch vụ hậu chuyên chở hàng đến tận nhà khách hàng truyền thống nhằm củng cố mối quan hệ lâu bền với khách hàng • Thực sách giá linh hoạt khách hàng, khách hàng có tiềm nên bán giá mềm dẻo để tạo ấn tượng tốt ban đầu • Xây dựng đội ngũ nhân viên kinh doanh ngày chuyên môn, am hiểu sản phẩm, có khả tư vấn cho khách hàng, có khả phân tích nghiên cứu thị trường Kiểm sốt chi phí: Cơng ty cầnđội ngũ nghiên cứu thị trường để nắm bắt kịp thời tình hình thị trường tiêu thụ, so sánh giá hàng hố cơng ty kinh doanh với giá đối thủ cạnh tranh để xác định giá bán đầu hợp lý, cho tỷ lệ giá vốn hàng bán giảm đến mức thấp đồng thời doanh thu đạt mức cao 46 Hạn chế đến mức thấp nguồn vốn vay ngân hàng để giảm bớt chi phí tài hoạt động kinh doanh Mỗi năm cần lập kế hoạch kinh doanh cụ thể tình hình doanh thu để xác định lượng hàng tồn kho hợp lý tránh tình trạng mở rộng hàng tồn kho mức dẫn đến chi phí tồn kho chi phí lãy vay tăng khơng cần thiết Hạn chế rủi ro toán Khi đầu tư vào tài sản cố định nên sử dụng vốn chủ sở hữu vay vốn dài hạn để tránh tình trạng cân đối năm 2014 2015, gây gánh nặng toán nợ ngắn hạn 47 PHỤ LỤC Mẫu số B 01 - DNN (Ban hành theo QĐ số 48/2006 /QĐ-BTC ngày 14/ 9/2006 Bộ trưởng BTC) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Năm 2014 -2016 Tên đơn vị: Công ty TNHH Thương mại Thành Hiệu Mã số Thuế: 4600417667 Địa chỉ: số 711, tổ 4, phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên Điện thoại: 02806 268 168 Fax: 02806 268 168 Đơn vị tiền: triệu đồng TÀI SẢN A - TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN I.Tiền khoản tương đương tiền Tiền mặt quỹ Tiền gửi ngân hàng Tiền chuyển II Đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu khó đòi (*) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Hàng mua đường Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 53.457,6 63.296,8 60.894,4 1.971,2 102 1.869,2 11.651,4 11.651,4 39.835 39.835 - 1.691,2 95 1.596,2 9.535,6 9.535,6 52.070 52.070 25.833,5 2.172,8 150 2.022,8 8.906,6 8.906,6 49.815 49.815 24.735,2 - 27.373,5 B - TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ DÀI 48 HẠN I Tài sản cố định Nguyên giá Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang II Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn luỹ kế (*) III Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư tài dài hạn Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) IV Tài sản dài hạn khác Phải thu dài hạn Tài sản dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A - NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Các khoản phải trả ngắn hạn khác Dự phòng phải trả ngắn hạn II Nợ dài hạn Vay nợ dài hạn Quỹ dự phòng trợ cấp việc làm Phải trả, phải nộp dài hạn khác Dự phòng phải trả dài hạn B - VỐN CHỦ SỞ HỮU 49 27.373,5 30.789 (3.415,5) - 25.833,5 30.789 (4.955,5) - 24.735,2 30.789 (6.053,8) - - - - - - - 80.831,1 89.130,3 85.629,6 57.441,1 65.028,3 60.575,6 57.441,1 65.028,3 60.575,6 43.716.1 13.680 45 - 46.968,3 18.060 - 42.896 17.623,6 56 - - - 23.390 24.102 25.054 I Nguồn vốn – Quỹ Nguồn vốn kinh doanh Chuênh lệch đánh giá lại tài sản Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch tỷ giá hối đoái Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối II Quỹ khen thưởng, phúc lợi TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 23.390 20.840 2.050 500 24.102 20.840 2.762 500 25.054 20.840 3.714 500 80.831,1 89.130,3 85.629,6 CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Chỉ tiêu 1- Tài sản th ngồi 2- Vật tư, hàng hố nhận giữ hộ, nhận gia cơng 3- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược 4- Nợ khó đòi xử lý 5- Ngoại tệ loại Năm 2014 Năm 2015 - - - - - - - - - Năm 2016 BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỈ TIÊU Doanh thu Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí tài Lợi nhuận từ HĐKD Doanh thu khác Chi phí khác Năm 2014 216.093 208.762 7.331 3.147 Đơn vị tiền: triệu đồng Năm 2015 Năm 2016 199.300 211.601 189.878 200.514 9.422 11.087 4.827 5.476 3.713 471 3.993 602 4.401 1.210 696 - 377 - 102 - 50 Tổng lợi nhuận trước thuế 10 Thuế TNDN 11 Lợi nhuận sau thuế 1.167 327 840 979 275 705 1.312 367 945 Thái Nguyên, ngày 15 tháng năm 2017 Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 51 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) ... TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH HIỆU THÔNG QUA BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN 2.1 Phân tích tình hình tài sản công ty TNHH thương mại Thành Hiệu 2.1.1 Đánh giá khái quát biến động quy mô tài sản Bảng 1: PHÂN TÍCH... ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Tên đề tài: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH HIỆU THÔNG QUA BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Giảng viên hướng dẫn: Ts NGUYỄN VIỆT DŨNG *Kết cấu, hình. .. giá tổng quan tình hình tài Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại Thành Hiệu thơng qua bảng cân đối kế tốn PHẦN 1: CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH HIỆU Cơng ty TNHH TM Thành Hiệu thành lập từ năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH thương mại thành hiệu thông qua bảng cân đối kế toán (Khóa luận tốt nghiệp), Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH thương mại thành hiệu thông qua bảng cân đối kế toán (Khóa luận tốt nghiệp), Kết cấu của chuyên đề

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay